AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Alm Equity

Strukturaffär med Corem klar och fler…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Rapporter | 23 Aug 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equity och Aros Bostadsutveckling AB tecknade avsiktsförklaring om att skapa en av Storstockholms största bostadsutvecklare.   ALM Småa Bostad har frånträtt byggrättsportföljen om 11 000 byggrätter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Aug 2022 | Alm Equity

ALM Equity avyttrar 20 procent av 2xA…

Aktierna i bolaget som avyttras är uppdelade i stamaktier och preferensaktier med företrädesrätt till avkastning. ALM Equity behåller aktier motsvarande 80 procent av bolaget och dess vinster. ALM Equitys fortsatta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2022 | Alm Equity

ALM Equity blir storägare i Aros Bostad…

Transaktionen är ett steg i ALM Equitys strategi att bli en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetssektorn. Genom att omvandla värdet av byggrätterna till ägarandelar i ett noterat bolag, synliggörs värden om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2022 | Alm Equity

ALM Equity: Nedjusterade ingångsvärden…

Till följd av de senaste månadernas utveckling på finansmarknaden och en ökad inflation pågår en förhandling mellan parterna avseende en översyn av ingående transaktionsvärde. ALM Equity bedömer att översynen kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstä…

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB(publ): Delårsrapport…

Händelser under kvartalet ALM Equity och Corem Property Group tecknade avtal för att bilda gemensamt förvaltningsbolag med varumärket Klövern. Affären omfattar cirka 24 000 byggrätter varav cirka 11 000 från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Alm Equity

ALM Equity säljer byggrättsportfölj…

Affären är ett led i ALM Equitys strategi att bli en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetssektorn. Genom att omvandla värdet av byggrätterna till ägarandelar i ett noterat bolag, synliggörs det underliggande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Alm Equity

ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I…

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 maj 2022, dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB(publ): Årsredovisning…

ALM Equitys årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.almequity.se www.almequity.se/ir/rapporter-och-presentationer/ För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27  Offentliggörande:Informationen i detta pressmeddelande är…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommunik…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equity och Corem Property Group AB tecknade avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla hyresbostäder för egen förvaltning. Initialt med en byggrättsportfölj om cirka 24 000 hyresbostäder. Extra bolagsstämma beslutade…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner