AFFÄRSIDÉ

Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders kunden att optimera deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Målet är att vara ledande på globala helhetslösningar inom Supply Chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, där hållbarhet är i fokus.

Bransch: Industri
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: ELAN B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 9 Nov 2023 | Elanders

Analyskommentar - Storbritannien blir fj…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2023 | Elanders

Marginalen tillbaka på trend

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2023 | Elanders

Svagare marknader och få triggers i nä…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2023 | Elanders

Analyskommentar - Försvagning mot…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2023 | Elanders

Se igenom den tillfälliga svagheten

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Elanders

Börjar se tecken på förändringar av…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2023 | Elanders

Analyskommentar - Fortsatt…

Affärsidé ELANDERS Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper…

Läs analysen
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | Elanders

Analysguiden: ANALYS Elanders: Ett…

Elanders mötte svag efterfrågan under Q3 och ett högre ränteläge pressar vinsten. Analysguiden justerar motiverat värde till 140 kr, vilket ger ett P/E-tal på drygt 10 baserat på 2024 års…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | Elanders

Elanders makes a new acquisition and…

Elanders has today acquired all shares in the English contract logistics company KAMMAC Ltd (“Kammac”). Kammac is a fast-growing company that in the last twelve-month period had net sales of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | Elanders

Elanders gör nytt förvärv och stä…

Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget KAMMAC Ltd (”Kammac”). Kammac är ett snabbväxande företag och omsatte under de senaste tolv månaderna över 90 MGBP med väldigt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2023 | Elanders

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Elanders AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556008-1621 Elanders AB Instrument Aktie Innehavare Fjärde AP-fonden   Före transaktionen Antal aktier 2 437 956 Antal rösträtter 2 437 956…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2023 | Elanders

Penser Access: Intervju med Elanders -…

Aktieanalytiker Markus Almerud intervjuar Magnus Nilsson och Andreas Wikner, Elanders VD och CFO, om Q3. De diskuterar marknadsläget, den organiska tillväxten, vad tillströmningen av nya kunder i Fashion betyder, tillståndet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2023 | Elanders

Penser Access: Marginalen tillbaka på…

-11% organisk tillväxt… Efterfrågan i Supply Chain Solutions försvagades i alla större kundsegment och marknader samtidigt som de fallande fraktpriserna fortsatte pressa tillväxten. Nedstängningarna av delar av vägtransportverksamheten i Tyskland…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Oct 2023 | Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari –…

Januari – september 2023 Omsättningen uppgick till 10 292 (10 875) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om åtta procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Oct 2023 | Elanders

Elanders AB: Quarterly Report January…

January – September 2023 Net sales increased to MSEK 10,292 (10,875), which corresponded to an organic net sales reduction of eight percent, excluding acquisitions and discontinued operations, and using unchanged…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Oct 2023 | Elanders

Elanders announces date for the report…

Elanders will issue its report on the third quarter 2023 on Tuesday 17 October 2023, at 13:00 CET, followed by a conference call at 15:00 CET, hosted by Magnus Nilsson,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Oct 2023 | Elanders

Elanders publicerar datum för delå…

Elanders publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023 tisdagen den 17 oktober kl. 13.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Årsstämma 2023
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3