Bolagsbeskrivning

Modus Therapeutics är ett forsknings- och utvecklingsbolag i klinisk fas som utvecklar behandlingar mot sepsis och septisk chock samt anemi vid kronisk sjukdom. Bolagets läkemedelskandidat – sevuparin – anses även ha potential att adressera andra former av systemisk inflammation och utvärderas även i en annan klinisk studie (SEVUSMART*) i pediatriska patienter med svår malaria . SEVUSMART-studien genomförs och finansieras av Imperial College London/Wellcome, men Modus bibehåller alla kommersiella rättigheter. Denna breddning av användningsområdena för läkemedelskandidaten är såklart positivt och ger fler förutsättningar att generera intäkter på lång sikt.

Bransch: Bioteknik & Läkemedel
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: MODTX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 15 May 2024 | Modus Therapeutics

Förberedelsefas inför kliniska fas IIa…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2024 | Modus Therapeutics

Skuldfria och breddad portfölj

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2023 | Modus Therapeutics

Pausar bevakning

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2023 | Modus Therapeutics

Breddar IP-portföljen

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jun 2023 | Modus Therapeutics

Hög potential till hög risk

Läs analysen
Pressreleaser | 17 May 2024 | Modus Therapeutics

Annual General Meeting in Modus…

Modus Therapeutics’ Annual General Meeting on 17 May 2024 resolved in accordance with the following: That no dividend would be paid. To discharge the board members and the managing director…

Läs mer
Pressreleaser | 17 May 2024 | Modus Therapeutics

Årsstämma i Modus Therapeutics Holding…

På Modus Therapeutics årsstämma den 17 maj 2024 beslutades bland annat följande: Att ingen utdelning skulle lämnas. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Att…

Läs mer
Pressreleaser | 15 May 2024 | Modus Therapeutics

Penser Future by Carnegie: Modus…

Q1(24) – fortsatta förberedelser inför kliniska studier medför mindre kostnader för tillfället Under det första kvartalet 2024 uppgick rörelseresultatet till -3 mkr (-6) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick…

Läs mer
Rapporter | 14 May 2024 | Modus Therapeutics

Modus Therapeutics offentliggör delå…

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 maj 2024: Modus Therapeutics Holding AB (”Modus Therapeutics”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.modustx.com).…

Läs mer
Rapporter | 14 May 2024 | Modus Therapeutics

Modus Therapeutics publishes interim…

STOCKHOLM, SWEDEN – 14 May 2024: Modus Therapeutics Holding AB (”Modus Therapeutics”) hereby publishes an interim report for the first quarter 2024. The report is available as an attached document…

Läs mer
Pressreleaser | 17 Apr 2024 | Modus Therapeutics

Kallelse till årsstämma i Modus…

Aktieägarna i Modus Therapeutics Holding AB (publ), kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2024 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, i Stockholm. Rätt att delta i…

Läs mer
Pressreleaser | 17 Apr 2024 | Modus Therapeutics

Notice to Annual General Meeting in…

The shareholders of Modus Therapeutics Holding AB (publ) are invited to the annual general meeting on Friday, 17 May 2024, at 11.00 a.m., at Advokatfirman Vinge’s offices at Smålandsgatan 20,…

Läs mer
Rapporter | 11 Apr 2024 | Modus Therapeutics

Modus Therapeutics Holding AB (publ)…

Stockholm, Sverige – 11 april 2024: Modus Therapeutics Holding AB (publ) (”Modus Therapeutics”) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.modustx.com/investors/financial-reports.html För…

Läs mer
Rapporter | 11 Apr 2024 | Modus Therapeutics

Modus Therapeutics Holding AB (publ)…

Stockholm, Sweden–April 11th 2024: Modus Therapeutics Holding AB (publ) (”Modus Therapeutics”) announces today that the company is publishing the annual report for 2023. The annual report is now available to…

Läs mer
Pressreleaser | 28 Feb 2024 | Modus Therapeutics

Penser Future by Carnegie: Modus…

Q4’2023 – breddning av projektportföljen med omprioriteringar Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick rörelseresultatet till -4 mkr (-9) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 mkr (-8). Likvida…

Läs mer

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024