AFFÄRSIDÉ

Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AROS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Byggrättsportföljen visar stora överv…

Affärsidé Aros Bostad Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2022 | Aros Bostad

Premieportfölj till substansrabatt

Affärsidé Aros Bostad Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | Aros Bostad

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska uppfylla sina förpliktelser avseende…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: KALLELSE TILL…

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:”Det senaste kvartalet har medfört ytterligare förbättrat rörelseresultat och genom försäljningen av hyresrättsportföljen, som är en av årets största affärer så här långt, säkrar vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Byggrättsportföljen som förvärvas från ALM Equity motsvarar 34 projektmöjligheter om totalt cirka 180 000 kvadratmeter BTA i olika skeden, vilka kompletterar Aros Bostads befintliga byggrättsportfölj avseende geografi och produkt. Förvärvet innebär…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

LS Slakthusgränd har under 2022 ingått exploateringsavtal med Stockholm stad rörande ett kvarter inom etapp 1 av Slakthusområdet i södra Stockholm. Avtalet omfattar en markyta om cirka 4 000 kvm…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jun 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Affären omfattar totalt 878 bostäder i Danderyd, Solna, Täby och Huddinge, motsvarande cirka 47 700 kvm (BOA samt LOA). Ursprungligen innehöll portföljen fem projekt, men Aros Bostad valde att exkludera ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2022 | Aros Bostad

Kommuniké från årsstämman i Aros…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad: ”Entreprenadavtalet avser uppförande av totalt 39 radhus av trä inom projektet Slottsparken Bro, vilket är vårt första projekt i Upplands-Bro. Det känns tryggt att anlita…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Den aktuella projektportföljen från ALM Equity kompletterar Aros Bostads byggrättsportfölj både avseende geografi och produkt. Affären, som omfattar drygt 30 projektmöjligheter, skulle tillföra ett flertal nya kommuner inom Aros Bostads…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Presentationerna vid kapitalmarknadsdagen kan tas del av direkt eller i efterhand på länken: https://tv.streamfabriken.com/aros-bostadsutveckling-cmd-2022 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2Faros-bostadsutveckling-cmd-2022&data=05%7C01%7Canna.akerlund%40arosbostad.se%7Ceacaa3114de04ca05fc308da3675aa5a%7Cc00c0b8e80434422a09cca3e01f131b4%7C0%7C1%7C637882176253473583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=dvmucvwvuuvdZgU6fKg7vRWqNH9HpP1HkNmbAdXs5D4%3D&reserved=0) Finansiella målsättningar: Projektmarginal: 20 % Rörelsemarginal: 15 % Soliditet: 30 % Årlig volym projekt i pågående…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner