AFFÄRSIDÉ

MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där de används. Produkterna inom hårdvara och mjukvara kombineras med tjänster för att leverera effektiv digitalisering. MilDef är verksamt på den globala säkerhets- och försvarsmarknaden samt inom annan samhällsviktig verksamhet.

Bransch: Teknik
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: MILDEF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 25 Mar 2024 | MilDef Group

Inga större ordrar annonserade och…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Feb 2024 | MilDef Group

Analyskommentar - Tecknar tioårigt…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2024 | MilDef Group

Som väntat ett rekordstarkt kvartal

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Feb 2024 | MilDef Group

Analyskommentar - Blir partner till…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jan 2024 | MilDef Group

Ytterligare CV90-ordrar gynnar MilDef

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jan 2024 | MilDef Group

Analyskommentar - Förväntningar inför…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Dec 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Vinner order värd 97…

Läs analysen
Pressreleaser | 18 Apr 2024 | MilDef Group

MilDef Group AB: Inbjudan till…

En konferens (på Teams) för investerare, analytiker och media kommer att hållas klockan 10.00 – 10.45 samma dag. Rapporten presenteras av Daniel Ljunggren, VD och CFO Viveca Johnsson.  Presentationen kommer…

Läs mer
Pressreleaser | 18 Apr 2024 | MilDef Group

MilDef Group AB: Invitation to…

A conference (on Teams) for investors, analysts and media will be held at 10.00-10.45 CET that same day. The report will be presented by Daniel Ljunggren, CEO and CFO Viveca…

Läs mer
Pressreleaser | 17 Apr 2024 | MilDef Group

Notice to the Annual General Meeting of…

A. REGISTRATION AND NOTIFICATION Shareholders who wish to participate in the AGM must firstly be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 15 May 2024,…

Läs mer
Pressreleaser | 17 Apr 2024 | MilDef Group

Kallelse till årsstämma i MilDef Group…

A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN                      Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 15 maj 2024,…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Mar 2024 | MilDef Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556893-5414 MilDef Group AB Instrument SE0016074249 Common shares Innehavare Mildef Crete   Före transaktionen Antal aktier…

Läs mer
Pressreleaser | 25 Mar 2024 | MilDef Group

Penser Access by Carnegie: MilDef Group…

Inga större ordrar under Q1’24 och tuffa jämförelsetal Under H1’24 möter MilDef tuffa jämförelsetal. Motsvarande period 2023 var omsättningen 50 mkr högre per kvartal till följd av halvledarbrist under slutet…

Läs mer
Pressreleaser | 28 Feb 2024 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef tecknar tioå…

Ramavtalet på tio år är startpunkten för ett fördjupat samarbete mellan MilDef och BAE Systems Bofors. Den initiala beställningen som lades i första kvartalet 2023 uppgick till ett värde om…

Läs mer
Pressreleaser | 28 Feb 2024 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef signs ten-year…

The ten-year framework agreement is the starting point for a deeper cooperation between MilDef and BAE Systems Bofors. The initial order placed in the first quarter of 2023 amounted to…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Feb 2024 | MilDef Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556893-5414 MilDef Group AB Instrument SE0016074249 Aktie Innehavare Tredje AP-fonden   Före transaktionen Antal aktier 2 044 001…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Feb 2024 | MilDef Group

Penser Access by Carnegie: MilDef - 4…

Penser by Carnegies aktieanalytiker Hugo Lisjö presenterar kortfattat MilDefs verksamhet och varför vi ser ökad efterfrågan både i närtid och under kommande år. Mer information och analyser hittar ni via…

Läs mer

Kommande händelser

26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3