AFFÄRSIDÉ

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som nu tar steget in i kommersiell fas. Bolaget har som mål att förbättra patienters liv genom att intravenöst tillföra läkemedel. Bolagets första produkt Apealea har blivit godkänd i EU och ett omfattande licensavtal för produkten har tecknats med amerikanska Elevar Therapeutics, som tagit över huvudansvaret mot royalty och milstolpsbetalningar till Vivesto.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: VIVE

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 25 May 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Händelserik start p…

  Bolaget visade ingen nettoomsättning för det första kvartalet. Rörelsekostnaderna minskade till 22,5 mkr (28,0). Vid utgången av Q1’23 uppgick likvida medel till 119,3 mkr. Utifrån tidigare kommunikation från bolaget,…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Mar 2023 | Vivesto

Analyskommentar - Ny studie planeras fö…

  Idag meddelar bolaget att de planerar att inleda en ny klinisk studie för Paccal Vet (paklitaxel micellar). Det handlar om en begränsad studie för att utvärdera säkerhet och effekt…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Vivesto

Vi ser fram emot ökad tydlighet

  Lägre kostnader förlänger uthålligheten Bolaget uppvisade som förväntat inga intäkter i det fjärde kvartalet. Den trend som påbörjades under fjolåret med minskande kostnader fortsatte under perioden och nytillträdde VD…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Dec 2022 | Vivesto

Analyskommentar - Ny vd tillträder…

  Inkommande vd Erik Kinnman kommer loss tidigare än förväntat från sin nuvarande arbetsgivare och väntas därmed kunna tillträda sin position som vd för Vivesto den 23 januari (tidigare senast…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Vivesto

Ett uträtat frågetecken

  Avtagande kostnader i Q3 I rapporten för det tredje kvartalet upprepades att Apealea lanserats i Tyskland och att förberedelser pågår för lansering i Storbritannien. Licensintäkterna dröjer dock till 2023,…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Vivesto

Analyskommentar - Utser ny VD

  Idag lämnas beskedet att Erik Kinnman har utsetts till VD. Han kommer närmaste från Sprint Bioscience, där han haft samma position i nära två år. Erik har en lång…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Vivesto

Analyskommentar - Inget större drama i…

  Bolaget hade 1,0 mkr i nettoomsättning under det tredje kvartalet. Apealea är sedan i augusti lanserad i Tyskland, men licensintäkterna från den tyska marknaden dröjer till 2023. Kostnaderna minskade…

Läs analysen
Pressreleaser | 25 May 2023 | Vivesto

Kommuniké från årsstämma i Vivesto…

Vid årsstämman i Vivesto AB (”Vivesto” eller ”bolaget”) den 25 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Vivesto

Report from Annual General Meeting in…

At the Annual General Meeting in Vivesto AB (the “company”) held on 25 May 2023, the following resolutions were passed. All resolutions were in accordance with the proposals, described in…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2023 | Vivesto

Interim report for the period January…

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FIRST QUARTER Continued focus of the operations towards research and development, including a reduction in staff and overall improvement in cost control, has contributed to lower…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2023 | Vivesto

Delårsrapport för perioden januari…

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Fortsatt fokusering av verksamheten mot forskning och utveckling, vilket inkluderar reducerad personalstyrka samt övergripande stärkt kostnadskontroll, har bidragit till lägre kostnadsmassa. I mars 2023 meddelade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Vivesto

Notice of Annual General Meeting in…

The shareholders of Vivesto AB, Reg. No. 556332-6676 (”Vivesto” or the ”company”), are hereby summoned to the Annual General Meeting to be held at 9 a.m. CEST on Thursday, 25…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Vivesto

Kallelse till årsstämma i Vivesto AB

Aktieägarna i Vivesto, org.nr 556332-6676 (”Vivesto” eller “bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 25 maj 2023 kl. 09:00 på Gustav III:s Boulevard 42, entréplan, 169 73 Solna.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2023 | Vivesto

Vivesto publishes Annual Report for 2022…

Solna, Sweden, April 25, 2023 – Vivesto AB, an oncology-focused R&D company, today announced that the Annual Report for 2022 has been published. The Annual Report is attached as a…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2023 | Vivesto

Vivesto publicerar årsredovisning för…

Solna den 25 april 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och i ESEF-format (European Single…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Vivesto

Vivesto and Elevar seek to transfer…

Vivesto AB, an oncology-focused R&D company, has been informed that Elevar Therapeutics Inc., which holds the rights to commercialize Vivesto’s anticancer product Apealea, intends to transfer its rights and obligations…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Vivesto

Vivesto och Elevar avser överlåta…

Solna den 24 mars 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, har informerats om att Elevar Therapeutics Inc., som innehar rättigheterna att kommersialisera Vivestos cancerprodukt Apealea®, har för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023