AFFÄRSIDÉ

Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt är den medicinska anordningen ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på cirka 30 marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsovårdsprodukter och stärka företagets position på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader genom etablerade partners. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Enzymatica

Upp till bevis

  Kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 13,0 mkr (4,2) och rörelseresultatet uppgick till -14,4 mkr (-18,1). Disponibla medel vid periodens slut uppgick till 39,9 mkr (21,1), varav 38,4 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Enzymatica

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

  Enzymatica publicerade under morgonen sin Q1-rapport. Omsättningen uppgick till 13,0 mkr (4,2) och rörelseresultatet uppgick till -14,4 mkr (-18,1). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 39,9 mkr (21,1),…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Enzymatica

Vår syn på bolagets potential är…

  Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 16,6 mkr (18,7) och rörelseresultatet uppgick till -21,6 mkr (-10,5) under Q4. Disponibla medel vid periodens utgång uppgick till 52,2 mkr (33,0), varav…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Enzymatica

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Bolaget har idag publicerat sin bokslutskommuniké för 2022. Nettoomsättningen uppgick till 16,6 mkr (18,7) och rörelseresultatet uppgick till -21,6 mkr (-10,5). Enzymatica meddelar även om en engångskostnad om 5,6…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2022 | Enzymatica

Inte helt ute ur coronatunneln

  Q3-rapporten Nettoomsättning för Q3 uppgick till 18,5 mkr (15,4) med ett rörelseresultat för kvartalet på -15,9mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 mkr (-16,2). Bolaget noterar en…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Q3-rapport

  Omsättning för kvartalet blev 18,5 mkr jämfört 15,4 motsvarande kvartal förra året. Rörelseresultat blev -12,6 mkr (-6 mkr Q3 2021). Bruttomarginalen försämrades jämfört Q3 2021 till 56% från 64%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Offentliggör utfall i…

  Företrädesemissionen tecknades fullt ut och Bolaget tillförs cirka 74,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 63 procent med stöd av teckningsrätter och 1 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande…

Läs analysen
Pressreleaser | 16 May 2023 | Enzymatica

Penser Access: Interview with Enzymatica…

Equity analyst Maria Karlsson Osipova interviews Enzymatica’s CEO Claus Egstrand. We get to hear about Claus background and his Enzymatica pitch. Further, they discuss the recently published Q1 report, the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Enzymatica

Bulletin from Annual General Meeting of…

Enzymatica AB (publ) held its annual general meeting on 4 May 2023. At the annual general meeting, the following resolutions were made. Income statements and balance sheetsThe general meeting resolved to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Enzymatica

Kommuniké från årsstämma i…

Resultat- och balansräkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Resultatdisposition Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Enzymatica

Penser Access: Upp till bevis -…

Kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 13,0 mkr (4,2) och rörelseresultatet uppgick till -14,4 mkr (-18,1). Disponibla medel vid periodens slut uppgick till 39,9 mkr (21,1), varav 38,4 mkr (20,3)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Enzymatica

Redeye: Enzymatica Q1 2023 - A step in…

Redeye provides an update in relation to Enzymatica’s Q1 2023 report. Even if the report was a bit under our expectations, we are positive that the negative effects of the…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2023:…

Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 13,0 MSEK (4,2). Rörelseresultatet uppgick till -14,4 MSEK (-18,1). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 SEK ( -0,12). Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Interim report Q1/2023:…

First quarter Net sales reached SEK 13.0 (4.2) million. The operating result totaled SEK -14.4 (-18.1) million. Earnings per share, basic and diluted, were SEK -0.09 (-0.12). Cash flow from…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publishes…

An English short version of the annual report is available on: https://www.enzymatica.com/investors/financial-reports/ . FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: Claus Egstrand, CEO, Enzymatica ABPhone: +44 7780 22 8385 | Email:claus.egstrand@enzymatica.com Stefan…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar å…

På webbplatsen finns också en kortversion på engelska: https://www.enzymatica.com/investors/financial-reports/ FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Claus Egstrand, VD, Enzymatica ABTelefon: +44 7780 22 8385 | E-post:claus.egstrand@enzymatica.com Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica ABTelefon: 0708-55…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | Enzymatica

Kallelse till årsstämma 2023 i…

Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: (i)      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 25…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023