AFFÄRSIDÉ

Sensys Gatso utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformation, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: SENS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 31 May 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Fortsätter att öka…

  Fortsätter att öka orderingången på ett markant sätt Sensys Gatso har tecknat en TRaas order på 73,5 mkr i Australien. Vi ser det som positivt att bolaget fortsätter att…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Sensys Gatso Group

Fortsatta bevis på strukturell förbä…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 113 mkr (107) och EBITDA 16 (-6) mkr för Q1’22. Även om resultatet Q1’21 var relativt svagt pga pandeminedstängningar,…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Fortsatta bevis på en…

  Fortsatta bevis på en strukturell förbättring Sensys-Gatso rapporterade ett Q1 resultat som var klart bättre än motsvarande period föregående år. Orderingången ökade mer än 200%, försäljningen steg med 44%…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Sensys Gatso Group

Förbättring av marginalen fortsätter

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Sensys Gatso Group

Tydlig marginalförbättring i Q3

  Imponerande marginaler Sensys Gatsos omsättning under Q3 2021 var 130 mkr (132) och EBIT 28 (13) mkr. Även om resultatet innehöll vissa positiva engångsposter, imponerar den underliggande marginalen. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2021 | Sensys Gatso Group

Stabilt kvartal

  Stabilt kvartal Sensys Gatsos omsättning under Q2’21 var 126 mkr (94) och EBIT 4,6 (−0,9). Omsättningen var knappt 10 % under våra estimat, men tillväxten uppgick till 35 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2021 | Sensys Gatso Group

Sensys Q1

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 Jun 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erh…

Denna förlängning fortsätter det tioåriga servicepartnerskapet mellan Cedar Rapids och Sensys Gatso. Det nyligen tecknade TRaaS-avtalet kommer att täcka rödljusövervakningssystem med ”speed-on-green”-funktionalitet, system för hastighetsövervakning på motorvägar och mobila fordonsmonterade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso…

Ordern avser etablering av ett nytt ATOE-program levererat som en prenumerationstjänst som täcker Operatörstjänster och leveranser av Programvara som en tjänst. Delmodulen Operatörstjänster kommer att fånga trafiksäkerhetsincidenter genom implementering av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Sensys Gatso Group

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

StyrelseÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt och Christina Hallin samt om nyval av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso…

William (Bill) Braden har en framgångsrik bakgrund inom account management, fältservice, konstruktion och teknik för ett antal B2B (företag till företag) och B2G (företag till offentlig förvaltning). Bill har byggt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport…

VD-kommentar Orderingången ökade 204%Orderingången under första kvartalet uppgick till 328 miljoner kronor, en ökning med mer än 200% jämfört med föregående år. Vi blev valda som ett av tre företag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Inbjudan till…

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2022 Telefonnummer att ringa in på:Sverige: +46 8 519 993 83Storbritannien:…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Apr 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso…

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar. Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso…

Upphandlingskontraktet tilldelades Sensys Gatso som en av tre utvalda leverantörer och undertecknandet skedde efter att den period löpt ut då konkurrenter kunde lämna in ett klagomål. Leveransen av lösningar under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2022 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erh…

Denna förlängning visar det nära partnerskapet mellan delstatshuvudstaden Des Moines i Iowa och Sensys Gatso. TRaaS-samarbetet inleddes 2011 och har vuxit till att omfatta kamerasystem för rödljus med ”speed-on-green”-funktionalitet, system…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2022 | Sensys Gatso Group

Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso…

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före årsstämman. Följaktligen kan aktieägare…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022