AFFÄRSIDÉ

Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: KDEV

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 21 Nov 2023 | Karolinska Development

Ett kvartal utan överraskningar

Affärsidé Karolinska Development Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Portföljbolaget…

Affärsidé Karolinska Development Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2023 | Karolinska Development

Medvind i de noterade innehaven

Affärsidé Karolinska Development Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Portföljbolag…

Affärsidé Karolinska Development Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | Karolinska Development

Med mogen portfölj in i 2023

Affärsidé Karolinska Development Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Umecrine Cognition…

Affärsidé Karolinska Development Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Umecrine Cognition sä…

Affärsidé Karolinska Development Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar…

Läs analysen
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments portföljbolag…

STOCKHOLM, SVERIGE 4 december 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget PharmNovos läkemedelskandidat PN6047 kommer att utvärderas som en potentiell behandling av opioidabstinenssyndrom. Det amerikanska National Institute…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development’s portfolio…

STOCKHOLM, SWEDEN, December 4, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that its portfolio company PharmNovo’s drug candidate PN6047 will be evaluated as a potential treatment for opioid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development’s portfolio…

STOCKHOLM, SWEDEN – November 28, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that its portfolio company Umecrine Cognition has presented positive results from a study of the company’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments portföljbolag…

STOCKHOLM, SVERIGE 28 november 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition har presenterat positiva resultat från en studie med bolagets läkemedelskandidat golexanolone i en preklinisk…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | Karolinska Development

Penser Access: Ett kvartal utan ö…

Kvartalet i korthet & genomförda investeringar Karolinska Development redovisade ett totalt verkligt värde om 1 392 mkr (1 364) och netto verkligt värde om 1 052 mkr (1 026) i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments portföljbolag…

STOCKHOLM, SVERIGE 17 november 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition har genomfört en kapitalanskaffning, i form av ett konvertibellån med tillhörande optioner, för den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development’s portfolio…

STOCKHOLM, SWEDEN – November 17, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that the portfolio company Umecrine Cognition has conducted a capital raise, implemented as a convertible loan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Karolinska Development

Delårsrapport för januari –…

STOCKHOLM – den 17 november 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2023. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida. ”…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Karolinska Development

Interim Report - January-September 2023

STOCKHOLM – 17 November 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today publishes its Interim Report – January-September 2023. The full report is available on the Company’s website. “It’s clear…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development's portfolio…

STOCKHOLM, SWEDEN November 8, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that its portfolio company Modus Therapeutics has decided to carry out a rights issue that can raise…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3