AFFÄRSIDÉ

Eolus projekterar, etablerar och driftar anläggningar inom förnybar energi. Verksamheten bedrivs både i Norden och internationellt. Bolaget härstammar från vindprojekt men är idag aktivt inom både solkraft och lagring av energi.

Bransch: Kraftförsörjning
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: EOLU B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 16 Feb 2024 | Eolus

Stark avslutning på 2023

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2023 | Eolus

Engångsposter påverkar positivt men…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2023 | Eolus

Rekordkvartal i Q2’23

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2023 | Eolus

Resultat bättre än Q1’22 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Eolus

Fortsatt utökning av projektportföljen…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Eolus

Stor projektportfölj med bred…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Eolus

Inga projektförsäljningar under…

Läs analysen
Pressreleaser | 21 Feb 2024 | Eolus

Eolus takes full ownership of the joint…

Eolus and Simply Blue Group have agreed to transfer the full ownership of the joint venture SeaSapphire, which is developing floating offshore wind projects, to Eolus. The joint venture SeaSapphire,…

Läs mer
Pressreleaser | 21 Feb 2024 | Eolus

Eolus tar över hela ägandet av…

Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus. SeaSapphire, ett joint venture som ägs…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Eolus

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Per Witalisson, VD på Eolus om det senaste kvartalet och bolagets verksamhet i USA samt senaste nytt om projekt inom havsbaserad vindkraft. Se intervjun på Penser…

Läs mer
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Eolus

Penser Access by Carnegie: Eolus - Stark…

Stark avslutning på 2023 Eolus rapporterade en bra avslutning på det urstarka 2023. Även om försäljningen på 173 mkr var klart lägre y/y (378 mkr i Q4’22), förbättrades EBIT från…

Läs mer
Rapporter | 15 Feb 2024 | Eolus

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 2023

Starkt kvartal avslutar rekordåret 2023 – höjd utdelning föreslås 1 oktober–31 december 2023 Nettoomsättningen uppgick till 155 (366) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 99 (27) MSEK. Resultat före skatt uppgick till…

Läs mer
Rapporter | 15 Feb 2024 | Eolus

Eolus Vind AB Year End Report 2023

Strong quarter concludes record year 2023 – higher dividend proposed 1 October–31 December 2023 Net sales amounted to 155 (366) MSEK. EBIT amounted to 99 (27) MSEK. Profit before tax…

Läs mer
Pressreleaser | 8 Feb 2024 | Eolus

Inbjudan till presentation av Eolus…

Eolus Vind AB:s bokslutskommuniké för 2023 offentliggörs torsdagen den 15 februari 2024 klockan 07.45. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten presenteras av VD Per Witalisson…

Läs mer
Pressreleaser | 8 Feb 2024 | Eolus

Invitation to presentation of Eolus Year…

Eolus Vind AB’s Year-End Report 2023 will be published on Thursday 15 February 2024 at 7:45 a.m. (CET). At 10:00 a.m. the same day a webcast with teleconference will be…

Läs mer
Pressreleaser | 29 Dec 2023 | Eolus

Vindprojekten Skallberget/Utterberget,…

Eolus har färdigställt och lämnat över de svenska landbaserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraftverk med en total installerad effekt om 125 MW. Projekten…

Läs mer
Pressreleaser | 29 Dec 2023 | Eolus

Wind projects Skallberget/Utterberget,…

Eolus has completed and handed over the Swedish onshore wind projects Skallberget/Utterberget, Tjärnäs and Rosenskog to the owner BKW. The projects comprise 19 wind turbines with a total installed capacity…

Läs mer

Kommande händelser

15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
17 May 2024 | Årligutdelning
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024