AFFÄRSIDÉ

Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt är den medicinska anordningen ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på cirka 30 marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsovårdsprodukter och stärka företagets position på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader genom etablerade partners. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 11 Mar 2024 | Enzymatica

Analyskommentar - Erhåller CE-…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2024 | Enzymatica

Lägger ännu ett tufft år bakom sig

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2023 | Enzymatica

Fortsatt svaga försäljningssiffror

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2023 | Enzymatica

Analyskommentar - Delrapport från den p…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2023 | Enzymatica

Analyskommentar - Tillkännager…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2023 | Enzymatica

Kommande studieresultat i fokus

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Enzymatica

Upp till bevis

Läs analysen
Pressreleaser | 9 Apr 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publishes…

An English short version of the annual report is available on: Financial reports – Enzymatica ( https://www.enzymatica.com/investors/financial-reports/ ).

Läs mer
Pressreleaser | 9 Apr 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar å…

På webbplatsen finns också en kortversion på engelska: Financial reports – Enzymatica ( https://www.enzymatica.com/investors/financial-reports/ ).

Läs mer
Pressreleaser | 27 Mar 2024 | Enzymatica

Kallelse till årsstämma 2024 i…

Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: (i)      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 26…

Läs mer
Pressreleaser | 27 Mar 2024 | Enzymatica

Notice of Annual General Meeting 2024 in…

The annual general meeting of Enzymatica AB (publ), reg. no. 556719-9244, will be held on 7 May 2024 at 14:30 CET, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 in Lund.Notification etc. Those…

Läs mer
Pressreleaser | 20 Mar 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: BioStock: Enzymatica…

Läs hela artikeln på biostock.se ( https://www.biostock.se/ ): https://www.biostock.se/2024/03/enzymatica-kommenterar-mdr-certifieringen-for-coldzyme/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs mer
Pressreleaser | 20 Mar 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: BioStock: Enzymatica…

Read the full article at biostock.se ( https://www.biostock.se/en/ ): https://www.biostock.se/en/2024/03/enzymatica-comments-on-mdr-certification-for-coldzyme/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs mer
Pressreleaser | 14 Mar 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör…

Styrelsen för Enzymatica AB (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 16 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades fullt ut och Bolaget tillförs cirka 27,4 MSEK…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Mar 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica announces…

The Board of Directors for Enzymatica (”Enzymatica” or ”Company”) today announces the outcome of the new rights issue with preferential rights for existing shareholders that was published on 16 February…

Läs mer
Pressreleaser | 11 Mar 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymaticas munspray…

Enzymaticas produktserie ColdZyme® har av Eurofins, ett godkänt europeiskt kontrollorgan för medicintekniska produkter, certifierats enligt EU-förordningen MDR (klass III). MDR ersätter den tidigare EU-regleringen MDD och innebär skärpta krav på…

Läs mer
Pressreleaser | 11 Mar 2024 | Enzymatica

Enzymatica AB: ColdZyme® certified…

Eurofins, a European approved notified body for medical devices, has certified the ColdZyme® product line MDR (class III) according to the European Union medical device regulation. MDR replaces the previous…

Läs mer

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Årligutdelning
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024