AFFÄRSIDÉ

Enzymatica är ett svenskt life science-företag som utvecklar och säljer hälsovårdsprodukter för främst tillstånd i öron-näsa-och-halsregionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer. Företagets första produkt är den medicinska anordningen ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på cirka 30 marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsovårdsprodukter och stärka företagets position på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader genom etablerade partners. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY

WEBBPLATS

Senaste analysen | 3 May 2021 | Enzymatica

Ett svagt kvartal som väntat

  Försäljningstapp på 37% Försäljningen uppgick till 17,0 mkr (26,8), vilket motsvarade ett tapp om 37% y/y. Bolaget gick ut redan i mars och flaggade för betydligt lägre försäljning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2021 | Enzymatica

Utebliven förkylningssäsong

Bolaget flaggar för betydligt lägre försäljning av ColdZyme under 2021. Drivet av pandemin har förkylningsmarknaderna i Sverige och utomlands minskat väsentligt och halverats under årets två första månader. Vidare bedömer…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2021 | Enzymatica

Stark försäljning men lägre…

Omsättningen uppgick till 42,3 mkr (22,2), vilket motsvarade en tillväxt om 91% och var i linje med vår förväntan. Däremot sjönk bruttomarginalen till 61% (77%), vilket var 11%-enheter under vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2020 | Enzymatica

Positivt kassaflöde

Omsättningen uppgick till 28,3 (19,5). Vi förväntade oss ca 13 mkr högre omsättning. Avvikelsen ligger i en långsammare STADA utrullning i Europa. Bruttomarginalen steg till 74% (73%), jmf med vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2020 | Enzymatica

Starkt kvartal men under vår förvä…

Försäljningen steg till 13,9 mkr (6,3) under Q2´20, men var dock under vår förväntan om 27 mkr. Avvikelsen låg primärt i att vi räknat med att delar av ordern om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 May 2020 | Enzymatica

STADA växlar upp

Enzymatica och STADA har ett avtal för försäljning och distribution av ViruProtect (ColdZyme) i Belgien och Österrike sedan 2017. Det avtalet har nu utökats med ytterligare 19 länder inom Europa…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2020 | Enzymatica

Fortsatt positiv påverkan från COVID-…

Bolaget hade sedan tidigare meddelat marknaden att COVID-19 ökat efterfrågan för förkylningssprayen ColdZyme, och uppskattade då att försäljningen i Q1 indikerade en fördubblad omsättning för Q1’20 jmf med Q1’19, dvs…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 12 May 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Prospectus for Enzymatica…

The prospectus can be obtained from Enzymatica and Erik Penser Bank, and are available at Enzymatica’s web site (www.enzymatica.se) and at Erik Penser Bank’s web site (www.penser.se). Subscription forms will…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Prospekt avseende…

Prospektet kan erhållas från Enzymatica och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Enzymaticas webbplats (www.enzymatica.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Enzymaticas och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | Enzymatica

Bulletin from Annual General Meeting of…

Income statements and balance sheets The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | Enzymatica

Kommuniké från årsstämma i…

Resultat- och balansräkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020. Resultatdisposition Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: BioStock: Enzymaticas Q1…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2021/05/enzymaticas-q1-rapport-visar-att-pandemin-drabbar-forsaljningen/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Lägre försäljning till…

Första kvartalet             Nettoomsättningen uppgick till 17,0 MSEK (26,8). Resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK (0,7). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,06 SEK (0,01). Likvida medel…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Lower sales due to the…

First quarter                  Net sales reached SEK 17.0 (26.8) million. Result after tax came in at SEK -8.9 (0.7) million. Earnings per share, basic and diluted, were SEK -0.06 (0.01). Cash and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: BioStock: Enzymaticas…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2021/04/enzymaticas-styrelseordforande-om-nyemissionen/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Mar 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica Publication of…

For more information, please contact: Therese Filmersson, CFO, acting CEO Enzymatica ABPhone: +46 (0)708-40 72 24 | Email: therese.filmersson@enzymatica.com Carl-Johan Wachtmeister, Communication manager Enzymatica ABPhone: +46 (0)701-88 50 21 |…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Mar 2021 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar å…

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Therese Filmersson, CFO och tf VD Enzymatica ABTel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica ABTel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com OM…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
20 Apr 2017 | Årsstämma 2016
21 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
20 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
1 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
17 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Årsstämma 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Årligutdelning
16 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
2 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner