AFFÄRSIDÉ

Upsales är ett svenskt bolag med drygt 40 anställda och över 600 kunder i tio länder. Daniel Wikberg grundade Upsales 2003 med ambitionen att revolutionera arbetet för säljorganisationer med en ny typ av CRM som var enkelt att använda. Även om väldigt mycket har hänt med produkten sedan dess så lever filosofin vidare. Upsales hjälper företag att skapa tillväxt med hjälp av molntjänster inom försäljning, marknadsföring och analys.

I en allt mer digitaliserad värld ställs nya krav på säljteamet och mängder av möjligheter öppnas upp för företag som vill växa. På samma sätt som tidigare vill Upsales revolutionera arbetet för dessa företag genom att göra det enklare sina kunder att växa.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: UPSALE

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Apr 2022 | Upsales Technology

Levererar ett starkt kvartal

  Slår samtliga estimat ARR uppgick till 120,4 mkr vs våra estimat om 117,7 mkr. Det motsvarar en tillväxt om 30,7% y/y och 7,7% q/q. Omsättningen i kvartalet uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Apr 2022 | Upsales Technology

Analyskommentar - Starka ARR siffror

  Starka ARR siffror Upsales ARR uppgick till 120,4 mkr vs våra estimat om 117,7 mkr. Det motsvarar en tillväxt om 30,7% y/y och 7,7% q/q. Tillväxten drivs av fortsatt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2022 | Upsales Technology

ARR-tillväxt om 29,4% samt stark…

  Fortsatt starkt momentum i ARR-tillväxt ARR uppgick till 111,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 29,4% y/y, något starkare än våra estimat om 109 mkr. Omsättningen för helåret uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2021 | Upsales Technology

Fortsätter accelerera tillväxten

  Fortsatt starkt momentum i ARR-tillväxt ARR vid kvartalets slut uppgick till 103,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 31,4%, ett nytt rekord i tillväxttakt y/y. Nettoomsättningen uppgick till 22,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Aug 2021 | Upsales Technology

Stark operationell medvind

  ARR-tillväxt avslöjar operationell medvind Nettoomsättningen var 22 mkr vilket är i linje med våra estimat och motsvarade en tillväxt om 20% y/y. ARR uppgick till 98,4 mkr vilket motsvarar…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2021 | Upsales Technology

Ökning av säljkår bådar för…

  Starka siffror rakt igenom med imponerande lönsamhet Nettoomsättningen i Q1 uppgick till 21,8 mkr vs vårt estimat om 22,9 mkr. Siffran motsvarar en tillväxt om 15% y/y och 9%…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2021 | Upsales Technology

Nya finansiella mål

Nettoomsättningen i Q4 var 20,1 mkr, vilket var ca 2 mkr under våra estimat. Tillväxten y/y uppgick till 15%. ARR uppgick som tidigare känt till 86,4 mkr vilket motsvarar en…

Läs analysen
| 4 May 2022 | Upsales Technology

Report from the Annual General Meeting…

Balance sheets and income statements The annual general meeting adopted the company’s balance sheet and income statement and consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2021. …

Läs hela nyheten
| 27 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology AB (publ) - interim…

Annual recurring revenue (ARR) ARR at the end of the period was MSEK 120.4 (92.1) which corresponds to an increase of 30.7 % compared to the same time last year…

Läs hela nyheten
| 22 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Upsales ändrar spr…

Övergången kommer genomföras i samband med kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022, vilket innebär att bolaget framgent kommer förbereda finansiella rapporter och pressmeddelande på engelska från och med 27 april…

Läs hela nyheten
| 20 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Inbjudan till…

Läs hela nyheten
| 4 Apr 2022 | Upsales Technology

Kallelse till årsstämma i Upsales…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2022,  dels anmäla sin…

Läs hela nyheten
| 1 Apr 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Upsales ARR-tillvä…

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 120,4 (92,1) MSEK, vilket innebär en ökning med 30,7 % de senaste 12 månaderna. Ökningen i ARR under kvartalet var…

Läs hela nyheten
| 30 Mar 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology AB (publ) publicerar…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.upsales.com ( https://www.upsales.com/sv/investerare/Rapporter-presentationer/ ) samt via bifogad PDF.

Läs hela nyheten
| 24 Mar 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Optionsinnehavare…

För att finansiera aktieköpen har vissa optionsinnehavare sålt aktier. Försäljningen av posten gjordes utanför marknaden. I och med denna transaktion ökar CFO Elin Lundström sitt innehav till 26 350 aktier.…

Läs hela nyheten
| 16 Feb 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology - bokslutskommuniké…

Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter) ARR vid periodens utgång var 111,8 (86,4) MSEK vilket motsvarar en ökning på 29,4 % jämfört med samma tidpunkt föregående år Ökningen i…

Läs hela nyheten
| 15 Feb 2022 | Upsales Technology

Upsales Technology: Extra utdelning till…

Upsales finansiella ställning är stark, både sett till nuvarande kassa, prognostiserade kassaflöden för 2022 och med hänsyn till bolagets höga tillväxttakt. Därför har bolagets styrelse idag fattat beslut om att…

Läs hela nyheten