AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 10 Nov 2023 | Alm Equity

NAV pressas av osäker fastighetsmarknad…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2023 | Alm Equity

Testing english analysis

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2023 | Alm Equity

Tungt kvartal med lite ljus i tunneln,…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Alm Equity

Förändringsarbete med fokus på lå…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2023 | Alm Equity

Analyskommentar - Avsiktsförklaring om…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Alm Equity

Befinner sig i en ny fas – vä…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Alm Equity

Vi betraktar numera ALM Equity som ett…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Pressreleaser | 13 Nov 2023 | Alm Equity

Carlsquare: Analysuppdatering ALM Equity…

Carlsquare Equity Research har publicerat en analysuppdatering efter ALM Equitys kv3 2023-rapport. Läs hela analysuppdateringen här Om Carlsquare Carlsquare is a global research firm and financial advisor focusing on M&A,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Alm Equity

Penser Access: Intervju med ALM Equity…

Torsdagen den 9 november sammanfattade John Sjölund, CFO för ALM Equity, det tredje kvartalet i en livesänd presentation. John blev därefter intervjuad av fastighetsanalytiker Rikard Engberg på Erik Penser Bank.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Alm Equity

Penser Access: NAV pressas av osäker…

Fortsatt pressat NAV NAV i kvartalet uppgick till 318 kr, vilket motsvarar en nedgång om 55% y/y och 12% q/q. Den främsta anledningen till nedgången q/q är att det bokförda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2023 | Alm Equity

Carlsquare: Första Intrycket ALM Equity…

Carlsquare Equity Research presenterar sina första intryck av ALM Equitys kv3 2023-rapport som publicerades nu på morgonen. Läs hela kommentaren här Om Carlsquare Carlsquare is a global research firm and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2023 | Alm Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport…

Händelser under kvartalet ALM Equity avyttrade tillsammans med övriga delägare 51 procent av aktierna i Klövern till Nrep för cirka 2 500 Mkr, varav ALM Equitys del av köpeskillingen uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2023 | Alm Equity

Inbjudan till ALM Equitys presentation…

ALM Equitys CFO, John Sjölund kommer att redogöra för delårsrapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska. Under presentationens gång finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen på Youtube.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2023 | Alm Equity

ALM Equitys avyttring av delar av…

ALM Equity tillförs cirka 0,7 mdkr i likvida medel samt minskar skulder med 0,6 mdkr. Efter transaktionen uppgår ALM Equitys ägarandel i Klövern till cirka 16 procent. I händelse av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jul 2023 | Alm Equity

Carlsquare: Analysuppdatering ALM Equity…

ALM Equity redovisade ett mycket starkt resultat i sin helägda bostadsutvecklingsverksamhet. Samtidigt belastades kv2 2023-resultatet av stora negativa resultatandelar från intressebolag samt förluster på finansiella placeringar. Vi beräknar ett nytt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jul 2023 | Alm Equity

Penser Access: Intervju med ALM Equity…

John Sjölund, CFO för ALM Equity sammanfattar det andra kvartalet. John intervjuas av fastighetsanalytiker Rodd Meshe på Erik Penser Bank. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/M1a3H-WmOf8…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jul 2023 | Alm Equity

Penser Access: Tungt kvartal med lite…

Värdenedskrivningar drivet av senaste strukturaffärer ALM Equity avslutade ett intensivt första halvår som präglades av fortsatt anpassningsarbete och finansiella omstruktureringar av bolaget och innehaven. Under andra kvartalet minskat det totala…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023