AFFÄRSIDÉ

Acroud är en teknikkoncern inom den snabbast växande formen av digital underhållning. i-gaming. Bolaget fokuserar på affiliation dvs. prestationsbaserad marknadsföring, en typ av marknadsföring som växer kraftigt.

Bransch: Teknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACROUD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 14 Nov 2023 | Acroud

Ser ljuset i tunneln

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Aug 2023 | Acroud

Högt antal NDCs stödjer framtida tillv…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Acroud

Stark trading update

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Acroud

Ökad andel intäkter från sport och…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jan 2023 | Acroud

Potential till multipelexpansion

Läs analysen
Rapporter | 22 Feb 2024 | Acroud

Acroud AB: Acroud publicerar delå…

Finansella höjdpunkter – Fjärde kvartalet 2023 Intäkterna uppgick till 9 905 (10 019) tusen EUR, vilket var i linje med samma period föregående år. Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgicktill1…

Läs mer
Rapporter | 22 Feb 2024 | Acroud

Acroud AB: Acroud publishes interim…

Financial highlights during fourth quarter 2023 Revenue amounted to EUR 9 905 (10 019) thousand, which remained in line with the previous year. Adjusted EBITDA (before items affecting comparability) was…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Feb 2024 | Acroud

Acroud AB: Kommuniké från extra…

ACROUD AB höll extra bolagsstämma den 15 februari 2024 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades: Beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode Stämman beslutade, i enlighet…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Feb 2024 | Acroud

Acroud AB: Announcement from…

ACROUD AB held an extraordinary general meeting on February 15, 2024, in Stockholm. The following main resolutions were made: Resolution on the number of board members, election of a board…

Läs mer
Pressreleaser | 8 Feb 2024 | Acroud

Acroud AB: Inbjudan till presentation av…

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Andrzej Mieszkowicz presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på https://financialhearings.com/event/48817 Webbsändningen och presentationsbilderna…

Läs mer
Pressreleaser | 8 Feb 2024 | Acroud

Acroud AB: Invitation to presentation in…

CEO Robert Andersson and CFO Andrzej Mieszkowicz will present the report, followed by a Q&A session. The presentation will be held in English and will be webcasted live via https://financialhearings.com/event/48817…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Jan 2024 | Acroud

Acroud AB: ACROUD AB kallar till EXTRA…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACROUD AB Aktieägarna i ACROUD AB, org.nr 556693-7255, kallas härmed till extra bolagsstämman torsdagen den 15 februari 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahl KB:s lokaler…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Jan 2024 | Acroud

Acroud AB: EXTRAORDINARY general meeting…

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ACROUD AB The shareholders of ACROUD AB, reg. no. 556693-7255, are hereby given notice to the extraordinary general meeting that will be held on…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | Acroud

Penser Access: Ser ljuset i tunneln -…

Låg sportboksmarginal pressar tillväxt och lönsamhet Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 9,9m, vilket motsvarar en tillväxt om 48%, varav -16,5% var organiskt. Den svaga utvecklingen organiskt är i huvudsakligen…

Läs mer
Rapporter | 9 Nov 2023 | Acroud

Acroud AB: Acroud publishes interim…

Financial highlights during third quarter 2023 Revenue amounted to EUR 9 868 (6 683) thousand, corresponding to a growth of 48% and an organic revenue growth of -16.5%. Adjusted EBITDA…

Läs mer

Kommande händelser

23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3