AFFÄRSIDÉ

Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt saknas. Samarbeten och partnerskap är en del av bolagets affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap med övriga aktörer. Huvudkontoret ligger i Huddinge.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod:MVIR B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 7 Nov 2022 | Medivir

Tillbaka på rätt spår

Affärsidé Medivir Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2022 | Medivir

Analyskommentar - Positiva signaler för…

Affärsidé Medivir Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Sep 2022 | Medivir

Resultat väntas senare i år

Affärsidé Medivir Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Sep 2022 | Medivir

Analyskommentar - Ska presentera data p…

Affärsidé Medivir Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Medivir

Positiv utveckling

Affärsidé Medivir Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2021 | Medivir

Lockande pipeline

Affärsidé Medivir Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt…

Läs analysen
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Medivir

Medivir presenterar vid Redeye Fight…

Vd Jens Lindberg kommer att presentera Medivir och den pågående kliniska studien med fostroxacitabine bralpamide (fostrox) kl 13.35.   Presentationen direktsänds och kan följas på Redeyes eventsida:  https://www.redeye.se/events/868559/redeye-theme-fight-cancer Efter mötet kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Medivir

Medivir to present at the Redeye Fight…

CEO Jens Lindberg will present the company and its plan for the ongoing clinical study with fostroxacitabine bralpamide (fostrox) at 13.35 CET.  The presentation is live broadcasted and can be…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jan 2023 | Medivir

Medivirs partner Infex Therapeutics erh…

QIDP-beteckning är ett amerikanskt incitamentssystem som är utformat för att uppmuntra utvecklingen av innovativa nya läkemedel för att behandla allvarliga eller livshotande infektioner. Utnämningen ger MET-X en accelererad regulatorisk väg…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jan 2023 | Medivir

Medivir partner Infex Therapeutics…

QIDP designation is a U.S. incentive scheme designed to encourage the development of innovative new drugs to treat serious or life-threatening infections. The designation gives MET-X an accelerated FDA regulatory…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Dec 2022 | Medivir

Medivir has completed a successful pre-…

Fostrox is an orally administered liver-targeted pro-drug currently undergoing phase 1/2a clinical trial in advanced hepatocellular carcinoma, in combination with pembrolizumab or lenvatinib.  The main purpose of the pre-IND meeting…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Dec 2022 | Medivir

Medivir har genomfört ett framgå…

Fostrox är en oralt administrerad leverriktad prodrog som för närvarande genomgår en fas 1/2a klinisk studie på framskridet hepatocellulärt karcinom, i kombination med pembrolizumab eller lenvatinib.  Det huvudsakliga syftet med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Medivir

Medivir to present at the Erik Penser…

CEO Jens Lindberg will present the company and its plan for the ongoing clinical study with fostroxacitabine bralpamide (fostrox).  The presentation will be available after the meeting on Medivirs website;…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Medivir

Medivir presenterar vid Erik Penser…

   Efter mötet kommer presentationen att finnas tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.  För mer information, vänligen kontaktaMagnus Christensen, CFO, Medivir ABTelefon: 08-5468 3100E-mail: magnus.christensen@medivir.com   Om MedivirMedivir utvecklar innovativa läkemedel med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2022 | Medivir

Medivir rekryterar Pia Baumann som ny…

Pia Baumann är specialistläkare inom onkologi, med en doktorsgrad från Karolinska Institutet, och har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling inom cancerområdet. Hennes erfarenhet kommer från flera år av kliniskt arbete…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2022 | Medivir

Medivir recruits Pia Baumann as new…

Pia Baumann, who is an MD specialized in oncology and earned her Ph.D. at Karolinska Institute, has substantial experience in drug development in the cancer field. Her experience comes from…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2