AFFÄRSIDÉ

Waystream är en ledande svensk leverantör av aktiv utrustning för fiberoptiska nät. Företaget utvecklar och säljer nätverksprodukter, så kallade switchar, som används till att ansluta hushåll och företag till stadsnät och operatörer via fiber, så de kan ta del av de digitala erbjudanden operatörerna erhåller. Via anslutningarna genom switcharna levereras bredbandstjänster som TV, bredband och telefoni. Switcharna är antingen placerade i kundernas kopplingsskåp i villaområden eller till exempel i källaren på flerbostadshus och kontor. Dessa switchar hjälper till att göra näten snabbare, mer säkra, stabilare och redundanta så avbrott i operatörernas tjänster kan minimeras. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät och genom innovativa lösningar optimera nätet till att leverera höghastighetstjänster som främjar samhällets digitala utveckling.

Bransch: Kommunikation
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: WAYS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 14 Apr 2023 | Waystream

Bra tillväxt i Q1’23 och vår lå…

  Bra tillväxt i Q1’23 med en svagare marginal y/y Waystream rapporterade en nettoomsättning på 30,4 mkr (25,3 mkr) vilket innebar en tillväxt på 20%, i linje med Q1’22 (20%),…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Mar 2023 | Waystream

Kvalitetsbolag med stor…

  Lönsamt tillväxtbolag med internationell expansion i korten Waystream är ett lönsamt tillväxtbolag inom bredbandsinfrastruktur, som står inför en internationell expansion utanför Norden. Bolaget har starka marknadspositioner på hemmamarknaden som…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 May 2023 | Waystream

Waystream Group AB: Telia Estland bestä…

”Waystream lever upp till alla våra krav. Vi byter succesivt ut våra nuvarande accesswitchar och Waystreams framtidssäkra produkter är precis vad vi behöver. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Waystream

Waystream Group AB: Waystream får…

Den typen av LowPower SFP:er som Waystream nu har ensamrätt till kan minska den totala strömförbrukningen med upp till 30 procent för en accesswitch. Dessa SFP:er är helt kompatibla med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Waystream

Analysguiden: ANALYS Waystream Group: Ö…

Tillväxtresan fortsätter in i 2023 men lönsamheten pressas under Q1. Det motiverade värdet justeras ned men en stor marknad hägrar och investeringscaset är intakt. 20% omsättningstillväxt till lägre marginal i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Waystream

Penser Access: Bra tillväxt i Q1’23…

Bra tillväxt i Q1’23 med en svagare marginal y/y Waystream rapporterade en nettoomsättning på 30,4 mkr (25,3 mkr) vilket innebar en tillväxt på 20%, i linje med Q1’22 (20%), men…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Waystream

Redeye: Waystream - Potential still…

Redeye saw a sales performance in the quarter that did not meet our high expectations but still showed a healthy organic growth of 20%. We assess that the 1-2 orders…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Apr 2023 | Waystream

Waystream Holding AB: Delårsrapport …

Fortsatt hög investeringstakt – för långsiktig tillväxt Första kvartalet 2023 blev ytterligare ett bra kvartal där vi överträffar vårt tillväxtmål. Glädjande är att vi kunnat påbörja leveranserna till vår stora…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Waystream

Penser Access: Intervju med Waystream -…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Waystreams VD Fredrik Lundberg om bolagets resa fram till dagens starka marknadsposition och hur utsikterna framåt ser ut. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2023 | Waystream

Penser Access: Kvalitetsbolag med stor…

Lönsamt tillväxtbolag med internationell expansion i korten Waystream är ett lönsamt tillväxtbolag inom bredbandsinfrastruktur, som står inför en internationell expansion utanför Norden. Bolaget har starka marknadspositioner på hemmamarknaden som bas,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Mar 2023 | Waystream

Uppdaterad kallelse till årsstämma i…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 mars 2023 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Feb 2023 | Waystream

Analysguiden: ANALYS Waystream: Fortsä…

Waystream avslutar året exemplariskt och växer rörelseresultat i Q4 med hela 97 procent. Analysguiden skruvar upp prognoserna för 2023-2024 samt höjer riktkursen till 100 kr. Avslutar 2022 med 94% tillväxt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023