AFFÄRSIDÉ

Waystream är en ledande svensk leverantör av aktiv utrustning för fiberoptiska nät. Företaget utvecklar och säljer nätverksprodukter, så kallade switchar, som används till att ansluta hushåll och företag till stadsnät och operatörer via fiber, så de kan ta del av de digitala erbjudanden operatörerna erhåller. Via anslutningarna genom switcharna levereras bredbandstjänster som TV, bredband och telefoni. Switcharna är antingen placerade i kundernas kopplingsskåp i villaområden eller till exempel i källaren på flerbostadshus och kontor. Dessa switchar hjälper till att göra näten snabbare, mer säkra, stabilare och redundanta så avbrott i operatörernas tjänster kan minimeras. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät och genom innovativa lösningar optimera nätet till att leverera höghastighetstjänster som främjar samhällets digitala utveckling.

Bransch: Kommunikation
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: WAYS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 16 Feb 2024 | Waystream

Fortsatt låga investeringar i accessnä…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2023 | Waystream

Fortsatt svagt resultat, men…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2023 | Waystream

Svag utrullning av stadsnätskunder i…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2023 | Waystream

Analyskommentar - Svag utrullning bland…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2023 | Waystream

Bra tillväxt i Q1’23 och vår lå…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Mar 2023 | Waystream

Kvalitetsbolag med stor…

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Feb 2024 | Waystream

Waystream Group AB: Väljer Waystream av…

Bjäre Kraft i södra Sverige erbjuder bland annat fiber, bredband, TV, solceller och elnät. De har ca 37000 privat- och företagskunder i sitt nät. Hållbarhet är viktigt för Bjäre Kraft.…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Waystream

Penser Access by Carnegie: Waystream -…

Utmanande år för Waystream 2023 blev ett utmanande år för Waystream. Intäkterna i Q4’23 minskade med 59% och för helåret 2023 med 25%. EBIT fortsatte att utvecklas svagt under 2023…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Waystream

Redeye: Waystream Q4’23 - A perfect…

Redeye saw a sales performance that was very weak and thus did not meet our expectations. The primary reason continues to be customers’ wait-and-see behavior, primarily the Nordics. We understand…

Läs mer
Rapporter | 15 Feb 2024 | Waystream

Waystream Group AB: Bokslutskommunik…

VD kommenterar Fjärde kvartalet 2023 nådde försäljningen och resul­taten inte upp till våra förväntningar och avslutade ett tufft år för både Waystream och vår bransch. Orderingången under kvartalet var lägre…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Feb 2024 | Waystream

Waystream Group AB: Waystream fortsä…

”Vi har varit i dialog med Waystream under en längre tid. Allt fler av våra befintliga kunder efterfrågar att uppgradera sitt nät till nästa generation med produkter från Waystream. Dels…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Dec 2023 | Waystream

Waystream Group AB: Waystream has…

Earlier in December Waystream announced that they have signed a frame agreement with Telenor Group, that lasts until the end of December year 2028. Waystream Group CEO Fredrik Lundberg is…

Läs mer
Pressreleaser | 20 Dec 2023 | Waystream

Waystream Group AB: Waystream har fått…

Tidigare i december kommunicerade Waystream att de skrivit under ett ramavtal med Telenor Group. Avtalet är giltigt till och med slutet av december år 2028. Waystream Groups VD Fredrik Lundberg…

Läs mer
Pressreleaser | 11 Dec 2023 | Waystream

Waystream Group AB: Waystream have…

The frame agreement between Telenor Group and Waystream includes Waystream’s complete product portfolio and enables all Telenor owned businesses to purchase Waystream products. The tender was developed for DNA in…

Läs mer
Pressreleaser | 11 Dec 2023 | Waystream

Waystream Group AB: Waystream har…

Ramavtalet mellan Telenor Group och Waystream inkluderar hela Waystreams produktportfölj och möjliggör för samtliga Telenor-ägda bolag att köpa Waystreams produkter men upphandlingen var framtagen för DNA i Finland. ”Att en…

Läs mer
Pressreleaser | 28 Nov 2023 | Waystream

Analysguiden: ANALYS Waystream Group:…

Waystream upplever en fortsatt avvaktande stadsnätsmarknad. Kvartalet kom in något under Analysguidens förväntningar och motiverat värde justeras till 50 kronor. Utvecklingen under Q3 Waystreams omsättning minskade under Q3 med 27%…

Läs mer

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024