AFFÄRSIDÉ

SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp.

Bransch: Fintech
Marknad: First North
Tickerkod: YIELD

WEBBPLATS

PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 17 May 2024 | SaveLend Group

Lägre omsättningstillväxt men högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2024 | SaveLend Group

Analyskommentar - Strategierna fortsä…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Apr 2024 | SaveLend Group

Analyskommentar - Marsavkastningen i…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Apr 2024 | SaveLend Group

Analyskommentar - Billecta slår nytt…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Mar 2024 | SaveLend Group

Analyskommentar - Stabil avkastning…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2024 | SaveLend Group

Analyskommentar - NordIX har flerdubblat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2024 | SaveLend Group

2023 var förändringarnas år och 2024…

Läs analysen
Pressreleaser | 17 May 2024 | SaveLend Group

Penser Access by Carnegie: SaveLend…

Minskande omsättning, men tydligt förbättrad bruttomarginal Inledningen av 2024 uppvisade lägre tillväxt än vi räknat med för året. Gruppens omsättning minskade med 10% y/y och kan hänföras till sparplattformen. Anledningen…

Läs mer
Rapporter | 15 May 2024 | SaveLend Group

Kvartalsrapport Q1 2024 för SaveLend…

SaveLend Group AB redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2024. Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2024 Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Nettoomsättningen för perioden…

Läs mer
Rapporter | 15 May 2024 | SaveLend Group

Interim Report Q1 2024 for SaveLend…

SaveLend Group AB publishes the interim report for the first quarter of 2024. Q1 – 1 January – 31 March 2024 Amounts in parentheses refer to the same period the…

Läs mer
Pressreleaser | 7 May 2024 | SaveLend Group

Monthly Statistics for SaveLend's…

SaveLend Group AB’s savings platform, SaveLend, launched savings strategies in May 2023 to improve the customer journey and offer more customized saving options in terms of risk, return, investment horizon,…

Läs mer
Pressreleaser | 7 May 2024 | SaveLend Group

Månadsstatistik för SaveLends…

SaveLend Group ABs sparplattform SaveLend lanserade i maj 2023 sparstrategier för att förbättra kundresan och erbjuda ett mer anpassat sparande sett till risk, avkastning, sparhorisont och likviditet. Sparstrategierna, med namnen…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Apr 2024 | SaveLend Group

Tillförordnad vd Peter Balod blir…

Styrelsen i SaveLend Group AB (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har utsett Peter Balod som ny vd för SaveLend Group. Peter Balod tillträdde som tillförordnad vd i februari 2024 efter att…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Apr 2024 | SaveLend Group

Acting CEO Peter Balod becomes permanent…

The board of SaveLend Group AB (“SaveLend Group” or ”the Company”) has appointed Peter Balod as the new CEO of SaveLend Group. Peter Balod assumed the role of acting CEO…

Läs mer
Pressreleaser | 25 Apr 2024 | SaveLend Group

Communiqué from the Annual General…

The Annual General Meeting of SaveLend Group AB (publ) (”SaveLend Group” or “the Company”) was held today, April 25, 2024. The meeting resolved to: Approve the presented income statement and…

Läs mer
Pressreleaser | 25 Apr 2024 | SaveLend Group

Kommuniké från årsstämma i SaveLend…

Årsstämma för SaveLend Group AB (publ) (”SaveLend Group” eller “Bolaget”) hölls idag den 25 april 2024. Stämman beslutade att: Fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för…

Läs mer
Pressreleaser | 8 Apr 2024 | SaveLend Group

Monthly Statistics for SaveLend's…

SaveLend Group AB’s savings platform, SaveLend, launched savings strategies in May to improve the customer journey and offer more customized saving options in terms of risk, return, investment horizon, and…

Läs mer

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3