OM PENSER ACCESS

Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag. En ökad uppmärksamhet gynnar såväl bolagets verksamhet som omsättningen i aktien. Penser Access är en tjänst av Erik Penser Bank som är en privatägd bank. Vi fokuserar på att skapa värden för våra kunder och erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare.

FÖR DIG SOM FÖLJER SMALL CAP-BOLAG

Det finns ett utbrett intresse bland investerare och aktieintresserade att följa de mindre börsbolagen. Utbudet av information och analyser för många av dessa bolag är dock väldigt begränsat. Den information som finns tillgänglig kommer ofta direkt från bolaget i form av delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Penser Access syftar till att bli ytterligare en källa till information och intressanta vinklingar på Small Cap-bolag, som vi hoppas ska utgöra ett verktyg när Du bildar Dig en uppfattning om en investeringsmöjlighet.

Vi måste förstås betona att aktieplaceringar är riskfyllda och för investeringar i mindre bolag finns dessutom ofta en illikviditetsaspekt att ta hänsyn till. I Penser Access-analyserna lämnas varken riktkurs eller någon rekommendation, däremot en bedömning av bolagets potential och risknivå vilket vi hoppas är till värde för Dig. Du kan även följa Penser Access på Twitter (@EP_Access) eller genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev nedan.

FÖR BOLAGEN – EN MÖJLIGHET TILL ÖKAD EXPONERING

Genom vår tjänst Penser Access erbjuder vi börsbolag ett samarbete med Erik Penser Bank. Detta sker genom uppdragsanalys vilken distribueras till ett mycket stort antal intressenter, bolagspresentationer på banken samt kontakter med bankens olika avdelningar när behov uppstår. Marknadsföring sker bland annat genom exponering av ert bolag på den här sidan.
UPPDRAGSANALYS – vi följer bolaget och inleder bevakningen med en mer omfattande initieringsanalys. Därefter uppdateras analysen varje kvartal i samband med delårsrapporten. Viktiga händelser, som t ex avyttring av stort affärsområde, kan föranleda en separat uppdaterad analys utöver kvartalsanalyserna.

DISTRIBUTION – Analyserna distribueras till ett stort antal mottagare via nyhetsdistributören MFN. Därutöver skickas analyser och estimat in till finansiella databaser.

BOLAGET SYNS PÅ BANKEN – vi erbjuder bolaget att presentera verksamheten i våra trevliga lokaler i centrala Stockholm i samband med kvartalsrapporter, bolagsdagar eller andra sammanhang. Genom våra tjänster, som aktierådgivning och storbolagsanalys, har vi goda kontakter med institutioner och andra investerare och kan därmed hjälpa till med t ex större aktieplaceringar.

KONTAKTPERSON

Robert Tovi
E-post: robert.tovi@penser.se
Telefon: +46 8 463 80 66