AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

  Blir ny storägare i Aros Aros och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att förvärva en projektportfölj om 1 600 byggrätter från ALM Equity. Affären avses att finansieras…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

  Synliggörande av värde i Nytto Bruttoresultatet i Q4’21 uppgick till 3 158 mkr (52 i Q4’20), där nettoomsättningen stod för 556 mkr (851) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag…

  Q4’21 ALM Equity rapporterar ett bruttoresultat om 3 158 mkr (52 mkr Q4’20) i Q4’21, varav nettoomsättningen uppgick till 556 mkr (851 mkr) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

  Stockholms största byggrättsportfölj ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad, bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på…

Läs analysen
Pressreleaser | 25 May 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstä…

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB(publ): Delårsrapport…

Händelser under kvartalet ALM Equity och Corem Property Group tecknade avtal för att bilda gemensamt förvaltningsbolag med varumärket Klövern. Affären omfattar cirka 24 000 byggrätter varav cirka 11 000 från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Alm Equity

ALM Equity säljer byggrättsportfölj…

Affären är ett led i ALM Equitys strategi att bli en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetssektorn. Genom att omvandla värdet av byggrätterna till ägarandelar i ett noterat bolag, synliggörs det underliggande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Alm Equity

ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I…

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 maj 2022, dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB(publ): Årsredovisning…

ALM Equitys årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.almequity.se www.almequity.se/ir/rapporter-och-presentationer/ För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27  Offentliggörande:Informationen i detta pressmeddelande är…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommunik…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equity och Corem Property Group AB tecknade avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla hyresbostäder för egen förvaltning. Initialt med en byggrättsportfölj om cirka 24 000 hyresbostäder. Extra bolagsstämma beslutade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Feb 2022 | Alm Equity

ALM Equity och Corem skapar gemensamt…

ALM Equity AB (”ALM”) Corem Property Group AB (”Corem”) tecknade den 23 november 2021 en avsiktsförklaring att undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag. Parterna har idag ingått ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2021 | Alm Equity

ALM Equity har sålt 3 850 000…

Efter försäljningen innehar ALM Equity cirka 45 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder. Transaktionen ligger i linje med ALM Equitys ambition att inte längre ha…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2021 | Alm Equity

ALM Equity utreder förutsättningarna…

För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equitys befintliga obligationsinnehavare godkände att bolagets dotterbolag har möjlighet att nyttja kapitalmarknaden som ett komplement till befintliga finansieringskällor. Fredrik Arpe, idag VD för Järntorget, gick in…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022