AFFÄRSIDÉ

Corline Biomedical arbetar med substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Sedan tidigare ytbelägger Corline medicintekniska produkter med heparinsubstans som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: CLBIO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 May 2023 | Corline Biomedical

Imponerande avtal

  Framsteg med Imperative Care Corline meddelade under torsdagen att de ingått ett avtal med Imperative Care avseende licensrättigheter till bolagets ytbeläggningsteknologi (CHS). Avtalet har potential att generera 150 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2023 | Corline Biomedical

Analyskommentar - Imponerande avtal

  Corline meddelar idag att de ingått ett avtal med Imperative Care avseende licensrättigheter till bolagets ytbeläggningsteknologi (CHS). Avtalet har potential att generera 150 mkr till Corline årligen inom ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2023 | Corline Biomedical

Snart dags för Renaparin

  Fortsatt starkt på intäktssidan Corline levererade under torsdagen en stark rapport som var i linje med våra förväntningar. Försäljningen växte över 100% y/y och landade på 7,4 mkr. All…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Corline Biomedical

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

  Corline levererade under morgonen en stark rapport som var i linje med våra förväntningar. Försäljningen växte över 100% y/y och landade på 7,4 mkr. Rörelseresultatet kom in på 1,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Mar 2023 | Corline Biomedical

Analyskommentar - Registreringsgrundande…

  En av Corlines kunder inom den medicintekniska delen, Kardium, meddelade under gårdagen att den första patienten framgångsrikt blivit behandlad i den registreringsgrundande ”PULSAR-studien” med deras Globe-kateter (ytbelagd med CHS)…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Corline Biomedical

Fortsatt uppmuntrande utveckling

  Bra momentum i försäljningen Corline rapporterade under fredagen ett omsättningsrekord för tredje kvartalet i rad. Försäljningen uppgick till 8,2 mkr och rörelseresultatet till 0,3 mkr, vilket var bättre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Corline Biomedical

Analyskommentar - Nya data stödjer…

  Corline, specialiserade på ytbeläggning av medicinska implantat och organ, meddelade igår att deras nordamerikanska kund Kardium presenterat kliniska data för deras ytbelagda Globe-kateter under en medicinsk konferens i Boston.…

Läs analysen
Pressreleaser | 5 May 2023 | Corline Biomedical

Penser Access: Imponerande avtal -…

Framsteg med Imperative Care Corline meddelade under torsdagen att de ingått ett avtal med Imperative Care avseende licensrättigheter till bolagets ytbeläggningsteknologi (CHS). Avtalet har potential att generera 150 mkr till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Corline Biomedical

Rättelse av pressmeddelande: Corline…

Det pressmeddelande som skickades ut 04/05/2023 07:21 saknade hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är tillagd i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. Rättelsen lämnades…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Corline Biomedical

Corline Biomedical och Imperative Care…

Corline Biomedical AB (”Corline”) har ingått avtal med det Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care som är verksamt inom strokevård. Avtalet avser licensrättigheter till Corlines teknologi och leverans av produkter coatade med Corlines…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Corline Biomedical

Kommuniké från årsstämma i Corline…

Idag den 3 maj 2023 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Corline Biomedical

Penser Access: Snart dags för Renaparin…

Fortsatt starkt på intäktssidan Corline levererade under torsdagen en stark rapport som var i linje med våra förväntningar. Försäljningen växte över 100% y/y och landade på 7,4 mkr. All försäljning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Corline Biomedical

Penser Access: Intervju med Corline…

I den här intervjun berättar Henrik Nittmar, VD på Corline Biomedical, om bolagets resultat för det första kvartalet. Vi får även veta mer om det nyhetsflöde bolaget förväntar sig framöver.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Corline Biomedical

Corline Biomedical AB offentliggör del…

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | Corline Biomedical

Corline Biomedical publicerar å…

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2022, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se . För mer information om Corline, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VDTelefon: +46 (0)18…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2023 | Corline Biomedical

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE…

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 (” Bolaget ”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2023 | Corline Biomedical

Corline Biomedical AB: Kardium inleder…

Corlines kund Kardium meddelar att den första patienten i PULSAR IDE-studien har behandlats med lyckat resultat. PULSAR IDE kommer att ligga till grund för registrering och kommersialisering av Kardiums Globe…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023