AFFÄRSIDÉ

Kebni är ett teknikbolag som utvecklar, producerar och säljer utrustning för navigering, positionering och stabilisering inom affärsområdena Inertial Sensing och Satcom.

Bransch: Teknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: KEBNI B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 1 Jun 2023 | Kebni

Analyskommentar - Får uppfö…

  Kebni har fått en uppföljningsorder från Saab på 79,8 mkr. Ordern gäller den skräddarsydda IMU-sensor som Kebni utvecklat för Saabs NLAW-robot och ska levereras under 2024. Vi ser denna…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Kebni

Rustat för tillväxt

  På rätt väg mot de strategiska målen Omsättningen ökade 80% y/y till 10,8 mkr (6,1), vilket till stor del var drivet av leveranser av satellitantenner till kunden IAI. Utvecklingsprogrammet,…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Kebni

Tydlig rörelse mot stabilitet

  Ett ”nytt” bolag i lansering- och kommersialiseringsfas… Vi initierar på Kebni som har flera stora produkter i kommersialiseringsfas och som är redo att börja säljas nu. Detta har lett…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Kebni

KebNi AB (publ): Kebni receives its…

Kebni AB (publ) has received its second volume order under a framework agreement with Saab. The order entails the production and delivery of tailor-made IMUs (Inertial Measurement Units) for Saab’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Kebni

Penser Access: Rustat för tillväxt -…

På rätt väg mot de strategiska målen Omsättningen ökade 80% y/y till 10,8 mkr (6,1), vilket till stor del var drivet av leveranser av satellitantenner till kunden IAI. Utvecklingsprogrammet, som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Kebni

Emergers: Equity Research | KEBNI: Broad…

KebNi reported an 80% revenue growth in Q1’23, to SEK 10.9m, largely due to sales of satellite antennas to IAI. Despite a variety of activities in 2023, the deferral of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Kebni

KebNi AB (publ): Årsstämmokommunik…

Vid årsstämman beslutades följande:  Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.   Stämman beslutade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Kebni

Penser Access: Intervju med Kebni - Erik…

Kebni och VD Torbjörn Saxmo intervjuas av analytiker Henrik Holmer i samband med bolagets Q1-rapport 2023. Vi diskuterar hur året har startat, den senaste utvecklingen av produktionsanläggningen i Karlskoga samt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | Kebni

KebNi AB (publ): Kebni Delårsrapport Q1…

Finansiell utveckling Q1  Nettoomsättning, 10 883 tkr (6 053 tkr)  Rörelseresultat, -10 081 tkr (-10 761 tkr)  Periodens resultat, -10 229 tkr (-11 691 tkr)  Periodens kassaflöde, 8 038 tkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Kebni

Penser Access: Analytikerpresentation av…

Vi initierar bevakning på Kebni inom ramen för Penser Access. Kebni är ett teknikbolag som utvecklar, producerar och säljer utrustning för navigering, positionering och stabilisering inom affärsområdena Inertial Sensing och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Kebni

Penser Access: Tydlig rörelse mot…

Ett ”nytt” bolag i lansering- och kommersialiseringsfas… Vi initierar på Kebni som har flera stora produkter i kommersialiseringsfas och som är redo att börja säljas nu. Detta har lett till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Kebni

KebNi AB (publ): Kebni publicerar å…

För mer information, kontakta Maya Larsson, Head of Marketing communications & Investor Relations: +46 (0) 70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com Om KebNi AB (publ)Kebni har en lång historia och stor erfarenhet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Kebni

KebNi AB (publ): Kallelse till årsstä…

REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska   i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2023;ii. anmäla sin avsikt att…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023