AFFÄRSIDÉ

Clemondo Group är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter. Produkterna används huvudsakligen i fordons-, livsmedels- samt hygienindustrin. Bolagets produkter används vid högtryckstvätt, i industrier för att lösa upp oljiga och feta föroreningar, samt vid textilvård.

Bransch: Kemi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CLEM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 12 May 2023 | Clemondo

Betydligt högre vinst trots marginellt…

  Något lägre omsättning, men betydligt högre lönsamhet Nettoomsättningen minskade marginellt jämfört med föregående år. Minskningen kan hänföras till lägre volymer inom Hygien jämfört med föregående år, som fortfarande påverkades…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2023 | Clemondo

Analyskommentar - Lägre omsättning men…

  Lite lägre omsättning Nettoomsättningen sjönk med 3,3% under Q1 jämfört med föregående år. Fordonssegmentet befinner sig på liknande nivåer som föregående år och tillväxten drivs av de gröna produkterna…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Clemondo

Analyskommentar - Fortsatt god efterfrå…

  Sämre väder och nya avtal borgar för ett stabilt Q1 Det för Clemondo så viktiga fordonssegmentet (ca 60% av omsättningen) visade under det normalt starka fjärde kvartalet en svagare…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Gynnas av en diversifierad affär Clemondo avslutade det händelserika året 2022 med en omsättning på 78,6 mkr (76,3) för kvartalet. Det motsvarar en tillväxt på 3,1% y/y. Fordonssegmentet minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar h…

  Q3 i korthet Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god…

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvä…

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Pressreleaser | 26 May 2023 | Clemondo

CLEMONDO HAR IDAG INGÅTT…

CLEMONDO HAR IDAG INGÅTT LIKVIDITETSGARANTI MED ERIK PENSER BANK Clemondo har per dags dato ingått avtal med Erik Penser Bank om att tillhandahålla likviditetsgaranti för att underlätta handel i Clemondos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Clemondo

Den 25 maj pratar Clemondo hållbarhet…

DEN 25 MAJ PRATAR CLEMONDO HÅLLBARHET OCH FRAMTID PÅ ERIK PENSER BANKS STÖRSTA BOLAGSEVENT GENOM TIDERNA. Erik Penser Bank håller den 25 maj 2023 sitt största bolagsevent i bankens historia.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Clemondo

CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION Ö…

CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION ÖSTERGÖTLAND VÄRT 9 MSEK Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett fyra-årigt avtal med Region Östergötland gällande leverans av desinfektion, hudvård och hygienprodukter från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Clemondo

Clemondos försäljningschef köper…

CLEMONDOS FÖRSÄLJNINGSCHEF KÖPER YTTERLIGARE AKTIER Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis, har köpt ytterligare 600 000 aktier i bolaget över börsen. Efter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Clemondo

Penser Access: Intervju med Clemondo -…

Clemondos VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen inleder med en presentation av kvartalets utveckling och de faktorer som har drivit utvecklingen under kvartalet. De kommer bland annat att berätta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Clemondo

Penser Access: Betydligt högre vinst…

Något lägre omsättning, men betydligt högre lönsamhet Nettoomsättningen minskade marginellt jämfört med föregående år. Minskningen kan hänföras till lägre volymer inom Hygien jämfört med föregående år, som fortfarande påverkades av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Clemondo

Kommuniké från årsstämma 2023 i…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2023 I CLEMONDO GROUP AB (PUBL) Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 11 maj 2023 beslutades följande. Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet Årsstämman beslutade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Clemondo

MARGINALFOKUS OCH ÖKAD EFFEKTIVITET GAV…

MARGINALFOKUS OCH ÖKAD EFFEKTIVITET GAV RESULTATLYFT FÖRSTA kvartalet, JANUARI – MARS 2023 (JÄMFÖRT MED JANUARI – MARS 2022) Nettoomsättningen uppgick till 78,8 (81,5) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Clemondo

CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR…

CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2023 Torsdagen den 11 maj, klockan 08.30, publiceras Clemondos kvartalsrapport för första kvartalet 2023. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Clemondo

CLEMONDO FÅR TILLDELNINGSBESLUT MED…

CLEMONDO FÅR TILLDELNINGSBESLUT MED REGION ÖSTERGÖTLAND PÅ 9 MSEK Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Östergötland gällande leverans av desinfektion, hudvård och rengöringsprodukter från varumärket Liv.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023