AFFÄRSIDÉ

Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders kunden att optimera deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Målet är att vara ledande på globala helhetslösningar inom Supply Chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, där hållbarhet är i fokus.

Bransch: Industri
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: ELAN B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Elanders

Bra start på 2022

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Elanders

Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'…

  Starkt resultat i Q1’22 Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22 (142), motsvarande en marginal på 5,5% (5,2). Som tidigare kvartal så pekar Elanders även nu på faktorer…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Feb 2022 | Elanders

Väl hanterat 2021

  Rekordresultat för helåret trots halvledarstök Elanders rapporterade justerad EBITA om 244 mkr, strax lägre än föregående års 256 mkr i ännu ett kvartal som påverkades av halvledarbrist samt höga…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | Elanders

Utrymme för uppvärdering av Supply…

  Förvärv av Bergen Logistics Vi har justerat våra prognoser för detta förvärv som dels ökar betydelsen av Supply Chain Solutions hos Elanders som koncern, men även bidrar till en…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2021 | Elanders

Ett svagare Q3'21 redan i kursen

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2021 | Elanders

Fortsatt resultatförstärkning

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2021 | Elanders

Bra inledning på 2021

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 Jun 2022 | Elanders

Elanders får positiv resultateffekt om…

Under 2018 ingick Elanders dotterföretag, LGI Logistics Group International GmbH, ett strategiskt partnerskap med Addeco, varmed LGI avyttrade 51 procent av aktierna i sitt bemanningsföretag LOGworks till Adecco Group Deutschland.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jun 2022 | Elanders

Elanders will have a positive impact on…

In 2018, Elanders’ subsidiary, LGI Logistics Group International GmbH, entered into a strategic partnership with Addeco, whereby LGI divested 51 percent of the shares in its staffing firm LOGworks to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Elanders

Elanders AB: Report from the Annual…

The Annual General Meeting, led by Chairman of the Board Carl Bennet, decided to: adopt the annual accounts for 2021 discharge the members of the Board and the Chief Executive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Elanders

Elanders AB: Rapport från årsstämman…

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2021, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Elanders

Elanders AB: Quarterly Report January…

First quarter 2022 Net sales increased to MSEK 3,371 (2,734), which corresponded to organic growth of two percent, excluding acquisitions and using unchanged exchange rates. Strong organic growth in the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari -…

Första kvartalet 2022 Omsättningen ökade till 3 371 (2 734) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Elanders

Elanders publicerar datum för delå…

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022 torsdagen den 21 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 08:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Elanders

Elanders announces date of Quarterly…

Elanders will issue its Quarterly Report for the first quarter 2022 on Thursday April 21 at 07:30 CET, followed by a conference call at 08:30 CET, hosted by President and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2022 | Elanders

Kallelse till Elanders årsstämma 2022

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 21 april 2022, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2022 | Elanders

Notice to attend Elanders’ Annual…

Shareholders in Elanders AB (publ) are invited to attend the Annual General Meeting to be held on Thursday April 21, 2022 at 11.00 a.m. at Södra Porten Conference, Flöjelbergsgatan 1…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

12 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022