AFFÄRSIDÉ

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri. Bolaget levererar specialistkompetens, projektledning och kvalificerad rådgivning till myndigheter, stora företag och organisationer. CAG bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Teknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CAG

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 7 Nov 2023 | CAG Group

Analyskommentar - Tecknar rikstäckande…

Affärsidé CAG Group CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2023 | CAG Group

Fortsätter att växa i oroliga tider

Affärsidé CAG Group CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2023 | CAG Group

Stabilt kvartal trots negativa…

Affärsidé CAG Group CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2023 | CAG Group

Analyskommentar - Stabilt kvartal trots…

Affärsidé CAG Group CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2023 | CAG Group

Analyskommentar - Tecknar avtal med e-…

Affärsidé CAG Group CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2023 | CAG Group

Utnyttjar sin finansiella ställning och…

Affärsidé CAG Group CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | CAG Group

Stark inledning av året

Affärsidé CAG Group CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt…

Läs analysen
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | CAG Group

CAG Group AB: CAG tecknar rikstäckande…

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är kompetenser för IT-relaterade projekt och aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Oct 2023 | CAG Group

Penser Access: Fortsätter att växa i…

Uppvisar en mycket stabil utveckling Under det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 182 mkr (177), vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%, varav 1,6% organisk tillväxt och 0,9% förvärvad. Detta trots…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Oct 2023 | CAG Group

CAG Group AB: CAG Delårsrapport, juli…

Kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 181,8 (177,4) MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,5%, varav organisk tillväxt 1,6% och förvärvad tillväxt 0,9%. Exklusive underkonsultintäkter uppgick den organiska tillväxten till 2,1%…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Oct 2023 | CAG Group

CAG Group AB: Inbjudan till presentation…

För ytterligare information, kontakta:         Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2023 | CAG Group

CAG Group AB: CAG Ateles levererar e-…

CAG Ateles har fått förtroendet att leverera en uppgraderad och moderne-handelslösning för ”click and collect” till norska Sykehusapotekene. För att få bästa möjliga underlag för att presentera produkter med tillhörande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Aug 2023 | CAG Group

CAG Group AB: Rekorddeltagande på CAG…

I augusti genomfördes den 24:e upplagan av CAG Syntell Summer School, enkursvecka inom Systems Engineering, Systems Architecting och LogisticsEngineering & Management på Utö i Stockholms skärgård.  Sedan 1999 samlas deltagare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Aug 2023 | CAG Group

Penser Access: Intervju med CAG - Erik…

VD Åsa Landén Ericsson inleder med en presentation om kvartalets utveckling som följs av en frågestund. Frågorna rör hur bolaget ser på marknadsläget, beläggningsgraden, hur de tänker kring framtida marginalutveckling…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Aug 2023 | CAG Group

Penser Access: Stabilt kvartal trots…

Utvecklingen i linje med våra förväntningar Kvartalet var i stort som vi förväntat oss. Både omsättning och vinst var i linje med våra helårsförväntningar. Som bolaget kommunicerat sedan slutet av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Aug 2023 | CAG Group

CAG Group AB: CAG Delårsrapport, april…

Kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 222,9 (192,5) MSEK, motsvarande en tillväxt om 15,8%, varav organisk tillväxt -4,1% och förvärvad tillväxt 19,9%. Exklusive underkonsultintäkter var den organiska tillväxten -1,4% Justerad…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Aug 2023 | CAG Group

CAG Group AB: Inbjudan till presentation…

För ytterligare information, kontakta:         Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023