AFFÄRSIDÉ

C.A.G är en familjär IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CAG
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 8 May 2019 | C.A.G Group

En stark start på 2019

C.A.G rapporterade intäkter om 130,7 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7,2%. Detta var i linje med våra förväntningar för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr vilket var över…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2019 | C.A.G Group

En stark rapportdebut på börsen

Intäkterna för 2018 uppgår till 489 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 4,2%, justerad för avyttrade verksamheter uppgår den organiska tillväxten till 8,6%. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,6…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | C.A.G Group

Rabatt emot sektorn och attraktiv…

Vi tar upp bevakning på IT-konsulten C.A.G. CAG är en IT-konsult där 40% av försäljningen kommer ifrån skattefinansierad verksamhet. Detta gör att man har en relativt låg volatilitet i sin…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
| 14 Jun 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar…

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 23 mkr. Vid tillträde utgår 11,3 mkr i kontant betalning samt 4,8 mkr i aktier i C.A.G baserat på den volymviktade aktiekursen för de 10 handelsdagar…

Läs hela nyheten
| 16 May 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kommuniké från årsst…

Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 16 maj 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande. Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihetStämman beslutade enligt styrelsens förslag att…

Läs hela nyheten
| 9 May 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G tilldelas ramavtal…

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utveckling och förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling. De konsulttjänster som omfattas av…

Läs hela nyheten
| 8 May 2019 | C.A.G Group

Penser Access: C.A.G Group AB - En…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/cag_20190508.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 7 May 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport…

En stark inledning på 2019 Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 130,7 (129,7) MSEK, en ökning med 0,8%. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgår den…

Läs hela nyheten
| 2 May 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Datastöd utser ny…

C.A.G Datastöd är sedan grundandet 1994 ett av Sveriges ledande IT-bolag med fokus på kunder inom finansmarknaden. Bland kunderna återfinns bland andra AMF, Alecta, Fjärde AP-fonden, Sjunde AP-fonden, Carnegie Fonder…

Läs hela nyheten
| 24 Apr 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G tecknar…

Dimension är ett affärskritiskt portföljsystem för innehav i finansiella instrument för Alecta. Genom det nya avtalet tar Alecta del av C.A.Gs kunskap inom systemdrift av Dimension och erhåller en effektiv…

Läs hela nyheten
| 18 Apr 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Årsredovisning 2018

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson VD CAG Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se) 070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-4638300 Email: certifiedadviser@penser.se Om C.A.G C.A.G är ett…

Läs hela nyheten
| 15 Apr 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Ägarförändring i C.A.…

”Vi är väldigt glada att få välkomna Creades som ny storägare i C.A.G. Det är av stort värde att Bolaget får en långsiktig och värdeorienterad ägare med erfarenhet av att…

Läs hela nyheten
| 15 Apr 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kallelse till årsstä…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2019, dels anmäla sin…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner