AFFÄRSIDÉ

Beijer Electronics Group är en teknikkoncern som erbjuder avancerade lösningar för säker kontrollstyrning och kommunikation i krävande miljöer. Hårdvaran som erbjudandet är byggt runt är i huvudsak Ethernetswitchar, routrar och avancerade displayer. Bolaget har huvudkontor i Malmö och har 825 anställda. Under 2020 omsatte man 1,4 miljarder kronor.

Bransch: Teknik
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: BELE

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Beijer Electronics Group

Imponerande orderingång

  Orderingång accelererade till en ny nivå – igen… Med bred, fortsatt återhämtning i efterfrågan växte orderingången med ca 50% organiskt och kom åter in på en ny högstanivå. Komponentbristen…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2022 | Beijer Electronics Group

Analyskommentar - Nytt rekord på…

  Nytt rekord på orderingången (igen) Beijer växte orderingången med 52% organiskt och nådde en ny högstanivå – igen. Efterfrågan var bred och samtliga marknader och segment bidrog. Det fanns…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2022 | Beijer Electronics Group

Orderboken kommer fortsätta driva förs…

  Orderingång är exceptionellt stark… Efterfrågan för Beijer Groups produkter fortsätter vara exceptionellt stark. Orderingången i Q4 var uppe på nivåer den inte ens har varit i närheten av historiskt…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2021 | Beijer Electronics Group

Ytterligare marginalexpansion att vänta…

  Orderingång på över 500 mkr andra kvartalet i rad… Med bred återhämtning i efterfrågan växte orderingången med mer än 50% organiskt och kom in på den näst högsta nivån…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Sep 2021 | Beijer Electronics Group

Höjer marginalantagandena i Beijer…

  Upplagd för smash även om komponenterna ger kortsiktig osäkerhet Beijer går in i hösten med sin högsta orderbok någonsin samtidigt som komponentbristen gör att leveranserna laggar. I takt med…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jul 2021 | Beijer Electronics Group

Högsta orderingången någonsin

  Högsta orderingången någonsin… Med bred återhämtning i efterfrågan växte orderingången med mer än 50% och kom in på den högsta nivån någonsin. Komponentbristen gjorde att försäljningen var 11-12% lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2021 | Beijer Electronics Group

Fördubblingspotential om målen…

Vi tar upp bevakning av Beijer Electronics Group. Strukturell tillväxt i flera marknadssegment Beijer Electronics Group (Beijer Group) ser strukturell tillväxt i flera slutmarknader inklusive järnväg och infrastruktur och vi…

Läs analysen
Pressreleaser | 15 Jun 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group har avslutat ö…

Överlåtelserna har omfattat 7 420 stamaktier för att täcka kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2019/2022. Bolaget innehar fortsatt efter överlåtelserna 9 099 egna stamaktier och 214 261…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group has concluded…

The transfers have included 7,420 ordinary shares to hedge cash flow effects of social security contributions linked to LTI 2019/2022. Following the transfers, the company continues to hold 9,099 own…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Beijer Electronics Group

Change in number of shares and votes in…

The change in number of shares and votes is due to the conversion of 69,103 class C shares, which previously have been issued and repurchased within the context of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Beijer Electronics Group

Ändrat antal aktier och röster i…

Ändringen av antalet aktier och röster är föranledd av att 69 103 C-aktier, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2019/2022, under maj månad har omvandlats till stamaktier.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 May 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group AB's Annual…

BEIJER GROUP has focused on emerging stronger from the pandemic, and the economic challenges that dominated the global economy over the past two years. During the period, the Group maintained…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Groups styrelse har…

I enlighet med bolagsstämmans beslut 2019 överlåter Beijer Electronics Group per den 27 maj 2022 52 584 s.k. prestationsaktier (stamaktier) till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group's Board of…

As resolved by the Annual General Meeting in 2019, Beijer Electronics Group transfers, as per 27 May, 52,584 so called performance shares (ordinary shares) to the participants in the long-term incentive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | Beijer Electronics Group

Resolutions adopted at the Annual…

The AGM approved the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet. The Board members and Chief Executive Officer were discharged from liability.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | Beijer Electronics Group

Beslut fattade på årsstämman i Beijer…

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,50 kronor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group presenterar p…

Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/825168/investor-forummalmo-2 där reprisen och presentationerna kommer finnas tillgängligt i efterhand.    

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3