Datum Titel Alternativ
2024-04-26 Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning Visa Stäng
2023-02-07 Väl rustad för potentiella utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Feb 2023 | Rottneros

Väl rustad för potentiella utmaningar

 

Rekordstarkt 2022, men tecken på avmattning

Nettoomsättningen ökade med 22% till 730 mkr i Q4 y/y, vilket var i linje med vår prognos. Högre priser och en positiv valutaeffekt bidrog positivt, medan 9% lägre volymer hade en negativ påverkan. EBIT var 1 mkr i Q4 jämfört med 58 mkr i Q4’21, vilket var signifikant lägre än vårt estimat på 87 mkr. Ett turbinhaveri i Vallviks Bruk ökade kvartalets kostnader med hela 50 mkr. Avmattningstecken blev synliga i Q4; 1) Massapriset började sjunka, 2) efterfrågan avtog markant och, 3) kostnadsinflationen för insatsvaror fortsatte med fokus på ökade kemikaliepriser.

Marknadsläget är högst osäkert

Massamarknaden håller på att avmattas på grund av en svagare efterfrågan. Massapriset har sjunkit med 5% sedan rekordnivån på 1 500 US$ i slutet av Q3’22. Vi räknar med att trenden fortsätter och att massapriset når en botten på 1 100 US$ vid slutet av året, vilket indikerar ett fall på ytterligare 23% från dagens nivå. Kostnadsinflationen bedöms vara ett fortsatt problem under innevarande år. En potentiell positiv faktor för efterfrågan är Kinas upphävda covid-nedstängningar, vilket bör leda till att den inhemska efterfrågan successivt återhämtar sig under 2023.

 

Urstarka finanser och attraktiv utdelning ger stöd

Soliditeten uppgick till 66% vid årsskiftet och nettokassan var 354 mkr. Baserat på Rottneros starka finansiella position föreslås en utdelning på 1,40 kr (0,50 kr ordinarie + 0,90 kr extra), vilket indikerar en direktavkastning på 9,7%. Vi sänker vår EPS-prognos för 2023 och 2024 med 8-36% som en följd av en ökad osäkerhet vad gäller volymer, priser och kostnader under prognosperioden. Vi höjer samtidigt vårt motiverade värde till 14-15 kr (12-13) eftersom vi bedömer att Rottneros lönsamhet över en konjunkturcykel kommer vara högre än det historiska genomsnittet. Rottneros effektiviseringsåtgärder och investeringsprogram ligger till grund för vår reviderade syn på lönsamheten.

 

2022-10-28 Tecken på att den heta massmarknaden svalnar Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3