AFFÄRSIDÉ

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri. Bolaget levererar specialistkompetens, projektledning och kvalificerad rådgivning till myndigheter, stora företag och organisationer. CAG bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Teknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CAG

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

Senaste analysen | 21 Feb 2024 | CAG Group

Stark avslutning på ett utmanande år

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2023 | CAG Group

Analyskommentar - Tecknar rikstäckande…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2023 | CAG Group

Fortsätter att växa i oroliga tider

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2023 | CAG Group

Stabilt kvartal trots negativa…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2023 | CAG Group

Analyskommentar - Stabilt kvartal trots…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2023 | CAG Group

Analyskommentar - Tecknar avtal med e-…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2023 | CAG Group

Utnyttjar sin finansiella ställning och…

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | CAG Group

CAG Group AB: CAG vinner tredjeplatsen i…

Great Place to Work utvärderar årligen arbetsplatskulturen för ca 20 miljoner medarbetare i över 100 länder. Till grund för kartläggningen ligger mer än 30 års forskning inom vad som utmärker…

Läs mer
Pressreleaser | 4 Apr 2024 | CAG Group

CAG Group AB: Inbjudan till presentation…

För ytterligare information, kontakta:                     Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se  Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs mer
Rapporter | 27 Mar 2024 | CAG Group

CAG Group AB: CAG publicerar Å…

För ytterligare information, kontakta:         Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se  Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Mar 2024 | CAG Group

Kallelse till årsstämma i CAG Group AB…

KALLELSE TILL årsSTÄMMA i CAG Group ab (publ) Aktieägarna i CAG Group AB, 556297-2504, kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 16.00 på Convendum, Kungsgatan 9, lokal Conference…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Feb 2024 | CAG Group

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

I denna intervju har vi det stora nöjet att få höra CAG:s VD, Åsa Landén Ericsson presentera bolagets utveckling under 2023 i allmänhet och Q4 i synnerhet. Efter presentationen diskuteras…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Feb 2024 | CAG Group

Penser Access by Carnegie: CAG Group -…

CAG uppvisar betydligt mer stabilitet än sina branschkollegor Generellt har 2023 varit ett utmanande år för konsultbranschen. Vi har sett hur andra konsultföretag brottats med beläggningen, vilket lett till lägre…

Läs mer
Rapporter | 20 Feb 2024 | CAG Group

CAG Group AB: CAG Bokslutskommuniké…

Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 251,8 (239,2) MSEK, motsvarande en tillväxt om 5,3%, varav organisk tillväxt 4,6% och förvärvad tillväxt 0,7%. Exklusive underkonsultintäkter uppgick den organiska tillväxten till…

Läs mer
Pressreleaser | 30 Jan 2024 | CAG Group

CAG Group AB: Inbjudan till presentation…

För ytterligare information, kontakta:         Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se  Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs mer
Pressreleaser | 30 Nov 2023 | CAG Group

CAG Group AB: CAG byter…

CAG har sagt upp uppdraget med Erik Penser och utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är inom ramen för Nasdaq Stockholms…

Läs mer
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | CAG Group

CAG Group AB: CAG tecknar rikstäckande…

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är kompetenser för IT-relaterade projekt och aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys…

Läs mer

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Årligutdelning
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3