AFFÄRSIDÉ

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri. Bolaget levererar specialistkompetens, projektledning och kvalificerad rådgivning till myndigheter, stora företag och organisationer. C.A.G bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Teknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CAG

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 Aug 2022 | C.A.G Group

Fortsatt god efterfrågan på IT-…

AffärsidéC.A.G Group C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri.…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2022 | C.A.G Group

Analyskommentar - Fortsatt god efterfrå…

AffärsidéC.A.G Group C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri.…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | C.A.G Group

Analyskommentar - Tecknar nytt ramavtal…

AffärsidéC.A.G Group C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri.…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2022 | C.A.G Group

Analyskommentar - Nytt förvärv

AffärsidéC.A.G Group C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri.…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | C.A.G Group

Tillväxt och fortsatt marginalexpansion…

AffärsidéC.A.G Group C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri.…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2022 | C.A.G Group

Analyskommentar - Ytterligare ett starkt…

AffärsidéC.A.G Group C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | C.A.G Group

Rekordstark organisk tillväxt

AffärsidéC.A.G Group C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri.…

Läs analysen
Rapporter | 16 Aug 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG Delårsrapport,…

Förvärv, hög organisk tillväxt och stabilt resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 192,5 (171,5) MSEK, mot­svarande en tillväxt om 12,2%, varav organisk tillväxt 10,0% och förvärvad tillväxt 2,2%…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Aug 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: Inbjudan till presentation…

Under eftermiddagen 16 augusti kommer även ett inslag att publiceras på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play, där Åsa Landén Ericsson presenterar kvartalsrapporten och svarar på frågor, se www.youtube.com. För…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jul 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG tilldelas ramavtal med…

FMV bedömer den totala omsättningen inom den del av ramavtalet som CAG tilldelats till ca 70 MSEK per år och avtalet omfattar 2 år med option på ytterligare 5 år.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jul 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG slutför förvärvet…

Vid stängningen av affären, som värderas till 70 mkr på kassa- och skuldfri basis, utgick delbetalning om 10 499 424 kronor i aktier i CAG Group genom att 122 180 aktier nyemitteras via…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG förvärvar Syntell

Syntell omsatte 2021 cirka 114 MSEK med ett rörelseresultat om 7,1 MSEK. Bolagets 70 medarbetare har djup kompetens inom verksamhetsutveckling, Systems Engineering (SE), kravhantering, verksamhets- & systemmodellering, konfigurationsledning samt Integrerat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG lanserar ny grafisk…

Den visuella identiteten rymmer ett nytt färg- och formspråk, en ny logotyp och en varm tonalitet. Identiteten förmedlar CAG:s framåtanda, tekniska spetskompetens och familjära gemenskap. Logotypen andas såväl tech och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kommuniké från årsst…

Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Disposition av bolagets resultat Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport,…

Fortsatt stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 190,5 (161,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 17,7%, varav organisk tillväxt 11,7% och förvärvad tillväxt 6,0% Justerad EBITA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Inbjudan till…

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-463 83 00 Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se) Informationen lämnades, genom ovanståendes…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Årsredovisning 2021

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-4638300 Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se) Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner