AFFÄRSIDÉ

OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet i form av smak, doft, färg, och näringsinnehåll hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och ligger till grund för mindre miljöpåverkan. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar OptiCept upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som enkelt kan appliceras inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: OPTI

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 26 May 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Avtal i Kina med stor…

  OptiCept Technologies har ingått ett avtal med Guangxi Shichen Group i Kina. Avsikten med avtalet är att utvärdera OptiBoost för behandling av Kamelia- och Eucalyptussticklingar. Inledningsvis betalar motparten EUR…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2023 | OptiCept Technologies

Stora steg med nya strategin under Q1

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Inleder kontraktsfö…

  OptiCept Technologies meddelar att bolaget inlett förhandlingar med Aperam BioEnergia, det brasilianska skogsbolaget som man började samarbeta med i Q4’22. Förhandlingarna gäller ett avtal för OptiBoost för behandling av…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Mar 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Tidiga framgångar hos…

  OptiCept meddelar att man nått tidiga framgångar inom piloptprojektet med Aperam i Brasilien. Kunden väljer nu att utöka samarbetet, som är inom applikationen för sticklingar, och det nya samarbetet…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2023 | OptiCept Technologies

Upplagt för acceleration under 2023

  Q4 avslutar 2022 med många nya avtal Omsättningen för Q4 uppgick till 1,6 mkr och för helåret 2022 10,5 mkr. Totala intäkter för året var 11,8 mkr. Orderboken vid…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Första kommentar på…

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Utvärderingsavtal med…

  OptiCept har ingått ett avtal med Dole för utvärdering av Cept-plattformen. Dole kommer att utvärdera OptiCepts system Balder för förbättrad kvalitet och utökad utvinning av juicer. Utvärderingen samfinansieras av…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 May 2023 | OptiCept Technologies

The last day of trading with the…

Today, 30 May 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO5 in OptiCept Technologies AB (publ) (“OptiCept” or the “Company”). The subscription period for the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | OptiCept Technologies

Sista dag för handel med…

Idag, den 30 maj 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO5 i OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept breaks into the massive…

OptiCept Technologies (”OptiCept”) today announced that it has signed a Partnership Agreement with Guangxi Shichen Group (”GSG”), and together in collaboration with the top Chinese state research institute, Guangxhi Academy…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept öppnar den stora kinesiska…

OptiCept Technologies (”OptiCept”) meddelar att man ingått partnerskapsavtal med Guangxi Shichen Group (”GSG”). I samarbete med kinesiska statens forskningsinstitut Guangxhi Academy of Forestry, startar parterna ett pilotprojekt för behandling av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | OptiCept Technologies

Aktieägarbrev - Ett målinriktat…

Under sista kvartalet 2022 genomförde OptiCept Technologies en företrädesemission. Med anledning av den stundande teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5, ger OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, en statusuppdatering kring hur…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | OptiCept Technologies

Shareholder letter – A goal-oriented…

In the last quarter of 2022, OptiCept Technologies carried out a rights issue. Due to the upcoming subscription period for warrants of series TO5, OptiCept Technologies CEO, Thomas Lundqvist, gives…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | OptiCept Technologies

The exercise price for the warrants of…

OptiCept Technologies AB (publ) (“OptiCept” or the “Company”) completed a rights issue of units during the fourth quarter of 2022. One (1) unit consisted of seven (7) newly issued shares,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | OptiCept Technologies

Teckningskursen för utnyttjande av…

OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2022. En (1) unit bestod av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | OptiCept Technologies

Marknadsuppdatering – Kundfokus…

OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, ger en statusuppdatering för affärsområdet snittblommor och applikationen OptiBoost for cut flowers. Under våren har vi genomfört en omfattande omorganisation. Något som inverkar även på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | OptiCept Technologies

Penser Access: Stora steg med nya…

Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat med…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023