Datum Titel Alternativ
2024-04-26 Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Oct 2023 | Rottneros

Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden

 

Solid Q3-rapport visar på styrka i fokus på nischprodukter

En stark volymutveckling och en god kostnadskontroll genererade en EBIT på 49 mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 7,1% under Q3. Detta trots tuffa marknadsförutsättningar vad gäller efterfrågan, försäljningspris och kostnadsinflation. Omsättningen sjönk med 2% y/y för jämförbara enheter. Höga försäljningsvolymer (+19% y/y) motverkades av ett lägre massapris (-21%). De rörliga kostnaderna är på en fortsatt hög nivå drivet av priset på vedråvara. Massaproduktionen steg med 3% y/y, vilket är i linje med det långsiktiga målet. Vi ser tydliga tecken på att Rottneros nischstrategi med kundanpassad massa ger god avkastning även när den generella efterfrågan viker.

Stabiliserat massapris och avtagande kostnadsinflation

Massamarknaden har stabiliserats under tredje kvartalet och präglades av ökade leveranser, sjunkande lager och ett stopp för ett fallande massapris. Det råder dock stor osäkerhet i hur uthållig vändningen är. I Europa har lagren minskat och listpriset planat ut runt USD 1 145 (-8% q/q). I oktober har en prishöjning aviserats på USD 50. Kostnadssituationen för vedråvara har förbättrats till följd av en ökad lokal tillgång och minskad import, samt lägre kostnader för kemikalier. Rottneros investeringsprojekt bidrar med tillväxt och kostnadseffektiviseringar under 2024.

Värdering och starka finanser ger stöd

Vi höjer vår vinstprognos för 2023, men sänker estimaten för 2024-25e till följd av högre vedråvara på lite längre sikt. Vi lämnar dock vårt DCF-baserade motiverade värde oförändrat på 14-15 kr efter att vi tagit i beaktande investeringar i CTMP-kapacitet, förnyelsebar energi och förpackningar. Rottneros har starka finanser med en soliditet på 66% och en nettokassa på 264 mkr. Aktien värderas idag till 20% rabatt på eget kapital, P/EK 0,8x, vilket är en historiskt låg nivå. Vi ser lönsamhetsutmaningar i det korta perspektivet, men gör bedömningen att Rottneros åtminstone bör värderas i paritet med eget kapital per aktie (12,6 kr) vid denna tidpunkt i konjunkturcykeln för pappersmassa.

 

2023-07-24 Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning Visa Stäng
2023-02-07 Väl rustad för potentiella utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Tecken på att den heta massmarknaden svalnar Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3