AFFÄRSIDÉ

SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp.

Bransch: Fintech
Marknad: First North
Tickerkod: YIELD

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 22 May 2023 | SaveLend Group

Risken minskar och tillväxtpotentialen…

  Fortsatt hög tillväxt under en händelserik inledning Omsättningen ökade med 50% jämfört med föregående år, varav 38% var organisk tillväxt och 12% förvärvad tillväxt. Både sparplattformen och faktureringsplattformen bidrog…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2023 | SaveLend Group

Ökar både omsättning och marginal

  Fortsätter att växa snabbt med god kostnadskontroll SaveLend rapporterade nettoomsättning om 44,7 mkr (30,3), motsvarande en tillväxt om 50% varav 38% var organisk och 12% förvärvad. Medan total tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2023 | SaveLend Group

Analyskokommentar - Förvärvar Lunars…

  SaveLend förvärvar Lunars P2P verksamhet Lendify SaveLend förvärvar Lunars P2P verksamhet, som Lunar förvärvade 2021 genom köpet P2P bolaget Lendify. Genom transaktionen tar SaveLend över samtliga kundrelationer, både investerare…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2023 | SaveLend Group

Tillstånd för gräsrotsfinansiering…

  Först i Sverige med tillstånd för gräsrotsfinansiering SaveLend har fått godkänt för gräsrotsfinansiering, även kallat crowdfunding. Tillståndet är passporterbart inom hela Europa och möjliggör SaveLends expansionsplaner på den europeiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | SaveLend Group

Rekordkvartal och lättad balansräkning…

  Rekordomsättning för båda segmenten avslutar året Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 44,7 mkr (30,3), motsvarande en tillväxt på 48%, vilket var i linje med våra högt ställda…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2023 | SaveLend Group

Analyskommentar - Rekordstarkt avslut p…

  Rekordstark avslutning på ett starkt år Omsättningen för det fjärde kvartalet växte 47,9% till 44,7 mkr (30,3) – 1% under våra högt ställda förväntningar. AUM på sparplattformen uppgick vid…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2022 | SaveLend Group

Analyskommentar - Tillförs minst 17 mkr…

  SaveLend är i slutfasen av inlösenperioden för sitt incitamentsprogram från 2019. Inlösenperioden pågår mellan 12 november och 12 december, så den är inte helt över. På grund av att…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 May 2023 | SaveLend Group

Penser Access: Risken minskar och tillv…

Fortsatt hög tillväxt under en händelserik inledning Omsättningen ökade med 50% jämfört med föregående år, varav 38% var organisk tillväxt och 12% förvärvad tillväxt. Både sparplattformen och faktureringsplattformen bidrog till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | SaveLend Group

Penser Access: Rättelse: Intervju med…

Ändring av taggat bolag efter tidigare fel. CFO Jonas Ahlberg och analytiker Hugo Lisjö inleder diskussionen med utvecklingen under Q1 och avslutar med frågor rörande verksamhetsutveckling och de senaste nyheterna.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | SaveLend Group

Penser Access: Ökar både omsättning…

Fortsätter att växa snabbt med god kostnadskontroll SaveLend rapporterade nettoomsättning om 44,7 mkr (30,3), motsvarande en tillväxt om 50% varav 38% var organisk och 12% förvärvad. Medan total tillväxt var…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | SaveLend Group

Pinpoint Estimates: SaveLends justerade…

Pinpointkonsensus inför SaveLends Q1-rapport baseras på 56 estimat. Sammanställningen anges i miljoner kronor. Nettoomsättning Pinpointkonsensus: 46,44Utfall: 44,55Diff: -4,1 % Justerad EBITDA Pinpointkonsensus: 4,05Utfall: 4,50Diff: +11,1 % Pinpoint Estimates är en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | SaveLend Group

Delårsrapport Q1 2023 för SaveLend…

SaveLend Group AB redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2023. Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023 Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Nettoomsättningen för perioden…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | SaveLend Group

Interim Report Q1 2023 for SaveLend…

SaveLend Group AB (publ) publishes the interim report for the first quarter of 2023. Q1 – 1 January – 31 March 2023 Amounts in parentheses refer to the same period…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | SaveLend Group

Communiqué from the Annual General…

The Annual General Meeting (“AGM”) of SaveLend Group AB (”SaveLend Group” or “The Company”) was held today, April 19, 2023. The meeting resolved: To adopt the submitted income statement and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | SaveLend Group

Kommuniké från årsstämma i SaveLend…

Årsstämma för SaveLend Group AB (”SaveLend Group” eller “Bolaget”) hölls idag den 19 april 2023. Stämman beslutade att: Fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2023 | SaveLend Group

SaveLend Group publicerar Q&A kring fö…

Idag publicerade SaveLend Group AB (”SaveLend Group” eller ”Bolaget”) en Q&A kring förvärvet av Lunar Bank A/S P2P-verksamhet. I det pressmeddelande som gick ut kring förvärvet i förra veckan bad…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2023 | SaveLend Group

Penser Access: Förvärvar Lunars P2P…

SaveLend förvärvar Lunars P2P verksamhet Lendify SaveLend förvärvar Lunars P2P verksamhet, som Lunar förvärvade 2021 genom köpet P2P bolaget Lendify. Genom transaktionen tar SaveLend över samtliga kundrelationer, både investerare och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3