AFFÄRSIDÉ

Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen®, som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 19 May 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Första patient…

  Första patient inkluderad Diamyd meddelade idag att första patienten har rekryterats till fas III-studien med diabetesvaccinet Diamyd. Totalt har 18 kliniker aktiverats för rekrytering till studien och bolaget förväntar…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Mar 2022 | Diamyd Medical

Fas III-studien är i gång

  Rapportkommentar Diamyd släppte under onsdagen sin rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultaten för kvartalet kom in på -18,6 mkr (-12,0) och det fria kassaflödet…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Mar 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Diamyd släppte under morgonen sin rapport för det andra kvartalet för det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rapporten innehöll, som väntat, inga större överraskningar. Rörelseresultaten för kvartalet kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2022 | Diamyd Medical

Fas III-studie redo att initieras

  Studiestart stundar Under söndagskvällen meddelade Diamyd att fas III-studien DIAGNODE-3 med diabetesvaccinet Diamyd kommer fortsätta att initieras i Europa. Studiestarten pausades i slutet av november för att utreda en…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jan 2022 | Diamyd Medical

En rapport enligt förväntan

  Stabil finansiell situation Diamyd presenterade under onsdagen sin Q1-rapport för det brutna räkenskapsåret 21/22. Nettoomsättningen kom in på 0,0 mkr (0,1) och rörelseresultatet på -39,2 mkr (-12,9). Periodens fria…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Dec 2021 | Diamyd Medical

Start av DIAGNODE-3 dröjer

  Motgångar i tillverkningsprocessen Diamyd meddelade under tisdagen att bolaget skjuter upp studiestarten för DIAGNODE-3. Anledningen tycks vara en ny analys som visar en potentiell förekomst av en kontaminering tidigt…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2021 | Diamyd Medical

I väntan på större klarhet

  Frågor från FDA om produktionsprocessen – studiestart kan dra ut på tiden Den 18 oktober meddelades att FDA inkommit med frågor kring studieläkemedlet och tillverkningen av diabetesvaccinet Diamyd i…

Läs analysen
| 19 May 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: First patient…

”The fact that the first patient is now enrolled in DIAGNODE-3 is a major milestone for the therapeutic diabetes vaccine Diamyd,” says Ulf Hannelius, CEO of Diamyd Medical. ”The Phase…

Läs hela nyheten
| 19 May 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Första patienten…

– Att första patienten nu är inne i DIAGNODE-3 är en rejäl milstolpe för det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Fas III-studien grundar sig på avgörande vetenskapliga…

Läs hela nyheten
| 9 May 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical's…

The transaction corresponds to approximately half of Essen-Möller’s holdings, which after the transaction amount to 4,556,263 shares, of which 1,187,000 shares in an endowment policy. After the transaction, Essen-Möller’s shareholding…

Läs hela nyheten
| 9 May 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals huvud…

Transaktionen motsvarar cirka hälften av Essen-Möllers innehav, som efter transaktionen uppgår till 4 556 263 aktier varav 1 187 000 aktier i kapitalförsäkring. Essen-Möllers aktieinnehav i Diamyd Medical motsvarar efter transaktionen en…

Läs hela nyheten
| 29 Apr 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd® meta-…

The published analysis, first announced on April 20, 2022, that supports the efficacy of the therapeutic diabetes vaccine Diamyd[®][ ]in individuals recently diagnosed with Type 1 Diabetes carrying the genetic…

Läs hela nyheten
| 29 Apr 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd®-metaanalys…

Den publicerade analysen, först meddelad den 20 april 2022, som stöder effekten av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd[®] hos individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiska…

Läs hela nyheten
| 20 Apr 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Ny metaanalys med…

– Såvitt vi vet är detta den första analysen som visar ett tydligt samband mellan positiva behandlingseffekter på C-peptid och blodsockerkontroll i denna patientpopulation, vilket ger ytterligare stöd för den kliniska…

Läs hela nyheten
| 20 Apr 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: New meta-analysis…

”To our knowledge, this is the first analysis that shows a clear association between positive treatment effects on C-peptide and blood glucose control in this patient population, providing further support…

Läs hela nyheten
| 13 Apr 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: New clinical trial…

The patients who will be included in DIAGNODE-B have previously been treated with either three or four intralymphatic injections of Diamyd[®]. All patients carry the genetically defined HLA DR3-DQ2 haplotype,…

Läs hela nyheten
| 13 Apr 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Ny klinisk studie ska…

Patienterna som kommer att ingå i DIAGNODE-B har tidigare behandlats med antingen tre eller fyra intralymfatiska injektioner av Diamyd[®]. Samtliga patienter bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2 som visats…

Läs hela nyheten