AFFÄRSIDÉ

Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: IRIS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 15 May 2023 | Irisity

Arbetar av orderbok från 2022

  Ett steg i rätt riktning Omsättningen i kvartalet uppgick till 27,5 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om -9% y/y och 123% q/q. Försäljningen går delvis att härleda till den…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2023 | Irisity

Orderbok visar att tillväxt är på vä…

  Rapport i linje med vinstvarning och uppdatering av likviditetssituationen Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 12,5 mkr, vilket var i linje med bolagets tidigare vinstvarning och motsvarar en negativ tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2023 | Irisity

Analyskommentar - Vinstvarning med…

  Kommer inte nå guidning för 2022 Irisity har meddelat att bolaget inte kommer nå guidning för 2022 om en försäljning på 36 mkr i Q4. Bolaget kommer i stället…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Irisity

Flertalet utmaningar framöver

  Rapport i linje med tidigare vinstvarning Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 13,3 mkr, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 24%. Bolaget ser framför allt tre orsaker till den svaga…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2022 | Irisity

Organisk tillväxt accelererar

  Stark tillväxt Omsättningen i Q2’22 uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk, siffran visar att man hanterar de omvärldsfaktorer som störde…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Aug 2022 | Irisity

Analyskommentar - Visar på stark…

  Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 144% y/y varav 60% var organisk. EBITDA uppgick till 1,2 mkr. Bolaget fortsätter att stärka bruttomarginalen som…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Irisity

Analyskommentar - School Guard lanseras…

  Irisity har meddelat att man kommer lansera sin School Guard algoritm på Google Cloud Marketplace. School Guard är en marknadsledare inom säkerhetsarbete på skolgårdar i Norden och kommer nu…

Läs analysen
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Irisity

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Vid extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) i Göteborg idag den 2 juni 2023 beslutades följande. Styrelseval och styrelsearvode Extra bolagsstämman valde Marcus Bäcklund, Christian Andersson och Anders Trygg till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Irisity

Bulletin from extraordinary general…

Election of the board of directors and fees to the board of directors The extraordinary general meeting elected Marcus Bäcklund, Christian Andersson and Anders Trygg as new members of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Irisity

Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE…

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN IRISITY AB (PUBL) Irisity AB (publ), Reg. No. 556705-4571, with its registered office in Gothenburg, gives notice of the extraordinary general meeting…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Irisity

Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 2 juni 2023 kl.10.00 på Radisson Blu Lindholmen,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Irisity

Penser Access: Arbetar av orderbok från…

Ett steg i rätt riktning Omsättningen i kvartalet uppgick till 27,5 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om -9% y/y och 123% q/q. Försäljningen går delvis att härleda till den orderbok…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Irisity

Irisity AB (publ) rapporterar stark…

Irisity AB (publ) rapporterar stark inledning på året VD kommenterar fjärde kvartalet: Under det första kvartalet ser vi en förbättrad nettoomsättning i jämförelse med de två senaste kvartalen som varit…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Irisity

Irisity AB (publ) reports a good start…

Irisity AB (publ) reports a good start of the year. CEO comments first quarter: During the first quarter, we saw an improvement in net sales compared to the last two…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Irisity

Irisity AB: Irisity rekryterar ny CFO

Irisity rekryterar ny CFO. Anna Anderström har på egen begäran valt att lämna rollen som CFOCOO för Irisity och anta nya utmaningar. Rekrytering av en ny CFO har inletts; Anna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Irisity

Irisity AB: Irisity recruits new CFO

Irisity recruits new CFO. Anna Anderström has at her own request decided to leave her role as CFO and COO of Irisity, taking on new challenges. Recruitment of a new…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Irisity

Irisity AB: Major shareholders in…

After reviewing the board’s leadership and governance, Ulf Runmarker believe that changes in board composition and leadership are necessary and urgent to ensure the company’s continued success and growth, as…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

11 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3