AFFÄRSIDÉ

Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt är den medicinska anordningen ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på cirka 30 marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsovårdsprodukter och stärka företagets position på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader genom etablerade partners. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 19 Jul 2021 | Enzymatica

Fortsatt utmanande marknad

  Försäljningstapp på 56% Försäljningen sjönk till 6,1 mkr (13,9) vilket var 74% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en fortsatt hög lagernivå hos slutkonsumenterna, något som även reflekteras i…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2021 | Enzymatica

Ett svagt kvartal som väntat

  Försäljningstapp på 37% Försäljningen uppgick till 17,0 mkr (26,8), vilket motsvarade ett tapp om 37% y/y. Bolaget gick ut redan i mars och flaggade för betydligt lägre försäljning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2021 | Enzymatica

Utebliven förkylningssäsong

Bolaget flaggar för betydligt lägre försäljning av ColdZyme under 2021. Drivet av pandemin har förkylningsmarknaderna i Sverige och utomlands minskat väsentligt och halverats under årets två första månader. Vidare bedömer…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2021 | Enzymatica

Stark försäljning men lägre…

Omsättningen uppgick till 42,3 mkr (22,2), vilket motsvarade en tillväxt om 91% och var i linje med vår förväntan. Däremot sjönk bruttomarginalen till 61% (77%), vilket var 11%-enheter under vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2020 | Enzymatica

Positivt kassaflöde

Omsättningen uppgick till 28,3 (19,5). Vi förväntade oss ca 13 mkr högre omsättning. Avvikelsen ligger i en långsammare STADA utrullning i Europa. Bruttomarginalen steg till 74% (73%), jmf med vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2020 | Enzymatica

Starkt kvartal men under vår förvä…

Försäljningen steg till 13,9 mkr (6,3) under Q2´20, men var dock under vår förväntan om 27 mkr. Avvikelsen låg primärt i att vi räknat med att delar av ordern om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 May 2020 | Enzymatica

STADA växlar upp

Enzymatica och STADA har ett avtal för försäljning och distribution av ViruProtect (ColdZyme) i Belgien och Österrike sedan 2017. Det avtalet har nu utökats med ytterligare 19 länder inom Europa…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 26 Nov 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: BioStock: Enzymaticas vd…

Läs intervjun med Enzymaticas vd Claus Egstrand på biostock.se: https://www.biostock.se/2021/11/enzymaticas-vd-forutspar-en-spannande-framtid/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Nov 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: BioStock: Enzymatica ska…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2021/11/enzymatica-ska-omsatta-600-mkr-ar-2026/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Nov 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: DEN LÅNGSIKTIGA PLANEN…

Väsentliga Väsentliga händelser efter kvartalethändelser under kvartalet De kinesiska · Vid en extra bolagsstämma den 18 oktober 2021 och amerikanska fattades beslut om ett incitamentsprogram för VD Clauspatentverken Egstrand genom…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Nov 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: THE LONG-TERM PLAN…

Significant Significant events after the quarter events in Q3 The · The Extraordinary General Meeting on 18 October resolved Chinese and US to approve an incentive program for CEO Claus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymaticas styrelse…

Coronapandemin med påföljande restriktioner har inneburit mycket låg förekomst av vanliga förkylningsvirus under 2020-2021. Detta har haft en stor inverkan på Enzymaticas försäljning särskilt under 2021, men det syns nu…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica Board decides…

The coronapandemic and the following restrictions have led to a very low incidence of common cold viruses in 2020-2021. This severely affected Enzymatica’s sales, particularly in 2021, but there are…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Enzymatica

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett personaloptionsprogram för bolagets verkställande direktör Claus Egstrand genom utgivande av personaloptioner, riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av överlåtelse av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Enzymatica

Bulletin from the extraordinary general…

The extraordinary general meeting resolved in accordance with the board of directors’ proposal to implement an employee option program for the company’s CEO Claus Egstrand based on issuance of employee…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Sep 2021 | Enzymatica

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Sep 2021 | Enzymatica

Notice of extraordinary general meeting…

general meeting (Sw. extra bolagsstämma) to be held on Monday 18 October 2021. In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
20 Apr 2017 | Årsstämma 2016
21 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
20 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
1 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
17 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Årsstämma 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Årligutdelning
16 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
18 Oct 2021 | Extrastämma 2021
2 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
28 Apr 2022 | Årsstämma 2021
28 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
19 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
2 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner