AFFÄRSIDÉ

Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders kunden att optimera deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Målet är att vara ledande på globala helhetslösningar inom Supply Chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, där hållbarhet är i fokus.

Bransch: Industri
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: ELAN B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Elanders

Börjar se tecken på förändringar av…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2023 | Elanders

Analyskommentar - Fortsatt…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Elanders

Höjer estimaten med 6-8% på en bra…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Elanders

Analyskommentar - Accelererande organisk…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Elanders

Marginalen fortsatte att expandera

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Elanders

Analyskommentar - Expanderar marginalen…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Elanders

Bra start på 2022

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Elanders

Tre nya ledamöter föreslås till…

Elanders valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Dan Frohm, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Eva Elmstedt, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Elanders

Three new members proposed to Elanders'…

Elanders’ Nomination Committee proposes to the Annual General Meeting the re-election of current Board members Dan Frohm, who is also proposed to be re-elected as Chairman of the Board, Carl…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Jan 2023 | Elanders

Penser Access: Börjar se tecken på fö…

Fortsatt god marknad, marginalerna fortsatte expandera Efterfrågan var generellt god under kvartalet, men skiftade från månad till månad mellan olika produktgrupper och geografiskt. Vissa industri- och fordonskunder har fortsatta störningar…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Jan 2023 | Elanders

Penser Access: Intervju med Elanders -…

Aktieanalytiker Markus Almerud intervjuar Elanders VD Magnus Nilsson och CFO Andreas Wikner efter bolagets Q3. De diskuterar bland annat marknaden, komponentbristen, marginalerna och den pågående förändringen av de globala försörjningskedjorna.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2023 | Elanders

Elanders AB: Bokslutskommuniké 2022

Helåret 2022 Omsättningen ökade till 14 974 (11 733) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2023 | Elanders

Elanders AB: Year-end Report 2022

Full year 2022 Net sales increased to MSEK 14,974 (11,733), which corresponded to an organic growth of six percent, excluding acquisitions and using unchanged exchange rates. Bergen Logistics, that was…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | Elanders

Elanders announces date of 2022 Year End…

Elanders will issue its Year End Report for 2022 on Monday January 23, 2023, at 13:00 CET, followed by a conference call at 15:00 CET, hosted by President and CEO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | Elanders

Elanders publicerar datum för…

Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2022 måndagen den 23 januari 2023 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | Elanders

Elanders genomför strukturåtgärder…

Som ett led i att ytterligare förbättra lönsamheten i koncernen kommer Elanders att genomföra strukturåtgärder under fjärde kvartalet. Delar av vägtransportverksamheten i Tyskland kommer att avvecklas och det berör Elanders…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | Elanders

Elanders implements structural measures…

As part of further improving profitability in the Group, Elanders will implement structural measures during the fourth quarter. Parts of the road transportation operations in Germany will be discontinued and…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Apr 2023 | Årsstämma 2022
21 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Apr 2023 | Årligutdelning
12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3