AFFÄRSIDÉ

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.

Bransch: Skogsindustrin
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: RROS

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Rottneros

Tecken på att den heta massmarknaden…

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Rottneros

Kapitaliserar på en stark massamarknad

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Rottneros

Analyskommentar - Rekordresultat i Q2

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Rottneros

Stark start på 2022

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Rottneros

Investering i formpressade fibertråg

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2022 | Rottneros

Låga multiplar men hög cyklisk risk

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | Rottneros

Priserna slår igenom i resultatet

Affärsidé Rottneros Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom…

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Invitation to Rottneros'…

All participants can follow the presentation via the web link:Rottneros – Q4 presentation 2022 – Finwire ( https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/2022-q4/ ) Questions can be asked via the link in advance or during the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Rottneros

Rottneros AB: Inbjudan till presentation…

Alla deltagare kan följa presentationen via länken:Rottneros – Q4 presentation 2022 – Finwire ( https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/2022-q4/ ) Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelskaeller svenska via länken, i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros financial…

+———–+——————————–+|2 February |Year-End-Report 2022 |+———–+——————————–+|21 March |Annual Report 2022 |+———–+——————————–+|26 April |Interim Report January-March |+———–+——————————–+|21 July |Interim Report January-June |+———–+——————————–+|26 October |Interim Report January-September|+———–+——————————–+ Rottneros ordinary general meeting will be held…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros finansiella…

+———–+——————————-+|2 februari |Bokslutskommuniké 2022 |+———–+——————————-+|21 mars |Årsredovisning 2022 |+———–+——————————-+|26 april |Delårsrapport januari-mars |+———–+——————————-+|21 juli |Delårsrapport januari-juni |+———–+——————————-+|26 oktober |Delårsrapport januari-september|+———–+——————————-+ Rottneros ordinarie bolagsstämma hålls den 27 april 2023. Rottneros iakttar en…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Oct 2022 | Rottneros

Penser Access: Intervju med Rottneros -…

Rottneros VD Lennart Eberleh, och CFO Monica Pasanen, intervjuas av Mathias Carlson, aktieanalytiker på Erik Penser Bank. Intervjun fokuserar på Q3-resultatet, tecken på trendskifte i massacykeln, avvecklingen av slipmassalinjen, framtida…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Oct 2022 | Rottneros

Penser Access: Tecken på att den heta…

Rekordresultat i tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 806 mkr och EBIT ökade med 145 procent till 247 mkr, exklusive avvecklingskostnader om 62 mkr för slipmassalinjen i Rottneros…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Redundancy negotiations at…

We have had a very good climate in the negotiations and have together found solutions, says the group’s COO Peter Sävelin.  A total of 35 people will be made redundant…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Oct 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros delårsrapport …

NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 41 procent till 806 (570) MSEK, vilket är ett nytt kvartalsrekord. LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 11 procent högre i USD och 35 procent högre i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Oct 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Rottneros interim report…

NET TURNOVER increased by 41 percent to 806 (570) MSEK, which is a new quarterly record. THE LIST PRICE of NBSK pulp in Europe was 11 percent higher in USD…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2022 | Rottneros

Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros…

Alla deltagare kan följa presentationen via länken: Rottneros – Q3 presentation 2022  ( https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q3-2022/ ) Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen. Det går även att se presentationen i…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3