AFFÄRSIDÉ

Ependion är en teknikkoncern som erbjuder avancerade lösningar för säker kontrollstyrning och kommunikation i krävande miljöer. Hårdvaran som erbjudandet är byggt runt är i huvudsak Ethernetswitchar, routrar och avancerade displayer. Bolaget har huvudkontor i Malmö och har 825 anställda. Under 2020 omsatte de 1,4 miljarder kronor.

Bransch: Teknik
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: EPEN

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Ependion

Marginalerna slog nytt rekord

  Orderingången över 600 mkr för femte kvartalet i rad Kvartalet präglades av en hög nivå av marknadsaktivitet. Westermo såg en fortsatt stark och bred efterfrågan medan Beijer Electronics orderingång…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Ependion

Analyskommentar - Bästa försäljningen…

  Orderingången fortsatt över 600 mkr men styrkan i efterfrågan är ojämn Kvartalet präglas av en hög nivå av marknadsaktivitet. Westermo såg en fortsatt stark och bred efterfrågan medan Beijer…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Ependion

Räknar med fortsatt marginalexpansion

  Efterfrågan är gynnsam på samtliga marknader utom Kina Den organiska tillväxten i orderingången var negativ (minus 4-6%) för första gången sedan 2020, vilket vi helt hänför till Kina, som…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Ependion

Analyskommentar - Rekordförsäljning…

  Orderingången åter över 600 mkr men drabbas av svagt Kina Trots mycket god efterfrågan i Amerika och god efterfrågan i Europa var den organiska tillväxten i orderingången negativ (minus…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2022 | Ependion

Nya finansiella mål

  Högre och tydligare mål Inför kapitalmarknadsdagen 7 december har Beijer Group satt nya koncernmål. Den organiska tillväxten ska vara minst 10% och EBIT-marginalen ska vara över 15%. Målen bygger…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Ependion

Hävstången är här

  Fortsatt stark och bred efterfrågan Med 16% organisk tillväxt var orderingången över 600 mkr för tredje kvartalet i rad och en ny nivå verkar etablerad. Även om orderingången föll…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Ependion

Fortsatt gott momentum

  Orderingången accelererade och den nådde en ny nivå – igen… Efterfrågan är oförändrat stark, uppgången är bred och bolaget tar marknadsandelar. Orderingången växte 25% organiskt och den nådde åter…

Läs analysen
Pressreleaser | 31 May 2023 | Ependion

Change in number of shares and votes in…

The change in number of shares and votes is due to the conversion of 103,789 class C shares, which previously have been issued and repurchased within the context of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Ependion

Ändrat antal aktier och röster i…

Ändringen av antalet aktier och röster är föranledd av att 103 789 C-aktier, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2020/2023, under maj månad har omvandlats…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Ependion

Beijer Electronics Group AB bekräftar…

Namnbytet avser endast koncernmoderbolaget och inte affärsenheten Beijer Electronics.    

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Ependion

Beijer Electronics Group AB confirms…

The name change only concerns the group parent company and not the Beijer Electronics business unit.    

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Ependion

Beijer Electronics Group's Board of…

As resolved by the Annual General Meeting in 2020, Beijer Electronics Group transfers, as per May 26, 2023, 79,456 so called performance shares (ordinary shares) to the participants in the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Ependion

Beijer Electronics Groups styrelse har…

I enlighet med bolagsstämmans beslut 2020 överlåter Beijer Electronics Group per den 26 maj 2023 79 456 s.k. prestationsaktier (stamaktier) till deltagarna i det långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Ependion

Resolutions adopted at the Annual…

The AGM approved the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet. The Board members and Chief Executive Officer were discharged from liability.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Ependion

Beslut fattade på årsstämman i Beijer…

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,50…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Ependion

Penser Access: Intervju med Beijer Group…

Med bakgrund av Q1-rapporten intervjuar aktieanalytiker Markus Almerud Beijer Groups VD Jenny Sjödahl om försäljningsökningen och den starka marginalutvecklingen. De diskuterar marknadsläget, komponentsituationen, hur hävstången från den högre försäljningen drev…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Ependion

Penser Access: Marginalerna slog nytt…

Orderingången över 600 mkr för femte kvartalet i rad Kvartalet präglades av en hög nivå av marknadsaktivitet. Westermo såg en fortsatt stark och bred efterfrågan medan Beijer Electronics orderingång tyngdes…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3