AFFÄRSIDÉ

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att utveckla stora strategiskt placerade områden. I dagsläget äger man två stora landområden Explore Arlandastad i närheten av Arlanda Flygplats om 290 hektar och 484 hektar i anslutning till Skavsta Flygplats. Genom att både hyra ut fastigheter och bedriva operativ verksamhet i dessa områden har man möjlighet att maximera av kastning på investerat kapital.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AGROUP

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 20 May 2024 | Arlandastad Group

Indikationer på ett förbättrat affä…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2024 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Nyhetsflöde från…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2024 | Arlandastad Group

Starka intäkter i Q4

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2023 | Arlandastad Group

Enligt plan

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2023 | Arlandastad Group

Underliggande verksamheten fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 May 2023 | Arlandastad Group

Stabil ställning och ökade intäkter…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | Arlandastad Group

Synergieffekten och låg belåning banar…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 May 2024 | Arlandastad Group

Penser Access by Carnegie: Arlandastad…

Q1 signalerar förbättrad kostnadskontroll och stärkt kassa Intäkterna sjönk med 12% till 89 mkr (101), varav hyresintäkter stod för 44% eller 39 mkr (39). Intäkterna från den operativa verksamheten föll…

Läs mer
Rapporter | 16 May 2024 | Arlandastad Group

Arlandastad Group Delårsrapport januari…

[CEO Dieter Sand] – Periodens resultat ökade trots lägre intäkter under årets första kvartal. Ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten genomförs enligt plan och förväntas ge successiv effekt under året.…

Läs mer
Pressreleaser | 8 May 2024 | Arlandastad Group

Inbjudan: Arlandastad Group presenterar…

[CEO Dieter Sand och CFO Henrik Moren Arlandastad Group]Foto: Presentation av delårsrapporten hålls av Dieter Sand (tv) och Henrik Morén (th). Välkommen att lyssna in på presentationen: Arlandastad Group Q1 Report…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Apr 2024 | Arlandastad Group

Bolagsstämmokommuniké Arlandastad…

Beslut fattades i enlighet med av styrelsen och valberedningen framlagda förslag: Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade i enlighet…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Apr 2024 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Förvärv och JV: Nu…

[Skavstalund lngtidsparkering med Stockholm Skavsta Airport i anslutning i bakgrunden] Fastigheten består av 5,7 hektar mark och ska bli en samlad plats för verksamheter inom service- och byggnationssegmentet. Här planeras…

Läs mer
Pressreleaser | 9 Apr 2024 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Stockholm Skavsta…

[Hotell Aiden Skavsta] Stockholm Skavsta Flygplats AB har fram till idag stått som ägare av marken där Connect Skavsta Propertys hotell Aiden är beläget. Hotellet har sedan 2007 långtidsarrenderat marken.…

Läs mer
Rapporter | 21 Mar 2024 | Arlandastad Group

Arlandastad Groups års- och hå…

[rs och hllbarhetsredovisning 2023] För en mer specifik översyn av 2023, se pressmeddelande för Bokslutskommuniké 2023 ( https://arlandastadgroup.se/sv/nyheter-press/arlandastad-group-bokslutskommunike-januari-december-2023-bra-affarsaktivitet-och ) som publicerades 15 februari 2024.  För ytterligare information vänligen kontakta:Henrik Moren, CFOArlandastad Group070…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Mar 2024 | Arlandastad Group

Kallelse till årsstämma 2024 i…

Registrering och anmälan Den som önskar delta i årsstämman ska: vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 8 april 2024, och anmäla…

Läs mer
Pressreleaser | 22 Feb 2024 | Arlandastad Group

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Arlandastad Groups VD Dieter Sand och CFO Henrik Morén diskuterar det gångna året och framtiden med Carnegies Rikard Engberg. Se intervjun på Penser Play: https://youtu.be/4YJ9HUsI03k?si=6i2oyNUJkVB-OnH3 Detta är ett pressmeddelande från…

Läs mer
Pressreleaser | 20 Feb 2024 | Arlandastad Group

Penser Access by Carnegie: Arlandastad…

Samtliga segment rapporterar över våra estimat Hyresintäkterna för helåret uppgick till 184 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 46%. Tillväxten är främst driven av ökade omsättningshyror men även av indexering…

Läs mer

Kommande händelser

18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024