AFFÄRSIDÉ

Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem. Bolaget säljer primärt på de nordiska marknaderna och har sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Bransch: Industri
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CONF

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 24 Nov 2023 | Nordic LEVEL Group

Ljusnar framöver

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Bästa resultatet någonsin

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Aug 2023 | Nordic LEVEL Group

Analyskommentar - Fortsatt…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Borde se marginaltrenden vända kommande…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Tror marginalerna kommer tillbaka under…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

Affärsidé Nordic level group Nordic LEVEL Group designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Bolaget erbjuder en bred produktportfölj och tillhörande tjänster samt finansieringslösningar inom säkerhet, brand,…

Läs analysen
Pressreleaser | 24 Nov 2023 | Nordic LEVEL Group

Penser Access: Ljusnar framöver -…

Försäljningen under press under kvartalet men det ser ljusare ut framöver Omsättningen sjönk 16% y/y under kvartalet. Normalisering efter andra kvartalets mycket starka tillväxt låg delvis bakom fallet men utmaningar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Nov 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport…

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI – SEPTEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 89,0 (113,0) MSEK, en negativ tillväxt på 21,2 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB avyttrar…

För bevakningsverksamheten innebär samarbetet en förstärkning av kompetens och leveransförmåga på befintliga marknader, samtidigt som det skapar potential för ytterligare tillväxt. Genom att LEVEL avyttrar bevakningsverksamheten till Bevakningsgruppen, skapas möjligheter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Oct 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Det bekräftade beslutet om ensam tilldelning av ramavtalet för region Nord avser uppdrag om tjänster för vidmakthållande av funktion, utveckling och service vid kritisk infrastruktur. Avtalet har tecknats med är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Oct 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Det nya kontoret och organisationen i Umeå omfattar initialt ett team om fem medarbetare att driva verksamheten, med framtida planer på utökning för att möta den växande efterfrågan med särskilt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat p…

Beslut om nyval av Alexander Hultgren. Beslut om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Corepart har under en utvärderingsperiod levererat tekniska säkerhetslösningar som tjänst till flertalet av Eltels kontor i Sverige, vilket efter utvärdering från kunden föranlett detta ramavtal som löper över tre år.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Penser Access: Bästa resultatet nå…

18% organisk tillväxt… Drivet framför allt av Technology, växte LEVEL med 18% organiskt och 30% inklusive förvärv i Q2. En stor del av den organiska tillväxten är nya kunder vilket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

Det bekräftade tilldelningsbeslutet avser uppdrag om perimeterskydd och digitala säkerhetslösningar som tjänst. Corepart AB har sedan tidigare stor erfarenhet av dessa segmentet och skördar stor framgång med sin tjänstefierade (SaaS)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Kallelse till extra bolagsstämma i…

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: –    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 19 september…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3