AFFÄRSIDÉ

Clemondo Group är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter. Produkterna används huvudsakligen i fordons-, livsmedels- samt hygienindustrin. Bolagets produkter används vid högtryckstvätt, i industrier för att lösa upp oljiga och feta föroreningar, samt vid textilvård.

Bransch: Kemi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CLEM

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

Senaste analysen | 5 Mar 2024 | Clemondo

Analyskommentar - Dubbelavtal, ett inom…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2024 | Clemondo

Analyskommentar - Bilias förvärv av…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2024 | Clemondo

Står väl rustade för att fokusera p…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2024 | Clemondo

Analyskommentar - Växer med DMedical…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2024 | Clemondo

Analyskommentar - Växer med Ahlsell…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Feb 2024 | Clemondo

Analyskommentar - Förlänger avtalet…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2023 | Clemondo

Svag omsättning, men hög marginal

Läs analysen
Rapporter | 18 Apr 2024 | Clemondo

PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING 2023

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida och kan laddas ned här: https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/   Helsingborg, 18 april…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Apr 2024 | Clemondo

Kallelse till årsstämma i Clemondo…

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 16.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30. Rätt till deltagande Rätt…

Läs mer
Pressreleaser | 6 Mar 2024 | Clemondo

CLEMONDO FÖRSTÄRKER LEDNINGEN FÖR…

Clemondo AB (publ) gör förändringar i syfte att kraftsamla organisationen för ökad tillväxt. Olof Stridh utses till interim försäljnings- och marknadschef med plats i ledningsgruppen. En viktig uppgift för bolagets…

Läs mer
Pressreleaser | 5 Mar 2024 | Clemondo

CLEMONDO SKRIVER AVTAL MED OVAKO SWEDEN…

Clemondo tar ytterligare kliv i sin satsning mot svensk industri genom ett avtal med Ovako Sweden AB gällande rengöringsprodukter från varumärkena Strovels och Lahega samt Tork & Absorptionsprodukter. Avtalet som…

Läs mer
Pressreleaser | 5 Mar 2024 | Clemondo

CLEMONDO SKRIVER RAMAVTAL MED CONNECT…

Clemondo Group AB (publ) har skrivit nytt ramavtal med Connect Bus verksamheter i Sverige och Norge gällande försäljning av hållbara rengöringsprodukter från varumärket Lahega med fokus på deras växtbaserade sortiment…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Feb 2024 | Clemondo

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Intervjun inledes med att Clemondos VD och CFO berättar om utvecklingen under det fjärde kvartalet och helåret. Ledningens redogörelser följs av en frågestund som innehåller frågor från både aktieanalytiker Hugo…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Clemondo

Penser Access by Carnegie: Clemondo - St…

Ökad vinst trots fortsatt motvind i fordonssegmentet Omsättningen under det fjärde kvartalet minskade med ca 11% jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror främst på fordonssegmentets minskande efterfrågan. Fordonsmarknaden…

Läs mer
Rapporter | 15 Feb 2024 | Clemondo

TAR SATS MOT NYA GRÖNA AFFÄRER

FJÄRDE kvartalet, OKTOBER – DECEmber 2023 (JÄMFÖRT MED OKTOBER – DECEmber 2022) Nettoomsättningen uppgick till 69,5 (77,8) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,9 (7,4) MSEK. EBIT, rörelseresultat, uppgick…

Läs mer
Pressreleaser | 13 Feb 2024 | Clemondo

CLEMONDO RÖR SIG VÄSTERUT GENOM AVTAL…

Clemondo Group AB (publ) har skrivit avtal om försäljning av hygienprodukter inom varumärket Liv med DMedical AS i Norge. DMedical är en betydande leverantör av vårdrelaterade produkter inom flera områden…

Läs mer
Pressreleaser | 12 Feb 2024 | Clemondo

CLEMONDO PRESENTERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ…

Torsdagen den 15 februari, klockan 08:30 publiceras Clemondos bokslutskommuniké för 2023. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på Youtube via Penser Play på följande länk: https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured…

Läs mer

Kommande händelser

22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024