AFFÄRSIDÉ

MilDef utvecklar, levererar och erbjuder produkter och tjänster för taktisk IT till samhällsviktig verksamhet. Lösningar skräddarsys för att möta kundernas specifika krav i de krävande miljöer där de används. Produkterna inom hårdvara och mjukvara kombineras med tjänster för att leverera effektiv digitalisering. MilDef är verksamt på den globala säkerhets- och försvarsmarknaden samt inom annan samhällsviktig verksamhet.

Bransch: Teknik
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: MILDEF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 30 May 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Förlängt ramavtal…

  Förlänger befintligt ramavtal med norska försvarets materielverk Det ursprungliga avtalet ingicks i maj 2020 och hade en initial längd på 3 år, med möjlighet till 2 förlängningar om 2…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2023 | MilDef Group

Dubblerad orderingång och omsättning

  Både omsättning och orderingång ökar kraftigt Omsättningen ökade med 100% under Q1 jämfört med föregående år, varav 78% var organisk tillväxt och 22% förvärvad tillväxt, vilket var betydligt högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2023 | MilDef Group

Växer snabbare och lönsammare än vi r…

  Ökar omsättningen med 100% Omsättningen uppgick till 283 mkr (141), vilket motsvarar en tillväxt om totalt 100%, varav 78% organiskt och 22% förvärvad tillväxt. Omsättningen var 24% högre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Lättnader i leverant…

  Ökad leverans av kritiska komponenter Under det fjärde kvartalet meddelade MilDef att det var flaskhalsar i leverantörsledet, vilket medförde komponentbrist och försenade leveranser till ett uppskattat värde om 100…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2023 | MilDef Group

Analyskommentar - Utökat samarbete med…

  Tilldelas ett underleverantörskontrakt värt 32 mkr Kontraktet omfattar leveranser av över 300 processorer och ethernet-switchar mellan åren 2023 och 2029. Produkterna är till den brittiska arméns uppgraderade Challenger 3…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | MilDef Group

Fortsatt goda utsikter

  Kraftigt påverkat av komponentbristen Det fjärde kvartalet påverkas kraftigt av den tidigare meddelade komponentbristen, vilken medför att ca 100 mkr av orderboken förskjuts från Q4’22 till H1’23. Trots det…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | MilDef Group

En stark orderbok borgar för ett bra…

  Stark orderbok och fortsatt god orderingång Orderingång en för det fjärde kvartalet uppgick till 270,7 mkr och rullande 12 månader till 938 mkr, vilket är en ökning med 59%…

Läs analysen
Pressreleaser | 29 May 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef förlänger…

Enligt avtalet kommer MilDef att fortsätta att tillhandahålla sina banbrytande militära IT-lösningar för att stödja norska försvarets materielverk. Förlängningen är den första av två möjliga förlängningar, var och en på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef secures…

Under the terms of the agreement, MilDef will continue to provide its cutting-edge military IT solutions to support the Norwegian Defense Material Agency. The extension marks the first of two…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef rekryterar ny…

Viveca Johnsson kommer ingå i bolagets ledningsgrupp och rapportera direkt till VD. Hon tillträder sin tjänst senast den 18 september 2023. Viveca efterträder Daniel Ljunggren som har varit bolagets CFO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: MilDef recruits a new…

Viveca Johnsson will be part of the company’s management team and report directly to the CEO. She will take up her position no later than September 18, 2023. Viveca succeeds…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | MilDef Group

Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar samt ansvarsfrihetÅrsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | MilDef Group

Annual General Meeting of MilDef Group…

Presentation and adoption of accounts and discharge from liabilityThe AGM noted that the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statements and the auditor’s report…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: CEO sells shares,…

”This share sale is a necessary personal financial measure; my long-term belief in the value we can achieve with MilDef is unwavering,” says Björn Karlsson. This information is information that…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | MilDef Group

MilDef Group AB: VD avyttrar aktier,…

”Den här aktieförsäljningen är en nödvändig privatekonomisk åtgärd; min långsiktiga tro på det värdeskapande vi kan åstadkomma med MilDef är orubbad.” säger Björn Karlsson. Denna information är sådan information som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | MilDef Group

Penser Access: Dubblerad orderingång…

Både omsättning och orderingång ökar kraftigt Omsättningen ökade med 100% under Q1 jämfört med föregående år, varav 78% var organisk tillväxt och 22% förvärvad tillväxt, vilket var betydligt högre än…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | MilDef Group

Penser Access: Intervju med MilDef -…

VD Björn Karlsson och analytiker Hugo Lisjö diskuterar MilDefs utveckling under det första kvartalet. Inledningsvis diskuterar de vad som har drivit den 100% ökningen av omsättningen, kvartalets rekordstarka orderingång och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023