AFFÄRSIDÉ

Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: IRIS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Irisity

Flertalet utmaningar framöver

AffärsidéIrisity Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2022 | Irisity

Organisk tillväxt accelererar

AffärsidéIrisity Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Aug 2022 | Irisity

Analyskommentar - Visar på stark…

AffärsidéIrisity Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Irisity

Analyskommentar - School Guard lanseras…

AffärsidéIrisity Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2022 | Irisity

Kapitalmarknadsdag sätter tempot framö…

AffärsidéIrisity Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Tillväxt påverkas av…

AffärsidéIrisity Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Underskattad…

AffärsidéIrisity Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Läs analysen
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity delivers advanced…

The contract includes licenses of Irisity’s innoVi software package for Smart and Safe Cities, including real- time alerts as well as advanced AI-based video investigation that will help the end-user…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Irisity

Nomination Committee appointed in…

Ulf Runmarker, Chair of the Nomination Committee, appointed by Westergyllen AB Håkan Krook, appointed by Chalmers Innovation Seed Fund AB Christian Andersson, appointed by Hans Andersson Holding AB The shareholders…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Irisity

Valberedning utsedd i Irisity AB (publ…

Ulf Runmarker, ordförande i valberedningen, utsedd av Westergyllen AB Håkan Krook, utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund AB Christian Andersson, utsedd av Hans Andersson Holding AB De aktieägare som utsett…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Nov 2022 | Irisity

Penser Access: Flertalet utmaningar fram…

Rapport i linje med tidigare vinstvarning Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 13,3 mkr, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 24%. Bolaget ser framför allt tre orsaker till den svaga utvecklingen.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) rapporterar ett…

VD kommenterar tredje kvartalet: Irisity fortsätter att fokusera på stora internationella kunder och långsiktiga projekt. Under tredje kvartalet har flera avtal skjutits upp till efterföljande period. Kvartalet belastades även av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) reports a quarter…

The CEO comments on the third quarter: Irisity continues to focus on large international customers and long-term projects. In the third quarter several agreements were postponed to subsequent period. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Nov 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity has signed an MOU…

NEXT50, the joint venture between G42 and ADQ, is a leader in the UAE of Industrial AI and at the forefront of Abu Dhabi’s ambitious technology vision, deploying AI to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity takes out a loan…

The loan facility shall be used to strengthen the company’s liquidity reserve and for general company purposes which may include working capital and investments. Loans taken out under the loan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity upptar lå…

Lånefaciliteten ska användas för att stärka bolagets likviditetsreserv och för allmänna bolagsändamål som kan inkludera rörelsekapital och investeringar. Upptagna lån under lånefaciliteten har en löptid om 36 månader och löper…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Financial update before…

The company expects a fourth quarter with sales exceeding last year’s fourth quarter as well as previous quarters this year. The above figures are preliminary, the financial report for Q3…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022