AFFÄRSIDÉ

Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt saknas. Samarbeten och partnerskap är en del av bolagets affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap med övriga aktörer. Huvudkontoret ligger i Huddinge.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod:MVIR B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 12 May 2022 | Medivir

Positiv utveckling

  Kostnadsuppgång i Q1 Nettoomsättningen minskade under Q1 2022 till 0,5 mkr (9,9), där skillnaden huvudsakligen kan tillskrivas milstolpsersättning om drygt 8 mkr i fjol som var kopplad till IGM…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2021 | Medivir

Lockande pipeline

  Fokuserat och slimmat Medivir är idag helt inriktat på utveckling av läkemedel inom cancerområdet och har inte längre någon egen grundforskning. I fokus står bolagets två aktiva kliniska projekt,…

Läs analysen