AFFÄRSIDÉ

Sun4Energy är en ledande aktör inom solenergi och laddinfrastruktur i Sverige. Bolaget designar, installerar och driftsätter solcellsanläggningar och elbilsladdare för privatpersoner, företag och kommuner. Bolagets mål är att erbjuda kunderna hållbara energilösningar som påskyndar övergången till en fossilfri framtid, samtidigt som de sänker driftkostnaderna.

Bransch: Solceller
Marknad: Nordic SME Sweden
Tickerkod: SUN4

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 17 Nov 2023 | Sun4Energy

Avtal om förvärv av Niutech annonserat…

Affärsidé Sun4energy Sun4Energy är en ledande aktör inom solenergi och laddinfrastruktur i Sverige. Bolaget designar, installerar och driftsätter solcellsanläggningar och elbilsladdare för privatpersoner, företag och kommuner. Bolagets mål är att…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Oct 2023 | Sun4Energy

Lågt värderad snabbväxare på en…

Affärsidé Sun4energy Sun4Energy är en ledande aktör inom solenergi och laddinfrastruktur i Sverige. Bolaget designar, installerar och driftsätter solcellsanläggningar och elbilsladdare för privatpersoner, företag och kommuner. Bolagets mål är att…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 Nov 2023 | Sun4Energy

Sun4Energys styrelse utser Klas…

Styrelsen för Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller “Bolaget”) har utsett Klas Zetterman till ny verkställande direktör. Klas Zetterman efterträder Per Norrthon och tillträder med omedelbar verkan samt lämnar i samband…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2023 | Sun4Energy

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Extra bolagsstämma i Sun4Energy Group AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 30 november 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142 Örebro. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Sun4Energy

Penser Access: Avtal om förvärv av…

Avtal om förvärv av Niutech annonserat Sun4Energy har nu ingått ett avtal om det tidigare annonserade förvärvet av Niutech. Sannolikheten är hög att förvärvet godkänns på en extra bolagsstämma (30/11),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2023 | Sun4Energy

Sun4Energy publicerar bolagspresentation…

Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) publicerar idag en bolagspresentation inför extra bolagsstämman den 30 november 2023. I bolagspresentationen presenteras bakgrund och motiv till förvärvet av Niutech Group AB (”Niutech”),…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2023 | Sun4Energy

Sun4Energy Group AB offentliggör idag…

VD Per Norrthon kommenterar. Sun4Energy levererar återigen en stark tillväxt och ökar omsättningen med 32 %, 14 MSEK mot motsvarande kvartal under föregående år. Resultatet för perioden påverkades negativt främst…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Sun4Energy

Sun4Energy tidigarelägger publicering…

Sun4Energy Group AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten juli – september 2023 till torsdagen den 16 november 2023 i stället för torsdagen den 23 november 2023 som tidigare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Sun4Energy

Sun4Energy Group AB har ingått avtal om…

Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller “Bolaget”) har idag ingått avtal med ägarna i Niutech Group AB (”Niutech”) om att förvärva samtliga aktier i Niutech genom en apportemission (”Transaktionen”) i enlighet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2023 | Sun4Energy

Sun4Energy offentliggör preliminära…

Med anledning av att Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller “Bolaget”) idag har ingått avtal om förvärv av Niutech Group AB (”Niutech”), innebärande att Niutechs verksamheter konsolideras med Sun4Energys verksamhet i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2023 | Sun4Energy

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB, org.nr 559268–2255 (”Bolaget” eller ”Sun4Energy”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142 i Örebro. Inregistrering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Oct 2023 | Sun4Energy

Penser Access: Intervju med Sun4Energy…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Per Norrthon, VD för Sun4Enery, i samband med initieringsanalysen från Erik Penser Bank. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/XDXxQqmxtE8?si=vFUVvI0dzOUecCve Detta är ett…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3