AFFÄRSIDÉ

Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar elproduktion.

Bransch: Kraftförsörjning
Marknad: Small Cap
Tickerkod: ARISE

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Arise

Starkt inom Development men Production…

Affärsidé Arise Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2022 | Arise

Analyskommentar - Starkt resultat från…

Affärsidé Arise Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Arise

Arise imponerar med försäljning av Kö…

Affärsidé Arise Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Arise

Analyskommentar - Neutral Q2 men Kö…

Affärsidé Arise Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2022 | Arise

Starkt Q1-resultat och kassaflöde

Affärsidé Arise Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2022 | Arise

Analyskommentar - Fortsatt höga…

Affärsidé Arise Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2022 | Arise

Egen kraftproduktion ger styrka

Affärsidé Arise Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar…

Läs analysen
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Arise

Arise AB: Arise has secured rights to…

Per-Erik Eriksson, CEO, Arise AB: ”We are very proud that Persson Invest has chosen Arise as partner for the development of wind power on its land, where we see good…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Arise

Arise AB: Arise har säkrat rättigheter…

Per-Erik Eriksson, VD, Arise AB: ”Vi är mycket stolta att Persson Invest har valt Arise som partner för utveckling av vindkraft på sina marker där vi ser en god potential…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | Arise

Arise AB: Power production in December…

In total the Company produced 292 GWh last year, which is approx. 15 percent under budget (343 GWh). As from now we will publish our production quarterly. Halmstad, 10 January…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | Arise

Arise AB: December månads produktion 25…

Totalt producerade bolaget 292 GWh under fjolåret vilket är ca 15 % under budget om 343 GWh. Bolaget kommer fortsättningsvis att publicera produktionen kvartalsvis. Halmstad 10 januari 2023 ARISE AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Arise

Arise AB: Kommuniké Extra bolagsstämma…

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett teckningsoptionsprogram för anställda i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2022 II”). För genomförande av Teckningsoptionsprogram…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Arise

Arise AB: Bulletin EGM

The General Meeting resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to implement a warrant program for employees in the company based on issue and transfer of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2022 | Arise

Arise AB: Power production in November…

Weaker winds than normal in November resulted in a power production of 26.8 GWh, compared to the month’s budget of 32.3 GWh. Halmstad, 8 December 2022 ARISE AB (publ) For…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2022 | Arise

Arise AB: November månads produktion 26…

Halmstad den 8 december 2022 ARISE AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Erik Eriksson, VD, Arise AB, +46 702 409 902 Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Arise

Arise AB: Notice to attend Extraordinary…

The board of directors has decided that the EGM will be held only by advance voting (postal vote) in accordance with temporary legislation. This means that the EGM will be…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Arise

Arise AB: Kallelse till extra bolagsstä…

Aktieägarna i Arise AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023