AFFÄRSIDÉ

XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår.

Bransch: Teknik
Marknad: First North
Tickerkod: XMR

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 Dec 2023 | XMReality

Analyskommentar - Har adderat flera nya…

Affärsidé xmreality XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2023 | XMReality

Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor…

Affärsidé xmreality XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2023 | XMReality

Ökat fokus på lönsamhet

Affärsidé xmreality XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2023 | XMReality

Analyskommentar - Fortsätter vinna…

Affärsidé xmreality XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2023 | XMReality

Analyskommentar - Vinner ytterligare ett…

Affärsidé xmreality XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2023 | XMReality

Fortsatt kostnadsreduktion

Affärsidé xmreality XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Jul 2023 | XMReality

Analyskommentar - Två nya avtal

Affärsidé xmreality XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man…

Läs analysen
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | XMReality

XMReality continues to increase its…

XMReality’s growth in the US market continues with the addition of several new customers in the past months, including Follett Products, which is yet another subsidiary within Middleby Corporation that…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2023 | XMReality

XMReality fortsätter att öka sin…

XMReality’s tillväxt på den amerikanska marknaden fortsätter med tillskottet av flera nya kunder de senaste månaderna, inklusive Follett Products, vilket är ännu ett dotterbolag inom Middleby Corporation som har valt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2023 | XMReality

XMReality AB (publ) changes its…

The liquidity provider commitment is provided in accordance with Nasdaq Stockholm AB’s rules on liquidity providers. This means that Carnegie, through their role as liquidity provider, acts as a guarantor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2023 | XMReality

XMReality AB (publ) ändrar…

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti. Detta innebär att Carnegie genom likviditetsgarantin agerar garant för att det finns köp- och säljkurser och en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | XMReality

Freudenberg e-Power Systems väljer…

Freudenberg e-Power Systems erbjuder ett brett utbud av lösningar, inklusive batterisystem, bränslecellssystem och kombinerade system som används i en mängd olika industrier, inklusive kommersiella fordon, marina fartyg och stationära applikationer.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | XMReality

XMReality selected by Freudenberg e-…

Freudenberg e-Power Systems offers a wide range of solutions, including battery systems, fuel cell systems, and combined systems that are used in a variety of industries, including commercial vehicles, marine…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | XMReality

XMReality har beslutat om en riktad…

Den Riktade Nyemissionen omfattar 13 834 884 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 0,43 SEK per aktie, vilket innebär att XMReality tillförs cirka 5,95 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | XMReality

XMReality has resolved on a directed…

The Directed Share Issue comprises 13 834 884 new shares issued at a subscription price of SEK 0.43 per share, which means that XMReality will raise approximately SEK 5.95 million before…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | XMReality

XMReality tecknar ramavtal med Coor

XMRealitys mjukvara kommer att bli en del av Coors Smart Solutions-koncept inom fastighet som strävar efter att skapa smartare och mer hållbara fastigheter. Med hjälp av XMReality kan Coor ge…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | XMReality

XMReality signs framework agreement with…

XMReality’s software will become part of Coor’s Smart Solutions concept in real estate that strives to create smarter and more sustainable facilities. With the help of XMReality, Coor can provide…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023