AFFÄRSIDÉ

XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår.

Bransch: Teknik
Marknad: First North
Tickerkod: XMR

WEBBPLATS

PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 20 Feb 2024 | XMReality

ARR föll men kundtillväxten är…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Dec 2023 | XMReality

Analyskommentar - Strategin uppdateras f…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Dec 2023 | XMReality

Analyskommentar - Har adderat flera nya…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2023 | XMReality

Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2023 | XMReality

Ökat fokus på lönsamhet

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2023 | XMReality

Analyskommentar - Fortsätter vinna…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2023 | XMReality

Analyskommentar - Vinner ytterligare ett…

Läs analysen
Financial Calendar | 19 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) announces that the…

XMReality’s board has decided to publish the report for the first quarter of the financial year on Monday, April 22, 2024, instead of May 30, as previously communicated in the…

Läs mer
Financial Calendar | 19 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) meddelar att…

XMRealitys styrelse har beslutat att tidigarelägga sin rapport avseende räkenskapsårets första kvartal till måndagen den 22 april 2024, i stället för 30 maj som tidigare kommunicerats i Bolagets finansiella kalender.…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) prepares a balance…

Today, the board of XMReality AB (publ) has decided to draw up a balance sheet for liquidation purposes. The decision has been taken for precautionary reasons, and the board expects…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) upprättar en…

Styrelsen i XMReality AB (publ) har idag beslutat om att upprätta en kontrollbalansräkning. Beslutet har tagits av försiktighetsskäl och styrelsen förväntar sig att aktiekapitalet är intakt. Till följd av bolagets…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Apr 2024 | XMReality

XMReality implementeras av Amico för…

XMReality är glada att kunna meddela att de har valts ut som mjukvaruleverantör av Amico Group of Companies, en framstående tillverkare och global distributör av utrustning inom sjukhusbranschen. Amico tillverkar…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Apr 2024 | XMReality

XMReality is implemented at Amico to…

XMReality is pleased to announce it has been selected as a software supplier by the Amico Group of Companies, a prominent manufacturer and global distributor of equipment in the hospital…

Läs mer
Pressreleaser | 12 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) - update regarding…

XMReality’s existing working capital is estimated to last until mid-May 2024. The board of XMReality is working to ensure the continued working capital needs of the business through loans and/or…

Läs mer
Pressreleaser | 12 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) – uppdatering…

XMRealitys befintliga rörelsekapital beräknas räcka till och med mitten av maj månad år 2024. Styrelsen i XMReality arbetar för att säkerställa verksamhetens fortsatta rörelsekapitalbehov genom upptagande av lån och/eller emission.…

Läs mer
Pressreleaser | 13 Mar 2024 | XMReality

XMReality expanderar till NIBE-ägda KNV…

KNV:s affärsidé är att sälja kompletta värmesystem baserade på värmepumpar genom ett välutbildat installatörsnätverk. De utvecklar, producerar och säljer miljövänliga värmepumpar och energisystem som sparar CO2, använder mindre energi och…

Läs mer
Pressreleaser | 13 Mar 2024 | XMReality

XMReality expands to NIBE-owned KNV in…

KNV’s business concept is to sell complete heating systems based on heat pumps through a well-trained installer network. They develop, produce, and sell environmentally friendly heat pumps and energy systems…

Läs mer

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
27 Jun 2024 | Årsstämma 2023
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024