AFFÄRSIDÉ

XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår.

Bransch: Teknik
Marknad: First North
Tickerkod: XMR

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 4 Apr 2022 | XMReality

Tar en försiktigare långsiktig vy

  Fortsatt utrullning av ramavtal borde ge stöd till försäljningen Trots att tillväxttakten i slutet av året var för låg (ARR var 6% i 2021) är det värt att poängtera…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2021 | XMReality

Lägesuppdatering

  Nya avtal XMReality har nyligen tecknat avtal med Tekniska Verken och Anheuser-Busch. Tekniska Verken är en kommunal kund och vi ser en möjlighet till fler avtal inom detta segment…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2021 | XMReality

Svagt kvartal

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2021 | XMReality

XMReality Q1

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2021 | XMReality

Rekordstarkt Q4

XMReality omsatte 7,07 Mkr (3,2) under Q4, vilket innebar 119 % tillväxt Y/Y. Det var i linje med vår prognos om 7 Mkr. Den ännu viktigare parametern ARR (annual recurring…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jan 2021 | XMReality

En ny era växer fram

Erik Penser Bank inleder bevakning av XMReality med motiverat värde 9-9,5 kr, vilket innebär en uppsida om ca 30 %. Bolaget har gynnats starkt av Covid-19 och tillsammans med implementation…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | XMReality

XMReality receives order from Coor

”This is another customer in Facility Management, an area where we are seeing increased demand. The order is thus in line with our strategic focus on becoming strong in this…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | XMReality

XMReality erhåller beställning från…

”Detta är ytterligare en kund inom Facility Management, ett område där vi märker en ökande efterfrågan. Beställningen ligger därmed i linje med vår strategiska inriktning att bli starka i just…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | XMReality

XMReality utökar marknadspotentialen…

De nya funktionerna inkluderar möjligheten att enkelt schemalägga samtal genom att dela en länk i förväg, till exempel genom att dela länken i en möteskallelse. XMRealitys användare har tidigare kunnat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | XMReality

XMReality increases market potential…

The new product functionality includes the ability to easily schedule calls in advance by sharing a link with all participants, for example by including it in a meeting invite. XMReality…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2022 | XMReality

XMReality erhåller beställning från…

Biltillverkaren har lagt beställningen direkt till NTT, varefter NTT beställer tjänsten från XMReality. Detta är den första beställningen som genereras via detta partnerskap. ”Det är glädjande att se att partnerskapet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2022 | XMReality

XMReality receives order from a Japanese…

The car manufacturer has placed the order directly with NTT, who then orders the service from XMReality. This is the first order generated by this partnership. ”I’m very pleased to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2022 | XMReality

Flera svenska energibolag och kommuner v…

Som tidigare kommunicerats tecknade Tekniska Verken i Linköping ett flerårskontrakt med XMReality och nu har även Tekniska Verken i Kiruna blivit kund. Andra nya kunder inom energisektorn är Borås Energi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2022 | XMReality

XMReality selected by several Swedish…

As previously communicated, Tekniska Verken in Linköping signed a multi-year contract with XMReality and now Tekniska Verken in Kiruna has also become a customer. Other new customers within the energy…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | XMReality

Kommuniké från årsstämma i XMReality…

Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2021. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | XMReality

XMReality Interim report, Group overview…

January – March 2022, The Group Net sales amounted to SEK 4,810 thousand (5,757) Costs totaled SEK -16,593 thousand (-12,518) The operating loss before appropriations and taxes was SEK -10,789…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

11 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022