Analysteam

Vi har en grundläggande tro på kvalificerad fundamentalanalys som beslutsunderlag för investerare. Analysteamet bakom Penser Access by Carnegie och Penser Future by Carnegie representerar gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl fundamental bransch- och företagsanalys, aktiestrategi samt makroanalys. Som genomsnitt har vårt analysteam mer än 17 års erfarenhet inom branschen.

Våra analytiker producerar löpande analyser om bolag vi följer inom ramen för uppdragsanalys – Penser Access by Carnegie och Penser Future by Carnegie.

Ida Tillas - Key Account Manager

Ida anslöt till teamet under 2022. Hon kommer närmast från studier på Linköpings Universitet där hon utbildat sig till civilekonom med inriktning mot finans och management. Hon har tidigare har internship på bland annat Öhman Fonder.

Simon Östman - Analytikerassistent

Simon anslöt till teamet i februari 2023. Han kommer närmast från studier vid Uppsala universitet och har en masterexamen inom Finance & Accounting med inriktning Financial Management.

Elsa Brismar - Analytikerassistent

Elsa anslöt till teamet 2023 efter ett internship på avdelningen. För närvarande studerar hon på Handelshögskolan i Stockholm där hon läser en kandidatutbildning i Business and Economics med inriktning redovisning och finans.

Michaela Melcher – Analytikerassistent

Michaela anslöt till teamet 2021 efter ett internship på en Corporate Access-avdelning. Hon studerar just nu civilingenjörsutbildningen inom Informationsteknik på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Hjalmar Jernström - Aktieanalytiker

Hjalmar blev en del av teamet 2019. Hjalmar har en masterexamen i finansiell analys från Maastricht University och en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Hugo Lisjö – Aktieanalytiker

Hugo anslöt till teamet i mars 2022. Tidigare har han haft internships på ABG Sundal Collier och Billinger förvaltning. Han har kandidatexamen i finans från Karlstad Universitetet.

Klas Palin - Life Science-analytiker

Klas anslöt till teamet i maj 2020 och kommer närmast från Redeye, där han arbetade som analytiker från 2008 med fullt fokus på Life Science-sektorn. Klas har jobbat i finanssektorn sedan 1998 och merparten av tiden som analytiker. Klas är utbildad på Stockholms universitet inom finansiell ekonomi.

Ludvig Svensson – Life Science-analytiker

Ludvig anslöt till teamet i april 2021 och kommer närmast från Redeye. Innan Ludvig började på Redeye studerade han nationalekonomi på Uppsala universitet och har en kandidatexamen därifrån.

Maria Karlsson Osipova – Life Science-analytiker

Maria anslöt till teamet i november 2021 och kommer närmast från sina studier på KTH och har teknologie masterexamen inom industriell ekonomi. Dessförinnan arbetade hon som Leg. Sjuksköterska på KS och har medicine kandidatexamen & sjuksköterskeexamen från KI.

Markus Almerud – Aktieanalytiker

Markus blev en del av teamet 2021 och kom närmast från Kepler Cheuvreux där han bevakade verkstadssektorn. Dessförinnan var han 6 år som aktieanalytiker på Morgan Stanley i London, 5 år på Handelsbanken Markets och ett par år på Danske Bank. Han har en magisterexamen från Handelshögskolan.

Mathias Carlson – Aktieanalytiker

Mathias har jobbat i teamet sedan september 2021. Innan dess spenderade han tjugofyra år utomlands i England, Frankrike och Chile. Han har varit analytiker på Goldman Sachs, Deutsche Bank och UBS. Mathias har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Rikard Engberg – Aktieanalytiker

Rikard anslöt till teamet 2017 efter att ha varit på Greentech Partners (2016–2017). Innan dess har han studerat på Handelshögskolan i Stockholm och har en masterexamen inom Finance and Accounting (Corporate Finance).

Örjan Rödén – Teamledare Analys & Aktieanalytiker

Örjan anslöt till teamet oktober 2021. Innan sin nuvarande position hade Örjan ett flertal olika operativa roller inom Cleantech och IT-branschen. Dessförinnan har Örjan arbetat som Portföljförvaltare och Risk Manager, Business Manager samt Senior Aktieanalytiker med fokus på den nordiska aktiemarknaden.

Robert Tovi – Analyschef

Robert har varit Analyschef sedan 2019 och har tidigare haft roller som aktieanalytiker, förvaltare (såväl absolutavkastande som relativuppdrag) och proprietary trader på Swedbank Robur fonder, Lannebo fonder, Inter IKEA Finance, ABN Amro, Handelsbanken och CAI Cheuvreux. Robert är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.