AFFÄRSIDÉ

Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna består huvudsakligen av markområden som utgör angöringen till Stockholm-Arlanda flygplats.

Bransch: Fastighetsutveckling
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AGROUP

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 17 Nov 2023 | Arlandastad Group

Enligt plan

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2023 | Arlandastad Group

Underlying operations still heading in…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2023 | Arlandastad Group

Underliggande verksamheten fortsätter…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 May 2023 | Arlandastad Group

Stabil ställning och ökade intäkter…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | Arlandastad Group

Synergieffekten och låg belåning banar…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | Arlandastad Group

Synergies and low LTV pave the way for…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Sveriges EU-ordfö…

Affärsidé Arlandastad group Arlandastad Group är verksamma inom fastighetsbranschen med fokus på att identifiera strategiska markområden och långsiktig fastighetsutveckling. Bolaget drivs inom tre kärnområden, Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Fastigheterna…

Läs analysen
Pressreleaser | 28 Nov 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Med målet att bli…

[Visionsbild Evroc i Explore Arlandastad] Arlandastad Group och evroc planerar att tillsammans utveckla en fastighet på två trevåningstorn med gemensam markvåning. Byggnaden har vid färdigställande en yta om cirka 3…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Stockholms nya…

[image] Arlandastad Group planerar att etablera ett internationellt kongresscenter i Arlandastad, vilket markerar en betydande expansion för området. Flera stora möten har anordnats i koncernens mötes- och evenemangsarena Scandinavian XPO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Arlandastad Group

Penser Access: Enligt plan - Arlandastad…

Rör sig mot helårsestimat på intäktssidan Intäkterna i kvartalet uppgick till 86,7 mkr där 45,5 mkr var hyresintäkter och 37,9 mkr gick att koppla till operativa verksamheter. Siffran var något…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Nov 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Groups delårsrapport…

– Våra intäkter ökade medan resultatet påverkades av ökade finansiella kostnader i perioden till följd av högre räntor. Trots det osäkra marknadsläget ökade antalet intresseförfrågningar och under kvartalet tecknade vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Stockholm Skavsta…

[Flygbild ver Explore Skavsta inklusive flygplatsen] Den avtalade skadeersättningen är kopplad till åtgärder i det befintliga flygplatsområdet där vissa funktioner måste byggas om till helt nya, ändras eller flyttas. Syftet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Oct 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group skapar framgångsrika…

[Quality Hotel Arlanda XPOs nya hotellkropp] – Det är oerhört glädjande att Quality Hotel har fått det här priset. Redan från start när vi tog fram konceptet för Scandinavian XPO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Sep 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group och Sörmlands…

[Flygbild ver Explore Skavsta inklusive flygplatsen] – Det är glädjande att vi har ett fortsatt förtroende från vår bank. Vi utvecklas tillsammans och ser ett stort värde i att fortsatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group tecknar fem nya…

[NIO Power swap Station] Skincare by us är leverantör av professionell hudvård till utbildade hudterapeuter med 20 års branschvana inom utbildning och även behandlingar och salongsutveckling. Deras nya lokaler är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2023 | Arlandastad Group

Valberedning för Arlandastad Group AB…

I enlighet med beslut på Arlandastad Groups årsstämma den 21 april 2023, ska bolagets valberedning bestå av en representant för vardera av bolagets två största ägare per 31 augusti och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group tecknar långt…

[image] Bankomat ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. Bolaget med sina 40 anställda är ledande inom kontanthantering i Sverige med kontantautomater på nära 600 orter.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Apr 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024