AFFÄRSIDÉ

Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SPAGO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 23 May 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Studiestart för…

  Bolaget meddelar idag att en ansökan har lämnats till etikprövningsmyndigheten i Australien om att få starta en fas 1/2a-studie med Tumorad (177Lu-SN201). Vid ett klartecken väntas studien påbörjas mer…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Q1-rapporten bekrä…

  Arbetet kring Tumorad trappades upp under det första kvartalet. Förberedelserna inför en fas 1/2-studie är i slutskedet. Kvar i processen är att få ett klartecken från etikprövningsmyndigheten i Australien,…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2023 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Händelserik period st…

  Bolagets rörelsekostnader i Q4’22 uppgick till 13,3 mkr (13,1) och en nettoomsättning på 0,1 mkr (0,1). Kassaflödet hamnade på -9,1 mkr (-13,5) och påverkas positivt av minskad rörelsekapitalbindning med…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2022 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Tar nästa steg med…

  Bolaget kommer inom kort att dosera första individen i en fas IIa-studie för SpagoPix hos patienter med endometrios, vilket meddelas i dag efter att ha fått klartecken från myndigheter.…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Kostnaderna gick ned i…

  I dagens rapport för det tredje kvartalet visas en viss nedgång i rörelsekostnaderna som uppgick till 10,4 mkr (11,8) under perioden. Tillverkning av studiematerial inför en kommande fas 1/2a-studie…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2022 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Deltar på konferens

  Bolaget meddelade idag att de kommer att delta på konferensen San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) som pågår mellan den 6–10 december 2022. Det handlar om data från fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jul 2022 | Spago Nanomedical

Analyskommentar - Emission klar, vi å…

  Emission klar, vi återupptar bevakningen Bolagets företrädesemission har slutförts. Emissionen tecknades till 94,6 procent, där 60,5 procent tecknades med eller utan teckningsrätter och resterande 34,1 procent tecknades av garanter.…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 May 2023 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedicals CDO om…

Se intervjun, som är på engelska, med Spago Nanomedicals CDO Paul Hargreaves på biostock.se. https://www.biostock.se/2023/05/spago-nanomedicals-cdo-om-studieansokan/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Spago Nanomedical

BioStock: Spago Nanomedical's CDO on…

Watch the interview with Spago Nanomedical’s CDO Paul Hargreaves at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/05/spago-nanomedicals-cdo-on-study-submission/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical har lämnat in ansö…

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att det sista steget i förberedelserna för den kliniska fas I/IIa-studien läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 i cancerpatienter, Tumorad-01, har inletts i Australien. Ansökan om start av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical has submitted…

Spago Nanomedical AB (publ) today announced that the final step in the preparations for the clinical phase I/IIa trial in cancer patients, Tumorad-01, with its leading candidate drug 177Lu-SN201 has…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Spago Nanomedical

BioStock: Tumorad clinical start around…

Read the interview with Spago Nanomedical’s CEO Mats Hansen at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/05/tumorad-clinical-start-around-the-corner-for-spago-nanomedical/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Spago Nanomedical

Redeye: Spago Nanomedical - Pivotal year…

Redeye comments on Spago’s Q1 2023 report, and we judge the coming 2-3 months will provide some interesting news flows. We expect first data from the company’s phase IIa trial…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Spago Nanomedical

Bulletin from the 2023 Annual General…

The Annual General Meeting (AGM) of Spago Nanomedical AB (publ) was held today, May 10, 2023. At the AGM, changes were resolved in the company’s board for increased commercial focus,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Spago Nanomedical

Kommuniké från årsstämma 2023 i…

Spago Nanomedical AB (publ) har idag den 10 maj 2023 hållit årsstämma. Vid årsstämman beslutades förändringar i bolagets styrelse för ökat kommersiellt fokus, inklusive val av Hans Arwidsson som ny…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical delårsrapport januari…

Mot klinik med Tumorad® JANUARI – MARS I SAMMANDRAG Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 88 KSEK (211 KSEK) Resultatet för kvartalet uppgick till -14 379 KSEK (-9 880 KSEK) Rörelsens…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical interim report January…

Towards clinic with Tumorad®   JANUARY – MARCH IN BRIEF Net sales for the quarter amounted to KSEK 88 (KSEK 211) The loss for the quarter amounted to KSEK –14,379…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3