AFFÄRSIDÉ

Ependion är en teknikkoncern som erbjuder avancerade lösningar för säker kontrollstyrning och kommunikation i krävande miljöer. Hårdvaran som erbjudandet är byggt runt är i huvudsak Ethernetswitchar, routrar och avancerade displayer. Bolaget har huvudkontor i Malmö och har 870 anställda. Under 2023 omsatte de 2,5 miljarder kronor.

Bransch: Teknik
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: EPEN

WEBBPLATS

PENSER PLAY

 

Senaste analysen | 4 Mar 2024 | Ependion

Analyskommentar - Beijer Electronics…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2024 | Ependion

Den svaga efterfrågan är tillfällig

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2023 | Ependion

Nytt rekord för orderingång, omsä…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Ependion

Marginalerna slog nytt rekord

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Ependion

Analyskommentar - Bästa försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Ependion

Räknar med fortsatt marginalexpansion

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Ependion

Analyskommentar - Rekordförsäljning…

Läs analysen
Pressreleaser | 8 Apr 2024 | Ependion

Kallelse till årsstämma i Ependion AB

Anmälan och deltagande Deltagande i stämmolokalen Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska  vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende…

Läs mer
Pressreleaser | 8 Apr 2024 | Ependion

Notice of the AGM of Ependion AB

Notification and participation Participation in the meeting room Shareholders who wish to attend the meeting room in person or by proxy shall: Firstly, be listed as shareholder in the share…

Läs mer
Rapporter | 2 Apr 2024 | Ependion

Ependion AB: Ependion publicerar års-…

”Under 2023 har vi bekräftat vår förmåga att leverera både tillväxt och lönsamhet på väg mot de finansiella mål som antogs i slutet av 2022. Rörelseresultat ökade med 60 procent…

Läs mer
Pressreleaser | 4 Mar 2024 | Ependion

Ependion AB: Ependions affärsenhet…

Beijer Electronics har genomfört en strategisk genomlysning av verksamheten där bland annat intervjuer med kunder har bidragit till att identifiera affärsenhetens styrkor och förbättringsområden. I dag är erbjudandet brett med…

Läs mer
Pressreleaser | 4 Mar 2024 | Ependion

Ependion AB: Ependion's business entity…

Beijer Electronics has carried out a strategic review of the business where, among other things, interviews with customers have contributed to identifying the business entity’s strengths and areas for improvement.…

Läs mer
Pressreleaser | 29 Feb 2024 | Ependion

Penser Access by Carnegie: Ependion - 4…

Equity analyst Markus Almerud presents Ependion’s investment case. He discusses the drivers of orders and sales coming years with a focus on the train market and the energy market. He…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Ependion

Ependion AB: Valberedningens förslag…

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. omval av styrelseledamöterna Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård. Bo Elisson har avböjt omval. Charlott Samuelsson har, av personliga skäl,…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Ependion

Ependion AB: Nomination Committee Board…

that the Board of Directors shall consist of five members. re-election of Board members Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf and Jonas Hård. Bo Elisson has declined re-election. Charlott Samuelsson…

Läs mer
Pressreleaser | 30 Jan 2024 | Ependion

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Aktieanalytiker Markus Almerud intevjuar Ependions VD Jenny Sjödahl efter bolagets Q4-rapport. De diskuterar nedgången i orderingången, hur affärsenheterna påverkas av konjunkturen, varför Westermo investerar i Indien, när resultatet av Beijer…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Jan 2024 | Ependion

Redeye: Ependion - Softer Q4, but…

Redeye updates its estimates after Ependion’s Q4 2023 report, which was slightly weaker than our estimates on the sales side, which then carried on to the EBIT margin, impacting it…

Läs mer

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Årligutdelning
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3