AFFÄRSIDÉ

Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot bakteriella infektionssjukdomar orsakade av streptokock- eller stafylokockbakterier.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: IVACC

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 17 Nov 2023 | Intervacc

IVACC Q3 2023

Affärsidé Intervacc Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2023 | Intervacc

IVACC Q2’23

Affärsidé Intervacc Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Intervacc

Villkoren för företrädesemissionen…

Affärsidé Intervacc Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2023 | Intervacc

Försäljningsstarten tar längre tid ä…

Affärsidé Intervacc Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Apr 2023 | Intervacc

Analyskommentar - Företrädesemission

Affärsidé Intervacc Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Intervacc

Långsiktiga finansiella mål…

Affärsidé Intervacc Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Intervacc

Strangvac till försäljning på de…

Affärsidé Intervacc Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Nov 2023 | Intervacc

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Val av ny styrelse m.m. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade bolagsstämman, med entledigande av samtliga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2023 | Intervacc

Report from Extraordinary General…

Election of new Board of Directors etc. The EGM resolved, in accordance with the shareholder group’s proposal, that the Board of Directors shall consist of five board members without deputies.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2023 | Intervacc

U.S. patent approval for Intervacc's…

Streptococcus suis (S. suis) is an endemic cause of disease that results in significant economic losses to the pig industry throughout the world. The bacterium is transmitted from sows to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2023 | Intervacc

Intervacc beviljas patent i USA för…

Streptococcus suis (S. suis) är en endemisk orsak till sjukdom som orsakar betydande ekonomiska förluster för grisindustrin över hela världen. Bakterien överförs från suggor till griskultingar i början av livet.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Intervacc

Penser Access: IVACC Q3 2023 - Intervacc…

Kvartalsresultat Intervaccs nya VD Jonas Sohlman inleder med att rensa balansräkningen med totala nedskrivningar om 21,2 mkr. Syftet är att öka bolagets effektivitet och lönsamhet samt minska framtida risker för…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2023 | Intervacc

Intervacc: Delårsrapport januari -…

Försäljningen av Strangvac är fortsatt låg, dock noteras en högre försäljning under senaste månaderna. Koncernen i sammandrag 2023 2022 2023 2022-01-01 Helår-07 -07 -01-01 -01 -01-2023 -2022 -2023 -2022-09-30 2022-09…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2023 | Intervacc

Intervacc: Interim report January -…

Sales of Strangvac are still low, but higher sales have been noted in recent months. The Group in summary 01/07/ 01/07/ 01/01/ 01/01/22 Full year23 22 23-30/09 -30/09 -30/09 -30/09/22…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | Intervacc

Inbjudan till webcast i samband med…

VD Jonas Sohlman och Chief Scientific Officer Andrew Waller presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferens, såväl som frågestund, hålls på engelska. Datum och tid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | Intervacc

Invitation to conference call with…

CEO Jonas Sohlman and Chief Scientific Officer Andrew Waller will present and comment on the report. A Q&A session will follow after the presentation. The presentation, as well as the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Oct 2023 | Intervacc

Nomination Committee appointed in…

The composition of the Nomination Committee has been determined, Intervacc announced today that the Nomination Committee consists of the following persons who together represent approximately 16,6 percent of the number…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023