AFFÄRSIDÉ

Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar elproduktion.

Bransch: Kraftförsörjning
Marknad: Small Cap
Tickerkod: ARISE

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 May 2023 | Arise

Förvärv i Finland bygger projektportf…

  Stark Q1’23 med stort bidrag från Production Arise rapporterade ett starkt Q1’23. Omsättningen ökade med 22% till 107 mkr och EBIT med 25% till 61 mkr. Projektportföljen ökade till…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2023 | Arise

Analyskommentar - Offensiv expansion i…

  Offensiv expansion i Finland bygger upp projektportföljen Arise har meddelat att man har förvärvat 51% av det finska bolaget Pohjan Voima för EUR 12m samt ytterligare eventuellt EUR 18m…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Arise

Större projektportfölj och mer egenä…

  Stabilt kvartal utan överraskningar Arise rapporterade en försäljning på 106 mkr (79 mkr) och en justerad EBIT på 37 mkr (17 mkr) för Q4’22. För helåret 2022 uppgick försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Arise

Starkt inom Development men Production…

  Development starkt i Q3 medan Production var svagt Arise rapporterade ett starkt Q3’22 med EBIT om 697 mkr (61), främst drivet av försäljningen av projektet Kölvallen för totalt ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2022 | Arise

Analyskommentar - Starkt resultat från…

  Arise rapporterade ett starkt Q3’22 med ett EBIT på 697 mkr (61), främst drivet av försäljningen av projektet Kölvallen för totalt ca EUR 100 m i försäljningsvärde. För segment…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Arise

Arise imponerar med försäljning av Kö…

  Stark Q2 och försäljning av Kölvallen lyser Arises nettoomsättning uppgick till 53 (36) mkr och EBIT till 10 (-6) mkr; en tydlig förbättring jämfört med Q2’21. Det är framför…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Arise

Analyskommentar - Neutral Q2 men Kö…

  Arise rapporterade en försäljning på 53 mkr (36 mkr) och EBIT på 10 mkr (-6). Inom Development var intäkterna små (7 mkr) och resultatet nära 0 men inom Production…

Läs analysen
Pressreleaser | 8 May 2023 | Arise

Redeye: Arise - A solid Q1 and a growing…

Redeye updates its estimates following Arise’s Q1 report. We consider the Q1 report solid, where realised electricity prices exceeded our estimates due to price hedges affecting positively. Also, the project…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Arise

Penser Access: Arise - Förvärv i…

Stark Q1’23 med stort bidrag från Production Arise rapporterade ett starkt Q1’23. Omsättningen ökade med 22% till 107 mkr och EBIT med 25% till 61 mkr. Projektportföljen ökade till 4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Arise

Arise AB: Bulletin from Arise's AGM

At the Annual General Meeting on 4 May, 2023 in Arise AB (publ) it was resolved: to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Arise

Arise AB: Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma den 4 maj 2023 i Arise AB (publ) beslutades att: fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, vinstutdelning ska lämnas med 1 krona per aktie för räkenskapsåret…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Arise

Arise AB: Delårsrapport 1 januari-31…

Första KVARTALET (1 Januari-31 Mars 2023) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 107 (88) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 76 (61) mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 61 (46) mkr.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Arise

Arise AB: Interim report 1 January-31…

First QUARTER (1 January-31 March 2023) Net sales for the quarter amounted to MSEK 107 (88). Operating profit before depreciation and amortisation (EBITDA) totalled MSEK 76 (61). Operating profit (EBIT)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | Arise

Formal waiver of certain conditions for…

The terms of the Arise senior unsecured green bond 2022/2026 permits shareholder loans to be provided to companies that Pohjan Voima controls more than 50 percent. A limited part, a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | Arise

Formell dispens från villkor för Arise…

Villkoren för Arise seniora icke-säkerställda gröna obligation 2022/2026 medger att sådana aktieägarlån lämnas till bolag som Pohjan Voima kontrollerar till mer än 50 procent. En begränsad del, högst 700 000…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | Arise

Redeye: Arise - Increased valuation…

Redeye increases its Arise estimates and fair value range following the acquisition of Pohjan Voima. We deem the acquisition to be value accretive and should start contributing positively to Arise’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | Arise

Arise AB: Första kvartalets produktion…

Halmstad 12 april 2023 ARISE AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Erik Eriksson, CEO Arise AB, +46 702 409 902 Markus Larsson, CFO Arise AB, +46 735 321 776 Denna information är…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1