AFFÄRSIDÉ

XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår.

Bransch: Teknik
Marknad: First North
Tickerkod: XMR

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 4 May 2023 | XMReality

Analyskommentar - Pilotprojekt till Fö…

  Projektet är ett betalt pilotprojekt Försvarsmakten i ett centraleuropeiskt land inom DACH-regionen, som inte är NATO-anslutet, utvärderar för närvarande XMReality Remote Guidance i kombination med ett partnerföretags inspektions- och…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | XMReality

Stärker sin position på den…

  Flera pilotprojekt ARR uppgick till 18,3 mkr, vilket är ca 1% högre än vid årsskiftet och orderingången uppgick till 4,1 mkr (3,3), vilket motsvarar en ökning med 27% y/y.…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | XMReality

Analyskommentar - Stabil start på året…

  Orderingången ökar y/y för andra kvartalet i rad XMReality rapporterade under morgonen sin Q1-rapport. ARR uppgick till 18,7 mkr, vilket är 1% högre än föregående kvartal. Orderingången för perioden…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2023 | XMReality

Signerar ny kund inom ett nytt anvä…

  Partnern Pointmedia signerar avtal med Mycoteam I december ingick XMReality och Pointmedia ett partnerskapsavtal, där Pointmedia integrerar XMRealitys mjukvara som en del av deras erbjudande ”Remoto Solutions”. Partnerskapet innebär…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | XMReality

Flera nya samarbeten inom nytt…

  Hög orderingång borgar för en god fortsättning Orderingången under kvartalet uppgick till 7,6 mkr vilket är 7% högre y/y och den näst högsta i bolagets historia. Den höga orderingången…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | XMReality

Analyskommentar - Näst högsta ordering…

  Näst högsta orderingången någonsin Även om vi gärna hade sett den sekventiella ökningen av ARR fortsätta var orderingången stark, vilket är positivt. Orderingången uppgick till 7,6 mkr vilket är…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2022 | XMReality

Annonserar kapitalinjektion

  Annonserar kapitalinjektion… XMReality har annonserat en fullt säkerställd företrädesemission om ca 20 mkr, en riktad emission om ca 6 mkr samt upptagande om ett långfristigt banklån om 5 mkr.…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 May 2023 | XMReality

XMReality AB (publ) offentliggör…

Bakgrund Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023. Teckningskursen per aktie vid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | XMReality

XMReality AB (publ) announces the…

Background The subscription period for exercise of the warrants of series TO1 took place during the period from and including May 8 2023, up to and including 19 May 2023.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | XMReality

XMReality continues to increase sales…

Viveo is a Swedish company that packages XMReality as a niche offer for the Swedish property market. The purpose of Viveo’s service is to facilitate and streamline the handling of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | XMReality

XMReality fortsätter öka försä…

Viveo är ett svenskt företag som paketerar XMReality som ett nischat erbjudande mot den svenska fastighetsmarknaden. Syftet med Viveos tjänst är att underlätta och effektivisera hantering av felanmälningar och ärendehantering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | XMReality

Andreas Jonsson utsedd till ny VD för…

Andreas Jonsson har idag ansvaret för XMRealitys försäljning samt affärsutveckling och kliver därmed in i VD-rollen med en utmärkt förståelse för bolagets verksamhet och speciellt intäktssidan som nu står i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | XMReality

Andreas Jonsson appointed new CEO at…

Andreas Jonsson is presently responsible for XMReality’s sales and business development and thus steps into the CEO role with an excellent understanding of the company’s operations, and especially the revenue…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | XMReality

The exercise price for the warrants of…

Summarized terms for the warrants of series TO1:          Exercise period: May 8 – 19, 2023. Exercise price: SEK 0.55 per share. Issue size: A total of 47,555,269 warrants of series…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | XMReality

Teckningskurs för teckningsoptioner av…

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Teckningsperiod: 8 – 19 maj 2023. Teckningskurs: 0,55 SEK per aktie. Emissionsvolym: Totalt emitterades det 47 555 269 teckningsoptioner av serie TO1. Om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | XMReality

Penser Access: Intervju med XMReality -…

Aktieanalytiker Markus Almerud intervjuar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, efter publiceringen av deras Q1-rapport. De diskuterar marknaderna, kopplingen mellan orderingång och ARR, hur POC-avtalen påverkar framtiden, hur viktiga partnerskapsavtalen är,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | XMReality

Kommuniké från årsstämma i XMReality…

Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdispositionÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2022. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet med…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023