AFFÄRSIDÉ

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus på försvar, bank & finans, vård & omsorg, handel & tjänster samt industri. Bolaget levererar specialistkompetens, projektledning och kvalificerad rådgivning till myndigheter, stora företag och organisationer. C.A.G bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bransch: Teknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CAG

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 29 Apr 2022 | C.A.G Group

Tillväxt och fortsatt marginalexpansion…

  Fortsatt god organisk tillväxt Med 12% organisk tillväxt växte omsättningen med 18% till 190 mkr (162 mkr i Q1’21). God tillväxt inom Drift och Förvaltning, ökad beläggning, något ökade…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2022 | C.A.G Group

Analyskommentar - Ytterligare ett starkt…

  Ytterligare ett starkt kvartal C.A.Gs intäkter under Q1’22 uppgick till 190,5 mkr (161,9 mkr), vilket motsvarar en tillväxt om ca. 18% y/y. Den organiska och förvärvade tillväxten uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | C.A.G Group

Rekordstark organisk tillväxt

  Rekordstark organisk tillväxt Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 186 mkr (143 mkr), vilket motsvarar en tillväxt om ca. 29% y/y. Den organiska tillväxten uppgick till ca. 13%. Justerad…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | C.A.G Group

Analyskommentar - Stark organisk tillvä…

  Analyskommentar C.A.Gs intäkter under Q4 uppgick till 186 mkr (143 mkr), vilket motsvarar en tillväxt om ca. 29% y/y. Den förvärvade och organiska tillväxten uppgick till ca. 16% respektive…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2021 | C.A.G Group

Stabilt Q3 med nya finansiella mål

  God tillväxt men lägre marginal Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 134 mkr (107 mkr), vilket motsvarar en tillväxt om ca. 25% y/y. Den organiska tillväxten uppgick till ca.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2021 | C.A.G Group

Fortsatt god utveckling

  Ytterligare ett starkt kvartal Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 172 mkr (140 mkr), vilket motsvarar en tillväxt om ca. 23% y/y. Den organiska tillväxten uppgick till ca. 7%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2021 | C.A.G Group

Positiv organisk tillväxt i starkt…

  Starkt kvartal överlag C.A.G. visade återigen styrka med såväl bättre omsättning och resultat än vad vi hade räknat med. Intäkterna växte 14% yoy, varav 2% var organisk tillväxt, och…

Läs analysen
| 4 May 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kommuniké från årsst…

Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Disposition av bolagets resultat Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport,…

Fortsatt stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 190,5 (161,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 17,7%, varav organisk tillväxt 11,7% och förvärvad tillväxt 6,0% Justerad EBITA…

Läs hela nyheten
| 21 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Inbjudan till…

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-463 83 00 Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se) Informationen lämnades, genom ovanståendes…

Läs hela nyheten
| 12 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Årsredovisning 2021

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-4638300 Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se) Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons…

Läs hela nyheten
| 4 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kallelse till årsstä…

Aktieägarna i CAG Group AB, 556297-2504, kallas till årsstämma onsdag den 4 maj 2022. Med anledning av osäkerheten kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19) genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning) med…

Läs hela nyheten
| 1 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G utsett till…

– Förra året var vi stolta över att gå direkt in på listan första gången vi deltog i Great Place to Works undersökning. Då gick vi in på en fin…

Läs hela nyheten
| 24 Feb 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Bokslutskommunik…

Stark tillväxt och ökat resultat Fjärde kvartalet oktober – december i sammandrag           Intäkterna uppgick till 185,6 (143,5) MSEK, motsvarande en tillväxt om 29,4% varav förvärvad tillväxt 16,5% och organisk…

Läs hela nyheten
| 15 Feb 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Inbjudan till…

Under eftermiddagen 24 februari kommer även ett inslag att publiceras på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play där Åsa Landén Ericsson presenterar kvartalsrapporten och svarar på frågor, se www.youtube.com. För…

Läs hela nyheten
| 8 Dec 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G tecknar viktigt…

Syftet med ramavtalet är att stödja FMV avseende framtagning av tekniska underlag för utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens ledningssystem inom Armén och Marina sjöinformationssystem. Stödet kommer att kunna utföras både…

Läs hela nyheten
| 27 Oct 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport,…

Fortsatt tillväxt och nya finansiella mål Tredje kvartalet juli – september i sammandrag Intäkterna uppgick till 134,0 (107,4) MSEK, motsvarande en tillväxt om 24,8% varav förvärvad tillväxt 16,1% och organisk…

Läs hela nyheten