AFFÄRSIDÉ

Sensys Gatso utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformation, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: SENS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Högre i kostnader för att klara tillv…

  Q1 tyngdes av kostnader för att hantera kommande tillväxt och dåligt väder i US Ökade konsultkostnader för att klara kommande försäljningstillväxt från redan tagna ordrar (ex. Trafikverket 850 mkr)…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - En svag Q1 y/y

  Sensys Gatso rapporterade en svag Q1’23 jämfört med samma period föregående år. Försäljningen var +/- 0 y/y, EBITDA 1 mkr (16 mkr y/y) och EBIT -9 mkr (+6 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Urstark orderingång och marginalförbä…

  Stark Q4 rapport med återhämtning från Q3’22 Sensys Gatso rapporterade en stark Q4. Försäljning i Q4 på 161 mkr var 6% lägre y/y och EBIT på 22 mkr var…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Urstark orderingång…

  Sensys Gatso rapporterade en stark Q4’22. Orderingången på 1080 mkr innebar en förbättring på 450% y/y och gav en total orderingång på 1,5 mdkr för helåret 2022. EBIT på…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Stark orderingång men stort kontrakt…

  Q3’22 åt det svagare hållet Sensys Gatso rapporterade en Q3’22 omsättning på 95,4 mkr, klart lägre än Q3’21 som genererade en omsättning på 130,4 mkr. Det är framför allt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Stark orderingång och…

  Sensys Gatso rapporterade en imponerande Q3’22. Orderingången på 53 mkr (64 mkr) innebär orderingång på 543 mkr i årstakt, vilket är imponerande givet bolagets värdering på börsen. Detta är…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Kontrakt med…

  Sensys Gatso annonserade idag att den nyligen vunna upphandlingen till Trafikverket har överförts till ett kontrakt. Det är naturligtvis positivt att processen nu är avslutad och att leveranser och…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 May 2023 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erh…

”Vår huvudgata, Easton Road, kommer att bli mycket säkrare med rödljusövervakningskameror på plats, och det kommer att möjliggöra för våra poliser att hantera allvarligare problem och ha en ökad patrullering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erh…

”Staden Marion fastslog att personalbrist hade en negativ inverkan på trafikövervakningsinsatserna, och godkände i april 2023 användningen av kameror för Automated Traffic Enforcement (ATE) i syfte att hjälpa till med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erh…

Ordern kommer från en av våra lokala partners och omfattar system för övervakning av rödljus. Leveransen planeras att genomföras under fjärde kvartalet 2023. Sensys Gatso har en särskilt stark position…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Sensys Gatso Group

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Styrelse Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, Francis Schmeer samt om nyval av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Sensys Gatso Group

Redeye: Sensys Gatso - Temporary…

Redeye thinks that Sensys Gatso currently displays extraordinarily low sales and an extraordinarily high-cost base. From late 2023, Redeye thinks the cost base will normalize and that revenues will rather…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Penser Access: Högre i kostnader för…

Q1 tyngdes av kostnader för att hantera kommande tillväxt och dåligt väder i US Ökade konsultkostnader för att klara kommande försäljningstillväxt från redan tagna ordrar (ex. Trafikverket 850 mkr) och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport…

VD-kommentar93% av orderingången är löpande TRaaS-intäkterOrderingången under första kvartalet landade på 90 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 84 miljoner kronor i fjol. Orderingången exkluderar det nederländska tilldelningsbeslutet på 245…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erh…

”Vårt samhälle uppskattar verkligen det arbete som våra poliser gör dagligen. De krav och förväntningar som har utvecklats under de senaste decennierna kräver att staden tittar på olika strategier och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Inbjudan till…

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.  https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q1-2023 Om du…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso…

https://www.sensysgatso.com/se/investors/investors/investors/financial-reports/2022/annual-report-2022 Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar. Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023