Datum Titel Alternativ
2024-04-26 Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Jul 2023 | Rottneros

Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad

 

Q2-resultatet indikerar kraftig lönsamhetspress

Omsättningen sjönk med 13% y/y till 681 mkr (784) och EBIT var 41 mkr (219), vilket resulterade i en EBIT-marginal på 6% (28%). Volymnedgången påverkade EBIT negativt med 58 mkr, men den största negativa effekten kom från de rörliga kostnaderna som steg med 137 mkr y/y. Högre vedråvara står för merparten av kostnadsinflationen, men även kemikalier och energi bidrog negativt. Tillgången på massaved var volatil och Rottneros var tvungen att importera betydligt mer från Baltikum vilket hade en negativ kostnadspåverkan. Vid slutet av Q2 var både tillgång och lagernivåerna goda vilket kan resultera i att vedkostnaderna sjunker något under tredje kvartalet

Massacykeln stabiliserar sig under andra halvåret 2023

Massacykeln fortsatte sin negativa trend i början av det tredje kvartalet. Efterfrågan och priser sjönk till följd av lageravveckling hos kunder och historiskt höga massalager i producentledet. Det finns dock tecken på att kostnadsinflationen minskar och den viktiga kinesiska massamarknaden visar tydliga tecken på att ha bottnat ur givet annonserade prishöjningar på kortfibrig massa. Vår bedömning är att vi kommer att få se en botten på den globala massacykeln i slutet av tredje kvartalet, med en stabilisering av efterfrågan och priser mot slutet av 2023.

 

Värdering och starka finanser ger stöd

Vi sänker våra estimat signifikant för 2023-24e till följd av högre pris för vedråvaran. Vi lämnar dock vårt DCF-baserade motiverade värde oförändrat på 14-15 kr efter att vi tagit i beaktande investeringar i CTMP-kapacitet, förnyelsebar energi och förpackningar. Rottneros har starka finanser med en soliditet på 65% och en nettokassa på 274 mkr. Aktien värderas idag till 20% rabatt på eget kapital, P/EK 0,8x, vilket är en historiskt låg nivå. Vi ser tydliga lönsamhetsutmaningar i det korta perspektivet, men gör bedömningen att Rottneros åtminstone bör värderas i paritet med sitt eget kapital vid denna punkt av konjunkturcykeln. Aktien erbjuder en attraktiv ”risk-reward”.

 

2023-05-02 Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning Visa Stäng
2023-02-07 Väl rustad för potentiella utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Tecken på att den heta massmarknaden svalnar Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3