AFFÄRSIDÉ

Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: AktieTorget
Tickerkod: SPAG

WEBBPLATS

Senaste analysen | 9 Nov 2018 | Spago Nanomedical

SpagoPix startklar för kliniska studier…

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 8,9 (5,2), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2018 | Spago Nanomedical

Accelererar Tumorad

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 9,8 (5,5), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2018 | Spago Nanomedical

Stärker kassan ytterligare

Intäkterna uppgick till SEKm 0,18 (0,16) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 10,1 (4,8), vilket var ca SEKm 3 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2018 | Spago Nanomedical

Tidsplanen ligger fast för SpagoPix

Intäkterna uppgick till SEKm 0,2 (0,17) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 11,8 (5,4), vilket var ca SEKm 3 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2017 | Spago Nanomedical

Prekliniska programmet fortlöper enligt…

Intäkterna uppgick till SEKm 0,16 (0,14) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 5,2 (3,9), vilket var ca SEKm 1 lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2017 | Spago Nanomedical

Tar in nytt kapital – potentialen…

Intäkterna uppgick till SEKm 0,31 (0,25) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnader för perioden uppgick till SEKm 5,5 (4,4), vilket var ca SEKm 1 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2017 | Spago Nanomedical

Nya redskap i kampen mot cancer

Spago Nanomedical är ett svenskt biotechbolag som bedriver utveckling inom området nanomedicin med fokus på diagnostik och behandling av cancer. Bolaget har två utvecklingsprojekt 1) SpagoPix, ett MR-kontrastmedel för att…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 7 Jan 2019 | Spago Nanomedical

Valberedning utsedd inför årsstämman…

Följande personer har utsetts till representanter för de röstmässigt största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen: Peter Lindell, representerar Berinor BV samt eget innehavMikael Lönn, representerar eget innehavEva Redhe, representerar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2018 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical har lämnat in ansö…

Studiens primära mål är att studera säkerhet hos patienter med bröstcancer. Ett annat nyckelmål är att undersöka kontrastverkan vid MR-undersökning av primära och sekundära tumörer. ”SpagoPix-projektet löper på enligt plan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2018 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical submitted application…

The primary aim of the clinical trial is to document safety in patients with breast cancer. Another key aim is to investigate the contrast enhancement in MRI of primary and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Dec 2018 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical rekryterar Hanna…

Beslutet att inrätta en CFO-roll hos Spago Nanomedical sker mot bakgrund av de högre krav på bolaget som förutses i kommande utvecklingsskede och som ett led i att öka bolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Dec 2018 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical siktar mot listbyte f…

Spago Nanomedical räknar med att starta den första kliniska studien med projektet SpagoPix i början av 2019. Bolaget går därmed in i en ny utvecklingsfas som medför ett ökat behov…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2018 | Spago Nanomedical

Tumorad® patent godkänt i Europa

Tumorad® är baserad på nanopartiklar laddade med en radioisotop och har potential att bli en ny behandling mot cancer. Tidigare i år godkändes patentet i USA. Patentet med titeln ”Nanostructures…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2018 | Spago Nanomedical

Tumorad® patent granted in Europe

Tumorad® is based on nanoparticles loaded with a radioisotope and holds potential to become a new treatment of cancer. Earlier this year the patent was approved in the USA. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2018 | Spago Nanomedical

Penser Access: Spago Nanomedical - …

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/spagopix-startklar-for-kliniska-studier/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2018 | Spago Nanomedical

Redeye: Spago Nanomedical - Närmar…

 ( https://www.redeye.se/articles/download-file/sites/redeye.se/files/private/report_files/2018/11/update_20181109_39945.pdf?articleType=update&articleTitle=Spago%20Nanomedical%3A%20N%C3%A4rmar%20sig%20sin%20f%C3%B6rsta%20kliniska%20studie )Läs mer och ladda ned analysen av Klas Palin på:  http://bit.ly/2PicaqG Bli medlem hos Redeye för att få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna. Detta är ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Nov 2018 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical delårsrapport januari…

VD HAR ORDET  SPAGOPIX PÅ GOD VÄG MOT KLINIK OCH ÖKAD TAKT MED TUMORAD Den senaste perioden har varit intensiv och inneburit att vi tagit viktiga steg framåt med projekten.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årsstämma 2017
17 May 2018 | Årligutdelning
27 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner