AFFÄRSIDÉ

Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders kunden att optimera deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Målet är att vara ledande på globala helhetslösningar inom Supply Chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, där hållbarhet är i fokus.

Bransch: Industri
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: ELAN B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 24 Apr 2023 | Elanders

Se igenom den tillfälliga svagheten

  Q2 kommer vara fortsatt svårt, men vi räknar med återhämtning i H2 Den organiska tillväxten kom in på -2%. Det var framför allt elektronik i Asien som tyngde medan…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Elanders

Börjar se tecken på förändringar av…

  Fortsatt god marknad, marginalerna fortsatte expandera Efterfrågan var generellt god under kvartalet, men skiftade från månad till månad mellan olika produktgrupper och geografiskt. Vissa industri- och fordonskunder har fortsatta…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2023 | Elanders

Analyskommentar - Fortsatt…

  5% organisk tillväxt… Efterfrågan var generellt god under kvartalet men skiftade från månad till månad, mellan olika produktgrupper och geografiskt. Vissa industri- och fordonskunder har fortsatta störningar i produktionen…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Elanders

Höjer estimaten med 6-8% på en bra…

  Inga tecken på vikande konjunktur utanför konsument Med 12% organisk tillväxt accelererade Elanders från 4% i Q2 och 2% i Q1. Förutom vissa sällanköpsvaror som TV-apparater, skrivare och vitvaror…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Elanders

Analyskommentar - Accelererande organisk…

  12% organisk tillväxt… Efterfrågan har under kvartalet varit väldigt god, om än skiftande från månad till månad och mellan produktgrupper och geografier. Vissa kunder har börjat se en försvagning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Elanders

Marginalen fortsatte att expandera

  Organiska tillväxten accelererade från Q2 Elanders rapporterade organisk tillväxt på 4% (2% i Q1’22) medan nyförvärvet Bergen Logistics uppges visa på höga tvåsiffriga organiska tillväxttal i USA. EBITA-marginalen fortsatte…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Elanders

Analyskommentar - Expanderar marginalen…

  expanderar marginalen med 110 punkter Elanders såg 4% organisk tillväxt i Q2. Kriget i Ukraina samt nedstängningen i Kina fortsatte medföra leveransstörningar för flertalet stora kunder men orderböckerna för…

Läs analysen
Pressreleaser | 15 May 2023 | Elanders

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Elanders AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556008-1621 Elanders AB Instrument SE0000119299 ELAN B Innehavare Svolder AB (publ)   Före transaktionen Antal aktier 3 487 320…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Elanders

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Elanders AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556008-1621 Elanders AB Instrument SE0000119299 AK Innehavare Carnegie Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier 1 798 000 Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Elanders

Analysguiden: ANALYS Elanders: Engå…

Lönsamheten förbättrades under Q1 och Elanders närmar sig sitt långsiktiga marginalmål. Analysguiden justerar riktkursen och anser att Elanders är attraktivt värderat Utvecklingen under Q1 2023 Elanders omsättning minskade organiskt med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Elanders

Elanders’ subsidiary ReuseIT Sweden AB…

Today no one thinks twice about buying a used car, boat or bicycle. So why not buy a used computer or cell phone? In connection with the Swedish government’s study…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Elanders

Elanders dotterföretag ReuseIT Sweden…

Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator eller mobiltelefon? I samband med den svenska regeringens utredning om pantsystem för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Elanders

Penser Access: Se igenom den tillfä…

Q2 kommer vara fortsatt svårt, men vi räknar med återhämtning i H2 Den organiska tillväxten kom in på -2%. Det var framför allt elektronik i Asien som tyngde medan Automotive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Elanders

Elanders AB: Rapport från årsstämman…

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Dan Frohm, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2022, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Elanders

Elanders AB: Report from the Annual…

The Annual General Meeting, led by Chairman of the Board Dan Frohm, decided to: adopt the annual accounts for 2022 discharge the members of the Board and the Chief Executive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Elanders

Elanders AB: Quarterly Report January…

First quarter 2023 Net sales increased to MSEK 3,589 (3,371), which corresponded to an organic net sales reduction of two percent, excluding acquisitions and using unchanged exchange rates. Bergen Logistics…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari –…

Första kvartalet 2023 Omsättningen ökade till 3 589 (3 371) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1