AFFÄRSIDÉ

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB.

Bransch: Skogsindustrin
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: RROS

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Oct 2023 | Rottneros

Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa…

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2023 | Rottneros

Starka finanser ger stöd i en tuff…

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | Rottneros

Stabil start på 2023, men med tydliga…

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Rottneros

Analyskommentar - Stabil start på 2023…

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2023 | Rottneros

Väl rustad för potentiella utmaningar

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Rottneros

Tecken på att den heta massmarknaden…

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Rottneros

Kapitaliserar på en stark massamarknad

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | Rottneros

Penser Access: Motståndskraftig lö…

Solid Q3-rapport visar på styrka i fokus på nischprodukter En stark volymutveckling och en god kostnadskontroll genererade en EBIT på 49 mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 7,1% under Q3.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2023 | Rottneros

Penser Access: Intervju med Rottneros -…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Lennart Eberleh och CFO Monica Pasanen efter publicerad Q3-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från tredje kvartalet, volymutveckling, kostnadskontroll, massakonjunkturen, nya investeringar och starka finanser. Se intervjun…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros interim report…

NET TURNOVER decreased by 14 percent to 693 (806) MSEK. Excluding groundwood pulp, turnover fell by 2 percent. Compared with the second quarter of 2023, turnover increased as a result…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros delårsrapport…

NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 14% till 693 (806) MSEK. Exklusive slipmassa sjönk omsättningen med 2 %. Jämfört med andra kvartalet 2023 ökade omsättningen tack vare högre försäljningsvolymer av både sulfatmassa och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Oct 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros…

Alla deltagare kan följa presentationen via länken: Rottneros – Q3 presentation 2023 – Finwire ( https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q3-2023/ ) Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen. Det går även att se…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Oct 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Invitation to Rottneros'…

All participants can follow the presentation via the web link: Rottneros – Q3 presentation 2023 – Finwire ( https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q3-2023/ ) Questions can be asked via the link in advance or during the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Oct 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros förlänger med…

En stor del i programmet omfattar att föra samman startups och industriparters med ömsesidiga intressen. ”Det är ett otroligt viktigt samarbete. Vi strävar alltid att vara i framkant vad gäller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Sep 2023 | Rottneros

Nomination Committee appointed for AGM…

In accordance with the guidelines decided at Rottneros Annual General Meeting 2023, the Nomination Committee has been appointed for the Annual General Meeting 2024. The Nominating Committee shall consist of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Sep 2023 | Rottneros

Valberedning utsedd inför årsstämma…

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2023 har valberedning utsetts inför årsstämman 2024. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jul 2023 | Rottneros

Penser Access: Starka finanser ger stöd…

Q2-resultatet indikerar kraftig lönsamhetspress Omsättningen sjönk med 13% y/y till 681 mkr (784) och EBIT var 41 mkr (219), vilket resulterade i en EBIT-marginal på 6% (28%). Volymnedgången påverkade EBIT…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

1 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Mar 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3