AFFÄRSIDÉ

Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: IRIS
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS
PENSER PLAY

Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Irisity

Kapitalanskaffning banar väg för…

Totala intäkter uppgick till 9,5 mkr. EBIT uppgick till -6,6 mkr, vi hade räknat med ett nollresultat. Avvikelsen härleds till att vi underskattat kostnaderna under inledningen av kommersialiseringen med G4S.…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2020 | Irisity

Ett lugnt kvartal

Intäkter inklusive aktiveringar uppgick till 12,7 mkr. Våra estimat uppgick till 13,1 mkr. Avvikelsen går att härleda till lägre aktiveringar. EBITDA uppgick till -0,1 mkr. Irisity har under kvartalet vidtagit…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2020 | Irisity

G4S implementerar Irisitys AI-…

Irisity har tecknat avtal med G4S om att bli partner inom videoanalys globalt. Avtalet innebär att Irisity blir en partner med G4S globalt där EMEA kommer bli den första marknaden…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2020 | Irisity

Övervintrar Covid-19

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9,7 mkr Av dessa var 8,3 mkr mjukvarurelaterade (SaaS intäkt). Tillväxten i mjukvarurelaterade intäkter uppgick till 11% q/q och 62% y/y. Som vi skrev i…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Irisity

Förseningar men stark balansräkning

Irisity har under H2’19 och under Q1’20 varit i slutförhandling gällande kommersialisering med fyra globala säkerhetsbolag. Vår och bolagets bedömning var att någon av dessa förhandlingar skulle kunna avslutas under…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Irisity

Högre takt än väntat i utrullning

Omsättningen i kvartalet uppgick till 9,72 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 37% Y/Y. Siffran var ca 25% över vårt estimat. MRR (Monthly recurring revenue) uppgick till 2,7 mkr, en…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Nov 2019 | Irisity

Utrullningen långsammare än väntat

Bolaget rapporterade mjukvaruintäkter 6,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om knappt 5% q/q. De totala intäkterna inklusive aktiveringar uppgick till 11,5 mkr vilket var långt under våra förväntningar. Den minskade…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 5 Nov 2020 | Irisity

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Stämman valde Lennart Svantesson till ordförande vid stämman och Håkan Krook till justeringsperson. Stämman godkände röstlängden som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Nov 2020 | Irisity

Irisity AB: Penser Access: Irisity - …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/iris_20201105.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Nov 2020 | Irisity

Irisity AB: Delårsrapport tredje…

VD kommenterar tredje kvartalet: Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,0 MSEK (8,0) och aktiverat arbete till 2,5 MSEK (3,5). EBITDA uppgick till -3,1 MSEK (-0,6) och resultat efter skatt till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2020 | Irisity

Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2020 | Irisity

Irisity AB: Irisity conducts a private…

The Board of Directors of Irisity has decided, conditional on the subsequent approval of the Extraordinary General Meeting, and in accordance with what was indicated in the Company’s press release…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2020 | Irisity

Irisity AB: Irisity genomför en riktad…

Styrelsen för Irisity har beslutat, villkorat extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, om en riktad nyemission av 2 463 053…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2020 | Irisity

Irisity AB: Irisity avser genomföra en…

Teckningskursen och tilldelningen av de nya aktierna i den Riktade emissionen skall bestämmas genom Bookbuilding-förfarandet som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och slutförs innan handeln inleds på Nasdaq…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2020 | Irisity

Irisity AB: Irisity rekryterar ny…

”Mathias Kremer har omfattande internationell säljerfarenhet från avancerad teknikförsäljning gentemot stora organisationer där han levererat konkreta resultat. Kombinationen av ett starkt kommersiellt driv, god teknisk förmåga och en pragmatisk ledarstil…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Sep 2020 | Irisity

Irisity AB: Samtliga allokerade…

Teckningsoptionerna emitterades till vissa nyckelpersoner i bolaget. Nyttjandet av tecknings-optionerna innebär att bolaget tillförs totalt 2 664 090 kronor samtidigt som antalet aktier i bolaget efter registrering ökar med 214 500…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2020 | Irisity

Irisity AB: Irisity is launching a new…

Accidents, unauthorized activity, terrorism and lost property jeopardize the safety of passengers, staff and vehicles in railway infrastructure. Most video security solutions are primarily focused on investigating incidents in forensic…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
22 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
21 Apr 2020 | Årsstämma 2019
22 Apr 2020 | Årligutdelning
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner