AFFÄRSIDÉ

Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: AktieTorget
Tickerkod: SPAG

WEBBPLATS

Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Spago Nanomedical

Kliniska studien är igång

Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 11,9 mkr (9,0), vilket var 2 mkr över vårt estimat. Avvikelsen förklaras primärt av ökade projektkostnader som…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2019 | Spago Nanomedical

Första studieresultaten från SpagoPix…

Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 9,1 mkr (9,7), vilket var i linje med vårt estimat. EBIT uppgick till -4,5 mkr (-3,1) jämfört…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical - Klartecken från Lä…

Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 9,5 mkr (10,0), vilket var ca 1 mkr högre än vårt estimat. Avvikelsen låg primärt i något…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2019 | Spago Nanomedical

Sneglar på First North

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till SEKm 11,9 (11,8), vilket var i linje med vår förväntan. Under kvartalet har bolaget lämnat in sin…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2018 | Spago Nanomedical

SpagoPix startklar för kliniska studier…

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 8,9 (5,2), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2018 | Spago Nanomedical

Accelererar Tumorad

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 9,8 (5,5), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2018 | Spago Nanomedical

Stärker kassan ytterligare

Intäkterna uppgick till SEKm 0,18 (0,16) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 10,1 (4,8), vilket var ca SEKm 3 högre…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 9 Jan 2020 | Spago Nanomedical

Spago: Lead compound appointed in the…

  ”Nomination of lead compound is an important step marking that we now hold a material that fulfills our strict requirements on pharmacokinetic and chemical properties for selective accumulation in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2020 | Spago Nanomedical

Spago: Lead compound utsedd i Tumorad…

  ”Att utse lead compound är ett viktigt steg som markerar att vi nu har ett material som uppfyller de mycket hårda krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper som ställs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Nov 2019 | Spago Nanomedical

Valberedning utsedd inför årsstämman…

I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts bestående av minst tre ledamöter som utses i samråd med de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september, samt styrelsens ordförande.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2019 | Spago Nanomedical

Penser Access: Spago Nanomedical - …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/spago_20191114.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2019 | Spago Nanomedical

Spago: Extrastämma godkänner…

Den extra bolagsstämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) om högst 570 000 teckningsoptioner att förvärvas av styrelseledamöter, VD, forskningschefen och anställda. Optionerna ska tecknas till marknadsvärde…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Nov 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical delårsrapport juli -…

VD HAR ORDET Klinisk studie med SPAGOPIX igång Den största händelsen hittills i bolagets historia är starten av den kliniska studien SPAGOPIX-01 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där vi testar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Oct 2019 | Spago Nanomedical

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Deltagande Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 7 november 2019.dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Sep 2019 | Spago Nanomedical

Spago: First patient dosed in the…

The clinical study SPAGOPIX-01 is conducted at the Uppsala University Hospital in Sweden and will include up to 20 patients with with confirmed breast cancer. The primary objective is to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Sep 2019 | Spago Nanomedical

Spago: Första patienten doserad i…

Den kliniska studien SPAGOPIX-01 genomförs vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer. Det primära syftet är att utvärdera säkerhet av SN132D…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical har initierat den…

Studiens primära mål att dokumentera säkerhet men ytterligare ett viktigt mål är att undersöka MR-kontrastverkan vid klinisk användning i patienter med solida tumörer. De första resultaten från studien förväntas innan…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årsstämma 2017
17 May 2018 | Årligutdelning
27 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
13 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Nov 2019 | Extrastämma 2019
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner