AFFÄRSIDÉ

Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt är den medicinska anordningen ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på cirka 30 marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsovårdsprodukter och stärka företagets position på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader genom etablerade partners. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Apr 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Svag Q1-rapport

  Svag Q1-rapport Nettoomsättningen var 4,2 mkr (17 mkr). Nettoresultat för Q1 uppgick till -18 mkr (-8,9 mkr). Resultatet är således svagt över hela linjen. Coronapandemin hade en stor påverkan…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Apr 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Frias från…

  Frias från forskningsfusk Enzymatica: Artikel om ColdZyme frias från misstankar om oredlighet i forskning. I december 2021 anmälde Region Skåne forskningsartikeln från 2017 till Nämnden för prövning av oredlighet…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Enzymatica

Enzymatica ser ljuset i coronatunneln

  Q4-rapport Enzymaticas rapporterade omsättningen för helåret 2021 uppgick till 57 mkr (111 mkr) mot våra estimat om 66 mkr. Koncernens rörelseresultat blev -45 mkr (-12 mkr) relativt våra estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Dec 2021 | Enzymatica

Pressad av pandemin

  Försäljningstapp på 45% under Q3 2021 Bolagets tredje kvartalssiffror pressades av pandemin. Försäljningen under Q3 2021 minskade med 45% jämfört Q3 2020. EBIT-marginalen var -39% för kvartalet jämfört -8%…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2021 | Enzymatica

Fortsatt utmanande marknad

  Försäljningstapp på 56% Försäljningen sjönk till 6,1 mkr (13,9) vilket var 74% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en fortsatt hög lagernivå hos slutkonsumenterna, något som även reflekteras i…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2021 | Enzymatica

Ett svagt kvartal som väntat

  Försäljningstapp på 37% Försäljningen uppgick till 17,0 mkr (26,8), vilket motsvarade ett tapp om 37% y/y. Bolaget gick ut redan i mars och flaggade för betydligt lägre försäljning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2021 | Enzymatica

Utebliven förkylningssäsong

Bolaget flaggar för betydligt lägre försäljning av ColdZyme under 2021. Drivet av pandemin har förkylningsmarknaderna i Sverige och utomlands minskat väsentligt och halverats under årets två första månader. Vidare bedömer…

Läs analysen
| 28 Apr 2022 | Enzymatica

Bulletin from Annual General Meeting of…

28 April 2022 Bulletin from Annual General Meeting of Enzymatica AB (publ) on 28 April 2022 The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Enzymatica

Kommuniké från årsstämma i…

28 april 2022 Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den28april 2022 Enzymatica AB (publ) höll den 28 april 2022 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut. Resultat- och balansräkningar Stämman…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022:…

Väsentliga Väsentliga händelser efter kvartalethändelser under kvartalet I mars · I april offentliggjordes att Enzymaticas munspray under offentliggjordes 2022 lanseras i Turkiet av samarbetspartnern Sanofi.att Enzymaticas Produkten kommer att säljas…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Interim report Q1/2022:…

Significant Significant events after the quarterevents in Q1 In · In April, Enzymatica announced that its mouth spray would be March, launched in Turkey by its partner Sanofi in 2022.…

Läs hela nyheten
| 11 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Artikel om ColdZyme-…

11 april 2022 Icke-regulatoriskt pressmeddelande Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) friar de två forskare som anmälts av…

Läs hela nyheten
| 11 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Article about ColdZyme…

11 April 2022 Non-regulatory press release Article about ColdZyme acquitted fromsuspicions of research misconduct The Swedish National Board for Assessment of Research Misconduct (Npof) has acquitted the two researchers who…

Läs hela nyheten
| 4 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymaticas munspray…

4 april 2022 Icke-regulatoriskt pressmeddelande Enzymaticas munspray lanseras i Turkiet Enzymaticas munspray mot förkylning kommer att lanseras i Turkiet, efter att produkten godkänts som en medicinteknisk produkt i landet. Det…

Läs hela nyheten
| 4 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica's mouth spray…

4 April 2022 Non-regulatory press release Enzymatica’s mouth spray to be launched in Turkey Enzymatica’s mouth spray against the common cold will be launched in Turkey, following the approval as…

Läs hela nyheten
| 31 Mar 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar å…

31 mars 2022 Regulatoriskt pressmeddelande Enzymatica publicerar årsredovisning för 2021 Enzymaticas årsredovisning för 2021 finns från och med i dag tillgänglig på bolagets webbplats: www.enzymatica.com/finansiella-rapporter. Från och med i år…

Läs hela nyheten
| 31 Mar 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publishes…

31 March 2022 Regulatory press release Enzymatica publishes annual report for 2021 The annual report for Enzymatica 2021 has today been published (in Swedish) on the company’s website: www.enzymatica.com/finansiella-rapporter. Starting…

Läs hela nyheten