AFFÄRSIDÉ

Stockwik grundades i december 2013 och investerar i högkvalitativa, ägarledda bolag med visionen att ge sina aktieägare en välbalanserad exponering mot svenskt högkvalitativt entreprenörskap. Investeringarna fokuseras på svenska små och medelstora bolag med historiskt stabila intäkter och god lönsamhet. Strategin är värdebaserad med fokus på investeringar med en låg riskprofil, både i termer av operationell verksamhet och cyklisk exponering.

Bransch: Investmentbolag
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: STWK

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 15 Sep 2023 | Stockwik

Investeringsstrategi med potential att…

Affärsidé Stockwik Stockwik grundades i december 2013 och investerar i högkvalitativa, ägarledda bolag med visionen att ge sina aktieägare en välbalanserad exponering mot svenskt högkvalitativt entreprenörskap. Investeringarna fokuseras på svenska…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Stockwik

Stockwiks VD David Andreasson lämnar…

Styrelsen i Stockwik Förvaltning och bolagets VD David Andreasson har kommit överens om att han ska lämna sin anställning, efter en process som initierats av David Andreasson. Han ersätts av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2023 | Stockwik

Penser Access: Intervju med Stockwik -…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar Stockwiks VD, David Andreasson. De diskuterar historisk utveckling, affärsmodell, investeringsstrategi, bolagsförvärvens ”röda trådar”, konsolidering och optimering av den befintliga verksamheten, finansiell risk, och vilka faktorer som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Sep 2023 | Stockwik

Stockwik ingår avtal om…

Stockwik Förvaltning har ingått avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank. Avtalet börjar gälla omgående och tillhandahålls i enlighet med NASDAQ Stockholms regler för likviditetsgaranti. Tjänsten innebär att Erik Penser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2023 | Stockwik

Penser Access: Investeringsstrategi med…

Väldiversifierad investeringsportfölj med låg operationell risk Stockwik har genom 24 omsorgsfullt utvalda förvärv skapat en portfölj av välskötta, stabila, lönsamma, svenska småbolag. Omsättnings- och EBITDA-tillväxten har varit 57% respektive 98%…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2023 | Stockwik

Stockwik publicerar delårsrapport 1…

UTMANANDE OMSTÄNDIGHETER Trots det utmanande marknadsläget har vi lyckats upprätthålla en proforma EBITDA om 87,7 MSEK över den rullande tolvmånadersperioden. Vi arbetar fortsatt aktivt med alla våra dotterbolag då vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jul 2023 | Stockwik

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556294-7845 Stockwik Förvaltning AB Instrument SE0012257970 Aktie Innehavare Nordnet AB (publ)   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2023 | Stockwik

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556294-7845 Stockwik Förvaltning AB Instrument SE0012257970 Aktie Innehavare Nordnet AB (publ)   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Stockwik

Kommuniké från Stockwiks årsstämma…

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Stockwik

Stockwik publicerar delårsrapport 1…

REFINANSIERING GENOMFÖRDDen för Stockwik enskilt viktigaste händelsen under det gångna kvartalet var att vi emitterade ett nytt obligationslån för att ersätta det utestående som närmade sig förfall. Det nya obligationslånet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Stockwik

Stockwiks valberedning reviderar…

NYTT ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH NY FÖRESLAGEN STYRELSELEDAMOT Valberedningen i Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag fattat beslut om att revidera förslag till nytt antal styrelseledamöter och föreslå nyval av en…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023