AFFÄRSIDÉ

SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp.

Bransch: Fintech
Marknad: First North
Tickerkod: YIELD

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 7 Dec 2022 | SaveLend Group

Analyskommentar - Tillförs minst 17 mkr…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Dec 2022 | SaveLend Group

Analyskommentar - Fakturaplattformen…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2022 | SaveLend Group

Går från klarhet till klarhet

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | SaveLend Group

Analyskommentar - Växer så det knakar

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Sep 2022 | SaveLend Group

Analyskommentar - Passerar 1 mdkr på…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2022 | SaveLend Group

Analyskommentar - Har förmedlat rekordl…

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | SaveLend Group

Visar styrka i orolig marknad

Affärsidé savelend SaveLend Group är ett fintechbolag verksamma inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter.

Läs analysen
Analyser | 19 Jan 2023 | SaveLend Group

The Nomination Committee for the 2023…

SaveLend Group AB’s (publ) (”SaveLend Group” or ”the Company”) Annual General Meeting will be held on Wednesday, April 19, 2023. The Nomination Committee consists of the following members: Chairman of…

Läs hela nyheten
Analyser | 19 Jan 2023 | SaveLend Group

Valberedningen inför årsstämman 2023

SaveLend Group ABs (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) årsstämma kommer att hållas onsdagen den 19 april 2023. Valberedningen består av följande ledamöter: Per Wolf som är valberedningens ordförande, styrelseordförande Bo…

Läs hela nyheten
Analyser | 14 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group announces the outcome of…

SaveLend Group AB (publ) (“the Company” or ”SaveLend Group”) is provided with SEK 17.9 million and increases the number of shares by 1,952,423 shares to 53,553,250 shares through the redemption…

Läs hela nyheten
Analyser | 14 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group meddelar utfall i…

SaveLend Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”SaveLend Group”) tillförs 17,9 MSEK och ökar antalet aktier med 1 952 423 aktier till 53 553 250 aktier genom inlösen av teckningsoptioner. Aktiekapitalet…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Dec 2022 | SaveLend Group

Penser Access: Tillförs minst 17 mkr fr…

SaveLend är i slutfasen av inlösenperioden för sitt incitamentsprogram från 2019. Inlösenperioden pågår mellan 12 november och 12 december, så den är inte helt över. På grund av att det…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group tillförs minst 17 MSEK…

Just nu pågår inlösenperioden för SaveLend Group ABs (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget) incitamentsprogram W2019-2022D för styrelse, nyckelpersoner och medarbetare. Inlösenperioden pågår fram till 12 december. Villkoren för teckningsoptionerna i…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group receives at least SEK 17…

The redemption period for SaveLend Group AB (publ) (”SaveLend Group” or the ”Company”) incentive program W2019-2022D for the board, key persons and employees is currently underway. The redemption period runs…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group i ny partneraffär genom…

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend” eller “Bolaget”) har, via dotterbolaget Billecta AB (“Billecta”), tecknat avtal med CRM-service Technologies Sweden AB (“CRM”). CRM är ett dotterbolag till den finska koncernen CRM-service…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group in new partner business…

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend” or the “Company”) has, via the subsidiary Billecta AB (“Billecta”), signed an agreement with CRM-service Technologies Sweden AB (“CRM”). CRM is a subsidiary of the…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Nov 2022 | SaveLend Group

Penser Access: Går från klarhet till…

Q3 i korthet SaveLend redovisade en omsättning på 40,7 mkr (23,6) för Q3’22, vilket indikerar en tillväxt om 72% totalt, varav 25% organiskt. Justerad EBITDA vände under kvartalet till vinst…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3