AFFÄRSIDÉ

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.

Bransch: Skogsindustrin
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: RROS

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Rottneros

Stark start på 2022

  Starkt resultat i Q1’22 Rottneros levererade ett rörelseresultat på 145 mkr i Q1’22, upp från 40 mkr i Q1’21. Pris och valuta ligger bakom den mycket starka utvecklingen, medan…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Rottneros

Investering i formpressade fibertråg

  Rottneros annonserar joint venture med Arctic Paper i Polen Rottneros och Arctic Paper har beslutat att investera EUR 15m i en fabrik för formpressade fibertråg i Arctic Papers pappersbruk…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2022 | Rottneros

Låga multiplar men hög cyklisk risk

  Q4’21 Rottneros rapporterade EBIT om 58 mkr i Q4’21, upp betydligt y/y jämfört med -95 mkr i Q4’20, men lägre än de 101 mkr som rapporterades i Q3’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | Rottneros

Priserna slår igenom i resultatet

  Starkt Q3’21 Rottneros rapporterade EBIT om 101 mkr i Q3’21, att jämföra med 4 mkr i Q3’20 och 97 mkr i Q2’21. Q3’21 påverkades av underhållsstopp i såväl Rottneros…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2021 | Rottneros

Starkt resultat i spåren av stigande…

  Högre priser börjar få genomslag i resultatet Rottneros rapporterade EBIT om 97 mkr i Q2’21, att jämföra med 2 mkr i Q2’20 och 11 mkr i Q1’21. Den starka…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Jul 2021 | Rottneros

Rätt i cykeln

Vi inleder bevakning av Rottneros. Initiering Vi initierar bevakning av Rottneros, en svensk producent av marknadsmassa med bruk i Rottneros (Värmland) och Vallvik (Hälsingland). De huvudsakliga produkterna är mekanisk massa…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 Jun 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Inbjudan: Lär dig mer om…

Dessa är de huvudämnen som tas upp i sessionen, med Ulf Johnsson från Valmet och Erik Gillberg från Rottneros som värdar. Vad är högutbytesmassa? Kan det användas i produktion av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jun 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Invitatione: Learn more…

These are the main topics covered in this session hosted by Ulf Johnsson from Valmet and Erik Gillberg from Rottneros: What is high yield pulp? Can it be used in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros collaborates…

The project will be carried out with the help of the independent and state-owned research institute RISE (Research Institutes of Sweden), which has extensive expertise in the field of circular…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros samarbetar med S…

Projektet kommer genomföras med hjälp av det oberoende och statligt ägda forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) som har omfattande expertis inom området cirkulär ekonomi. Söderberg & Partners är en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Rottneros

Bulletin from Annual General Meeting in…

Bulletin from Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Among others, the following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the ”AGM”) of Rottneros AB (publ) (”Rottneros” or the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Rottneros

Kommuniké från årsstämma i Rottneros…

PRESSMEDDELANDE2022-04-28 Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ) Vid årsstämma i Rottneros AB (publ) (”Rottneros” eller ”Bolaget”) idag den 28 april 2022 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros delårsrapport…

NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 22 procent till 660 (542) MSEK drivet av högre försäljningspriser.   LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 35 procent högre i USD och 50 procent i SEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros interim report…

NET TURNOVER increased by 22 percent to 660 (542) MSEK, driven by higher selling prices. THE LIST PRICE of NBSK pulp in Europe was 35 percent higher in USD and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros…

Alla deltagare kan följa presentationen via länken:  https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q1-2022/ Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska via länken i förväg eller under presentationen. Det går även…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Invitation to Rottneros'…

All participants can follow the presentation via the web link:  https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q1-2022/ The presentation will be held in English. Questions can be asked in English or Swedish via the link in advance…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3