AFFÄRSIDÉ

Vivesto är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en portfölj av projekt inriktade mot innovativa cancerbehandlingar och kapacitet att utveckla läkemedel från tidig foskning till regulatorisk godkännande.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: VIVE

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 Nov 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Krymper kostnaderna i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Fokuserar portföljen…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Mycket på gång under…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jun 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Positiva signaler frå…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Händelserik start p…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Mar 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Ny studie planeras fö…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Vivesto

Vi ser fram emot ökad tydlighet

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Nov 2023 | Vivesto

Valberedning utsedd inför Vivestos å…

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som antogs på Vivesto AB:s (”Vivesto”) årsstämma 2022 meddelas härmed att valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2023 | Vivesto

Nomination Committee appointed for the…

In accordance with the principles for appointing a Nomination Committee, which were adopted at Vivesto AB’s (”Vivesto”) Annual General Meeting in 2022, it is hereby announced that the Nomination Committee…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2023 | Vivesto

Vivesto and Elevar sign agreement ending…

Solna, Sweden, November 23, 2023 – Vivesto AB, an oncology-focused research and development company, and Elevar Therapeutics Inc., today announced that the company signed a termination agreement ending the global…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2023 | Vivesto

Vivesto och Elevar tecknar avtal för…

Solna den 23 november 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, meddelade idag att bolaget undertecknat ett uppsägningsavtal som avslutar det globala strategiska partnerskap som inleddes 2020 avseende…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Vivesto

Penser Access: Intervju med Vivesto -…

Vi intervjuar VD Erik Kinnman och följer upp bolagets Q3’23-rapport. Det viktigaste beskedet var att Paccal Vet avancerar mot kliniska studier och rekrytering av patienter kan inledas före årsskiftet. Därtill…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2023 | Vivesto

Delårsrapport för perioden 1 januari…

”Vivestos uppdaterade fokus är en möjlighet för bolaget. Den slimmade utvecklingsplanen, i kombination med en betydligt lägre burn rate, ger oss möjlighet att bygga långsiktigt värde och befästa Vivesto som…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2023 | Vivesto

Interim report for the period January 1…

“Vivesto’s updated focus is an opportunity for the company. The streamlined development plan, combined with significantly lower cash burn rate, provide the possibility to build long-term value and anchor the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2023 | Vivesto

Penser Access: Intervju med Vivesto -…

Vi har intervjuat bolagets vd Erik Kinnman för att följa upp det senaste beskedet om fokusera på Cantrilx och Paccal Vet, samt de kostnadsreducerande åtgärder som genomförs. Se intervjun på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Oct 2023 | Vivesto

Vivesto focuses its project portfolio…

Solna, Sweden, October 25, 2023 – Vivesto AB, an oncology-focused research and development company, today announced that the Board of Directors has decided to focus the company’s resources on the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Oct 2023 | Vivesto

Vivesto fokuserar projektportföljen och…

Solna den 25 oktober 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, meddelade idag att styrelsen beslutat att fokusera bolagets resurser på utvecklingsprogrammen Cantrixil och Paccal Vet, samt om…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023