Penser Access team

Erik Penser Bank har en grundläggande tro på kvalificerad fundamentalanalys som beslutsunderlag för investerare. Analysavdelningen representerar gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl fundamental bransch- och företagsanalys, aktiestrategi samt makroanalys. Som genomsnitt har vårt analysteam mer än 17 års erfarenhet inom branschen.

Våra analytiker producerar löpande analyser om bolag vi följer inom ramen för Penser Access och Penser Future, uppdragsanalys, samt även om ett antal Case-bolag. Case utgör analysavdelningens syn på olika bolag vars fundamentala värde bedöms vara felvärderat av marknaden eller bolag där vi ser starka underliggande trender som inte till fullo reflekteras i kursen. Inom ramen för Case-analys producerar analytikerteamet analyser om ett antal medelstora och stora noterade bolag på Stockholmsbörsen.

Ida Tillas - Key Account Manager

Ida anslöt till teamet under 2022. Hon kommer närmast från studier på Linköpings Universitet där hon utbildat sig till civilekonom med inriktning mot finans och management.

Michaela Melcher – Analytikerassistent

Michaela anslöt till teamet 2021 efter ett internship på bankens Corporate Access-avdelning. Hon studerar just nu civilingenjörsutbildningen inom Informationsteknik på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Hjalmar Jernström - Aktieanalytiker

Hjalmar har jobbat på Erik Penser Bank sedan 2019. Hjalmar har en masterexamen i finansiell analys från Maastricht University och en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Hugo Lisjö – Aktieanalytiker

Hugo anslöt till teamet i mars 2022. Tidigare har han haft internships på ABG Sundal Collier och Billinger förvaltning. Han har kandidatexamen i finans från Karlstad Universitetet.

Klas Palin - Life Science-analytiker

Klas anslöt till teamet i maj 2020 och kommer närmast från Redeye, där han arbetade som analytiker från 2008 med fullt fokus på Life Science-sektorn. Klas har jobbat i finanssektorn sedan 1998 och merparten av tiden som analytiker. Klas är utbildad på Stockholms universitet inom finansiell ekonomi.

Ludvig Svensson – Life Science-analytiker

Ludvig anslöt till teamet i april 2021 och kommer närmast från Redeye. Innan Ludvig började på Redeye studerade han nationalekonomi på Uppsala universitet och har en kandidatexamen därifrån.

Maria Karlsson Osipova – Life Science-analytiker

Maria anslöt till teamet i november 2021 och kommer närmast från sina studier på KTH och har teknologie masterexamen inom industriell ekonomi. Dessförinnan arbetade hon som Leg. Sjuksköterska på KS och har medicine kandidatexamen & sjuksköterskeexamen från KI.

Markus Almerud – Aktieanalytiker

Markus har jobbat på Erik Penser Bank sedan 2021 och kom närmast från Kepler Cheuvreux där han bevakade verkstadssektorn. Dessförinnan var han 6 år som aktieanalytiker på Morgan Stanley i London, 5 år på Handelsbanken Markets och ett par år på Danske Bank. Han har en magisterexamen från Handelshögskolan.

Mathias Carlson – Aktieanalytiker

Mathias har jobbat i teamet sedan september 2021. Innan dess spenderade han tjugofyra år utomlands i England, Frankrike och Chile. Han har varit analytiker på Goldman Sachs, Deutsche Bank och UBS. Mathias har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Peter Sellei – Life Science-analytiker

Peter anslöt till teamet under 2021. Innan dess har han tidigare varit VD på Neo-Dynamics, VP på Core Investment, Investor, ansvarig för hälsovårdsanalysen på Carnegie, analytiker på Orkla Finans samt analytiker på Erik Penser Fondkommission. Peter är utbildad hjärtkirurg från Karolinska Institutet och har varit verksam på Karolinska Universitetssjukhuset under flera år.

Rikard Engberg – Aktieanalytiker

Rikard har jobbat på Erik Penser Bank sedan 2017 efter att ha varit på Greentech Partners (2016–2017). Innan dess har han studerat på Handelshögskolan i Stockholm och har en masterexamen inom Finance and Accounting (Corporate Finance).

Örjan Rödén – Teamledare Analys & Aktieanalytiker

Örjan har arbetat på Penser Bank sedan oktober 2021. Innan sin nuvarande position hade Örjan ett flertal olika operativa roller inom Cleantech och IT-branschen. Dessförinnan har Örjan arbetat som Portföljförvaltare och Risk Manager, Business Manager samt Senior Aktieanalytiker med fokus på den Nordiska aktiemarknaden.

Robert Tovi – Analyschef

Robert har varit Analyschef sedan 2019 och har tidigare haft roller som aktieanalytiker, förvaltare (såväl absolutavkastande som relativuppdrag) och proprietary trader på Swedbank Robur fonder, Lannebo fonder, Inter IKEA Finance, ABN Amro, Handelsbanken och CAI Cheuvreux. Robert är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.