AFFÄRSIDÉ

Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders kunden att optimera deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Målet är att vara ledande på globala helhetslösningar inom Supply Chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, där hållbarhet är i fokus.

Bransch: Industri
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: ELAN B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 5 Feb 2024 | Elanders

Analyskommentar - Gör kompletteringsfö…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Feb 2024 | Elanders

Gradvis återhämtning från Q2

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2023 | Elanders

Analyskommentar - Storbritannien blir fj…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2023 | Elanders

Marginalen tillbaka på trend

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2023 | Elanders

Svagare marknader och få triggers i nä…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2023 | Elanders

Analyskommentar - Försvagning mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2023 | Elanders

Se igenom den tillfälliga svagheten

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Elanders

Elanders AB: Rapport från årsstämman…

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Dan Frohm, beslöt att: fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, enligt styrelsens…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Elanders

Elanders AB: Report from the Annual…

The Annual General Meeting, led by Chairman of the Board Dan Frohm, decided to: adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Elanders

Elanders AB: Quarterly Report January…

First quarter 2024 Net sales amounted to MSEK 3,268 (3,589), which corresponded to an organic net sales reduction of nine percent, excluding acquisitions and discontinued operations, and using unchanged exchange…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari –…

Första kvartalet 2024 Omsättningen uppgick till 3 268 (3 589) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om nio procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Denna…

Läs mer
Pressreleaser | 5 Apr 2024 | Elanders

Elanders announces date for the report…

Elanders will issue its report on the first quarter 2024 on Friday 19 April, 2024, at 10:00 CET, followed by a conference call at 15:00 CET, hosted by Magnus Nilsson,…

Läs mer
Pressreleaser | 5 Apr 2024 | Elanders

Elanders publicerar datum för delå…

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024 fredagen den 19 april 2024 kl. 10.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt…

Läs mer
Rapporter | 25 Mar 2024 | Elanders

Elanders publishes the 2023 Annual and…

Today, Monday March 25, 2024, Elanders is publishing its Annual and Sustainability Report for 2023 on the company website www.elanders.com . The Annual and Sustainability Report is distributed by mail…

Läs mer
Rapporter | 25 Mar 2024 | Elanders

Elanders publicerar års- och hå…

Idag, måndagen den 25 mars 2024, publicerar Elanders sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida www.elanders.com . Års- och hållbarhetsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Mar 2024 | Elanders

Kallelse till Elanders årsstämma 2024

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls fredagen den 19 april 2024, kl. 13.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Mar 2024 | Elanders

Notice to attend Elanders’ Annual…

Shareholders in Elanders AB (publ) are invited to attend the Annual General Meeting to be held on Friday April 19, 2024 at 1.00 p.m. at Södra Porten Conference Center, Flöjelbergsgatan…

Läs mer

Kommande händelser

22 Apr 2024 | Årligutdelning
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024