AFFÄRSIDÉ

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.

Bransch: Skogsindustrin
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: RROS

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 2 May 2023 | Rottneros

Stabil start på 2023, men med tydliga…

  Q1-resultatet signalerar en stabil start på året Nettoomsättningen ökade med 13% till 744 mkr (660) och EBIT var 149 mkr (145), vilket resulterade i en EBIT-marginal på 20%. Positiva…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Rottneros

Analyskommentar - Stabil start på 2023…

  Q1-resultatet: Nettoomsättning +13%, EBIT 149 mkr (145), Produktion +4%, Leveranser oförändrade, Operativt kassaflöde 104 mkr, VPA 0,77 kr, Nettokassa 475 mkr. Massapriserna fortsatt på historiskt höga nivåer men i…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2023 | Rottneros

Väl rustad för potentiella utmaningar

  Rekordstarkt 2022, men tecken på avmattning Nettoomsättningen ökade med 22% till 730 mkr i Q4 y/y, vilket var i linje med vår prognos. Högre priser och en positiv valutaeffekt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Rottneros

Tecken på att den heta massmarknaden…

  Rekordresultat i tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 806 mkr och EBIT ökade med 145 procent till 247 mkr, exklusive avvecklingskostnader om 62 mkr för slipmassalinjen i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Rottneros

Kapitaliserar på en stark massamarknad

  Rekordresultat i Q2 Rottneros rapporterade en EBIT på 219 mkr i Q2, +126 procent y/y. Pris, volym och valuta drev på den mycket starka utvecklingen, medan högre kostnader påverkade…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Rottneros

Analyskommentar - Rekordresultat i Q2

  Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 784 mkr (593) drivet av ett högre massapris. Massapriset var 1 430 USD i slutet av Q2 och har stigit ytterligare 3% till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Rottneros

Stark start på 2022

  Starkt resultat i Q1’22 Rottneros levererade ett rörelseresultat på 145 mkr i Q1’22, upp från 40 mkr i Q1’21. Pris och valuta ligger bakom den mycket starka utvecklingen, medan…

Läs analysen
Pressreleaser | 2 May 2023 | Rottneros

Penser Access: Stabil start på 2023,…

Q1-resultatet signalerar en stabil start på året Nettoomsättningen ökade med 13% till 744 mkr (660) och EBIT var 149 mkr (145), vilket resulterade i en EBIT-marginal på 20%. Positiva pris…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Rottneros

Bulletin from Annual General Meeting in…

Adoption of income statement and balance sheet for the financial year 2022 and discharge from liability The AGM resolved to adopt the income statement and the consolidated income statement for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Rottneros

Kommuniké från årsstämma i Rottneros…

Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) (”Rottneros” eller ”Bolaget”) idag den 27 april 2023 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Rottneros

Penser Access: Intervju med Rottneros -…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Lennart Eberleh efter publicerad Q1-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från det senaste kvartalet, efterfrågebilden, massaprisutvecklingen, nya investeringar, den starka finansiella positionen och långsiktiga framtidsutsikter. Se intervjun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros investerar för…

Den tillkommande volymen CTMP-massa är främst avsedd för de växande marknadssegmenten kartong och förpackningar samt mjukpapper. Givet den låga investeringskostnaden per ton stärker Rottneros sin långsiktiga konkurrenskraft på den växande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros investerar i fö…

Solcellsparken väntas generera drygt 3 GWh årligen vilket kan jämföras med koncernens årsbehov av köpt el som uppgår till omkring 220 GWh. Syftet med batterilagret är främst att bidra till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros invests for…

The additional volume of CTMP pulp is primarily intended for the growing market segments of board and packaging as well as tissue. Given the low investment cost per tonne, Rottneros…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros kompletterar sin…

Hållbarhetslänken avser det låneavtal som Rottneros ingick med Danske Bank i juli 2021. Det omfattar ett lån om 150 MSEK med 32 MSEK i årlig amortering samt revolverande krediter om…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Apr 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros delårsrapport…

NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 13 procent till 744 (660) MSEK trots att försäljningen av slipmassa var begränsad till kvarvarande lager från produktionen som upphörde i december 2022. Högre försäljningspriser och en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros is investing in…

The solar park is expected to generate over 3 GWh annually, which can be compared to the company’s annual purchased electricity demand of around 220 GWh. The purpose of the…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3