AFFÄRSIDÉ

Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen® utvärderas i pågående kliniska studier. Terapierna riktar sig mot de bakomliggande orsakerna till diabetes, dysfunktionen och förlusten av bukspottskörtelns insulinproducerande celler.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 24 May 2023 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Genomför företrä…

  Diamyd meddelade idag att de avser genomföra en företrädesemission om cirka 163 mkr. Teckningskursen i emissionen är 8,5 kr per aktie, motsvarande en rabatt om drygt 41% mot gårdagens…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2023 | Diamyd Medical

Storm i ett vattenglas

  Första kliniska data för Remygen Diamyd presenterade under gårdagen data från en fas I/II-studie (n=35) med Remygen i patienter med långvarig typ 1-diabetes. Det primära effektmåttet i studien, säkerhet…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Diamyd Medical

Affär i diabetesområdet

  Storaffär i diabetesfältet I denna analysuppdatering lyfter vi fram en affär som nyligen gjorts i diabetesfältet, Sanofis uppköp av Provention Bio som gjordes för 2,9 miljarder dollar – motsvarande…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Apr 2023 | Diamyd Medical

Väl positionerade

  Rapportkommentar Diamyds Q2-rapport för det brutna räkenskapsåret 22/23 var i linje med våra förväntningar. De operativa kostnaderna var linje med våra estimat och det var ingenting på den finansiella…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Diamyd Medical

Full fokus på rekrytering

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2022 | Diamyd Medical

Grönt ljus i USA

  FDA-stoppet hävt i USA Diamyd meddelade under lördagen att FDA har hävt det så kallade ”partial clinical hold” för diabetesvaccinet Diamyd. Bolaget arbetar nu på för att så fort…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Diamyd Medical

Rapportkommentar

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Handeln i teckningsr…

Handeln i teckningsrätter i Diamyd Medical AB:s (”Diamyd Medical” eller ”Bolaget”) företrädesemission inleds i dag den 5 juni. Prospekt Prospektet avseende företrädesemission av B-aktier hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.diamyd.com,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical…

Diamyd Medical has today published a prospectus regarding the upcoming rights issue. The prospectus only contains information about the offer to subscribe for B shares in Diamyd Medical, while an…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical lä…

Diamyd Medical har i dag, som framgår av separat pressmeddelande, offentliggjort prospekt avseende den kommande företrädesemissionen. Prospektet innehåller endast information om erbjudandet att teckna B-aktier i Diamyd Medical medan en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical…

ProspektProspektet, tillsammans med information om Företrädesemissionen, hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.diamyd.com, på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Prospektet kommer även göras tillgängligt på Finansinspektions…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Diamyd Medical

Kallelse till extra bolagsstämma i…

DeltagandeAktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2023, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical…

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen Styrelsen i Diamyd Medical har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 december 2022, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor: Företrädesemissionen omfattar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical…

Summary of the Rights Issue The Board of Directors in Diamyd Medical has, pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on December 1, 2022, resolved on the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Diamyd Medical

Penser Access: Intervju med Diamyd…

I denna intervju berättar Ulf Hannelius, VD på Diamyd Medical, om de data som har presenterats för Diamyds tidiga projekt Remygen. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Diamyd Medical

Penser Access: Storm i ett vattenglas -…

Första kliniska data för Remygen Diamyd presenterade under gårdagen data från en fas I/II-studie (n=35) med Remygen i patienter med långvarig typ 1-diabetes. Det primära effektmåttet i studien, säkerhet och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Topline-resultat frå…

– Resultaten visar inga tydliga varaktiga behandlingseffekter med de utvärderade doserna hos patienter med långvarig typ 1-diabetes, säger Per-Ola Carlsson, professor vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och huvudprövare för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Jun 2023 | Extrastämma 2023
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023