AFFÄRSIDÉ

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Deras tekniker är tillgängliga 24 timmar om dygnet för att se till att deras kunders nät alltid fungerar. De arbetar aktivt med hållbarhet utifrån fyra aspekter – medarbetare, affär, miljö och engagemang. De levererar samhällsviktiga tjänster och därför har de stort fokus på säkerhet.

Bransch: Telekom
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: TRANS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 21 Feb 2023 | Transtema

Förlikning med GlobalConnect sänker…

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Transtema

Fortsatt stark marknad

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Transtema

Solid Q4

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jan 2023 | Transtema

Förvärvet av UBConnect är ytterligare…

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Dec 2022 | Transtema

I princip heltäckande i Norge efter fö…

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Transtema

Växer laddinfra

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2022 | Transtema

Kapitaliserar på investeringarna i…

Affärsidé Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag.…

Läs analysen
Pressreleaser | 28 Feb 2023 | Transtema

Ökat antal aktier och röster i…

Antalet aktier och röster har under februari månad ökat med 1 800 000 till följd av en riktad nyemission till ett antal nya långsiktiga svenska och internationella institutionella investerare. Styrelsen beslutade om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Feb 2023 | Transtema

Transtema Group AB (publ) genomför…

Transtema Group AB (publ) (”Transtema” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 5 maj 2022, beslutat om en riktad emission av 1 800 000 aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Feb 2023 | Transtema

Transtema Group AB (publ) utreder fö…

Transtema Group AB (publ) (”Transtema” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 55 MSEK till främst…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Feb 2023 | Transtema

Penser Access: Förlikning med…

Ingår förlikningsavtal med GlobalConnect Två tvister med IP-Only och Bynet AB (GlobalConnect) som var planerade för skiljeförfarande i mars och november 2023, har förlikats. IPOs krav var 140 mkr och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Feb 2023 | Transtema

Transtema och GlobalConnect ingår fö…

Tvisterna härstammar huvudsakligen från kvalitetsbrister i entreprenadarbeten i fiberutbyggnadsprojekt under åren 2016-2018, utförda av ett dotterbolag i Transtemakoncernen som avvecklades 2019. Förlikningen innebär i korthet att båda parter återkallar sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Feb 2023 | Transtema

Redeye: Transtema - Set for Exciting…

Redeye retains its positive view of Transtema and foresees a strong 2023 fueled by organic and acquired sales growth combined with a slight margin improvement. Recent acquisitions reduce the group’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2023 | Transtema

Penser Access: Fortsatt stark marknad -…

Stark organisk tillväxt och stabil marginal Med flera samvarierande faktorer var marknaden fortsatt stark och den organiska tillväxten kom in på starka 15% i kvartalet. Samtidigt fortsatte de förvärvade enheterna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Feb 2023 | Transtema

Penser Access: Solid Q4 - Transtema

15% organisk tillväxt… Marknaden är starkare än vad vi hade hoppats på och Transtema rapporterade organiska tillväxten på 15% i Q4. Det var åttonde kvartalet i rad med tvåsiffrig eller…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Feb 2023 | Transtema

Transtema: Bokslutskommuniké 2022

Oktober-december 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 771,6 Mkr (467,2), en ökning med 65,2 % jämfört med samma period 2021. Organisk tillväxt uppgick till 15,3 %.  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jan 2023 | Transtema

Ökat antal aktier och röster i…

Antalet aktier och röster har under mars månad ökat med 440 447 till följd av en apportemission riktat till säljarna av UBConnect AS. Styrelsen beslutade om apport-emissionen den 20 januari 2023…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årligutdelning
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023