AFFÄRSIDÉ

Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolaget utvecklar diverse läkemedelskandidater, där störst användning återfinns inom behandling av cancer som drabbat lever och magsäck. Bolaget har huvudkontor i Malmö, men opererar på en global marknad.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod:ACE

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 12 May 2023 | Ascelia Pharma

Nyckelhändelse stundar

  Kvartalsrapport i linje med våra förväntningar Ascelia presenterade under gårdagen en Q1-rapport som var i linje med våra förväntningar. Kvartalets kassaflöde uppgick till knappt -38 mkr (-32) och kassan…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - En första…

  Ascelia presenterade under morgonen en Q1-rapport som var i linje med våra förväntningar. Kvartalets kassaflöde uppgick till knappt -38 mkr (-32) och kassan i slutet av mars låg på…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Sista patienten är…

  Ascelia meddelade under morgonen att de nu har slutfört rekryteringen till den registreringsgrundande fas III-studien SPARKLE med Orviglance. Bolaget har nu nått rekryteringsmålet om 80 patienter och kommer att…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Q4 – fullt fokus på…

  Q4 – fullt fokus på patientrekrytering Ascelia levererade under fredagen en rapport i linje med våra förväntningar. Det viktigaste är att patientrekryteringen till SPARKLE-studien går enligt plan. Under slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Uppmuntrande…

  Ascelia meddelade idag att de nu har rekryterat 71 av totalt 80 patienter till den registreringsgrundande SPARKLE-studien för kontrastmedlet Orviglance. Motsvarande siffra för december var 65 patienter. Extrapolerar vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Nytt rekryteringsmål

  Ändrad omfattning av SPARKLE-studien Ascelia meddelade under förgående vecka att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Ändrad omfattning av…

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Pressreleaser | 15 May 2023 | Ascelia Pharma

Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is…

Based on earlier studies, we use a LOA of 85%. If the headline results due by mid-2023 are favorable, we expect Ascelia to complete the Clinical Report to the FDA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Ascelia Pharma

Penser Access: Nyckelhändelse stundar…

Kvartalsrapport i linje med våra förväntningar Ascelia presenterade under gårdagen en Q1-rapport som var i linje med våra förväntningar. Kvartalets kassaflöde uppgick till knappt -38 mkr (-32) och kassan i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Ascelia Pharma

QUARTERLY REPORT Q1 2023: Orviglance…

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) today published its Q1 financial report for 2023 (January – March 2023), which is now available on the company’s website: https://www.ascelia.com/ir-media/financial-reports/ SIGNIFICANT EVENTS IN…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Ascelia Pharma

KVARTALSRAPPORT Q1 2023: Fas 3 studien f…

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2023 (januari – mars 2023) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/ VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2023 Den sista patientens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Ascelia Pharma

Kommuniké från årsstämma den 4 maj…

Idag, den 4 maj 2023, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Ascelia Pharma

Bulletin from the Annual General Meeting…

Today, on 4 May 2023, an annual general meeting was held in Ascelia Pharma AB. A summary of the adopted resolutions follows below. All resolutions were adopted with the required…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Ascelia Pharma

Studie av nedsatt leverfunktion (Hepatic…

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), ett bioteknikföretag fokuserat på att förbättra livet för människor som lever med sällsynta cancersjukdomar, meddelade idag att data från studien av nedsatt leverfunktion med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Ascelia Pharma

Hepatic Impairment Study Accepted for…

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), a biotech focused on improving the life of people living with rare cancer conditions, today announced that data from the Hepatic Impairment Study with…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Apr 2023 | Ascelia Pharma

Rättelse: Ascelia Pharma publicerar å…

Rättelse på grund av felaktig MAR hänvisning Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har publicerats. Årsredovisningen bifogas i både pdf-format och i ESEF-format (European…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Apr 2023 | Ascelia Pharma

Correction: Ascelia Pharma publishes…

Correction due to incorrect MAR reference Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) today announced that the Annual Report for 2022 has been published. The Annual Report is attached to this…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023