AFFÄRSIDÉ

Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem. Bolaget säljer primärt på de nordiska marknaderna och har sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Bransch: Industri
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CONF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Återhämtning av resultatet kommande…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Nordic LEVEL Group

Redan nu 450 mkr i omsättning i å…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Nordic LEVEL Group

Förvärvet av LEVEL transformativt

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Pressreleaser | 31 Aug 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: VDs kommentar…

LEVEL fortsätter ta plats som en innovatör som driver förändring av säkerhetsbranschen. Vår uttalade strategi att med nya värdeskapande erbjudanden kombinera människa och teknik tas emot väl av kunderna och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport…

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL – JUNI 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 100,8 (58,5) MSEK, en tillväxt på 72,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Aug 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

LEVELs nya bolag inom Cyber Security, erbjuder initialt tjänster i två leveransområden: Advisory services – behovet av strategisk cyberrådgivning och designtjänster för företag och myndigheter är akut och förblir stort…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Aug 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

”Jag är stolt över att vi i Per Geijer har lyckats rekrytera en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kvalificerade profiler. Med Per accelererar vi den pågående utvecklingen av rådgivnings-verksamheten tillsammans…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Totalt utnyttjades 4 960 TO 3 och 493 122 TO 4 för teckning av sammanlagt 522 984 aktier. Nordic LEVEL Group tillförs därmed totalt cirka 0,6 MSEK. När aktierna från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat p…

Beslutades att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, för tiden intill nästa årsstämma hållits välja följande nya styrelseledamöter i Nordic LEVEL Group AB (publ.): Jörgen Lundgren Peter Borsos Samir Taha Gerth…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Kallelse till extra bolagsstämma i…

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 28 juni 2022,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Den tredje…

Enligt villkoren, som omräknades efter den företrädesemission som genomfördes i december 2021, för de båda serierna teckningsoptioner ger en option rätt att teckna 1,05 aktier i Nordic LEVEL Group AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 fastställdes. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Beslut om att behandla årets…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 May 2022 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport f…

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI – MARS 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 72,1 (28,7) MSEK, en tillväxt på 151,2 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner