AFFÄRSIDÉ

Abliva är ett biotechbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla läkemedel för primära mitokondriella sjukdomar (PMD). Bolaget har två projekt i klinisk fas; KL1333 för behandling av mutationer i mitokondriellt DNA (mtDNA), samt NV354 för behandling av Leighs syndrom. Det handlar om mycket sällsynta sjukdomar, vilket innebär båda läkemedelskandidaterna kvalar in som särläkemedel. Särläkemedel åtnjuter flertalet fördelar i det kliniska utvecklingsprogrammet, däribland en kortare väg till marknad samt regulatoriska lättnader.

Bransch: Bioteknik & Läkemedel
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: ABLI

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 15 Dec 2023 | Abliva

Huvudkonkurrent misslyckas

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Nov 2023 | Abliva

Luft under vingarna

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2023 | Abliva

Licensierar ut NeuroSTAT

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2023 | Abliva

Analyskommentar - Når första…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Sep 2023 | Abliva

Analyskommentar - Fast track-status för…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Aug 2023 | Abliva

Patientrekrytering i fokus

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2023 | Abliva

Kort rapportkommentar

Läs analysen
Rapporter | 23 Feb 2024 | Abliva

Abliva AB Bokslutskommuniké januari…

40 patienter inkluderade i Steg 1 av FALCON-studien | Fast Track-status för KL1333 | Särläkemedelsklassificering för NV354 i både USA och Europa 2023 i sammandrag Väsentliga händelser under 2023 KL1333…

Läs mer
Rapporter | 23 Feb 2024 | Abliva

Abliva AB Year-End Report January –…

40 Patients Enrolled in Wave 1 of the FALCON Study | Fast Track Designation for KL1333 | Orphan Drug Designation for NV354 in both US and Europe 2023 Summary Important…

Läs mer
Pressreleaser | 22 Feb 2024 | Abliva

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Aktieägarna i Abliva AB (publ), org.nr 556595-6538, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 26 mars 2024 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund, med insläpp för…

Läs mer
Pressreleaser | 22 Feb 2024 | Abliva

Notice of Extraordinary General Meeting…

The shareholders of Abliva AB (publ), corporate identity number 556595-6538, (the “Company”), are hereby convened to the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) to be held at 3 p.m. on Tuesday…

Läs mer
Pressreleaser | 22 Feb 2024 | Abliva

Styrelsen för Abliva beslutar om en…

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,…

Läs mer
Pressreleaser | 22 Feb 2024 | Abliva

The Board of Directors of Abliva…

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Dec 2023 | Abliva

BioStock: Abliva reaches enrollment…

Read the article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/12/abliva-reaches-enrollment-goal/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs mer
Pressreleaser | 21 Dec 2023 | Abliva

BioStock: Abliva når mål för…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/12/abliva-nar-mal-for-patientinkludering/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs mer
Pressreleaser | 20 Dec 2023 | Abliva

Abliva når mål för patientinkludering…

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom, meddelade idag att målet att inkludera 40 patienter…

Läs mer
Pressreleaser | 20 Dec 2023 | Abliva

Abliva Reaches Patient Enrollment Goal…

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) a clinical-stage company developing drugs for the treatment of rare and severe primary mitochondrial disease, today announced that the goal of enrolling 40 patients for…

Läs mer

Kommande händelser

26 Mar 2024 | Extrastämma 2024
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024