AFFÄRSIDÉ

Upsales hjälper företag att skapa tillväxt med hjälp av molntjänster inom försäljning, marknadsföring och analys.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: UPSALE

WEBBPLATS

Senaste analysen | 3 May 2021 | Upsales Technology

Ökning av säljkår bådar för…

  Starka siffror rakt igenom med imponerande lönsamhet Nettoomsättningen i Q1 uppgick till 21,8 mkr vs vårt estimat om 22,9 mkr. Siffran motsvarar en tillväxt om 15% y/y och 9%…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2021 | Upsales Technology

Nya finansiella mål

Nettoomsättningen i Q4 var 20,1 mkr, vilket var ca 2 mkr under våra estimat. Tillväxten y/y uppgick till 15%. ARR uppgick som tidigare känt till 86,4 mkr vilket motsvarar en…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Upsales Technology

Visar vägen mot nya mål

Nettoomsättningen ökade till 17,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12% och var något lägre än våra estimat om 20,6 mkr. EBIT i kvartalet uppgick till 3,7 mkr vilket var…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2020 | Upsales Technology

Upsales - lönsamheten imponerar och…

Omsättningen i Q2’20 uppgick till 18,3 mkr vilket var något lägre än våra estimat om 19 mkr. EBITDA under kvartalet uppgick till 5,1 mkr vilket var ca 1,9 mkr över…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 May 2020 | Upsales Technology

Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta…

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet.EBITDA uppgick till 2,8 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Upsales Technology

Återkommande intäkter och stark…

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig kopling till de…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Upsales Technology

Accelererande ARR-tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 16%, 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 5 May 2021 | Upsales Technology

Kommuniké från årsstämma i Upsales…

Årsstämma med aktieägarna i Upsales Technology AB hölls den 5 maj 2021 i Stockholm. Årsstämman beslutade, bland annat, följande.   Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology - delårsrapport för…

Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter) ARR vid periodens utgång var 92,1 (72,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 26,6 % jämfört med samma tidpunkt föregående år Ökningen i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology: Inbjudan till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology: Upsales ARR-tillvä…

Utvecklingen av bolagets ARR under Q1 2021 Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 92,1 (72,8) MSEK vilket är en ökning med 26,6 % de senaste 12…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2021 | Upsales Technology

Kallelse till årsstämma i Upsales…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska:     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021,     dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology: Rättese av felaktig…

  Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.upsales.com ( https://www.upsales.com/sv/investerare/Rapporter-presentationer/ ) under Rapporter & presentationer samt via bifogad PDF. Vid frågor kontakta VD Daniel Wikberg på 08-505 806 00 alt ir@upsales.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology (publ) publicerar å…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.upsales.com samt via bifogad PDF. Vid frågor kontakta VD Daniel Wikberg på 08-505 806 00 alt ir@upsales.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Feb 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology: Ökat…

En befintlig institutionell ägare har tillsammans med Björn Algkvist förvärvat sammantaget 650 000 aktier till kursen 57 kronor per aktie genom en blockaffär förmedlad av Erik Penser Bank. Säljare är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Feb 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology - delårsrapport för…

Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter) ARR vid periodens utgång var 86,4 (69,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 23,8 % jämfört med samma tidpunkt föregående år Ökningen i ARR under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Feb 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology: Inbjudan till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Årligutdelning
28 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner