AFFÄRSIDÉ

Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AROS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Aros Bostad

Analyskommentar - Erhåller bygglov för…

Affärsidé Aros Bostad Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2022 | Aros Bostad

Starkt kvartal men fortsatt turbulent…

Affärsidé Aros Bostad Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Byggrättsportföljen visar stora överv…

Affärsidé Aros Bostad Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2022 | Aros Bostad

Premieportfölj till substansrabatt

Affärsidé Aros Bostad Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsområdet. Bolaget utvecklar bostäder i mikrolägen med goda kommunikationsmöjligheter i ett övre medelsegment.

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:”I och med bygglovet säkrar vi att produktionen av Femöringen kan genomföras som planerat, med byggstart under årets första kvartal. Aros Bostad har ett bra läge…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Slutsålt i…

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad säger:”Det känns mycket roligt att vi nu har sålt samtliga lägenheter i Fabriksparkens första etapp, trots en utmanande marknad under hösten. Fabriksparken är…

Läs hela nyheten
Analyser | 22 Nov 2022 | Aros Bostad

Penser Access: Starkt kvartal men…

Hög bokning/försäljningsgrad Aros Bostad rapporterade rörelseintäkter enligt IFRS på 11,2 mkr i Q3’22, motsvarande en tillväxt y/y på 4,7% och hela 79% jämfört med föregående kvartal. Intäktsredovisning enligt IFRS görs…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Nov 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:”Även om läget på bostadsmarknaden har försämrats på kort tid, drivet av stigande räntor och en ökad risk för sämre konjunktur, så är de långsiktiga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Byggrättsportföljen består som tidigare kommunicerats av 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, där 23 projekt tillträds direkt (enligt lista nedan) och resterande del tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller. Joakim Alm,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Johan A. Gustavsson, Styrelseordförande Aros Bostad:”Jag vill tacka Ken för ett förtjänstfullt och värdeskapande arbete under de senaste sju åren. Under den här perioden har Aros Bostad utvecklats från att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | Aros Bostad

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska uppfylla sina förpliktelser avseende…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Penser Access: Byggrättsportföljen…

Ett lugnt kvartal Omsättningen i kvartalet enligt IFRS uppgick till 6,3 mkr. Andelen vinstavräknade lägenheter enligt IFRS uppgick till 9 st. Under perioden har 896 lägenheter sålts. Merparten av dessa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: KALLELSE TILL…

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:”Det senaste kvartalet har medfört ytterligare förbättrat rörelseresultat och genom försäljningen av hyresrättsportföljen, som är en av årets största affärer så här långt, säkrar vi…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023