AFFÄRSIDÉ

Arise affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av verken.

Bransch: Kraftförsörjning
Marknad: Small Cap
Tickerkod: ARISE

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 May 2022 | Arise

Starkt Q1-resultat och kassaflöde

  Egen produktion fortsätter att glänsa Arise nettoomsättning uppgick till 88 (47) mkr och EBIT till 46 (7) mkr; en tydlig förbättring jämfört med Q1’21. Det är framför allt segment…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2022 | Arise

Analyskommentar - Fortsatt höga…

  Fortsatt höga marginaler drivet av egen produktion Arise rapporterade en nettoomsättning på 88 (47), EBIT på 46 mkr (7) samt ett nettoresultat på 37 mkr (-4). En solid rapport…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2022 | Arise

Egen kraftproduktion ger styrka

  Starkt kvartal från egen produktion Arises nettoomsättning uppgick till 278 (130) mkr och EBIT till 79 (-37) mkr, vilket var högre än vår prognos på 261 respektive 73 mkr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Arise

Stark tillväxt

  Q1 Arises nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 117 (24) mkr och EBITDA till 76 (0) mkr. Vi väntade oss ett starkt kvartal med 96 mkr i omsättning samt 49…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Oct 2021 | Arise

Bra tillfälle att öka exponering mot…

  Terminspriser indikerar uppsida i egen produktion Den senaste tidens uppgång i terminspriserna på elmarknaden bör stödja intäkter från bolagets ägda vindkraftsproduktion. Prisuppgången har varit mest markant i södra Sverige,…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2021 | Arise

Arise Q2

  Tillväxt y/y Arises omsättning i Q2 uppgick till 36 mkr (30) och EBITDA 12 mkr (6). Försäljning av el uppgick till 28 mkr, vilket är en stark siffra givet…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 May 2021 | Arise

Arise – säljer projekt

  Säljer två projekt Arise säljer projekten Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden vilka sammanlagt uppgår till 242 MW. Köpeskillingen beräknas uppgå till EUR 20,1 m. Projekten har blivit uppskjutna tidigare och erhållit…

Läs analysen
| 17 May 2022 | Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Arise AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556274-6726 Arise AB Instrument SE0002095604 Aktier Innehavare Länsförsäkringar Fondförvaltning AB   Före transaktionen Antal aktier 2 256 295 Antal…

Läs hela nyheten
| 9 May 2022 | Arise

Arise AB: April månads produktion 22,9…

Halmstad den 9 maj 2022 ARISE AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Erik Eriksson, VD, Arise AB, +46 702 409 902 Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt…

Läs hela nyheten
| 9 May 2022 | Arise

Arise AB: Power production in April 22.9…

Weaker winds than normal in April resulted in a power production of 22.9 GWh, compared to the month’s budget of 26.9 GWh. Halmstad, 9 May 2022 ARISE AB (publ) For…

Läs hela nyheten
| 9 May 2022 | Arise

Arise AB (publ) has successfully issued…

The net proceeds will be used in accordance with Arise’s newly established Green Financing Framework, including financing of new renewable energy projects. DNB Markets acted as Sole Bookrunner and Sustainability Advisor,…

Läs hela nyheten
| 9 May 2022 | Arise

Arise AB (publ) har framgångsrikt…

Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Arise nyinrättade Green Financing Framework, inklusive finansiering av nya projekt för förnybar energi. DNB Markets har agerat Sole Bookrunner och Sustainability Advisor, Setterwalls…

Läs hela nyheten
| 4 May 2022 | Arise

Arise AB: VD:s presentation från Arise…

På vår hemsida https://www.arise.se/sv/bolagsstamma finns nu en film med VD:s presentation i samband med dagens årsstämma. Halmstad den 4 maj 2022 ARISE AB (publ)                                                                                            För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Erik…

Läs hela nyheten
| 4 May 2022 | Arise

Arise AB: CEO's presentation on Arise's…

The presentation is now available on our website https://www.arise.se/en/annual-general-meetings Halmstad 4 May, 2022 ARISE AB (publ) For further information, please contact Per-Erik Eriksson, CEO Arise AB, +46 702 409 902 Markus Larsson,…

Läs hela nyheten
| 4 May 2022 | Arise

Arise AB: Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma den 4 maj 2022 i Arise AB (publ) beslutades att: fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021, arvode till styrelsen och…

Läs hela nyheten
| 4 May 2022 | Arise

Arise AB: Arise's AGM

At the Annual General Meeting on 4 May, 2022 in Arise AB (publ) it was resolved: to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the…

Läs hela nyheten
| 4 May 2022 | Arise

Arise AB: Interim report 1 January - 31…

First QUARTER (1 January – 31 March 2022) Net sales for the quarter amounted to MSEK 88 (47). Operating profit before depreciation and amortisation (EBITDA) totalled MSEK 61 (23). Operating…

Läs hela nyheten