AFFÄRSIDÉ

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Deras tekniker är tillgängliga 24 timmar om dygnet för att se till att deras kunders nät alltid fungerar. De arbetar aktivt med hållbarhet utifrån fyra aspekter – medarbetare, affär, miljö och engagemang. De levererar samhällsviktiga tjänster och därför har de stort fokus på säkerhet.

Bransch: Telekom
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: TRANS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

Senaste analysen | 21 Feb 2024 | Transtema

Analyskommentar - Fortsatt tillväxt av…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2024 | Transtema

Sekventiell förbättring av marginalen

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2024 | Transtema

Analyskommentar - Förlänger avtal i…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Dec 2023 | Transtema

Analyskommentar - Startar upp avtal med…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2023 | Transtema

Ljus i tunneln

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2023 | Transtema

Analyskommentar - Antalet laddstolpar…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Aug 2023 | Transtema

Botten är nådd

Läs analysen
Pressreleaser | 9 Feb 2024 | Transtema

Penser Access by Carnegie: Transtema -…

Fortsatt press på den organiska tillväxten… Med en kombination av accelererande nedstängning av kopparnätet i Sverige och allmänt svag efterfrågan sjönk omsättningen 17% organiskt i Q4. De positiva signaler som…

Läs mer
Pressreleaser | 9 Feb 2024 | Transtema

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Analytikern Markus Almerud intervjuar Transtemas VD Henning Sveder efter bolagets Q4-rapport. De diskuterar vad som låg bakom den fallande organiska tillväxten, marknadssentimentet, om de nya stora avtalen kommer vara tillräckligt…

Läs mer
Pressreleaser | 9 Feb 2024 | Transtema

Redeye: Transtema - Rebound in Margins

Redeye maintains its positive view of Transtema following a Q4 showing a better q/q margin improvement than expected. Although Q1 2024 likely will be soft due to adverse weather, reduced…

Läs mer
Rapporter | 8 Feb 2024 | Transtema

Transtema: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 januari…

Oktober-december 2023 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 726,5 Mkr (771,6), en minskning med -5,9 % (65,2) jämfört med samma period 2022. Organisk tillväxt uppgick till -17,4 % (15,3). Justerat för…

Läs mer
Pressreleaser | 30 Jan 2024 | Transtema

Åter full drift i Transtemas…

Driftstörningen har alltsedan den 20 januari påverkat främst serviceverksamheten i ett av Transtemas svenska dotterbolag. Samtliga kritiska serviceuppdrag för våra kunders räkning har hanterats.  Övriga uppdrag har omhändertagits löpande och…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Jan 2024 | Transtema

Driftstörningar i Transtemas IT-system

Driftstörningen påverkar främst serviceverksamheten i ett av Transtemas svenska dotterbolag. Kritiska serviceuppdrag hanteras manuellt varför påverkan i dagsläget kan begränsas för bolagets kunder. Övriga uppdrag, av mindre kritisk karaktär, hanteras…

Läs mer
Pressreleaser | 17 Jan 2024 | Transtema

Transtema förlänger telekomavtal i…

Avtalet är ett rikstäckande avtal som omfattar planering, design, projektering samt installation av fiber. Avtalet har ett uppskattat ordervärde om ca 80 Mkr men kan komma att utökas med ytterligare…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Jan 2024 | Transtema

Redeye: Transtema - New Deals and Q4…

Redeye expects improved numbers in Q4 relative to soft Q2-Q3 due to seasonality and improved underlying cost control. Also, we are encouraged by the recent positive deal flow, with one…

Läs mer
Pressreleaser | 9 Jan 2024 | Transtema

Transtema ingår nationellt avtal med…

Avtalet innehåller inga volymåtaganden varför det är i dagsläget svårt att uppskatta eventuellt framtida ordervärde. Infrastruktur för elfordon växer kraftigt. Innan 2030 skall ca 2,5 miljoner svenska bilar elektrifieras, vilket…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Dec 2023 | Transtema

Transtema tecknar nytt avtal med ett…

Ett avtal skall förhandlas fram under våren 2024 och parterna planerar för en uppstart under hösten 2024. Avsiktsförklaring avser 3 år och är uppskattat till ca 300 Mkr men kan…

Läs mer

Kommande händelser

7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Årligutdelning
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3