AFFÄRSIDÉ

SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp.

Bransch: Fintech
Marknad: First North
Tickerkod: YIELD

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 Nov 2023 | SaveLend Group

Ett kvartal som visar på stabilitet

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2023 | SaveLend Group

Analyskommentar - Kraftigt förbättrad…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2023 | SaveLend Group

Analyskommentar - Lanserar…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Nov 2023 | SaveLend Group

Analyskommentar - Börjar rapportera må…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2023 | SaveLend Group

Analyskommentar - Nominerade till en av…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2023 | SaveLend Group

Efter regn kommer solsken

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2023 | SaveLend Group

Analyskommentar - Lägre tillväxttakt…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | SaveLend Group

Industry Positive on New EU Regulation…

On November 10, a new EU regulation came into effect that requires all providers of loan- and equity-based crowdfunding in Sweden and the rest of the EU to have authorization…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | SaveLend Group

Branschen positiv till ny EU-reglering f…

Den 10 november trädde en ny EU-förordning i kraft som kräver att alla som erbjuder låne- och aktiebaserad gräsrotsfinansiering i Sverige eller övriga EU ska ha tillstånd från en europeisk…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2023 | SaveLend Group

Penser Access: Ett kvartal som visar p…

Imponerande lönsamhet under kvartalet Kvartalets utveckling visar på stabilitet, vilket är det bolaget eftersträvat med förändringarna som genomförts under året. Förändringarnas syfte var att öka både den totala intjäningen över…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | SaveLend Group

Penser Access: Intervju med SaveLend -…

SaveLends VD och grundare Ludwig Pettersson berättar om hans tankar kring utvecklingen under det tredjekvartalet. Bland annat diskuteras vad som ligger bakom den mjukare utvecklingen i AUM och förmedlat kapital,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Nov 2023 | SaveLend Group

SaveLend Group AB redovisar idag…

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023 Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 42,4 MSEK (40,7 MSEK). EBITDA uppgick till 6,5 MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Nov 2023 | SaveLend Group

SaveLend Group AB publishes the interim…

Q3 – 1 July – 30 September 2023 Amounts in parentheses refer to the same period the previous year. Net revenue for the period was MSEK 42.4 (40.7). EBITDA was…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | SaveLend Group

SaveLend Group AB launches Project…

SaveLend Group AB (“SaveLend Group” or “the Company”) is launching its new product, Project Finance, on the savings platform. This solution allows investors to choose specific projects to invest in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | SaveLend Group

SaveLend Group AB lanserar…

SaveLend Group AB (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) lanserar sin nya produkt Projektfinansiering på sparplattformen, en lösning som ger investerare möjlighet att själva välja specifika projekt att investera i. Med Projektfinansiering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2023 | SaveLend Group

Monthly statistics for SaveLend's saving…

Earlier this year, SaveLend Group AB’s savings platform SaveLend launched saving strategies to improve the customer journey and offer a more customized saving experience in terms of risk, return, saving…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2023 | SaveLend Group

Månadsstatistik för SaveLends…

SaveLend Group ABs sparplattform SaveLend lanserade tidigare i år sparstrategier för att förbättra kundresan och erbjuda ett mer anpassat sparande sett till risk, avkastning, sparhorisont och likviditet. Sparstrategierna Balanserad och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3