AFFÄRSIDÉ

Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: GUARD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Fullt fokus på patientrekrytering

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Riktad emission

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Erhåller fast-track…

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Oct 2022 | Guard Therapeutics

Möjligheter inom njurtransplantation

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Oct 2022 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Erhåller IND-godkä…

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Sep 2022 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Kommentar kring…

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2022 | Guard Therapeutics

Analyskommentar - Startar ny studie

Affärsidé GUARD THERAPEUTICS Guard Therapeutics är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som…

Läs analysen
Analyser | 9 Jan 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics receives patent…

Guard Therapeutics today announces that the company has received a grant from the Chinese Patent Office (China National Intellectual Property Administration) for its patent application no. 201780018244.4 that protects the…

Läs hela nyheten
Analyser | 9 Jan 2023 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics erhåller patentgodk…

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett godkännande från det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration för sin patentansökan nr. 201780018244.4 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat RMC-035…

Läs hela nyheten
Analyser | 20 Dec 2022 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics presenterar…

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut. En valberedning ska enligt tidigare bolagsstämmobeslut utses inför kommande val och arvodering av…

Läs hela nyheten
Analyser | 20 Dec 2022 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics presents the…

Guard Therapeutics International AB (publ) today announces that a Nomination Committee has been appointed in accordance with previous AGM resolutions. According to previous Annual General Meeting (AGM) resolutions, a Nomination…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Dec 2022 | Guard Therapeutics

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Idag, den 13 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning). Nedan följer en sammanfattning av…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Penser Access: Fullt fokus på…

Rapportkommentar Guards rapport för det tredje kvartalet var enligt våra förväntningar – relativt odramatisk. Rörelseresultatet kom in på -34,1 mkr (-34,5). Kassan i slutet av september var 122 mkr, men…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics offentliggör delå…

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida. Länk till delårsrapporten: Finansiella rapporter – Guard Therapeutics Med ”Bolaget”…

Läs hela nyheten
Analyser | 10 Nov 2022 | Guard Therapeutics

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning)…

Läs hela nyheten
Analyser | 10 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics has decided to carry…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA,…

Läs hela nyheten
Analyser | 10 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Guard Therapeutics har beslutat att…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023