AFFÄRSIDÉ

Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: GUARD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 23 Feb 2024 | Guard Therapeutics

Pekar i rätt riktning

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jan 2024 | Guard Therapeutics

Fas IIb-studie blir nästa steg

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Dec 2023 | Guard Therapeutics

Justerat motiverat värde på grund av…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2023 | Guard Therapeutics

Flera vägar framåt

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - AKITA-studien…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Återuppstår

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Sep 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Fullständiga fas II-…

Läs analysen
Rapporter | 22 Feb 2022 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics offentliggör…

Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International…

Läs mer