AFFÄRSIDÉ

Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande företagen i att ta fram moderna vaccin mot bakteriella infektionssjukdomar orsakade av streptokock- eller stafylokockbakterier.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: IVACC

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 20 May 2024 | Intervacc

Positiva signaler i Sverige

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2024 | Intervacc

Behöver visa tillväxt

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2023 | Intervacc

IVACC Q3 2023

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2023 | Intervacc

IVACC Q2’23

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Intervacc

Villkoren för företrädesemissionen…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2023 | Intervacc

Försäljningsstarten tar längre tid ä…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Apr 2023 | Intervacc

Analyskommentar - Företrädesemission

Läs analysen
Pressreleaser | 20 May 2024 | Intervacc

Penser Access by Carnegie: Intervacc:…

Ett steg i rätt riktning Året har inletts i en mer positiv anda än det förra avslutades i. Nettoomsättningen i Q1(24) var visserligen fortsatt blygsam men den utvecklades i rätt…

Läs mer
Pressreleaser | 15 May 2024 | Intervacc

Report from Annual General Meeting in…

Adoption of the income statement and balance sheet The AGM adopted the Board of Directors’ submitted income statement and balance sheet for the parent company and the group for the…

Läs mer
Pressreleaser | 15 May 2024 | Intervacc

Kommuniké från årsstämman i…

Intervacc AB (publ) höll onsdagen den 15 maj 2024 årsstämma varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning för moderbolaget och…

Läs mer
Rapporter | 15 May 2024 | Intervacc

Intervacc: Interim report January -…

The Group in summary 01/01/24 01/01/23 01/01/23-31/03/24 -31/03/23 -31/12/23Net sales 2 394 1 483 8 015Operating result -17 979 -17 441 -93 579Result after -17 389 -17 476 -91 464financial…

Läs mer
Rapporter | 15 May 2024 | Intervacc

Intervacc: Delårsrapport januari - mars…

Koncernen i sammandrag 2024-01-01 2023-01-01 2023-01-01-2024-03-31 -2023-03-31 -2023-12-31Nettoomsättning 2 394 1 483 8 015Rörelseresultat -17 979 -17 441 -93 579Resultat efter -17 389 -17 476 -91 464finansiella posterKassaflöde från den…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Apr 2024 | Intervacc

Notice of Annual General Meeting in…

The Board of Directors has resolved that shareholders shall have the right to exercise their voting rights in advance through postal voting pursuant to Chapter 7, Section 4 a of…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Apr 2024 | Intervacc

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB…

Styrelsen har beslutat att aktieägare före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolaget bolagsordning.…

Läs mer
Pressreleaser | 10 Apr 2024 | Intervacc

Intervacc publicerar årsredovisning fö…

För mer information vänligen kontakta: Jonas Sohlman, VDE-post: jonas.sohlman@intervacc.seTel: +46 (0)8 120 10600 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024 kl08.30 CET. Om Intervacc Intervacc…

Läs mer
Pressreleaser | 10 Apr 2024 | Intervacc

Intervacc publishes the 2023 Annual…

For more information please contact: Jonas Sohlman, CEOE-mail: jonas.sohlman@intervacc.sePhone: +46 (0)8 120 10600 The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above on…

Läs mer
Pressreleaser | 4 Mar 2024 | Intervacc

Intervacc offentliggör förändringar i…

Efter förändringarna har valberedningen i Intervacc inför årsstämman 2024 följande sammansättning: Magnus Lundberg, utsedd av ägargrupp bestående av Håkan Björklund och Magnus Lundberg Christian Rudbäck, utsedd av en ägargrupp bestående…

Läs mer

Kommande händelser

13 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024