AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

  Stockholms största byggrättsportfölj ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad, bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 9 Dec 2021 | Alm Equity

ALM Equity har sålt 3 850 000…

Efter försäljningen innehar ALM Equity cirka 45 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder. Transaktionen ligger i linje med ALM Equitys ambition att inte längre ha…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2021 | Alm Equity

ALM Equity utreder förutsättningarna…

För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equitys befintliga obligationsinnehavare godkände att bolagets dotterbolag har möjlighet att nyttja kapitalmarknaden som ett komplement till befintliga finansieringskällor. Fredrik Arpe, idag VD för Järntorget, gick in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity och Corem har tecknat…

ALM Equitys affärsområde Projektutveckling har under hösten utvärderat vilka byggrätter som lämpar sig för att utveckla ett bestånd av hyresbostäder. Utöver de byggrätter som är bäst lämpade till privatmarknaden eller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ) fastställer avstä…

Sakutdelningen kommer ske med tre (3) stamaktier i Svenska Nyttobostäder för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i ALM Equity. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i ALM…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från extra…

Bolagsstämman beslutade om efterutdelning i form av sakutdelning om 3 188 961 stamaktier i dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607 (”Svenska Nyttobostäder”). Sakutdelningen kommer ske med tre (3) stamaktier i Svenska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity offentliggör extern analys…

För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27  Offentliggörande:Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity vinner markanvisning för…

Vi är mycket glada över denna markanvisning då vi ser en stor potential i Barkarby för att skapa attraktiva arbetsplatser. Läget är mycket bra intill torg och kommande tunnelbana. Vi har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2021 | Alm Equity

ALM Equity: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 11 november…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2021 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET ALM Equity förvärvade samtliga aktier i Järntorget Byggintressenter AB för ett värde om cirka 1,7 Mdkr. ALM Equity emitterar icke säkerställda obligationer om 1 Mdkr samt preferensaktier om…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner