AFFÄRSIDÉ

Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: KDEV

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 2 May 2023 | Karolinska Development

Med mogen portfölj in i 2023

  Flera intressanta datapunkter för centrala portföljbolag Karolinska Development presenterar flera intressanta datapunkter för centrala portföljbolag under Q1, som i vårt tycke gör portföljen mer mogen med högre sannolikhet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Umecrine Cognition…

  Karolinska Development meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition inkluderat den första patienten till den planenliga fas 2-studien av Golexanolon för PBC. Beskedet kommer efter att Umecrine Cognition under våren tagit…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Umecrine Cognition sä…

  Karolinska Development meddelar att Umecrine Cognition ska ta in ytterligare finansiering för att finansiera fas 2-studien av golexanolon för PBC men också för förberedelser inför prekliniska studier inom Parkinsons…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Positiva fas-1-…

  Karolinska Development meddelar att portföljbolaget Biosergen har redovisat positiva resultat för sin kliniska fas-1-studie för bolagets kandidat BSG005. Nästa steg är en planerad fas 2-studie, och tidslinjen fortskrider i…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - SVF Vaccines inleder…

  SVF Vaccines (Svenska Vaccinfabriken Produktion) har inlett en klinisk fas 1-studie för bolagets universella Covid-19-vaccin SVF-002. Bolaget utvecklar terapeutiska proteiner och DNA-vacciner mot bland annat Covid-19 och Hepatit B.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | Karolinska Development

Attraktivt läge i portföljen

  Oförändrat substansvärde sekventiellt Karolinska Development redovisar ett totalt verkligt värde om 1 313 mkr i utgången av Q4, motsvarande en ökning om 30 mkr q/q. Nettobeloppet – verkligt värde…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Karolinska Development

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Karolinska Development redovisar ett totalt verkligt värde om 1 313 mkr i utgången av Q4, motsvarande en ökning om 30 mkr q/q. Nettobeloppet – verkligt värde efter vinstdelning –…

Läs analysen
Pressreleaser | 16 May 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development’s Annual…

STOCKHOLM, SWEDEN – May 16, 2023. Karolinska Development AB (publ) (“Karolinska Development” or the “Company”) held the Annual General Meeting on May 16, 2023. The shareholders have had the right…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments årsstämma 2023…

STOCKHOLM, SVERIGE – 16 maj 2023. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) har den 16 maj 2023 hållit sin årsstämma. Aktieägare har före årsstämman haft möjlighet att utöva…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments portföljbolag…

STOCKHOLM, SVERIGE 12 maj 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics, inom ramarna för ett samarbete med en världsledande forskargrupp, har genererat data som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development's portfolio…

STOCKHOLM, SWEDEN May 12, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that its portfolio company Modus Therapeutics, in collaboration with a world-leading research group, has generated data showing…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Karolinska Development

Penser Access: Med mogen portfölj in i…

Flera intressanta datapunkter för centrala portföljbolag Karolinska Development presenterar flera intressanta datapunkter för centrala portföljbolag under Q1, som i vårt tycke gör portföljen mer mogen med högre sannolikhet för värdeskapande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Karolinska Development

Interim Report - January-March 2023

STOCKHOLM – 28 April 20 2 3 . Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today publishes its Interim Report – January – March 20 2 3 . The full report…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Karolinska Development

Delårsrapport för januari – Mars…

STOCKHOLM – den 28 april 20 2 3 . Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 20 2 3 . Den fulla rapporten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments portföljbolag…

STOCKHOLM, SVERIGE 17 april 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition har inkluderat den första patienten till en klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten golexanolon i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | Karolinska Development

Karolinska Development’s portfolio…

STOCKHOLM, SWEDEN – April 17, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that its portfolio company Umecrine Cognition has included the first patient in a Phase 2 clinical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2023 | Karolinska Development

Karolinska Developments portföljbolag…

STOCKHOLM, SVERIGE 13 april 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget AnaCardio har inkluderat den första patienten i bolagets kliniska fas 1b/2a-studie med läkemedelskandidaten AC01– en…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3