AFFÄRSIDÉ

Medivir är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt saknas. Samarbeten och partnerskap är en del av bolagets affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap med övriga aktörer. Huvudkontoret ligger i Huddinge.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod:MVIR B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Medivir

Bra fart i patientrekryteringen

  Förlängd finansiering Vi överraskades av bolagets fina kostnadskontroll i Q1’23 och att rörelsekostnaderna minskade ordentligt till 20,3 mkr (32,9). Det är framför allt de projektrelaterade kostnaderna som minskat. För…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2023 | Medivir

Analyskommentar - Presenterar data för…

  Idag vid American Association for Cancer Research (AACR) årskonferens presenteras mer detaljer kring den prekliniska studie som bolaget meddelade om den 17 mars, trippelkombination med fostroxacitabine bralpamid (fostrox), immunterapi…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Mar 2023 | Medivir

Analyskommentar - Fostrox kan addera…

  Bolaget har låtit genomföra preklinisk studie inom hepatocellulär cancer (HCC) för att studera om huvudprojektet fostroxcitabine bralpamid (fostrox) har potential att förstärka behandlingseffekten vid kombination med PD-1-blockerare (immunterapi) och…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Medivir

Analyskommentar - Huvudprojektet…

  Bolaget meddelar idag att en fas 2-dos fastställts till 30 mg för studiearmen där fostrox kombineras med Lenvima. I doseskaleringsfasen noterades ingen dosbegränsande toxicitet och därtill uppvisades även en…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | Medivir

På god väg att flytta fram…

  Håller i pengarna Det siffermässiga i rapporten var odramatiskt och något bättre än det vi hade räknat med, särskilt på kostnadssidan. För Q4’22 visade bolaget ett rörelseresultat på -18,6…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2023 | Medivir

Analyskommentar - Godkänd rapport

  Morgonens rapport för det fjärde kvartalet var siffermässigt i linje med våra förväntningar. Det viktigaste ur ett rent finansiellt perspektiv är kassaflödet som i kvartalet uppgick till -24,7 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2022 | Medivir

Tillbaka på rätt spår

  Bra kostnadskontroll Det tredje kvartalet karaktäriserades av fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan med rörelsekostnader om 16,6 mkr (14,0), vilket var klart lägre än i Q2’22. Bolagets finansiella position fortsätter att…

Läs analysen