AFFÄRSIDÉ

Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna består huvudsakligen av markområden som utgör angöringen till Stockholm-Arlanda flygplats.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AGROUP

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 8 Dec 2022 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Norwegian satsar på…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Arlandastad Group

Fortsätter enligt plan

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Arlandastad Group

Ökade intäkter, resultat och positiv v…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Ökade intäkter och…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jun 2022 | Arlandastad Group

Substansvärde redo för take-off

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Dec 2022 | Arlandastad Group

Arlandastad Group rekryterar Anna…

[Anna Stenstrmer som Hllbarhetsansvarig fr Arlandastad Group] Tjänsten som Hållbarhetsansvarig omfattar övergripande ansvar för att leda Arlandastad Groups hållbarhetsarbete. I ansvaret ligger utveckling och implementering av bolagets processer, strategier och…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Nov 2022 | Arlandastad Group

Penser Access: Korrigerat utskick: Forts…

Ökade intäkter från både fastighetsverksamhet och operativa bolag Bolaget omsatte 208 mkr för de första nio månaderna i år, motsvarande en tillväxt y/y med 70%. Intäkterna från fastighetförvaltningsverksamhet under perioden…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Nov 2022 | Arlandastad Group

Penser Access: Fortsätter enligt plan…

Ökade intäkter från både fastighetsverksamhet och operativa bolag Bolaget omsatte 208 mkr för de första nio månaderna i år, motsvarande en tillväxt y/y med 70%. Intäkterna från fastighetförvaltningsverksamhet under perioden…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2022 | Arlandastad Group

Arlandastad Groups delårsrapport…

– Under 2022 har Arlandastad Group tagit flera viktiga steg i linje med den plan som lades i samband med börsintroduktionen i september 2021. Vi har ökat vår utvecklingstakt, bildat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Oct 2022 | Arlandastad Group

Valberedning för Arlandastad Group AB…

I enlighet med beslut på Arlandastad Groups årsstämma den 19 maj 2021, ska bolagets valberedning bestå av en representant för vardera av bolagets två största ägare per 31 augusti och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2022 | Arlandastad Group

HR tar plats i Arlandastad Groups…

[Head of HR Arlandastad Group Marie Sterner Henriksson] Marie Sterner Henriksson har lång erfarenhet från rekrytering och personalfrågor i olika roller. – Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs, framförallt för att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Sep 2022 | Arlandastad Group

Arlandastad Group välkomnar nä…

[Arlandastad Group vlkomnar Maria Karlsson som Chef fr Fastighetsfrdling] Maria kommer från Nyköpings kommun där hon arbetar som Divisions- och Näringslivschef. In i den nya rollen som Chef för Fastighetsförädling…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2022 | Arlandastad Group

Arlandastad Group säkrar finansiering…

[Stockholm Skavsta Flygplats] – Jag är mycket nöjd med att vi har säkrat en stabil och långsiktig grund för vår resa i Skavsta. Givet att vi befinner oss mitt i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jul 2022 | Arlandastad Group

Arlandastad Group i samarbete med Bake…

[Bake My Day Visionsbild fasad nattvy] Bygglov för bageriet är erhållet och förberedande markundersökningar pågår. Verksamheten har för avsikt att öka sin produktion och man ser nu till att bageriet…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Jul 2022 | Arlandastad Group

Penser Access: Ökade intäkter,…

Högre intäkter och resultat Intäkterna under Q2’22 uppgick till ca 84 mkr (42 mkr i Q2’21), varav hyresintäkter stod för ca 30 mkr (21 mkr) och intäkter från den operativa…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3