AFFÄRSIDÉ

Systemairs affärsidé är att utveckla, tillverka, och marknadsföra högkvalitativa ventilationsprodukter. Med kunderna i fokus ska bolaget vara det mest pålitliga företaget när det gäller kvalitet, tillgänglighet och leveranssäkerhet.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: SYSR

WEBBPLATS
PENSER PLAY

Senaste analysen | 11 Dec 2020 | Systemair

Valutaeffekter drar ned intäkter

Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 207 mkr vilken motsvarar en tillväxt y/y om -11,1 % och var under våra estimat om 2 479 mkr. Organiskt var dock tillväxten -3,8…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2020 | Systemair

Återhämtning mot slutet av kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 100 mkr (2 254), mot våra estimat om 2 224 mkr. Avvikelsen beror främst på utvecklingen i Östeuropa där omsättningen minskade 26 % y/y…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Jun 2020 | Systemair

Covid-effekter men stark bruttomarginal

Systemairs omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2031 mkr vilket var 5,3 % lägre än föregående år och lägre än våra estimat. Rörelseresultatet uppgick till 56 mkr men belastas av…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Systemair

Potentiell snålblåst framöver

Systemair har bred geografisk exponering med verksamhet i 50 länder. Flera marknader i Europa har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och effekterna av den. Systemair genererar ca 80 % av sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Mar 2020 | Systemair

Fortsatt god utveckling på flera…

Omsättningen för Q’3 uppgick till 2 147 mkr (2019 mkr) vilket motsvarar en tillväxt om 6,4 %, varav 1,8 % organiskt. Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 33,8 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2019 | Systemair

Robust medvind i verksamheten

Systemair redovisar en genomgående stark rapport, där bolaget redovisar sin starkaste rörelsemarginal ett enskilt kvartal sedan 2013. Nettoomsättningen uppgick till 2483 mkr (2151), vilket var drygt 3% över vår prognos.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Sep 2019 | Systemair

Motvind och medvind

Systemair redovisar en nettoomsättning på 2254 mkr (2013) för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår, vilket var i linje med vår prognos på 2256 mkr. Därmed uppgick den totala…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 17 Feb 2021 | Systemair

Systemairs valberedning

Pressmeddelande 17 februari 2021 Vid årsstämman den 26 augusti 2020 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Feb 2021 | Systemair

Systemair Nomination Committee

Pressrelease 17 February 2021 At the annual meeting on 26 August 2020 it was decided that the Nomination Committee should contain representatives for the three largest shareholders or shareholder groups…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2021 | Systemair

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556160-4108 Systemair AB (publ) Instrument SE0002133975 Equity Innehavare Nordea Funds Ltd   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2020 | Systemair

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Systemair AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556160-4108 Systemair AB (publ) Instrument SE0002133975 Aktier Innehavare Swedbank Robur Fonder AB   Före transaktionen Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Dec 2020 | Systemair

Penser Access: Systemair - …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sysr_20201211.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Dec 2020 | Systemair

Systemair AB delårsrapport Q2 2020/21

Pressmeddelande 10 december 2020 Andra kvartalet, augusti – oktober 2020 Nettoomsättningen minskade med 11,1 procent till 2 207 Mkr (2 483). Den organiska tillväxten uppgick till -3,8 procent (+6,0). Rörelseresultatet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Dec 2020 | Systemair

Systemair AB Interim Report Q2 2020/21

Press Release, December 10, 2020 Second quarter, August – October 2020 Net sales decreased 11.1 percent, to SEK 2,207 million (2,483). Organic growth was -3.8 percent (+6.0). Operating profit (EBIT)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Dec 2020 | Systemair

Systemairs rapport för det andra…

Pressmeddelande 3 december 2020 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q2 för räkenskapsåret 2020/21 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 10 december 2020. En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Dec 2020 | Systemair

Systemair's Interim Report for the…

Press Release, 3 December 2020 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) Interim Report Q2 for the financial year 2020/21 will be published at 08:00 CET on December 10, 2020. A…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Aug 2020 | Systemair

Penser Access: Systemair - Återhä…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sysr_20200828.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2017 | Årsstämma 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
7 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2018 | Årsstämma 2018
31 Aug 2018 | Årligutdelning
5 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Aug 2019 | Årsstämma 2020
29 Aug 2019 | Bokslutskommuniké 2020
30 Aug 2019 | Årligutdelning
11 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q3
9 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2021
26 Aug 2020 | Årsstämma 2021
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q1
10 Dec 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2022
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Aug 2021 | Årsstämma 2022

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner