AFFÄRSIDÉ

Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SPAGO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 14 Aug 2023 | Spago Nanomedical

Sticker ut i mängden

Affärsidé Spago Nanomedical Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jun 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Första data från…

Affärsidé Spago Nanomedical Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jun 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Stort intresse för…

Affärsidé Spago Nanomedical Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jun 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Etablerar…

Affärsidé Spago Nanomedical Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Studiestart för…

Affärsidé Spago Nanomedical Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Q1-rapporten bekrä…

Affärsidé Spago Nanomedical Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Händelserik period st…

Affärsidé Spago Nanomedical Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Läs analysen
Pressreleaser | 14 Aug 2023 | Spago Nanomedical

Penser Access: Sticker ut i mängden -…

Tumorad i skarpt läge Efter år av utvecklingsarbete har det blivit dags att inleda utvärdering av Tumorad i patienter. Projektet sticker ut i mängden av cancerbehandlingar som är under utveckling…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Aug 2023 | Spago Nanomedical

Redeye: Spago Nanomedical Q2 - Milestone…

Redeye comments on Spago Nanomedical’s Q2 2023 report. We note that a complete analysis of the study results of SPAGOPIX-02 still awaits. In the short- to medium-term, positive efficacy read-out…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Jul 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical interim report January…

Tumorad® into clinic JANUARY – JUNE IN BRIEF Net sales for the quarter amounted to KSEK 114 (KSEK 304) The loss for the quarter amounted to KSEK –7,866 (KSEK -9,565)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Jul 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical delårsrapport januari…

Tumorad® in i klinik APRIL – JUNI I SAMMANDRAG Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 114 KSEK (304 KSEK) Resultatet för kvartalet uppgick till -7 866 KSEK (-9 565 KSEK) Rörelsens kostnader…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical's SAB on…

Read the interview with Spago Nanomedical’s SAB member Dr Austin Smith at biostock.se: https://www.biostock.se/2023/06/spago-nanomedicals-sab-on-tumorads-potential/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical uppdaterar om den…

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att en preliminär analys av bolagets kliniska fas IIa-studie SPAGOPIX-02 visar att kontrastmedlet SN132D har en god säkerhetsprofil i patienter med endometrios. Analys för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical updates on the…

Spago Nanomedical AB (publ) announces today that a preliminary analysis of data from the phase IIa clinical study SPAGOPIX-02 shows that SN132D has a good safety profile in patients with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical stärker Tumorad®…

Spago Nanomedical AB (publ) tillkännagav idag bildandet av ett vetenskapligt råd bestående av vetenskapliga och kliniska ledare inom onkologi och nuklearmedicin. Det vetenskapliga rådet kommer att ge stöd och vägledning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical strengthens Tumorad®…

Spago Nanomedical AB (publ) today announced the establishment of a Scientific Advisory Board (SAB) comprised of scientific and clinical leaders in oncology and nuclear medicine. The SAB will provide support…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical's CDO on…

Watch the interview with Spago Nanomedical’s CDO Paul Hargreaves at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/05/spago-nanomedicals-cdo-on-study-submission/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3