AFFÄRSIDÉ

Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet, Uppsala och Mälardalen. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AROS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: penseraccess@carnegie.se

 

Senaste analysen | 11 Apr 2024 | Aros Bostad

Välpositionerade för att möta skifte…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2024 | Aros Bostad

Analyskommentar - Visar på styrka i…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Feb 2024 | Aros Bostad

Analyskommentar - Offentliggör ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Nov 2023 | Aros Bostad

Fortsätter att visa styrka i en…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2023 | Aros Bostad

Fortsätter att visa styrka i avvaktande…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Aros Bostad

Starkt kvartal i en fortsatt utmanade…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2023 | Aros Bostad

Analyskommentar - Första…

Läs analysen
Pressreleaser | 16 Apr 2024 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké fr…

Val av nya styrelseledamöter samt arvodering till de nya ledamöterna Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Det beslutades, i enlighet med…

Läs mer
Pressreleaser | 12 Apr 2024 | Aros Bostad

Penser Access by Carnegie: Aros Bostad…

Carnegies analytiker Rikard Engberg går igenom hur Aros Bostad kommer att utvecklas efter samgåendet med Besqab. Se presentationen på Penser Play: https://youtu.be/FloqHockVXQ Detta är en betald analys från Carnegie Investment…

Läs mer
Rapporter | 12 Apr 2024 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar i VD-ordet: ”Det är mycket glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat under marknadsmässigt utmanande tider, ett tydligt kvitto på att våra strategiska…

Läs mer
Pressreleaser | 11 Apr 2024 | Aros Bostad

Penser Access by Carnegie: Aros…

Skapar ett konkurrenskraftigt bolag i regionen Samgåendet mellan Aros och Besqab skapar en av de ledande bostadsutvecklarna i Stockholmsregionen med en portfölj om ca 8 400 byggrätter i olika stadier…

Läs mer
Pressreleaser | 9 Apr 2024 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 januari 2024 ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB (publ) (”Besqab”) att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab…

Läs mer
Pressreleaser | 18 Mar 2024 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Tilltänkt…

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostad ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab. Efter den initiala acceptperioden uppgick anslutningsgraden i uppköpserbjudandet till cirka 96,6 procent och den 15 mars…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Mar 2024 | Aros Bostad

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros…

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Mar 2024 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) offentliggjorde den 31 januari 2024 ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB (publ) (”Besqab”) att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Feb 2024 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) offentliggjorde den 31 januari 2024 ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB (publ) (”Besqab”) att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké fr…

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktierExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen som infaller efter den 2…

Läs mer

Kommande händelser

8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
4 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024