AFFÄRSIDÉ

Acroud är en teknikkoncern inom den snabbast växande formen av digital underhållning. i-gaming. Bolaget fokuserar på affiliation dvs. prestationsbaserad marknadsföring, en typ av marknadsföring som växer kraftigt.

Bransch: Teknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACROUD

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 21 Aug 2023 | Acroud

Högt antal NDCs stödjer framtida tillv…

Affärsidé Acroud Acroud är en teknikkoncern inom den snabbast växande formen av digital underhållning. i-gaming. Bolaget fokuserar på affiliation dvs. prestationsbaserad marknadsföring, en typ av marknadsföring som växer kraftigt.

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Acroud

Stark trading update

Affärsidé Acroud Acroud är en teknikkoncern inom den snabbast växande formen av digital underhållning. i-gaming. Bolaget fokuserar på affiliation dvs. prestationsbaserad marknadsföring, en typ av marknadsföring som växer kraftigt.

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Acroud

Ökad andel intäkter från sport och…

Affärsidé Acroud Acroud är en teknikkoncern inom den snabbast växande formen av digital underhållning. i-gaming. Bolaget fokuserar på affiliation dvs. prestationsbaserad marknadsföring, en typ av marknadsföring som växer kraftigt.

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jan 2023 | Acroud

Potential till multipelexpansion

Affärsidé Acroud Acroud är en teknikkoncern inom den snabbast växande formen av digital underhållning. i-gaming. Bolaget fokuserar på affiliation dvs. prestationsbaserad marknadsföring, en typ av marknadsföring som växer kraftigt.

Läs analysen
Pressreleaser | 21 Aug 2023 | Acroud

Penser Access: Högt antal NDCs stödjer…

Starkt inflöde av NDCs Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 10,3m, vilket motsvarar en tillväxt om 43% y/y, varav -26,5% var organisk. Bolaget växte 11% q/q, vilket är ett resultat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Aug 2023 | Acroud

Acroud AB: Acroud publicerar delå…

Finansella höjdpunkter – Andra kvartalet 2023 Intäkterna uppgick till all time high 10 281 kEUR (7 200), vilket motsvarar en tillväxt om 43% och en organisk tillväxt om -26.5%. Justerad…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Aug 2023 | Acroud

Acroud AB: Acroud publishes interim…

Financial highlights during second quarter 2023 Revenue amounted to an all-time high of EUR 10 281 (7 200) thousand, corresponding to a growth of 43% and an organic growth of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Aug 2023 | Acroud

Acroud AB: Acroud har genomfört en…

Nyemission Styrelsen för Acroud har i enlighet med det Skriftliga Förfarandet beslutat att genomföra en riktad nyemission av 36 241 424 aktier (”Nyemissionen”) för ett sammanlagt belopp om cirka 71,6 MSEK. Beslutet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Aug 2023 | Acroud

Acroud AB: Acroud has carried out a new…

New share issue The board of directors of Acroud has in accordance with the Written Procedure resolved to carry out a directed new issue of 36,241,424 shares (the ”New Share…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Aug 2023 | Acroud

Acroud AB tillkännager nedskrivning av…

Nedskrivningen och därav följande nedskrivningsavgift återspeglar en uppdaterad bedömning från ledningen gällande förvärvets förväntade framtida intäkter. Ledningen bedömer regelbundet de förväntade framtida intäkterna I enlighet med IAS 36. Nedskrivningen kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Aug 2023 | Acroud

Acroud AB announces impairment charge to…

The write-down and consequent impairment charge reflect an updated assessment by management of the assets’ expected future earnings. Management regularly assesses expected future earnings in accordance with IAS 36. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2023 | Acroud

Acroud AB: Inbjudan till presentation av…

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Tricia Vella presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q2-2023.  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2023 | Acroud

Acroud AB: Invitation to presentation in…

CEO Robert Andersson and CFO Tricia Vella will present the report, followed by a Q&A session. The presentation will be held in English and will be webcasted live through www.acroud.com…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2023 | Acroud

Acroud AB: Acroud erhåller godkännande…

Acroud meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt har avslutats, att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att cirka 99,24 procent av det justerade nominella beloppet…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3