AFFÄRSIDÉ

MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där de används. Produkterna inom hårdvara och mjukvara kombineras med tjänster för att leverera effektiv digitalisering. MilDef är verksamt på den globala säkerhets- och försvarsmarknaden samt inom annan samhällsviktig verksamhet.

Bransch: Teknik
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: MILDEF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 27 Jan 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Första order på 50…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Dec 2022 | MilDef Group

Leveransförseningar förskjuter intä…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2022 | MilDef Group

Var med på totalförsvarets…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef får bestä…

Ordern omfattar prototyputveckling och systemdesign med fokus på digitalisering, infrastruktur och säkerhet. Ett tiotal nya produkter inom MilDefs 19″/2®-segment utvecklas med fokus på datorer och fordonsnätverk. MilDef ansvarar för hela…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef wins SEK 50…

The order covers prototype development and system design with a focus on digitalization, infrastructure, and security. Around ten new products within MilDef’s 19″/2® segment are being developed with a focus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef opens subsidiary…

MilDef’s solutions for Tactical IT and digitization of defense, government and critical infrastructure are sold to over 80 countries and the company currently has subsidiaries in ten countries. Now Denmark…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef startar…

MilDefs lösningar för Taktisk IT och digitalisering av försvaret, myndigheter och kritisk infrastruktur säljs till över 80 länder och bolaget har idag dotterbolag i tio länder. Nu adderas Danmark till…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Dec 2022 | MilDef Group

Penser Access: Leveransförseningar fö…

Leveransförseningar under fjärde kvartalet MilDef har drabbats av förseningar gällande leveranser av halvledarkomponenter. Leveranserna var beräknade under det fjärde kvartalet men förskjuts nu till H1 2023. Till följd av detta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Dec 2022 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef announces…

A couple of large deliveries will be rescheduled to Q1 and Q2 2023 due to component shortages. This has an impact of SEK 60-70 million on revenue for the quarter,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Dec 2022 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef aviserar…

Ett par större leveranser omplaneras till första och andra kvartalet 2023 beroende på komponentbrist. Detta har en påverkan på 60-70 MSEK på omsättning för kvartalet, av vilka ungefär 50 procent…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Dec 2022 | MilDef Group

Penser Access: Var med på totalfö…

Högkvalitativt tillväxtbolag… Vi initierar på MilDef, Nordens ledande aktör av taktisk IT till försvar och kritisk infrastruktur, med ett motiverat värde på 94–96 kr per aktie. Vi ser potential om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef signs additional…

In 2020 MilDef received an original order for the Army programme, worth approx. £24M, with a potential for equipping an additional 100 vehicles. This new order has now been signed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef tar ytterligare…

2020 fick MilDef en omfattande order till arméprogrammet, värd cirka 24 miljoner pund, med potential att utrusta ytterligare 100 fordon. Den nya ordern har nu undertecknats och innebär leverans av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2