AFFÄRSIDÉ

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolaget erbjuder högpresterande djurfria testmetoder samt innovations- och konsulttjänster baserade på den senaste tekniken.

Bransch: Bioteknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SENZA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 4 May 2023 | SenzaGen

Giftfri tillväxt

  Starkt produkterbjudande SenzaGen erbjuder högpresterande djurfria testmetoder samt innovations- och konsulttjänster baserade på den senaste tekniken inom toxikologi. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än…

Läs analysen
Pressreleaser | 12 May 2023 | SenzaGen

Penser Access: Intervju med SenzaGen -…

VD Peter Nählstedt för SenzaGen intervjuas av aktieanalytiker Peter Sellei. De diskuterar bolagets utveckling, strategi för framtida tillväxt samt marknadsförutsättningar inom industriell toxikologi. Därtill samtalar de om bolagets innovativa nya…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | SenzaGen

SenzaGen utser likviditetsgarant

SenzaGen har idag ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avsikten är att främja likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | SenzaGen

SenzaGen appoints market maker

SenzaGen has today entered into an agreement with Erik Penser Bank AB regarding market making. The intention is to promote the liquidity of the share. In short, the agreement means…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | SenzaGen

Report from AGM of SenzaGen AB on 4 May…

The Annual General Meeting (AGM) of SenzaGen held on today’s date, 4 May 2023 in Lund, resolved to pass all proposals presented by the board and shareholders. Adoption of income…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | SenzaGen

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen…

SenzaGens årsstämma som hölls idag den 4 maj 2023 i Lund, varvid årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. Fastställande av resultat- och balansräkningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | SenzaGen

Penser Access: Giftfri tillväxt -…

Starkt produkterbjudande SenzaGen erbjuder högpresterande djurfria testmetoder samt innovations- och konsulttjänster baserade på den senaste tekniken inom toxikologi. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än traditionella…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | SenzaGen

Uthållig och stark försä…

Året inleddes med en stark utveckling av försäljningen för SenzaGen. Koncernens nettoomsättning under januari-mars ökade med 36 procent till 12,3 MSEK (9,0), drivet av en stark GARD®-försäljning med nya och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | SenzaGen

Consistent and strong sales growth for…

SenzaGen started out the year with strong sales growth. Consolidated net sales in the January-March period increased by 36% to SEK 12.3 (9.0) million driven by strong GARD® sales from…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | SenzaGen

Notice of Annual General Meeting of…

The shareholders of SenzaGen AB (Publ.), company registration number 556821–9207, (“the Company”) are hereby given notice of the annual general meeting (“AGM”) on 4 May 2023 at 4 PM in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | SenzaGen

Kallelse till årsstämma i SenzaGen AB…

Aktieägarna i SenzaGen AB (Publ), org.nr 556821–9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2023 kl. 16.00 i The Spark Sharience på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund. Rätt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2