AFFÄRSIDÉ

Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen®, som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B 
WEBBPLATS

Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Diamyd Medical

På väg att lösa diabetesgåtan

Diamyd Medical arbetar för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två projekt 1) diabetesvaccinet Diamyd® för…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 1 1 1 1 52
EBIT (mkr) -26 -44 -53 -45 1
Vinst före skatt (mkr) -24 -44 -53 -45 1
EPS, justerad (kr) 0 -1 0 0 0
EV/Försäljning (x) 186 313 302 274 6
EV/EBITDA (x) -6 -5 -6 -7 323
EV/EBIT (x) -6 -5 -6 -7 372
P/E (x) 460

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av de nyckeltal som Erik Penser Banks analytiker estimerar, både historiska och framåtblickande.

Visa fler nyckeltal
Pressreleaser | 8 Oct 2018 | Diamyd Medical

EP-Access: Diamyd Medical - På väg…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/pa-vag-att-losa-diabetesgatan/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Oct 2018 | Diamyd Medical

Year-End Report 17/18

Strong results from DIAGNODE-1Diamyd Medical’s B-share is traded on Nasdaq First North under the ticker DMYD B. Further information is available on https://www.diamyd.com Fourth quarter, June 1- August 31, 2018…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Oct 2018 | Diamyd Medical

Bokslutskommuniké 17/18

Starka resultat från DIAGNODE-1Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. Mer information finns på https://www.diamyd.com Fjärde kvartalet, 1 juni 2018 – 31 augusti 2018  Resultatet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Sep 2018 | Diamyd Medical

Diamyd Medical clarifies the goal of…

Due to a large unmet need for therapies that preserve the endogenous insulin production in new-onset type 1 diabetes, Diamyd Medical’s assessment is that DIAGNODE-2, with positive results and an…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Sep 2018 | Diamyd Medical

Diamyd Medical tydliggör målet att ans…

Eftersom det finns ett stort ouppfyllt behov av läkemedel som bevarar den egna insulinproduktionen vid nydiagnostiserad typ 1-diabetes är det Diamyd Medicals bedömning att DIAGNODE-2, med positiva resultat och en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2018 | Diamyd Medical

Positive 15-month results with Diamyd®…

Diamyd Medical today announced that 15-month results from the DIAGNODE-1 trial show a positive and clinically relevant effect on the three prioritized efficacy endpoints – insulin production, long-term blood sugar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2018 | Diamyd Medical

Positiva 15-månadersresultat med Diamyd…

Diamyd Medical meddelar idag att 15-månadersresultat från DIAGNODE-1-studien visar på en positiv och kliniskt relevant effekt på de tre prioriterade effektvariablerna – insulinproduktion, långsiktig blodsockernivå (HbA1c) och externt insulinbehov. Inga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Aug 2018 | Diamyd Medical

Diamyd Medical exercises all of its…

Diamyd Medical is one of the main shareholders of NextCell Pharma, with a shareholding of approximately 13.8%. At full utilization rate of all outstanding warrants of series TO 1, a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Aug 2018 | Diamyd Medical

Diamyd Medical utnyttjar samtliga sina…

Diamyd Medical är en av huvudägarna i NextCell Pharma med en ägarandel om cirka 13,8%. Vid full utnyttjandegrad av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 om totalt 2 860 940 stycken,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Aug 2018 | Diamyd Medical

Strategic expansion of Diamyd Medical's…

The application for amendment to allow recruitment of approximately 26 more patients to a total of 106 participants, has been submitted to the Competent Authorities in Sweden, Spain and the…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
15 Nov 2018 | Årsstämma 2018
16 Nov 2018 | Årligutdelning
23 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner