AFFÄRSIDÉ

Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: GUARD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 15 Nov 2023 | Guard Therapeutics

Flera vägar framåt

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - AKITA-studien…

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Resurrection

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Återuppstår

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Fullständiga fas II-…

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2023 | Guard Therapeutics

Ett avgörande september väntar

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Positiva data från…

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Guard Therapeutics

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Idag, den 27 november 2023, hölls en extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut om (A) riktad emission av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | Guard Therapeutics

Penser Access: Flera vägar framåt -…

Finansiell uppdatering Guards rapport för det tredje kvartalet var enligt våra förväntningar och det var ingenting speciellt som stack ut. Rörelseresultatet kom in på -24,4 mkr (-34,1) och kassaflödet på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics offentliggör delå…

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida. Länk till delårsrapporten:  Finansiella rapporter – Guard Therapeutics Med ”Bolaget”…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Oct 2023 | Guard Therapeutics

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2023 kl. 10.30 i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, vån…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Oct 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics presenterar “late…

Guard Therapeutics (GUARD), ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolagets ”late breaking clinical trial abstract” har valts ut för presentation vid American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Oct 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics presents late…

Guard Therapeutics (GUARD), a biotechnology company specializing in kidney diseases, today announced that its late breaking clinical trial abstract has been selected for presentation at the American Society of Nephrology…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics ger fördjupad…

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, lämnade idag ytterligare information avseende den fortsatta utvecklingsstrategin för läkemedelskandidaten RMC-035. Ett rådgivande möte med det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics provides more…

Guard Therapeutics [GUARD], a biotechnology company specializing in kidney diseases, today announced further information regarding the development strategy for the investigational drug RMC-035. An advisory meeting with the U.S. Food…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Penser Access: Återuppstår - Guard…

Fas II-data från AKITA-studien Guard presenterade under tisdagen data från sin fas II-studie (AKITA) med RMC-035 inom CS-AKI. Rekryteringen stoppades tidigare i år på grund av att en futilitetsanalys visade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Penser Access: Intervju med Guard…

Erik Penser Banks analytiker Ludvig Svensson intervjuar Tobias Agervald, VD på Guard Therapeutics, om fas II-data som publicerades i veckan. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/iW81g5u7HsA?si=k6oGvAXg_wEnUgFJ…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023