AFFÄRSIDÉ

Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SPAGO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 1 Jun 2022 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Tar in pengar, vi…

  Tar in pengar, vi pausar Bolaget har tagit beslut om att genomföra en företrädesemission på upp till 61,8 mkr före transaktionskostnader. Emissionen är säkerställd upp till 93,8 procent via…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2022 | Spago Nanomedical

Rapporten andades optimism

  Inget överraskande i siffrorna Rörelsekostnaderna i Q1 2022 ökade till 11,1 mkr (7,4) jämfört med samma period i fjol, pådrivet av en högre aktivitet i bolagets två projekt. Projekten…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2022 | Spago Nanomedical

Positiv utveckling i projekten

  Finansierat in i Q4’22 Sedan Q2 2021 har vi sett en ökad aktivitet i bolagets båda projekt, vilket höll i sig under det fjärde kvartalet med rörelsekostnader som uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Spago Nanomedical

Viktigt år i antågande

  Odramatiska siffror Rörelsekostnader steg till 11,8 mkr (6,0) i Q3 2021, drivet av ökad aktivitet i projekten, framför allt Tumorad. Vi räknar med att trenden om högre kostnader håller…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2021 | Spago Nanomedical

Data närmar sig

  Kostnadsökning i Q2 Rörelsekostnaderna var upp i det andra kvartalet jämfört med Q1’21 och samma period i fjol. Det är Tumorad-projektet som drar ökade kostnader i takt med att…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2021 | Spago Nanomedical

Sommaren kan bli en förlösare

  Finansiellt starkt Viktigast i Q1 2021 var genomförandet av nyemissioner, riktad och företrädesemission, som netto gav ett tillskott på 64,3 mkr, vilket ger finansiering åtminstone en bra bit in…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2021 | Spago Nanomedical

Händelserikt år stundar

Spagos rapport för Q4’20 var odramatisk och innehöll inga betydande överraskningar och därmed ändras heller inget i det grundläggande caset. Vi ser hög sannolikhet att bolaget kan visa positiva resultat…

Läs analysen
Pressreleaser | 21 Jun 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical tar kliv med…

Läs artikeln om Spago Nanomedical på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/06/spago-nanomedical-tar-kliv-med-kapitalinjektion/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical mot klinik…

Läs intervjun med Spago Nanomedicals vd Mats Hansen på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/06/spago-nanomedical-mot-klinik-med-tydlig-plan/ Det här är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical on project…

Read the interview with Spago Nanomedical’s CEO Mats Hansen at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/05/spago-nanomedical-on-project-potential/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical om…

Läs intervjun med Spago Nanomedicals vd Mats Hansen på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/05/spago-nanomedical-om-potentialen-i-projekten/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Feb 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical blickar…

Läs intervjun med Spago Nanomedicals vd Mats Hansen på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/02/spago-nanomedical-blickar-framat/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation &Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Feb 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical looks ahead…

Read the interview with Spago Nanomedical’s CEO Mats Hansen at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/02/spago-nanomedical-looks-ahead/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical om…

Läs intervjun med Spago Nanomedicals vd Mats Hansen på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/01/spago-nanomedical-om-framstegen-med-tumorad/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical on the…

Read the interview with Spago Nanomedical’s CEO Mats Hansen at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/01/spago-nanomedical-on-the-progress-with-tumorad/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jan 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Positive interim results from…

Read the interview with Spago Nanomedical’s CEO Mats Hansen at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/01/positive-interim-results-from-spago-nanomedical/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jan 2022 | Spago Nanomedical

BioStock: Positiva interimsresultat frå…

Läs intervjun med Spago Nanomedicals vd Mats Hansen på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/01/positiva-interimsresultat-fran-spago-nanomedical/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3