Penser Access by Carnegie & Penser Future by Carnegie

Tjänsterna Penser Access by Carnegie och Penser Future by Carnegie syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag. En ökad uppmärksamhet gynnar såväl bolagets verksamhet som omsättningen i aktien.

FÖR DIG SOM FÖLJER SMALL CAP-BOLAG

Det finns ett utbrett intresse bland investerare och aktieintresserade att följa de mindre börsbolagen. Utbudet av information och analyser för många av dessa bolag är dock väldigt begränsat. Den information som finns tillgänglig kommer ofta direkt från bolaget i form av delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Penser Access by Carnegie och Penser Future by Carnegie syftar till att bli ytterligare en källa till information och intressanta vinklingar på Small Cap-bolag, som vi hoppas ska utgöra ett verktyg när Du bildar Dig en uppfattning om en investeringsmöjlighet.

​Vi måste förstås betona att aktieplaceringar är riskfyllda och för investeringar i mindre bolag finns dessutom ofta en illikviditetsaspekt att ta hänsyn till. I Penser Access-analyserna lämnas varken riktkurs eller någon rekommendation, däremot en bedömning av bolagets potential i form av ett motiverat värde och risknivå vilket vi hoppas är till värde för Dig. Penser Future-analyser innehåller inget motiverat värde, i stället utgår analytikern från fyra olika områden för att bedöma bolaget och belysa de styrkor och svagheter som observerats. 

Du kan även följa Penser Access by Carnegie och Penser Future by Carnegie på Twitter här, LinkedIn här eller genom att prenumerera på våra utskick via vår hemsida. 

FÖR BOLAGEN – EN MÖJLIGHET TILL ÖKAD EXPONERING

Genom våra tjänster erbjuder vi börsbolag ett samarbete med Carnegie Investment Bank. Detta sker genom uppdragsanalys vilken distribueras till ett mycket stort antal intressenter, bolagspresentationer på banken samt kontakter med bankens olika avdelningar när behov uppstår. Marknadsföring sker bland annat genom exponering av ert bolag på den här sidan.

UPPDRAGSANALYS – vi följer bolaget och inleder bevakningen med en mer omfattande initieringsanalys. Därefter uppdateras analysen varje kvartal i samband med delårsrapporten. Viktiga händelser, som t ex avyttring av stort affärsområde, kan föranleda en separat uppdaterad analys utöver kvartalsanalyserna.

DISTRIBUTION – Analyserna distribueras till ett stort antal mottagare via nyhetsdistributören MFN. Därutöver skickas analyser och estimat in till finansiella databaser.

KONTAKTPERSON

Robert Tovi
E-post: robert.tovi@carnegie.se