AFFÄRSIDÉ

Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet, Uppsala och Mälardalen. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AROS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 15 May 2023 | Aros Bostad

Starkt kvartal i en fortsatt utmanade…

  Stabil inledning på 2023 med bra EBIT-marginaler Aros Bostad levererade ett starkt första kvartal med totala intäkter enligt IFRS som uppgick till 496,2 mkr (8,4), drivet av ett högt…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2023 | Aros Bostad

Analyskommentar - Första…

  Aros levererade ett stabilt första kvartal trots fortsatt turbulent bostadsmarknad, detta tack vore de strukturaffärer som man genomförde förra året. Totala intäkter enligt IFRS uppgick till 496,2 mkr (8,3)…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Aros Bostad

Spelar i egen liga just nu

  Starkt avslut på året med hög försäljningsgrad Aros Bostad har varit aktiv och hållit ett högt tempo under 2022. Genomförda strukturaffärer fortsätter att ge avtryck. Tillsammans med den höga…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Aros Bostad

Analyskommentar - Erhåller bygglov för…

  Aros Bostad har erhållit bygglov för 213 bostäder i kvarteret Femöringen i Solna. Byggstart planeras till första kvartalet 2023. Projektet, som ligger vid Järva krog, förvärvades i november 2021…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2022 | Aros Bostad

Starkt kvartal men fortsatt turbulent…

  Hög bokning/försäljningsgrad Aros Bostad rapporterade rörelseintäkter enligt IFRS på 11,2 mkr i Q3’22, motsvarande en tillväxt y/y på 4,7% och hela 79% jämfört med föregående kvartal. Intäktsredovisning enligt IFRS…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Byggrättsportföljen visar stora överv…

  Ett lugnt kvartal Omsättningen i kvartalet enligt IFRS uppgick till 6,3 mkr. Andelen vinstavräknade lägenheter enligt IFRS uppgick till 9 st. Under perioden har 896 lägenheter sålts. Merparten av…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2022 | Aros Bostad

Premieportfölj till substansrabatt

  Attraktiv byggrättsportfölj… Aros Bostad har byggt upp en stark byggrättsportfölj med fokus på Storstockholmsområdet. Vi bedömer att de mikrolägen man förvärvat för både flerbostadshus och småhus är väl valda…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Aros Bostad

Kommuniké från årsstämman i Aros…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Parkvillorna var del av den större byggrättsportfölj som förvärvades av ALM Equity under 2022. Projektet avyttras då varken storlek eller geografi följer strategin för Aros Bostads byggrättsportfölj. Bolagets Certified Adviser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Aros Bostad

Penser Access: Starkt kvartal i en…

Stabil inledning på 2023 med bra EBIT-marginaler Aros Bostad levererade ett starkt första kvartal med totala intäkter enligt IFRS som uppgick till 496,2 mkr (8,4), drivet av ett högt antal…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Länk till den digitala presentationen 12 maj kl 9.00 https://financialhearings.com/event/46405 Perioden januari-mars 2023  Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 389 212 TSEK (149 691). Bruttoresultatet uppgick till 75 397 TSEK (40 275) och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Projekt Invernesshöjden brf 1 byggstartades i slutet av 2019 och var slutsålt samt inflyttat under början av 2022. I samband med föreningsstämman överlämnades samtliga 86 lägenheter till bostadsrättsföreningen. Den andra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Aros Bostad

Kallelse till årsstämma i Aros…

Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Den tredje etappen av O2 Orminge utgörs av fyra byggnader med 104 hyresrättslägenheter, vilka nu lämnas över till köparen. Tillträde till det andra projektet som ingick i affären, Viggby Ängar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Det aktuella området är beläget längs Ullerudsbacken och Högerudsbacken, med direkt närhet till rekreationsområden och kollektivtrafik. Bostäderna planeras att uppföras som bostadsrätter. Exploateringen kräver en ny detaljplan, vilken beräknas vara…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

De två strategiskt viktiga affärerna som genomfördes under året stärker Aros Bostads position. Förvärvet av en byggrättsportfölj från ALM Equity innebar en positiv resultateffekt och att Aros Bostad kan räknas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

En av etapperna utgörs av fyra flerbostadshus, vilka kommer att uppföras som hyresbostadshus åt kapitalförvaltaren Patrizia. Den sista etappen, som ännu ej startats, kommer att utgöras av radhus. Waldemarson arkitekter…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Jun 2023 | Årsstämma 2022
9 Jun 2023 | Årligutdelning
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023