AFFÄRSIDÉ

C.A.G är en familjär IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CAG
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 24 Jan 2020 | C.A.G Group

Utökar närvaron i försvarsegmentet…

C.A.G kommer förvärva Consoden AB. Consoden omsatte under 2019 ca 62 mkr och hade ca 30 anställda. Bolaget har kontor i Stockholm och Uppsala. Köpeskillingen uppgår initialt till 24 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2019 | C.A.G Group

Låg organisk tillväxt gör att vi…

C.A.Gs omsättning uppgick till 99,8 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 2% y/y, 4,4% av denna tillväxt gick dock att härleda till förvärvet av Engvall Securities vilket innebär en negativ…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | C.A.G Group

Intressant förvärv och…

C.A.Gs intäkter under Q2’19 uppgick till 124,6 mkr, motsvarande en organisk tillväxt på 3,8%. Tillväxten går att härleda till något höjda priser samt en högre beläggningsgrad då bolaget har tappat…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2019 | C.A.G Group

En stark start på 2019

C.A.G rapporterade intäkter om 130,7 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7,2%. Detta var i linje med våra förväntningar för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr vilket var över…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2019 | C.A.G Group

En stark rapportdebut på börsen

Intäkterna för 2018 uppgår till 489 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 4,2%, justerad för avyttrade verksamheter uppgår den organiska tillväxten till 8,6%. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,6…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | C.A.G Group

Rabatt emot sektorn och attraktiv…

Vi tar upp bevakning på IT-konsulten C.A.G. CAG är en IT-konsult där 40% av försäljningen kommer ifrån skattefinansierad verksamhet. Detta gör att man har en relativt låg volatilitet i sin…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
| 24 Jan 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G -…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/cag_20200124.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 20 Jan 2020 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar…

Köpeskillingen uppgår initialt till sammanlagt 24 mkr på kassa- och skuldfri basis. Vid tillträde utgår 19,2 mkr i kontant betalning samt 4,8 mkr i aktier i C.A.G baserat på den…

Läs hela nyheten
| 3 Dec 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G tecknar…

Effektivisering av kundernas testverksamhet är ett av flera starka kompetensområden inom C.A.G. Många företag har idag inte till fullo realiserat värdet av testautomatisering och automatiseringsnivån når ofta inte upp till…

Läs hela nyheten
| 12 Nov 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G - L…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/cag_20191112.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 8 Nov 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport…

Ökat resultat och stärkt kassaflöde Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,0 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk tillväxt -2,4…

Läs hela nyheten
| 5 Sep 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Institutionella…

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson VD CAG Group AB (publ) Telefon: +46 70 208 64 90 E-mail: asa.landen@cag.se Kontaktuppgifter till Erik Penser Bank, Certified Adviser Tel: 08-463 83…

Läs hela nyheten
| 27 Aug 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G sponsrar GT Söder…

Jämställdhet är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle och den kommer att ha stor påverkan på idrottens utveckling framöver. Motivet att sponsra jämställt är här för att stanna. För…

Läs hela nyheten
| 16 Aug 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/cag_20190816.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 15 Aug 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G slutför förvä…

Förvärvet av Engvall är ett led i C.A.Gs strategi att växa inom området Försvar och Säkerhet där styrelsen bedömer att Engvalls position inom området utgör ett viktigt komplement till C.A.Gs…

Läs hela nyheten
| 14 Aug 2019 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport…

Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde  Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 124,6 (127,0) MSEK. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgick den organiska tillväxten till…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner