AFFÄRSIDÉ

OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet i form av smak, doft, färg, och näringsinnehåll hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och ligger till grund för mindre miljöpåverkan. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar OptiCept upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som enkelt kan appliceras inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: OPTI

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 30 Dec 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Ingår avtal inom…

AffärsidéOptiCept Technologies OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Dec 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Ingår avtal med One…

AffärsidéOptiCept Technologies OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Dec 2022 | OptiCept Technologies

Stärker balansräkningen

AffärsidéOptiCept Technologies OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Dec 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Meddelar preliminärt…

AffärsidéOptiCept Technologies OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Beslutar om företrä…

AffärsidéOptiCept Technologies OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2022 | OptiCept Technologies

Siktar mot positivt EBITDA 2023

AffärsidéOptiCept Technologies OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Avtal med odlaren…

AffärsidéOptiCept Technologies OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer så som ökad extraktion ur råvaran, förlängd…

Läs analysen
Analyser | 30 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept ingår avtal med globalt skogs-…

OptiCept Technologies ingår avtal med Klabin S.A i Brasilien gällande OptiBoost för behandling av Eukalyptussticklingar. Teknologin kommer användas under en 5-månadersperiod för vilket kunden betalar 85 000 Euro. Installationen i…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept enters into an agreement with a…

OptiCept Technologies enters into an agreement with Klabin S.A in Brazil regarding OptiBoost for the treatment of Eucalyptus cuttings. The technology will be used during a 5-month period for which…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept enters a partnership with One…

OptiCept has entered into a partnership with One Flora Group in the Netherlands. In 2023, commercial tests will be done with OptiBoost to treat cut flowers for the company’s end…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept ingår partnerskap med en av v…

OptiCept Technologies har idag ingått ett partnerskap med One Flora Group i Nederländerna. Under 2023 kommer kommersiella tester genomföras med OptiBoost för behandling av snittblommor för bolagets slutkunder. Utöver detta…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | OptiCept Technologies

Penser Access: Stärker balansräkningen…

Offentliggör utfall av nyemissionen OptiCept har offentliggjort utfallet av nyemissionen som meddelades i november. Sammantaget tecknades emissionen till 97% och bolaget kommer att tillföras ca 106 mkr före kostnader relaterade…

Läs hela nyheten
Analyser | 22 Dec 2022 | OptiCept Technologies

Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för…

OptiCept Technologies publicerar härmed aktieägarbrev med fokus på olivolja. Som tidigare kommunicerats sammanställs dessa aktieägarbrev för att ge aktieägare och andra intressenter en inblick i hur marknaden ser ut och…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept offentliggör slutgiltigt…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept announces final outcome of the…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN,…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept offentliggör preliminärt…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept announces preliminary outcome…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022