AFFÄRSIDÉ

Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna består huvudsakligen av markområden som utgör angöringen till Stockholm-Arlanda flygplats.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AGROUP

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 22 May 2023 | Arlandastad Group

Stabil ställning och ökade intäkter…

  Högre intäkter drivet av operativa verksamheter Totala intäkter under Q1’23 uppgick till 100,7 mkr (46,7 i Q1’22), varav hyresintäkter stod för cirka 37,5 mkr (23,7). Intäkter från den operativa…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | Arlandastad Group

Synergieffekten och låg belåning banar…

  Fortsätter att uppvisa stark hyrestillväxt Intäkter för helåret uppgick till 296 mkr, motsvarande en tillväxt y/y på 48%. Detta kan jämföras med våra estimat på 237 mkr. Det är…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Sveriges EU-ordfö…

  I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd har Regeringskansliet hyrt mötesanläggningen Scandinavian XPO och hela Quality Hotel XPO Arlanda i Arlandastad under kommande 6 månader. Båda…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Dec 2022 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Norwegian satsar på…

  Det norska flygbolaget Norwegian lanserar två nya direktlinjer från Skavsta flygplats till Malaga och Alicante med start april 2023. Det här är ett viktigt steg i Arlandastad Groups långsiktiga…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Arlandastad Group

Fortsätter enligt plan

  Ökade intäkter från både fastighetsverksamhet och operativa bolag Bolaget omsatte 208 mkr för de första nio månaderna i år, motsvarande en tillväxt y/y med 70%. Intäkterna från fastighetförvaltningsverksamhet under…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Arlandastad Group

Ökade intäkter, resultat och positiv v…

  Högre intäkter och resultat Intäkterna under Q2’22 uppgick till ca 84 mkr (42 mkr i Q2’21), varav hyresintäkter stod för ca 30 mkr (21 mkr) och intäkter från den…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Ökade intäkter och…

  Ökade intäkter och resultat Intäkterna under Q2’22 uppgick till ca 84 mkr (42 mkr i Q2’21), varav hyresintäkter stod för ca 30 mkr (21 mkr) och intäkter från den…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group utser Henrik Morén…

[Henrik Morn] Henrik Morén har över 30 års erfarenhet av olika ledande positioner som bland annat CFO och Senior Vice President inom fastighets- och finansmarknaden. Tidigare erfarenheter är bland annat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group säkerställer grön…

[Bake My Day Visionsbild fasad nattvy] Under våren har Arlandastad Group etablerat en ny bankrelation med Danske Bank, och det nyligen erhållna kreditivet bekräftar att byggnationen uppfyller kriterierna för miljöfördelar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Arlandastad Group

Penser Access: Stabil ställning och ö…

Högre intäkter drivet av operativa verksamheter Totala intäkter under Q1’23 uppgick till 100,7 mkr (46,7 i Q1’22), varav hyresintäkter stod för cirka 37,5 mkr (23,7). Intäkter från den operativa verksamheten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group Delårsrapport januari…

– Omvärldsläget är alltjämt utmanande. Våra hyresintäkter och övriga intäkter mer än fördubblades första kvartalet. Trots det minskade resultatet till följd av ökade finansiella kostnader, planenligt ökade kostnader i Skavsta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Arlandastad Group

Penser Access: Analytikerpresentation av…

Aktieanalytiker Rodd Meshe presenterar accessbolaget Arlandastad Group där fokus ligger på att vad som särskiljer bolaget från andra traditionella fastighetsbolag. Ett unikt fastighetsbolag med lång erfarenhet att lönsamt driva stora…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Arlandastad Group

Bolagsstämmokommuniké Arlandastad…

Beslut fattades i enlighet med av styrelsen och valberedningen framlagda förslag: Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade i enlighet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Världsunikt projekt…

[image] Visionsbild på projekets autonoma fullstora elbussar –  I ett första steg säkerställer vi att alla förutsättningar finns på plats innan vi går vidare till teststadiet. Projektet kan bli en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Världsunikt projekt…

[image] Visionsbild på projekets autonoma fullstora elbussar –  I ett första steg säkerställer vi att alla förutsättningar finns på plats innan vi går vidare till teststadiet. Projektet kan bli en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Mar 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Groups års- och hå…

[Vd och koncernchef Dieter Sand] För en mer specifik översyn av 2022, se pressmeddelande för Bokslutskommuniké 2022  ( https://arlandastadgroup.se/sv/cision/arlandastad-groups-bokslutskommunike-januari-december-2022-vi-utvecklar-och-foradlar-var )som publicerades 15 februari 2023.  För ytterligare information vänligen kontakta:Sara Johansson,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Fokus på Skavsta i…

[Europan Tvlingsomrdet i Skavsta Foto WSP fr Nykpings kommun] Det gula området i bilden visar området i Skavsta som är med i tävlingen. I dag startar den sjuttonde omgången av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023