AFFÄRSIDÉ

Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen® utvärderas i pågående kliniska studier. Terapierna riktar sig mot de bakomliggande orsakerna till diabetes, dysfunktionen och förlusten av bukspottskörtelns insulinproducerande celler.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 21 Sep 2023 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Företrädesemission

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen®…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2023 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Data publicerade i…

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen®…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jun 2023 | Diamyd Medical

Klirr i kassan

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen®…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Genomför företrä…

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen®…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2023 | Diamyd Medical

Storm i ett vattenglas

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen®…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Diamyd Medical

Affär i diabetesområdet

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen®…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Apr 2023 | Diamyd Medical

Väl positionerade

Affärsidé Diamyd Medical Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen®…

Läs analysen
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | Diamyd Medical

Penser Access: Intervju med Diamyd…

Vi intervjuar vd Ulf Hannelius om bolagets nyligen annonserade nyemission och diskuterar anledningen till den. Därtill går vi igenom frågor som inkommit inför intervjun. Se intervjun på Erik Penser Banks…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2023 | Diamyd Medical

Kallelse till extra bolagsstämma i…

DeltagandeAktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen  den 2 oktober 2023, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: The Board of…

”This rights issue, including the warrants, following the capital raise we conducted before the summer, provides us with the opportunity to realize all the values within Diamyd Medical, says Ulf…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Styrelsen i Diamyd…

– Emissionen inklusive teckningsoptioner, som följer på den kapitalanskaffning vi gjorde innan sommaren, ger oss möjlighet att förverkliga alla värden som finns i Diamyd Medical, säger Ulf Hannelius, vd för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB:…

De slutliga förberedelserna är på plats för att initiera den första kliniken för DIAGNODE-3 i USA, och ytterligare kliniker förväntas initieras under de kommande månaderna. Ungefär 10-12 kliniker över hela…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Registrational Phase…

Final preparations are in place to initiate the first clinical site for DIAGNODE-3 in the United States, and additional sites are expected to be initiated over the coming months. Approximately…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Aug 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Results from Diamyd…

”The published data in this prominent journal brings to light the transformative potential of Diamyd[®] for LADA patients, aligning closely with the disease-modifying impact seen in type 1 diabetes, says…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Aug 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Resultaten från…

– De publicerade resultaten i denna betydande tidskrift lyfter fram den transformativa potentialen hos Diamyd[®] för LADA-patienter och stämmer väl överens med den sjukdomsmodifierande effekten som ses i typ 1-diabetes,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Diamyd Medical

Penser Access: Klirr i kassan - Diamyd…

Q3 – fullt fokus på patientrekrytering Diamyd släppte under gårdagen sin Q3-rapport för det brutna räkenskapsåret 2022/2023. Bolaget fortsätter att rekrytera patienter till den registreringsgrundande fas III-studien DIAGNODE-3 för patienter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical…

Den 24 maj 2023 meddelade styrelsen i Diamyd Medical, med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Bolaget den 1 december 2022, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Oct 2023 | Extrastämma 2023
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
30 Nov 2023 | Årsstämma 2023