AFFÄRSIDÉ

MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där de används. Produkterna inom hårdvara och mjukvara kombineras med tjänster för att leverera effektiv digitalisering. MilDef är verksamt på den globala säkerhets- och försvarsmarknaden samt inom annan samhällsviktig verksamhet.

Bransch: Teknik
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: MILDEF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 28 Nov 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Dotterbolag vinner…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Vinner hårdvaruaffär…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2023 | MilDef Group

Ett lugnt kvartal men vi ser aktiviteten…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Växer med 38%

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Sep 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Lanserar ny generation…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Sep 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Lanserar en ny produkt…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Digitaliserar…

Affärsidé MilDef Group MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där…

Läs analysen
Pressreleaser | 28 Nov 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDefs dotterbolag…

Handhelds Algiz RT10 är en stryktålig 10-tums Android-tablet utvecklad för arbete under tuffa förhållanden. Enligt avtalet kommer enheterna att fungera som en nyckelkomponent i kundens maskinstyrningssystem och arbetsflödesverktyg. Dessa verktyg…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef's subsidiary…

Handheld’s Algiz RT10 is a ruggedized 10-inch Android tablet designed to work in harsh conditions. Under the agreement, the devices will serve as a key component of the customer’s machine…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: Valberedning inför å…

Johan Ståhl, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i MilDef Björn Karlsson, styrelseordförande i MilDef Information…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: Nomination Committee…

Johan Ståhl, appointed by Svolder AB (publ), Chair of the Nomination Committee Peter Lundkvist, appointed by Tredje AP-fonden Marianne Trolle, representing her own ownership in MilDef Björn Karlsson, Chair of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef wins strategic…

The 20-year framework agreement with the Armed Forces in an unnamed European NATO nation is about modernizing and digitalizing the country’s defense. MilDef is now starting to deliver tactical IT…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef vinner…

Det 20-åriga ramavtalet med försvarsmakten i ett icke namngivet europeiskt Nato-land, handlar om att modernisera och digitalisera landets försvar. MilDef inleder nu leveranserna av taktiskt IT-utrustning, såsom datorer, skärmar, nätverksinfrastruktur…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | MilDef Group

Penser Access: Ett lugnt kvartal men vi…

Perioden saknade större order Under det tredje kvartalet steg omsättningen med 38% till 227 mkr (164), varav 14% organisk tillväxt och 24% förvärvat. EBITDA uppgick till 27 mkr (20), vilket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | MilDef Group

Penser Access: Intervju med MilDef -…

Aktieanalytiker Hugo Lisjö intervjuar VD Daniel Ljunggren som inleder med att kort berätta hans tankar om det tredje kvartalet. Vidare går han in djupare på vad som påverkade orderingången, aktiviteten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: Delårsrapport januari…

Finansiell utveckling Q3 2023 Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 226,5 MSEK (163,7). Bruttomarginalen uppgick till 50 procent (51). Justerad EBITDA uppgick till 26,5 MSEK (19,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: Interim Report January…

Financial development Q3 2023 Net sales increased by 38% to SEK 226.5 million (163.7). The gross margin was 50% (51). Adjusted EBITDA amounted to SEK 26.5 million (19.9), equivalent to…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2