AFFÄRSIDÉ

Elicera Therapeutics är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus. Terapierna är förstärkta med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform iTANK som direkt motverkar de stora utmaningarna som dessa behandlingar står inför vid bekämpning av solida tumörer.

Bransch: Bioteknik & Läkemedel
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ELIC

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 14 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Grönt ljus från Läkemedelsverket

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jan 2024 | Elicera Therapeutics

Analyskommentar - Avser genomföra en…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Dec 2023 | Elicera Therapeutics

Analyskommentar - GMP-valideringsdata…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2023 | Elicera Therapeutics

Närmar sig en rad viktiga värdehö…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2023 | Elicera Therapeutics

I väntan på studiestart

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2023 | Elicera Therapeutics

Analyskommentar - Erhåller Notice of…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2023 | Elicera Therapeutics

Väl rustad för pågående och…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics…

Idag, den 23 februari 2024, inleds teckningsperioden i Elicera Therapeutics AB (publ) (”Elicera” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

The subscription period in Elicera…

Today, February 23, 2024, the subscription period begins in Elicera Therapeutics AB’s (publ) (”Elicera” or the ”Company”) rights issue of units consisting of shares and warrants, with preferential rights for…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics offentliggör…

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 21 februari 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, kommer att finnas…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics publishes…

The Prospectus has been prepared in connection with the forthcoming Rights Issue and has today, February 21, 2024, been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. The Prospectus,…

Läs mer
Pressreleaser | 20 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024 Vid extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ), org. 556966-4955, (”Bolaget”) den 20 februari 2024 fattades bland…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Full…

Läs hela intervjun med Jamal El-Mosleh på biostock.se: https://www.biostock.se/2024/02/full-fart-framat-for-elicera-under-2024/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Läs mer
Pressreleaser | 19 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Full…

Read the full interview with Jamal El-Mosleh at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2024/02/full-speed-ahead-for-elicera-in-2024/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics abstract om iTANK-…

Margareth Jorvid, styrelseledamot i Elicera Therapeutics, kommer att delta vid en nätverkssession för att presentera bolagets vetenskapliga poster med titeln ”The iTANK platform has potential to improve CAR-T cell treatment…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics' abstract on the…

Margareth Jorvid, board member of Elicera Therapeutics, will participate in a networking session to present the company’s scientific abstract entitled ”The iTANK platform has potential to improve CAR-T cell treatment…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: Elicera bjuder in…

Eliceras VD, Jamal El-Mosleh, kommer at presentera Bolaget vid två tillfällen. Första tillfället är onsdagen den 28 februari klockan 16:00 och hålls digitalt via Microsoft Teams. Andra tillfället är torsdagen…

Läs mer

Kommande händelser

16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Årligutdelning
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024