AFFÄRSIDÉ

Sun4Energy är en ledande aktör inom solenergi och laddinfrastruktur i Sverige. Bolaget designar, installerar och driftsätter solcellsanläggningar och elbilsladdare för privatpersoner, företag och kommuner. Bolagets mål är att erbjuda kunderna hållbara energilösningar som påskyndar övergången till en fossilfri framtid, samtidigt som de sänker driftkostnaderna.

Bransch: Solceller
Marknad: Nordic SME Sweden
Tickerkod: SUN4

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 26 Feb 2024 | Sun4Energy

Ny struktur efter sammangående med…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2023 | Sun4Energy

Avtal om förvärv av Niutech annonserat…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Oct 2023 | Sun4Energy

Lågt värderad snabbväxare på en…

Läs analysen
Rapporter | 18 Apr 2024 | Sun4Energy

Sun4Energys årsredovisning för 2023…

Sun4Energy Group AB meddelar härmed att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.sun4energy.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Klas Zetterman, VD och Koncernchef Mobil:   +46(0)739-83 04…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Apr 2024 | Sun4Energy

Sun4Energy Sweden vinner upphandling vä…

Sun4Energy Sweden AB har tilldelats en offentlig upphandling av Eskilstuna kommunfastigheter AB till ett värde av ca 9,1 MSEK. Totalentreprenaden omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av en…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Apr 2024 | Sun4Energy

Kallelse till årsstämma i Sun4Energy…

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB, org.nr 559268-2255 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Inregistrering inleds…

Läs mer
Pressreleaser | 5 Apr 2024 | Sun4Energy

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Sun4Energy Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sun4Energy”) har hållit extra bolagsstämma i dag den 5 april 2024. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman. Beslut…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Mar 2024 | Sun4Energy

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB, org.nr 559268–2255 (”Bolaget” eller ”Sun4Energy”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 april 2024 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.…

Läs mer
Pressreleaser | 18 Mar 2024 | Sun4Energy

Styrelsen för Sun4Energy föreslår att…

Styrelsen för Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller “Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om riktade nyemissioner om totalt cirka 30 miljoner kronor, motsvarande högst 4…

Läs mer
Pressreleaser | 5 Mar 2024 | Sun4Energy

Sun4Energy vinner uppdrag för Karlstad…

– Installerar solceller för 5 MSEK för ökad hållbarhet I samarbete med Karlstad Energi har Karlstad Pastorat gett Sun4Energy i uppdrag att installera solcellsanläggningar till ett värde om 5 miljoner…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Feb 2024 | Sun4Energy

Penser Access by Carnegie: Sun4energy…

Stark rapport efter samgående med Niutech Sun4Energy rapporterade ett starkt Q4’23 efter samgåendet med Niutech. EBIT på 9,2 mkr förbättrades jämfört med motsvarande period i 2022, 7,4 mkr i Q4’22.…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Sun4Energy

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Klas Zetterman, VD på Sun4Energy, om hur bolaget ser ut efter det nyss genomförda samgåendet med Niutech och hur Q4’23 utvecklades. Se intervjun på Penser Play:…

Läs mer
Rapporter | 22 Feb 2024 | Sun4Energy

Sun4Energy Group bokslutskommuniké för…

Fjärde kvartalet 2023 Omsättningen uppgick till 103 268 KSEK (63 572). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 285 KSEK (9 498), motsvarandeen marginal på 12,0 % (14,3 %) EBITA:…

Läs mer

Kommande händelser

10 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3