AFFÄRSIDÉ

Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamma i Brasilien, USA och Oman.

Bransch: Energi
Marknad: Small cap Stockholm
Tickerkod: MAHA A

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Maha Energy

Sale of Maha Brazil will result in cash…

Affärsidé Maha Energy Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Maha Energy

Investigates potential divestments of…

Affärsidé Maha Energy Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Maha Energy

Robust indicators that the Tie wells are…

Affärsidé Maha Energy Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Maha Energy

Goda förutsättningar för att…

Affärsidé Maha Energy Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Maha Energy

Räknar med att volymerna kommer…

Affärsidé Maha Energy Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2022 | Maha Energy

Analyskommentar - Produktionsnivåerna f…

Affärsidé Maha Energy Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2022 | Maha Energy

Högre oljepriser höjer estimat och vä…

Affärsidé Maha Energy Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 Jan 2023 | Maha Energy

Maha Energy ingår ett Joint Operating…

Maha Energy AB (Publ) (“Maha”), genom sitt helägda dotterbolag Maha Energy (Oman) Ltd., och Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”) har den 28 januari 2023 ingått ett Joint Operating Agreement avtal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jan 2023 | Maha Energy

Maha Energy enters into a Joint…

Maha Energy AB (Publ) (“Maha”), through its wholly-owned subsidiary Maha Energy (Oman) Ltd. and Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”) have entered into a Joint Operating Agreement (“JOA”) for Block 70…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Maha Energy

Brazilian antitrust authority approves…

Maha Energy AB is pleased to announce that the Brazilian antitrust authority (CADE) has approved, without restrictions, the sale of Maha Energy Brasil Ltda. to PetroRecôncavo S.A. The quota purchase…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Maha Energy

Brasilianska konkurrensmyndigheten godk…

Maha Energy AB (publ) meddelar att brasilianska konkurrensmyndigheten (CADE) har, utan förbehåll, godkänt försäljningen av Maha Energy Brasil Ltda. till PetroRecôncavo S.A. Överlåtelseavtalet för försäljning av hela Mahas andel i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jan 2023 | Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 559018-9543 Maha Energy AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 559018-9543 Maha Energy AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | Maha Energy

Uppdatering - Maha Energy AB (publ)…

Maha Energy AB (publ) meddelar idag att det kommer att hållas en investerarträff för både aktieägare samt andra intresserade måndagen den 6:e februari i Stockholm, Sverige. Den 6:e februari, 2023,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | Maha Energy

Update - Maha Energy invites to an…

Maha Energy AB (publ) today announces that there will be an Investor Meeting for any shareholders or other interested parties on Monday February 6th in Stockholm, Sweden On February 6th,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556870-4521 Oscar Properties Holding AB Instrument SE0008374383 Aktie Innehavare Kvalitena AB   Före transaktionen Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jan 2023 | Maha Energy

Maha Energy AB (publ) bjuder in till…

Maha Energy AB (publ) meddelar idag att det kommer att hållas en investerarträff för både aktieägare samt andra intresserade måndagen den 6:e februari i Stockholm, Sverige. Den 6:e februari, 2023,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3