AFFÄRSIDÉ

Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen®, som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Diamyd Medical

Full fokus på rekrytering

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2022 | Diamyd Medical

Grönt ljus i USA

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Diamyd Medical

Rapportkommentar

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Diamyd Medical

DIAGNODE-3 har startat

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Första patient…

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet…

Läs analysen
Analyser | 26 Jan 2023 | Diamyd Medical

Penser Access: Full fokus på…

En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och kassapositionen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Jan 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Delårsrapport I 22/…

Precisionsmedicin för autoimmun diabetes i pivotal Fas 3Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B.Mer information finns på https://www.diamyd.com 1 september 2022 – 30…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Jan 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Quarterly Report I 22…

Precision Medicine for Autoimmune Diabetes in Pivotal Phase 3Diamyd Medical’s B-share is traded on Nasdaq First North Growth Market under the ticker DMYD B.Further information is available on https://www.diamyd.com September…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Type 1 Diabetes…

”Preventing or delaying the time to clinical diagnosis of Type 1 Diabetes in at-risk children is of greatest importance and a perfect application for the beta cell-preserving precision medicine immunotherapy…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Preventionsstudie fö…

– Att förebygga eller fördröja tiden till klinisk diagnos av typ 1-diabetes hos barn i riskzonen är av största vikt säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Det är verkligen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Uppdatering: Diamyd…

– Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s godkännande av teplizumab är mycket bra nyheter för hela diabetesfältet, kommenterar Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Godkännandet skapar klarhet kring den regulatoriska vägen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Update: Diamyd…

”The FDA approval of teplizumab is great news for the entire autoimmune diabetes field,” comments Ulf Hannelius, CEO of Diamyd Medical. ”The approval creates clarity around the regulatory pathway for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Dec 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals…

De länder som ingår i det eurasiska samarbetet är Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tajikistan och Turkmenistan. HLA DR3-DQ, som är kopplad till autoimmunitet mot GAD, utgör en av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Dec 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical…

The countries included in the Eurasian cooperation are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Turkmenistan. HLA DR3-DQ2, associated with autoimmunity against GAD, represents one of the most common…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | Diamyd Medical

Kommuniké från årsstämma i Diamyd…

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022. Till styrelseordförande valdes Erik Nerpin…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023