AFFÄRSIDÉ

Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen®, som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B 
WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 21 Jan 2021 | Diamyd Medical

Strategin ligger fast

Diamyds Q1 2020/21-rapport innehöll få överraskningar. Som tidigare känt har bolagets försäljning av Companion Medical inbringat USD 13,8m + USD 3,2m (3,2m USD bokförs nästa kvartal). Kostnadsnivån var i linje…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Oct 2020 | Diamyd Medical

Diamyd - Siktet inställt att genomföra…

Diamyds Q4 rapport över 2019/20 innehöll få överraskningar. Dock var kostnadsnivån något högre än vad vi räknat med, 13 mkr mot 10 mkr. Tidigare bedömde vi att bolaget behövde en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Sep 2020 | Diamyd Medical

DIAGNODE-2 i linje med tidigare data

Datan visar att patienter tillhörande subgruppen (HLA DR3-DQ2) svarar signifikant positiv på Diamyds vaccin. Över 50% av patienterna i den subgruppen svarade väl på behandlingen. Den metastudie som tidigare presenterats…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jun 2020 | Diamyd Medical

DIAGNODE-2 inne på upploppet

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var i linje med vår förväntan. Rörelsekostnaderna sjönk dock med 1,5 mkr y/y, vilket var ca 1 mkr under vår förväntan. Avvikelsen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Mar 2020 | Diamyd Medical

En positiv överraskning

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 mkr (0,4), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljning av GAD-protein är volatil mellan kvartalen. Under kvartalet har Diamyd och det amerikanska läkemedelsbolaget Protein Sciences…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2020 | Diamyd Medical

Ny analys ger stöd för uppvärdering

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en lägre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (sep-nov)…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2019 | Diamyd Medical

Stor potential trots negativ studie

Nettoomsättningen steg till 0,3 mkr (0,1), vilket var över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (jun-aug)…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 22 Feb 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical makes…

As announced in  December 2020, Diamyd Medical and MainlyAI are, together with the Royal Institute of Technology (KTH), engaged in a VINNOVA funded project to design, test and build a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Feb 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical…

Som meddelades i december 2020 är Diamyd Medical och MainlyAI tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) engagerade i ett VINNOVA-finansierat projekt för att utforma, testa och bygga en struktur för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jan 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Penser Access: Diamyd…

Läs den fullständiga analysen: Strategin ligger fast (penser.se) ( https://links.penser.se/f/a/dmyd_20210121.pdf ) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jan 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Quarterly Report I 20…

Figures in parentheses relate to the corresponding period previous financial year. September 1, 2020 – November 30, 2020 Net result: MSEK 104.9 (-6.8). The increase compared to previous year is…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jan 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Delårsrapport I 20/…

Utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B.Mer information finns på https://www.diamyd.com Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jan 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Positive safety…

The evaluation was performed on safety data from four study participants in the group receiving a high dose of Remygen[®] and four in the group receiving a high dose of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jan 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Positiv sä…

Utvärderingen har skett av säkerhetsdata från fyra studiedeltagare i gruppen som får hög dos av Remygen[®] och fyra i gruppen som får hög dos av Remygen[®] i kombination med Alprazolam,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jan 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Metaanalys uppdaterad…

Metaanalysen visar också att effekten av Diamyd[®]-behandling inte verkar påverkas av glykemisk status,  (långtidsblodsocker (HbA1c) och insulindos), vid studiestart och att intralymfatisk administrering är mer effektiv än subkutan administrering hos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jan 2021 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Meta-analysis updated…

The meta-analysis also shows that the efficacy of Diamyd[®] treatment does not appear to be affected by glycemic status (HbA1c and insulin dose) at baseline and that intralymphatic administration is…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Dec 2020 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Annual Report 19/20

Diamyd Medical’s Annual Report for the financial year 2019/2020 is now also available in English. The Annual Report is attached as a PDF and is available at www.diamyd.com.

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
15 Nov 2018 | Årsstämma 2018
16 Nov 2018 | Årligutdelning
23 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
2 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
21 Nov 2019 | Årsstämma 2019
22 Nov 2019 | Årligutdelning
22 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
24 Jun 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
7 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020
20 Jan 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
31 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
23 Jun 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
6 Oct 2021 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner