AFFÄRSIDÉ

Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem. Bolaget säljer primärt på de nordiska marknaderna och har sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Bransch: Industri
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CONF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 30 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Borde se marginaltrenden vända kommande…

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Tror marginalerna kommer tillbaka under…

  Fortsätter växa kraftigt… LEVELs tillgängliga marknad växer med ca 8% per år och LEVEL fortsätter att växa snabbare än marknaden – den organiska tillväxten var 20% 2022. Samtidigt fortsätter…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

  Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

  Genomför sitt tredje större förvärv… Nordic LEVEL Group (LEVEL) har meddelat att de avser att förvärva IP Security Scandinavia, en system-, tjänste- och produktleverantör inom säkerhetsbranschen. Bolaget har en…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

  God underliggande marknad och fortsatt förbättrat resultat Den underliggande efterfrågan för säkerhetsprodukter fortsätter vara god och LEVEL såg 8% organisk tillväxt i Q2. Tillfälliga kostnader som till exempel integrations-…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Återhämtning av resultatet kommande…

  Säkerhetsmedvetenheten har accentuerats Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarande halva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Nordic LEVEL Group

Redan nu 450 mkr i omsättning i å…

  Förvärvet av Corepart stängt och de ligger nu i årstakt på 450 mkr i omsättning Nordic LEVEL Group har nu stängt förvärvet av Corepart, vilket adderar 66 mkr till…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Styrelsen i Nordic LEVEL Group AB (publ) (”LEVEL” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 24 april 2023 (”Företrädesemissionen”),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Penser Access: Borde se marginaltrenden…

Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11 % organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

”Denna affär är ett praktexempel på vad vi strävar efter i vårt dagliga arbete. Synergier mellan tekniken och människan, engagemanget av medarbetarna och kvalitén i leveransen. Jag är övertygad om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat p…

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 fastställdes. Beslut om att behandla årets resultat om 25 598 000 kr i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport f…

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI – MARS 2023 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,5 (72,1) MSEK, en tillväxt på 46,4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

För ytterligare information kontakta: Jörgen Lundgren, VD och koncernchef Tel 08-620 82 00 E-post: jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com (jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com?subject=Kontakt%20fr%C3%A5n%20pressmeddelande)

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Å…

Nordic LEVEL Group ABÅrsredovisningVasagatan 12 C172 67 Sundbyberg Det går även bra att beställa via e-post: annika.walander@nordiclevelgroup.com (annika.walander@nordiclevelgroup.com?subject=%C3%96nskar%20best%C3%A4lla%20%C3%85rsredovisning%202022)Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL…

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2023,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Styrelsen för…

Styrelsen i Nordic LEVEL Group AB (publ) (”LEVEL” eller ”Bolaget”) har beslutat om en partiellt säkerställd företrädesemission av units om cirka 83,0 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Villkoren i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Penser Access: Intervju med Nordic LEVEL…

Aktieanalytiker Markus Almerud intervjuar Jörgen Lundgren, Nordic LEVEL Groups nya VD. De diskuterar Jörgens bakgrund, marknaden, fördelen av att leverera helhetslösningar, vad som driver Technology, Coreparts unika betalmodell, SL-avtalet och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023