AFFÄRSIDÉ

ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Alm Equity

Vi betraktar numera ALM Equity som ett…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Alm Equity

Strukturaffär med Corem klar och fler…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag…

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

Affärsidé alm equity ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | Alm Equity

ALM Equity initierar förändring av…

BakgrundNyttobostäders nuvarande kapitalstruktur är ett resultat av den finansieringsmodell som var grunden till bolagets uppbyggnad där utvecklingen av och projektrisken för fastigheterna har legat utanför bolaget. Modellen innebar att fastigheterna…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Dec 2022 | Alm Equity

Carlsquare: Initieringsanalys ALM Equity…

Carlsquare Equity Research inleder bevakning av ALM Equity. Läs hela analysen här Om Carlsquare Carlsquare är ett väletablerat   analyshus och en topprankad finansiell rådgivare med fokus på företagstransaktioner och kapitalanskaffningar. Vi…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Nov 2022 | Alm Equity

Penser Access: Vi betraktar numera ALM…

Bolagsbyggare nischad mot bostadsfastigheter För att ge en mer rättvisande bild, har vi valt att övergå till att analysera ALM Equity som ett investmentbolag snarare än ett bostadsutvecklingsbolag. Detta mot…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Nov 2022 | Alm Equity

Penser Access: Intervju med ALM Equity…

Fastighetsanalytiker Rodd Meshe intervjuar John Sjölund, CFO på ALM Equity. Samtalet berör bolagets rapport för tredje kvartalet 2022, rådande situation på bostadsmarknaden, byggmarknaden samt finansiering. Se intervjun på Erik Penser…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Nov 2022 | Alm Equity

ALM Equity AB(publ): Delårsrapport…

HÄNDELSER UNDER KVARTALET  ALM Equity tecknade avtal om att avyttra en byggrättsportfölj om cirka 1 500 byggrätter till Aros Bostadsutveckling AB mot betalning av en kombination av stamaktier, preferensaktier och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2022 | Alm Equity

ALM Equity blir storägare i Aros Bostad…

Nu har frånträde genomförts där 23 projekt övergår omgående och resterande projekt övergår när de avtalsmässiga förutsättningarna infaller och ALM Equity erhåller ersättning för dessa.    För mer information kontaktaJoakim…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Oct 2022 | Alm Equity

Ökning av aktiekapitalet och antalet…

82 613 teckningsoptioner utnyttjades för aktieteckning och 45 087 teckningsoptioner återköptes av ett dotterbolag till ALM Equity och har nu förfallit. Efter omräkning ger varje teckningsoption rätt att teckna 1,03…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Oct 2022 | Alm Equity

ALM Equitys dotterbolag Bomodul i…

Minskad orderingång och kraftig minskning av byggstarter på marknaden har medfört att ALM Equitys dotterbolag Bomodul i Bodafors har beslutat om varsel av 25 medarbetare. ”Vi har förnärvarande full beläggning i…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Aug 2022 | Alm Equity

Penser Access: Strukturaffär med Corem…

Affär med Corem slutförd Omsättningen i Q2’22 uppgick till 4,4 mdkr. Den höga omsättningen är en följd att bolaget frånträtt 11000 byggrätter till det nybildade bolaget Klövern som ägs tillsammans…

Läs hela nyheten
Analyser | 24 Aug 2022 | Alm Equity

Penser Access: Intervju med ALM Equity…

Lyssna på när ALMs CFO John Sjölund redogör för ett händelserikt kvartal på en intressant marknad. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/WGeLS9KQ3Kg Detta är ett pressmeddelande…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023