AFFÄRSIDÉ

Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: AktieTorget
Tickerkod: SPAG

WEBBPLATS

Senaste analysen | 26 Apr 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical - Klartecken från Lä…

Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 9,5 mkr (10,0), vilket var ca 1 mkr högre än vårt estimat. Avvikelsen låg primärt i något…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2019 | Spago Nanomedical

Sneglar på First North

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till SEKm 11,9 (11,8), vilket var i linje med vår förväntan. Under kvartalet har bolaget lämnat in sin…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2018 | Spago Nanomedical

SpagoPix startklar för kliniska studier…

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 8,9 (5,2), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2018 | Spago Nanomedical

Accelererar Tumorad

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 9,8 (5,5), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2018 | Spago Nanomedical

Stärker kassan ytterligare

Intäkterna uppgick till SEKm 0,18 (0,16) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 10,1 (4,8), vilket var ca SEKm 3 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2018 | Spago Nanomedical

Tidsplanen ligger fast för SpagoPix

Intäkterna uppgick till SEKm 0,2 (0,17) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 11,8 (5,4), vilket var ca SEKm 3 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2017 | Spago Nanomedical

Prekliniska programmet fortlöper enligt…

Intäkterna uppgick till SEKm 0,16 (0,14) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 5,2 (3,9), vilket var ca SEKm 1 lägre…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
| 8 May 2019 | Spago Nanomedical

Spago: Eugen Steiner ny ordförande

Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i…

Läs hela nyheten
| 26 Apr 2019 | Spago Nanomedical

Penser Access: Spago Nanomedical -…

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/bolag/spago-nanomedical/analys/  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical delårsrapport januari…

VD HAR ORDET Inledningen av året har varit mycket positiv tack vare en fantastisk insats från våra medarbetare. Godkännandet från Läkemedelsverket för start av den kliniska studien SPAGOPIX-01 är ett…

Läs hela nyheten
| 10 Apr 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB årsredovisning fö…

Spago Nanomedical AB’s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se.

Läs hela nyheten
| 2 Apr 2019 | Spago Nanomedical

Kallelse till årsstämma i Spago…

Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels                    vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2019. dels                   …

Läs hela nyheten
| 28 Mar 2019 | Spago Nanomedical

Ytterligare 6,5 MSEK tillförs Spago…

Det har kommit till Spago Nanomedical AB:s kännedom att en depåbank brustit i sitt inrapporteringssystem, vilket resulterat i att ytterligare ca 6,5 MSEK kommer tillföras bolaget. Det innebär att nyttjandegraden…

Läs hela nyheten
| 27 Mar 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK…

Totalt tecknades 3 551 820 aktier inom ramen för programmet som var del av de units som gavs ut vid bolagets företrädesemission i oktober 2017. Nyttjandegraden uppgick därmed till 77,4 procent. Teckningskursen…

Läs hela nyheten
| 11 Mar 2019 | Spago Nanomedical

Teckningstiden för teckningsoptioner av…

Anmälningssedel och övrig information finns tillgänglig på Spago Nanomedicals och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsidor (www.spagonanomedical.se  respektive www.hagberganeborn.se). Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO9: Teckningstid är 11 mars…

Läs hela nyheten
| 5 Mar 2019 | Spago Nanomedical

Spago: Dr. Eugen Steiner föreslås till…

Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i…

Läs hela nyheten
| 26 Feb 2019 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical presenterar…

Presentationen, i form av en poster med titeln ”Efficacy and safety profile of SN132D, a novel nanoparticle MRI contrast agent”, omfattar prekliniska data som sammantaget visar att produktkandidaten SN132D är…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner