AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY

WEBBPLATS

Senaste analysen | 3 Sep 2019 | Enzymatica

Negativ klinisk studie

Preliminära resultat från Enzymaticas dubbelblinda, randomiserade studie (400 patienter) visar att behandling med ColdZyme jämfört med placebo inte uppnådde det primära målet att signifikant förbättra livskvaliteten vid förkylning. Efter tillkännagivandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2019 | Enzymatica

Sverige visar vägen

Försäljningen steg till 6,4 mkr (5,3), vilket var 1 mkr över vår förväntan. Enligt svensk apoteksstatistik från Nielsen ökade försäljningen av ColdZyme till konsument med 38% y/y. Drivet av att…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jun 2019 | Enzymatica

Avtal med Maren Cosmetics

Enzymaticas dotterbolag Zymetech har tecknat ett avtal med det tyska kosmetikaföretaget Maren Cosmetics om leverans av en enzymformulering baserad på Enzymaticas patenterade barriärteknologi. Drivet av avtalet med Maren höjer vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica - Placebokontrollerad studie…

Försäljningen sjönk till 13,3 mkr (15,1), vilket var 3 mkr under vår förväntan. Avvikelsen ligger i utebliven försäljning i Spanien på grund av ojämn orderingång från bolagets distributör mellan kvartalen.…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2019 | Enzymatica

56% försäljningstillväxt i Sverige

Försäljningen sjönk till 18,9 mkr (19,1), vilket var klart högre än vår förväntan på 15 mkr. Rensat för den tyska marknaden uppgick tillväxten till 41% y/y. Drivkraften bakom den starka…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2018 | Enzymatica

Vädret & restriktioner i Tyskland dra…

Försäljningen sjönk till SEKm 13,2 (24,8), vilket var klart lägre än vår förväntan om SEKm 20. Bolaget förklarar den svaga försäljningen med att den varma sommaren i Europa har lett…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2018 | Enzymatica

Tidig vår förkortade förkylningssä…

Försäljningen minskade med 10% till SEKm 5,3 (5,9), vilket var ca SEKm 5 under vår förväntan. Anledningen till det svagare försäljningen var 1) den tidiga våren i norra Europa förkortade…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 10 Oct 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica recruits new…

Åsa Anderlind comes most recently from QPharma, where she was responsible for GMP training and internal audits. Before that she was Director of Quality Assurance at Euro Diagnostica AB and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Oct 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica rekryterar ny…

Åsa Anderlind kommer senast från QPharma där hon har ansvarat för GMP utbildning och internrevision. Dessförinnan var hon kvalitetschef på Euro Diagnostica AB och Wieslab AB (dotterbolag) under tio år.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2019 | Enzymatica

Penser Access: Enzymatica - Negativ…

Brödtext: Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/enzy_20190905.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Sep 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Preliminary results of…

Totally 700 participants were enrolled at ten study centers in Germany. The more than 400 participants who caught a cold were randomized to treatment with either ColdZyme or placebo in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Sep 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Preliminära resultat fr…

Totalt 700 deltagare rekryterades vid tio studiecentra i Tyskland. De fler än 400 deltagarna som blev förkylda, behandlades slumpvis och dubbelblint med antingen ColdZyme eller placebo.   Det primära målet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: ColdZyme launches with…

Many have requested a new flavor that appeals to both young and old, and now it is here! Enzymatica is expanding the ColdZyme family with ColdZyme Strawberry 20 ml. Studies…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: ColdZyme lanseras med ny…

Många har efterfrågat en ny smak som tilltalas av både yngre och äldre. Nu är den här! Enzymatica utökar ColdZyme-familjen med ColdZyme Strawberry 20ml. I studier och marknadsundersökningar har det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jul 2019 | Enzymatica

Penser Access: Enzymatica - Sverige…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/enzy_20190718.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Jul 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Good growth in Q2, driven…

Q2 Net sales reached SEK 6.4 (5.3) million.  Result after tax came in at SEK -15.7 (-15.5) million.  Earnings per share, basic and diluted, were SEK -0.11 (-0.17).  Cash and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Jul 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: God tillväxt under Q2,…

Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 6,4 MSEK (5,3). Resultat efter skatt uppgick till -15,7 MSEK (-15,5). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,17). Likvida medel…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
20 Apr 2017 | Årsstämma 2016
21 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
20 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
1 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
17 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner