AFFÄRSIDÉ

Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: IRIS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 13 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Tillväxt påverkas av…

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Underskattad…

  Underskattad volatilitet i intäkterna Omsättningen i kvartalet uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Mar 2022 | Irisity

Analyskommentar - Kommentar kring…

  Kommentar kring organisk tillväxt Irisity har i sin årsredovisning redovisat den organiska tillväxten får 2021. På helåret uppgick den till 41%. Vi ser dock at den varit kraftigt tilltagande…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Irisity

MRR-tillväxt och bruttomarginal når…

  MRR växer med 57% q/q Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 77,3 mkr vs vårt estimat om 100 mkr. Avvikelsen förklaras med lägre försäljning från Agent Vi samt lägre up-front…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Irisity

Nytt motiverat värde till följd av…

  Starka siffror ifrån kärnaffären Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,2 mkr jämfört med våra estimat om 16,9 mkr. Det motsvarar en tillväxt om 146% y/y. MRR uppgick till 4,2…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2021 | Irisity

Förvärvar Agent Vi

  Skapar en global spelare Irisity har förvärvat det israeliska mjukvarubolaget Agent Vi. Agent Vi är ett mjukvarubolag som tillhandahåller algoritmer för IP-kameror. Bolaget har en stark geografisk närvaro i…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Aug 2021 | Irisity

Tilltagande tillväxt

  Accelererande tillväxt Totala intäkter uppgick till 15,9 mkr. Försäljningstillväxten uppgick till ca 16% q/q. Siffran var under våra estimat och avvikelsen går främst att förklara med att vi räknat…

Läs analysen
| 16 May 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity delivers video…

The contract includes licenses for IRIS Intrution embedded on the Mobotix S7 series.  Due to the confidential nature of the security assets and relationship with the customer, we are unable…

Läs hela nyheten
| 13 May 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity delivers video…

The contract includes licenses for Smart City Intelligent Surveillance with advanced AI-search.  Due to the confidential nature of the security assets and relationship with the customer, we are unable to…

Läs hela nyheten
| 12 May 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) bjuder in till…

Irisity är ett publikt svenskt AI-företag med huvudkontor på Lindholmen, Göteborg och kontor i Israel, USA, Förenade Arabemiraten, Mexiko, Danmark och Singapore, där den innovativa andan blomstrar. Vi utvecklar smarta…

Läs hela nyheten
| 12 May 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) levererar en bra start…

VD kommenterar första kvartalet: Irisitys nettoomsättning ökade 42% på organisk basis och med 165% till 30 MSEK (11,3) inklusive förvärv. Bruttomarginalen stärktes till 77,0 procent (72,8) och den månatliga återkommande…

Läs hela nyheten
| 12 May 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) delivers a good start…

The CEO comments on the first quarter: Irisity’s net sales increased 42% on an organic basis and by 165% to SEK 30 M (11.3) including acquisitions. The gross margin was…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Irisity

Irisity AB: Rom Mendel has been elected…

Rom Mendel is an experienced executive and leader from international MedTech, Life science and technology companies. Previous positions include managing director at Cochlear Bone Anchored Solutions and President of Cochlear…

Läs hela nyheten
| 27 Apr 2022 | Irisity

Kommuniké från årsstämma i Irisity…

Vid årsstämma i Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 27 april 2022 beslutades följande. Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa de…

Läs hela nyheten
| 27 Apr 2022 | Irisity

Bulletin from Annual General Meeting in…

Adoption of Income Statement and Balance Sheet for the Financial Year 2021 and Discharge from Liability The AGM resolved to adopt the income statement and the consolidated income statement for…

Läs hela nyheten
| 28 Mar 2022 | Irisity

Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I…

ANMÄLAN M. M. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 april 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se…

Läs hela nyheten
| 28 Mar 2022 | Irisity

Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL…

NOTIFICATION, ETC. Notification Shareholders who wish to participate at the annual general meeting shall: firstly, be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than on…

Läs hela nyheten