AFFÄRSIDÉ

Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt är den medicinska anordningen ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på cirka 30 marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsovårdsprodukter och stärka företagets position på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader genom etablerade partners. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 3 Nov 2022 | Enzymatica

Inte helt ute ur coronatunneln

Affärsidé Enzymatica Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Q3-rapport

Affärsidé Enzymatica Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Offentliggör utfall i…

Affärsidé Enzymatica Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Enzymatica

Vändning i sikte

Affärsidé Enzymatica Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Ny preliminär…

Affärsidé Enzymatica Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Svag Q1-rapport

Affärsidé Enzymatica Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Apr 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Frias från…

Affärsidé Enzymatica Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt…

Läs analysen
Analyser | 6 Dec 2022 | Enzymatica

Redeye: Redeye Initiates Coverage of…

Redeye initiates coverage of Enzymatica, a Swedish commercial-stage medtech company offering ColdZyme for treating, alleviating, and shortening the duration of a cold. Its establishment in the Swedish market, followed by…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica och University…

Enzymatica har tagit initiativ till en ny studie för att undersöka hur ColdZyme kan skydda de övre luftvägarna hos idrottare som tävlar i uthållighetssporter – en grupp där skydd mot…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica and University…

Enzymatica has initiated a new study into the effect of ColdZyme on the upper respiratory resilience of competitive endurance athletes – a group to which viral protection is a key…

Läs hela nyheten
Analyser | 3 Nov 2022 | Enzymatica

Penser Access: Inte helt ute ur…

Q3-rapporten Nettoomsättning för Q3 uppgick till 18,5 mkr (15,4) med ett rörelseresultat för kvartalet på -15,9mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 mkr (-16,2). Bolaget noterar en försäljningsökning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022:…

   Väsentliga händelser Väsentliga händelser efter kvartalet under kvartalet För att · Den 31 oktober publicerade tidskriften Respiratory säkerställa den Research en studie från det medicinska universitetet ilångsiktiga Innsbruck som…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Interim report Q3/2022: A…

   Significant Significant events after the quarterevents during the quarter To ensure · On October 31, the journal Respiratory Research published a the long-term study from the Medical University of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Ny studie bekräftar:…

Världen har börjat andas lättare när innovativa vaccin nu skyddar miljoner människor över världen från de många smittsamma virus som orsakar Covid-19. Medan luften fortsätter att innehålla virus som hotar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: New study confirms…

The world has started to breathe more easily as vaccine innovation protects millions worldwide from the many infectious viruses that cause Covid-19. But as upper respiratory viral threats remain in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör…

Styrelsen för Enzymatica AB (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 19 juli 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades fullt ut och Bolaget tillförs cirka 74,7 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica announces…

The Board of Directors for Enzymatica (”Enzymatica” or ”Company”) today announces the outcome of the new rights issue with preferential rights for existing shareholders that was published on 19 July…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3