AFFÄRSIDÉ

Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: GUARD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 10 May 2023 | Guard Therapeutics

I väntans tider

  Rapportkommentar Guards rapport för det första kvartalet var i linje med våra förväntningar och ingenting speciellt stack ut. Rörelseresultatet kom in på -41 mkr, vilket reflekterar den höga aktiviteten…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Uppdatering kring…

  Guard gav idag en uppdatering kring statusen för fas II-studien med RMC-035 inom öppen hjärtkirurgi och vad som är planen framgent. Totalt har 177 patienter doserats inom ramen för…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2023 | Guard Therapeutics

Kraftigt bakslag i utvecklingsprogrammet…

  Stänger fas II-studie Guard meddelade i fredags att de valt att avsluta rekryteringen till den pågående fas II-studien med RMC-035 i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. Anledningen är att…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Fas II-studie stängs

  Guard meddelar idag att de väljer att avsluta rekryteringen till den pågående fas II-studien med RMC-035 i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. Anledningen är att data från den genomförda…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Guard Therapeutics

Viktig utläsning väntar

  Interimanalys stundar Under april kommer Guard att presentera resultat från en interimanalys från deras pågående fas II-studie med RMC-035 för att förhindra akut njurskada (AKI) i samband med öppen…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Mar 2023 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Positiva fas Ib-data

  Guard meddelade idag positiva data från sin fas Ib-studie (n=8) med huvudkandidaten RMC-035 i patienter som genomgick en njutransplantation. Studien var öppen (alla patienter fick RMC-035) och det primära…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Guard Therapeutics

Viktigt år för RMC-035

  Rapportkommentar Guard levererade under onsdagen en rapport som var i linje med våra förväntningar. Finansiellt stack inte rapporten ut åt något håll och vi gör endast marginella estimatjusteringar. Kassan…

Läs analysen
Pressreleaser | 10 May 2023 | Guard Therapeutics

Penser Access: I väntans tider - Guard…

Rapportkommentar Guards rapport för det första kvartalet var i linje med våra förväntningar och ingenting speciellt stack ut. Rörelseresultatet kom in på -41 mkr, vilket reflekterar den höga aktiviteten i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Guard Therapeutics

Kommuniké från årsstämma i Guard…

Idag, den 9 maj 2023, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics offentliggör delå…

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida. Länk till delårsrapporten:  Finansiella rapporter – Guard Therapeutics Med ”Bolaget”…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Guard Therapeutics

JUSTERINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMA I GUARD…

Inför årsstämman i Guard Therapeutics AB den 9 maj 2023 har valberedningen meddelat bolaget att valberedningen har justerat sitt förslag avseende val av styrelse. Vidare har styrelsen beslutat att inte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics provides updated…

Guard Therapeutics [GUARD] provides updated timelines and additional details on the plan for data analysis in the clinical phase 2 study AKITA, which aims to evaluate the kidney-protective effect of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics ger uppdaterad…

Guard Therapeutics [GUARD] ger idag uppdaterade tidslinjer och ytterligare detaljer kring planen framåt avseende dataanalyser i den kliniska fas 2-studien AKITA, som syftar till att utvärdera den njurskyddande effekten av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2023 | Guard Therapeutics

Penser Access: Kraftigt bakslag i…

Stänger fas II-studie Guard meddelade i fredags att de valt att avsluta rekryteringen till den pågående fas II-studien med RMC-035 i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. Anledningen är att data…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Guard Therapeutics

Penser Access: Intervju med Guard…

I följande intervju berättar Tobias Agervald, VD på Guard Therapeutics om beslutet att stänga den pågående fas II-studien med RMC-035. Vad händer nu, och vad är nästa steg för bolaget?…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics stänger sin kliniska…

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag att en extern och oberoende expertkommitté (så kallad Data Monitoring Committee) rekommenderar att bolaget avslutar sin pågående kliniska fas 2-studie AKITA i förtid. Rekommendationen bygger…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics closes its phase 2…

Guard Therapeutics [GUARD] today announces that an external and independent Data Monitoring Committee (DMC) recommends termination of the ongoing phase 2 clinical trial AKITA. The recommendation is based on a…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023