Datum Titel Alternativ
2024-04-26 Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning Visa Stäng
Analys | 26 Apr 2023 | Rottneros

Analyskommentar – Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning

 

Q1-resultatet: Nettoomsättning +13%, EBIT 149 mkr (145), Produktion +4%, Leveranser oförändrade, Operativt kassaflöde 104 mkr, VPA 0,77 kr, Nettokassa 475 mkr.

Massapriserna fortsatt på historiskt höga nivåer men i en sjunkande trend och -10% sedan toppen i oktober förra året. Det är intressant att notera att nedgången fortfarande är ganska liten givet den globala konjunkturnedgången, men man bör också komma ihåg att 4,5 miljoner ton (ca +5%) ny kapacitet startar upp successivt under året, vilket kommer pressa massapriset ytterligare.

Kostnadsinflationen avtog under Q1, speciellt för kemikalier. Massavedspriserna är fortsatt höga och vår bedömning är att detta kommer bestå givet importstopp från Ryssland och konkurrens från energisektorn. Efterfrågan på Rottneros massa i flera nischer är fortsatt god trots konjunkturnedgången och detta avspeglar sig i den ökade produktionen och oförändrade leveranser under Q1 y/y.

Rottneros har starka finanser med en soliditet på 66% och en nettokassa på 475 mkr. Direktavkastningen ligger på 11.5%, aktien handlas ex utdelning på måndag. Vi flaggar för att Rottneros resultat kommer att försvagas de kommande kvartalen och den negativa eftersläpningseffekten kan bli relativt stor. Varslet av 24 personer på Vallviks bruk är en klar signal att tuffa tider är att vänta.

Rottneros kommer investera 180 mkr för att öka produktionen och 86 mkr i förnyelsebar industri för att minska exponeringen mot elmarknaden. Vi ser positivt på båda investeringarna.

Sammantaget tycker vi att starten på 2023 var bra för Rottneros och givet att aktiekursen fallit signifikant från toppen i början av mars ser vi att en botten har cementerats. Vi upprepar vårt motiverade värde på 14-15 kr.

2023-02-07 Väl rustad för potentiella utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Tecken på att den heta massmarknaden svalnar Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3