AFFÄRSIDÉ

eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i Europa en skräddarsydd läroupplevelse. Bolaget erbjuder digitala utbildningstjänster på prenumerationsbasis.

Bransch: Programvara
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ALBERT

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 24 Nov 2023 | eEducation Albert

Tar fortsatta steg mot lönsamhet

Affärsidé eEducation Albert eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2023 | eEducation Albert

Change in revenues not reflected in…

Affärsidé eEducation Albert eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2023 | eEducation Albert

Skifte i intäkter återspeglas inte i v…

Affärsidé eEducation Albert eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2023 | eEducation Albert

B2B intäkter imponerar

Affärsidé eEducation Albert eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2023 | eEducation Albert

Impressive B2B revenues

Affärsidé eEducation Albert eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | eEducation Albert

Starkt kassaflöde och steg mot lö…

Affärsidé eEducation Albert eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | eEducation Albert

Healthy cash flows and steps towards…

Affärsidé eEducation Albert eEducation Albert är verksamma inom teknik- och utbildningsbranschen. Bolaget tillhandahåller en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallen 3 –16 år med målsättningen att erbjuda varje barn i…

Läs analysen
Pressreleaser | 30 Nov 2023 | eEducation Albert

eEducation Albert AB changes Certified…

eEducation Albert AB today announces a change of Certified Adviser and market maker from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ). Due to Carnegie Investment Bank AB’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2023 | eEducation Albert

eEducation Albert AB byter Certified…

eEducation Albert AB tillkännager idag byte av Certified Adviser och Likviditetsgarant från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). Med anledning av Carnegie Investment Bank AB:s förvärv…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Nov 2023 | eEducation Albert

Penser Access: Tar fortsatta steg mot l…

B2B fortsätter att leverera Omsättningen i kvartalet uppgick till 48,3 mkr vilket motsvarar en ökning med 46% y/y. Den organiska tillväxten uppgick till -11% som en följd av lägre marknadsföring…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Nov 2023 | eEducation Albert

Delårsrapport för januari-september…

Ett kraftigt förbättrat EBITA-resultat och flera lyckade synergiprojekt summerar det tredje kvartalet. VD och vice VD har ordet   Albertgruppen utvecklar och säljer edtech-produkter för skolor (B2B) och hushåll (B2C).…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Nov 2023 | eEducation Albert

Interim report for January - September…

A significantly improved EBITA result and several successful synergy projects characterize the third quarter. Comment from our deputy CEO and CEO Albert Group specializes in the development and sale of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2023 | eEducation Albert

Inbjudan till presentation av Alberts…

eEducation Albert AB (publ) publicerar sin delårsrapport för januari-september 2023 den 23 november kl. 07:30. Samma dag kl. 09:00 hålls en presentation av rapporten som kan följas via webcast. Från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2023 | eEducation Albert

Invitation to the Presentation of Albert…

eEducation Albert AB (publ) will publish its interim report for January-September 2023 on November 23 at 07:30. On the same day at 09:00, there will be a presentation of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2023 | eEducation Albert

eEducation Albert AB's nomination…

eEducation Albert AB’s (publ) (”Albert” or the ”Company”) nomination committee shall, prior to the annual general meeting, consist of representatives of the largest shareholders in terms of votes as of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2023 | eEducation Albert

eEducation Albert ABs valberedning infö…

eEducation Albert ABs (publ) (”Albert” eller ”Bolaget”) valberedningen ska inför årsstämman utgöras av representanter för de röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år samt Bolagets styrelseordförande,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2023 | eEducation Albert

Albert and Akelius strengthen the…

eEducation Albert (”Albert”), a leading Nordic EdTech company, has previously communicated that dialogues have taken place between Albert and Akelius Languages gGmbh (”Akelius”) following a successful pilot project. Today, Albert…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023