AFFÄRSIDÉ

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Deras tekniker är tillgängliga 24 timmar om dygnet för att se till att deras kunders nät alltid fungerar. De arbetar aktivt med hållbarhet utifrån fyra aspekter – medarbetare, affär, miljö och engagemang. De levererar samhällsviktiga tjänster och därför har de stort fokus på säkerhet.

Bransch: Telekom
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: TRANS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 23 Nov 2022 | Transtema

Kapitaliserar på investeringarna i…

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Analyser | 30 Nov 2022 | Transtema

Penser Access: Analyst presentation of…

Equity analyst Markus Almerud discusses the investment case of Transtema following last week’s initiation. He discusses how the telecom operators are handling the lack of growth in the electronic communications…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Nov 2022 | Transtema

Penser Access: Kapitaliserar på…

Marknaden har förbisett Transtemas utveckling Vi initierar teckning på Transtema, marknadsledare i Sverige för service och underhåll av telekomnät, med ett motiverat värde på 41-43 kr. Trots att EPS har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2022 | Transtema

Transtema tecknar nytt avtal inom Site…

Ett avtal skall förhandlas fram under våren 2023 och parterna planerar för en uppstart under hösten 2023. Avsiktsförklaring avser 3 år och är uppskattat till ca 150 Mkr men kan…

Läs hela nyheten
Analyser | 8 Nov 2022 | Transtema

Redeye: Transtema - Strong Growth…

Redeye retains its positive view on Transtema following a solid Q3 report, showing high organic and acquired growth and healthy margins. While demand is strong, cost inflation puts pressure on…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Nov 2022 | Transtema

SBTi godkänner Transtemas mål för att…

Genom att målen är godkända förbinder sig Transtema att minska utsläppen av fossilt CO2/växthusgaser med 100 % till 2030 med basår 2020 (scope 1 och 2). Vi förbinder oss samtidigt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Nov 2022 | Transtema

Transtema: DELÅRSRAPPORT 3 2022

Juli-september 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 617,3 Mkr (386,7), en ökning  med 59,6% jämfört med samma period 2021. Organisk tillväxt uppgick till 14,6%.  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2022 | Transtema

Valberedning utsedd i Transtema Group AB…

I valberedningen ingår: Per Mellberg, utsedd av Törnäs Invest AB (bolag ägt till 100% av Magnus Johansson) Göran Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding (bolag ägt till 100% av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Oct 2022 | Transtema

Transtema expanderar i Sverige

Transtema expanderar i Sverige genom förvärvet av Bäck och förstärker erbjudandet inom kabel-TV nät, vilket är i linje med Transtemas strategi och bidrar till långsiktigt stabila serviceintäkter. Bäck är ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2022 | Transtema

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Transtema Group AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556988-0411 Transtema Group AB Instrument SE0006758587 Aktie Innehavare Nordnet AB (publ)   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2022 | Transtema

Transtema expanderar i Norge

Transtema expanderar i Norge genom att förvärva SEM Solutions AS i Vear för att möta en växande efterfrågan samt leverans av redan tecknade kontrakt. Förvärvet innebär också att Transtema expanderar…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1