AFFÄRSIDÉ

C.A.G är en familjär IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CAG
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 20 Feb 2020 | C.A.G Group

Blicka mot målet

Intäkterna i kvartalet uppgick till 132,7 mkr vilket var något under vår förväntan. Siffran motsvarar en organisk tillväxt om -5,7%. Anledningen till bolagets negativa organiska tillväxt är att man har…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2020 | C.A.G Group

Utökar närvaron i försvarsegmentet…

C.A.G kommer förvärva Consoden AB. Consoden omsatte under 2019 ca 62 mkr och hade ca 30 anställda. Bolaget har kontor i Stockholm och Uppsala. Köpeskillingen uppgår initialt till 24 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2019 | C.A.G Group

Låg organisk tillväxt gör att vi…

C.A.Gs omsättning uppgick till 99,8 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 2% y/y, 4,4% av denna tillväxt gick dock att härleda till förvärvet av Engvall Securities vilket innebär en negativ…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | C.A.G Group

Intressant förvärv och…

C.A.Gs intäkter under Q2’19 uppgick till 124,6 mkr, motsvarande en organisk tillväxt på 3,8%. Tillväxten går att härleda till något höjda priser samt en högre beläggningsgrad då bolaget har tappat…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2019 | C.A.G Group

En stark start på 2019

C.A.G rapporterade intäkter om 130,7 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7,2%. Detta var i linje med våra förväntningar för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr vilket var över…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2019 | C.A.G Group

En stark rapportdebut på börsen

Intäkterna för 2018 uppgår till 489 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 4,2%, justerad för avyttrade verksamheter uppgår den organiska tillväxten till 8,6%. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,6…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | C.A.G Group

Rabatt emot sektorn och attraktiv…

Vi tar upp bevakning på IT-konsulten C.A.G. CAG är en IT-konsult där 40% av försäljningen kommer ifrån skattefinansierad verksamhet. Detta gör att man har en relativt låg volatilitet i sin…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 6 Apr 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2020, dels anmäla sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Mar 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Mawell breddar med…

C.A.G förvärvade konsultdelen av dåvarande Mawell hösten 2016. Det Mawell som fanns då var ett bolag med helt annan verksamhet än den vi driver idag, säger Åsa Landén Ericsson, VD…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Feb 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/cag_20200220.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Feb 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Bokslutskommunik…

Starkt kassaflöde och ytterligare förvärv   Fjärde kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 132,7 (134,5) MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -1,3 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G -…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/cag_20200124.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar…

Köpeskillingen uppgår initialt till sammanlagt 24 mkr på kassa- och skuldfri basis. Vid tillträde utgår 19,2 mkr i kontant betalning samt 4,8 mkr i aktier i C.A.G baserat på den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Dec 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G tecknar…

Effektivisering av kundernas testverksamhet är ett av flera starka kompetensområden inom C.A.G. Många företag har idag inte till fullo realiserat värdet av testautomatisering och automatiseringsnivån når ofta inte upp till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Nov 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - L…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/cag_20191112.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Nov 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport…

Ökat resultat och stärkt kassaflöde Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,0 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk tillväxt -2,4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Institutionella…

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson VD CAG Group AB (publ) Telefon: +46 70 208 64 90 E-mail: asa.landen@cag.se Kontaktuppgifter till Erik Penser Bank, Certified Adviser Tel: 08-463 83…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Årligutdelning
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
12 May 2020 | Årsstämma 2019
13 May 2020 | Årligutdelning
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner