AFFÄRSIDÉ

Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: IRIS
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste analysen | 6 Nov 2019 | Irisity

Utrullningen långsammare än väntat

Bolaget rapporterade mjukvaruintäkter 6,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om knappt 5% q/q. De totala intäkterna inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 mkr vilket var långt under våra förväntningar. Den minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2019 | Irisity

MRR fortsätter att stiga

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 8,5 mkr. Därtill aktiverade bolag 4,5 mkr i arbete för egen räkning. MRR uppgick till 2,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 40% q/q.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Apr 2019 | Irisity

 Förvärv och förseningar

Q4’18 har varit ett händelserikt kvartal för Irisity. Försäljningen exkl. aktiverat arbete uppgick till 7,1 mkr (9,2 mkr i Q4’17) och EBITDA till -2,6 mkr. Bruttomarginalen sjönk till 74% från…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | Irisity

Nyemission, förvärv och fler LOIs

Irisity aviserade under fredagen att man ämnar att genomföra en riktad nyemission om ca 1,4m aktier till en kurs om SEK 17,5, vilket motsvarade en rabatt om ca 20% på…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2018 | Irisity

MRR stiger kraftigt

Irisity överträffar våra förväntningar och omsätter totalt SEKm 13,9 varav aktiverat arbete utgör SEKm 4,5. Bruttomarginalen stiger till 83,5%, ett kvitto på att bolaget fortsätter röra sig mot ett renodlat…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2018 | Irisity

Samarbetsavtal, pilotprojekt och…

Irisity rapporterar en försäljning om SEKm 12,1, vilket är en ökning om ca 28% y/y. Av intäkterna är dock SEKm 5 aktiverat utvecklingsarbete relaterat till utvecklingen av en embeddedlösning hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Irisity

Full gas mot SaaS

Bolaget levererar starka tillväxtsiffror där intäkterna växer med 102% y/y och försäljning med 63%. Detta var något över våra estimat. Man under kvartalet presenterat två samarbetsavtal med internationella bevakningsbolag, G4S…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 16 Dec 2019 | Irisity

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Ändring av bolagsordningen I enlighet med styrelsens förslag, beslutades att ändra bolagsordningen. Godkännande av riktad nyemission I enlighet med styrelsens förslag beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 13 november…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:                    (i)         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 10 december 2019;…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: The board of directors of…

The New Share Issue was over-subscribed with large interest from Swedish and international institutional investors. The investors have been selected based on an accelerated book building which has been carried…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: Styrelsen för Irisity har…

Nyemissionen var övertecknad med stort intresse från svenska och internationella institutionella investerare. Investerarna har valts ut på grundval av ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: Irisity announces intention…

The subscription price and allocation of shares in the New Share Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure, which will begin no earlier than 17:31 (CET) today, 13 November…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: Irisity offentliggör avsikt…

Teckningskursen och tilldelningen av de nya aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilken kommer att påbörjas tidigast kl. 17:31 (CET) idag den 13 november 2019 och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: Penser Access: Irisity - …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/iris_20191106.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: Interim report third quarter…

The CEO comments on the third quarter: Sales amounted to MSEK 8.0 (9.4) and capitalized work amounted to MSEK 3.5 (4.5). Operating profit EBITDA amounted to SEK -0.6 M (2.6)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Nov 2019 | Irisity

Irisity AB: Delårsrapport tredje…

VD-kommenterar tredje kvartalet: Omsättningen uppgick till 8,0 MSEK (9,4) och det aktiverade arbetet till 3,5 MSEK (4,5). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,6 MSEK (2,6) och resultatet efter skatt till -3,9…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2019 | Irisity

Irisity AB: Irisity uppdaterar status f…

Irisity levererar en komplett högpresterande produktportfölj IRIS™ för en global marknad och möter en fortsatt stark marknadsacceptans. Bolaget genomför kommersiell utrullning internationellt för Trivalor i Portugal, G4S i Lettland och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
22 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Årsstämma 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner