AFFÄRSIDÉ

MedHelp är ett teknikbolag med en molnbaseradplattform utvecklad för att underlätta sjukfrånvarohantering och företagshälsa. Grunden i erbjudandet är en enkel och smidig lösning för sjuk- och friskanmälan. Plattformen är utvecklad för att på ett tydligt sätt visualisera sjukfrånvaron, eventuella orsaker samt upplysa arbetsgivaren om medarbetare med förhöjd risk för långtidsfrånvaro. MedHelps erbjudande passar bäst för personalintensiva verksamheter, men är tack vare sina övriga funktioner som exempelvis chefsstöd användbart för bolag inom alla branscher.

Bransch: Mjukvara
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: MEDHLP

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 6 May 2024 | MedHelp Care

Fortsatt långa säljcykler och en stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2024 | MedHelp Care

Analyskommentar - Tecknar samarbetsavtal…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2024 | MedHelp Care

Lämnar ett utmanande 2023 bakom sig

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2024 | MedHelp Care

Analyskommentar - Vinner tillbaka…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2023 | MedHelp Care

Analyskommentar - Tecknar samarbetsavtal…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2023 | MedHelp Care

Rekordstarka marginaler

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2023 | MedHelp Care

Nytt rekord i antal användare

Läs analysen
Pressreleaser | 6 May 2024 | MedHelp Care

Penser Future by Carnegie: MedHelp Care…

Nyckeltalet CARR visar att de kontrakterade intäkterna för året ökat Under inledningen av 2024 minskade nettoomsättningen med 1,7% jämfört med föregående år. Säsongsmönstret visar att januari och februari är de…

Läs mer
Pressreleaser | 3 May 2024 | MedHelp Care

Penser Future by Carnegie: Intervju med…

I denna intervju berättar MedHelps VD Tobias Ekros om hur de upplever både marknadens och bolagets utveckling under inledningen av 2024. Detta är det första kvartalet som MedHelp redovisar CARR…

Läs mer
Rapporter | 3 May 2024 | MedHelp Care

MedHelp Care publicerar delårsrapport f…

Händelser under kvartalet Nyckeltalet ”Antal användare” har ersatts med ”CARR”, som definieras som värdet av avtalade årsnormaliserade abonnemangsintäkter med avdrag för uppsagda avtal, vilket bättre beskriver MedHelp Cares intäktsgenerering nu…

Läs mer
Pressreleaser | 2 May 2024 | MedHelp Care

Kommuniké från årsstämman i Medhelp…

Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 2 maj 2024 kl. 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat,…

Läs mer
Pressreleaser | 12 Apr 2024 | MedHelp Care

MedHelp Care ingår avtal med…

MedHelp Care meddelar idag att ett avtal har ingåtts med 24SevenOffice som tillhandahåller affärssystem till företag i Norden. Avtalet innebär att MedHelp Care har möjlighet att genom 24SevenOffice erbjuda sin…

Läs mer
Pressreleaser | 11 Apr 2024 | MedHelp Care

MedHelp Care lanserar ”Hälsoplattform…

MedHelp Care meddelar idag att deras Hälsoplattform med AI lanseras på Fortnox marknadsplats. Fortnox, som tillhandahåller en företagsplattform till mer än 500.000 företag i Sverige, ger därmed sina kunder möjligheten…

Läs mer
Rapporter | 9 Apr 2024 | MedHelp Care

MedHelp Care publicerar årsredovisning…

MedHelp Care publicerar sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns bifogad som fil och tillgänglig att ladda ner från MedHelp Cares webbplats på https://www.medhelp.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Tobias Ekros,…

Läs mer
Pressreleaser | 2 Apr 2024 | MedHelp Care

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE…

Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2024 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan…

Läs mer
Pressreleaser | 22 Feb 2024 | MedHelp Care

Penser Future by Carnegie: Intervju med…

VD Tobias Ekros berättar om hur MedHelp tacklat det utmanande året 2023 och vad han ser framför sig 2024. Inför 2024 har bolaget den största sälj-pipelinen någonsin, ett nytt partnerskap…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Feb 2024 | MedHelp Care

Penser Future by Carnegie: MedHelp Care…

Tydlig intäktsökning per användare Under det sista kvartalet 2023 steg intäkterna med 2,5% till 22,0 mkr (21,4) och EBITDA till 2,2 mkr (1,0), motsvarande en marginal på 10,1% (4,5). Antalet…

Läs mer

Kommande händelser

13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024