AFFÄRSIDÉ

Eolus projekterar, etablerar och driftar anläggningar inom förnybar energi. Verksamheten bedrivs både i Norden och internationellt. Bolaget härstammar från vindprojekt men är idag aktivt inom både solkraft och lagring av energi.

Bransch: Kraftförsörjning
Marknad: Mid Cap
Tickerkod: EOLU B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 12 May 2023 | Eolus

Resultat bättre än Q1’22 och…

  Q1’23 resultat bättre än Q1’22, men säsongsmässigt svagt Eolus rapporterade en EBIT på -12 mkr, klart bättre y/y (-158 mkr, då resultatet tyngdes av projektrelaterade kostnader för Öyefjellet). Detta…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Eolus

Fortsatt utökning av projektportföljen…

  Ett kvartal i linje med våra förväntningar Eolus rapporterade ett Q4’22 i stort i linje med våra förväntningar. Försäljningen minskade y/y till 366 mkr (1 009 mkr) vilket får…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Eolus

Stor projektportfölj med bred…

  Stor projektportfölj med bred geografisk exponering, en hög ESG profil och attraktiv värdering Eolus har en stor projektportfölj på 18 GW med en bred geografisk exponering mot ett flertal…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Eolus

Inga projektförsäljningar under…

  Inga projektförsäljningar under kvartalet Eolus rapporterade en relativt låg omsättning i Q3’22, 111 mkr (691 mkr), då inga projektförsäljningar slutfördes under kvartalet. Intäkterna utgjordes därmed av resultatavräkning i pågående…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Eolus

Analyskommentar - Neutral rapport

  Eolus rapporterade en neutral Q3’22 enligt vår åsikt. Försäljning på 111 mkr var svagare y/y (691). EBIT på -8 mkr var i linje med föregående år (0 mkr). Inga…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Eolus

Projektförsäljning och starkare…

  Försäljning av sol- och lagringsprojekt i Arizona, USA Eolus har annonserat att bolaget säljer ett projekt inom Sol-och batterilager i Arizona, USA. Förväntad total köpeskilling, givet att projektet blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Eolus

Analyskommentar - Säljer Sol- och…

  Eolus har på morgonen annonserat att bolaget säljer samtliga andelar i ett projektbolag med verksamhet inom Sol-och lagringskapacitet i Arizona, USA. Förväntad total köpeskilling, givet att projektet blir av…

Läs analysen
Pressreleaser | 15 May 2023 | Eolus

Penser Access: Intervju med Eolus - Erik…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Eolus VD Per Witalisson om det första kvartalet, hur den nära framtiden ser ut och hur bolagets projektportfölj har utvecklats. Se intervjun på Erik Penser Banks…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Eolus

Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB…

Hässleholm 2023-05-12 Eolus Vind AB:s årsstämma 2023 avhölls idag fredagen den 12 maj. Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Eolus

Resolutions at the Annual General…

Hässleholm, Sweden, May 12, 2023 Eolus Vind AB’s Annual General Meeting 2023 (“AGM”) was held today, Friday, May 12. The AGM adopted the presented income statements and balance sheets as…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Eolus

Penser Access: Resultat bättre än Q1…

Q1’23 resultat bättre än Q1’22, men säsongsmässigt svagt Eolus rapporterade en EBIT på -12 mkr, klart bättre y/y (-158 mkr, då resultatet tyngdes av projektrelaterade kostnader för Öyefjellet). Detta projekt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Eolus

Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari…

Hässleholm 2023-05-11 1 januari–31 mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159) MSEK. Periodens resultat efter skatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Eolus

Eolus Vind AB Interim Report 1 January…

Hässleholm, Sweden, 11 May 2023 1 January–31 March 2023 Net sales amounted to 277 (432) MSEK. EBIT amounted to -12 (-158) MSEK. Profit before tax amounted to -12 (-159) MSEK.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Eolus

Eolus to develop +600 MW wind power in…

Hässleholm 10 May 2023 Eolus has signed a cooperation agreement with Finnish landowner Finsilva for development of five wind power projects with a potential for more than 600 MW in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Eolus

Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i…

Hässleholm 2023-05-10 Eolus har tecknat ett samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för över 600 MW totalt.  Projekten är i ett tidigt utvecklingsskede…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Eolus

Invitation to presentation of Eolus…

Hässleholm, 4 May 2023 Eolus Vind AB’s Interim Report for the first quarter will be published on Thursday 11 May 2023 at 8:30 a.m. (CEST). At 10:00 a.m. the same day…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Eolus

Inbjudan till presentation av Eolus del…

Hässleholm 2023-05-04 Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2023 offentliggörs torsdagen den 11 maj 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten presenteras av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023