AFFÄRSIDÉ

Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem. Bolaget säljer primärt på de nordiska marknaderna och har sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Bransch: Industri
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CONF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Återhämtning av resultatet kommande…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Nordic LEVEL Group

Redan nu 450 mkr i omsättning i å…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Nordic LEVEL Group

Förvärvet av LEVEL transformativt

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB och IP Security…

Efter genomförd due diligence process som slutfördes i november 2022 har förhandlingar pågått mellan parterna men det har nu visat sig att man står för långt ifrån varandra avseende några…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jan 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Totalt utnyttjades 9 987 910 TO 3 och 6 637 427 TO 4 för teckning av sammanlagt 17 456 596 aktier. Nordic LEVEL Group tillförs därmed totalt cirka 20,4 MSEK.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Jörgen Lundgren…

Bolaget har på kort tid nått en omsättningstakt om ca 500 MSEK och fortsätter nu i oförminskad takt mot det kommunicerade finansiella omsättningsmålet om 1 miljard SEK och 10 procent…

Läs hela nyheten
Analyser | 21 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Penser Access: Analyst Presentation of…

Equity analyst Markus Almerud follows up on Nordic LEVEL Group after the earnings season. He discusses the sales growth, where it is on its journey towards one billion in revenues,…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Penser Access: Fortsatt förbättrad…

Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Den fjärde och…

Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sina optioner kan anmäla detta till sin bank eller förvaltare när som helst under teckningsperioden för optionsinlösen, 1-31 december 2022. Betalning ska vara tillhanda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Det bekräftade tilldelningsbeslutet avser såväl stationär som mobil bevakning, receptions- och larmcentralstjänster samt eventsäkerhet. Nordic LEVEL Group har sedan tidigare ett befintligt avtal med kunden som nu även utökas till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Corepart uppvisar en ökad tillväxt motsvarande 67 procent jämfört med motsvarande 12 månaders period. Under perioden september – oktober, har bolaget tagit in 32 enskilda affärer till ett värde av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Nov 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat p…

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag punkt 8, i kallelse och beslutsunderlag.  Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt. För ytterligare information kontakta: Thomas Lundin, VD och koncernchef  E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.comTel:…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Nov 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport…

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI – SEPTEMBER 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 113,0 (66,9) MSEK, en tillväxt på 68,7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den organiska tillväxten…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3