AFFÄRSIDÉ

Waystream är en ledande svensk leverantör av aktiv utrustning för fiberoptiska nät. Företaget utvecklar och säljer nätverksprodukter, så kallade switchar, som används till att ansluta hushåll och företag till stadsnät och operatörer via fiber, så de kan ta del av de digitala erbjudanden operatörerna erhåller. Via anslutningarna genom switcharna levereras bredbandstjänster som TV, bredband och telefoni. Switcharna är antingen placerade i kundernas kopplingsskåp i villaområden eller till exempel i källaren på flerbostadshus och kontor. Dessa switchar hjälper till att göra näten snabbare, mer säkra, stabilare och redundanta så avbrott i operatörernas tjänster kan minimeras. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät och genom innovativa lösningar optimera nätet till att leverera höghastighetstjänster som främjar samhällets digitala utveckling.

Bransch: Kommunikation
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: WAYS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 17 May 2024 | Waystream

Tecken på att efterfrågan bottnar ur…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2024 | Waystream

Fortsatt låga investeringar i accessnä…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2023 | Waystream

Fortsatt svagt resultat, men…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2023 | Waystream

Svag utrullning av stadsnätskunder i…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2023 | Waystream

Analyskommentar - Svag utrullning bland…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2023 | Waystream

Bra tillväxt i Q1’23 och vår lå…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Mar 2023 | Waystream

Kvalitetsbolag med stor…

Läs analysen
Pressreleaser | 17 May 2024 | Waystream

Redeye: Waystream Group - Some steps in…

Redeye saw a mixed picture in the first quarter. Sales performance was better than expected, even if the product/client mix greatly affected gross margins. We are encouraged to see that…

Läs mer
Pressreleaser | 17 May 2024 | Waystream

Penser Access by Carnegie: Waystream:…

Bra försäljningsökning men produktmixen tynger bruttomarginalen Waystream rapporterade ett Q1’24 med både positiva och mer utmanande inslag. Försäljningen växte med 17% y/y, där Norden utanför Sverige visade klart starkast tillväxt,…

Läs mer
Rapporter | 16 May 2024 | Waystream

Waystream Group AB: Delårsrapport…

VD kommenterar Ökad försäljning och minskad kapitalbindningUnder första kvartalet 2024 har Waystream Group haft en försäljningsökning på 17 % och samtidigt minskat varulagret med 13 MSEK till 47 MSEK vilket…

Läs mer
Pressreleaser | 28 Mar 2024 | Waystream

Waystream Group AB: Waystream får…

Skellefteå Kraft Fibernät är den ledande fiberleverantören i Skellefteå kommun med 33 000 anslutna hushåll, företag och offentliga verksamheter. De genomförde under 2023-24 en stor upphandling av access-switchar med tillbehör…

Läs mer
Pressreleaser | 18 Mar 2024 | Waystream

Kallelse till årsstämma i Waystream…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2024 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

Läs mer
Pressreleaser | 7 Mar 2024 | Waystream

Analysguiden: ANALYS Waystream Group:…

Q4 var ett utmanande kvartal men Analysguiden noterar en positiv utveckling i Centraleuropa och Tyskland. Aktien är hårt pressad efter ett svagt 2023 och motiverat värde sätts vid 40 kronor.…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Feb 2024 | Waystream

Waystream Group AB: Väljer Waystream av…

Bjäre Kraft i södra Sverige erbjuder bland annat fiber, bredband, TV, solceller och elnät. De har ca 37000 privat- och företagskunder i sitt nät. Hållbarhet är viktigt för Bjäre Kraft.…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Waystream

Penser Access by Carnegie: Waystream -…

Utmanande år för Waystream 2023 blev ett utmanande år för Waystream. Intäkterna i Q4’23 minskade med 59% och för helåret 2023 med 25%. EBIT fortsatte att utvecklas svagt under 2023…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Waystream

Redeye: Waystream Q4’23 - A perfect…

Redeye saw a sales performance that was very weak and thus did not meet our expectations. The primary reason continues to be customers’ wait-and-see behavior, primarily the Nordics. We understand…

Läs mer
Rapporter | 15 Feb 2024 | Waystream

Waystream Group AB: Bokslutskommunik…

VD kommenterar Fjärde kvartalet 2023 nådde försäljningen och resul­taten inte upp till våra förväntningar och avslutade ett tufft år för både Waystream och vår bransch. Orderingången under kvartalet var lägre…

Läs mer

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024