AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark.

Vår vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.
Oncozenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. I närtid fokuserar vi på att förbereda en fas 3-studie för BupiZenge®. Detta efter starka fas 2-resutat som visade att smärtnivån hos patienterna minskade med 50% jämfört med standardbehandling.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: ONCOZ

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 17 May 2023 | OncoZenge

Förbereder för PK-studie

  En rapport i linje med våra förväntningar OncoZenge rapport för det första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Generellt är kvartalsrapporter i forskningsbolag som OncoZenge rätt odramatiska och…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Regulatorisk feedback…

  OncoZenge meddelar idag att de har erhållit svar från FDA avseende utvecklingsprogrammet för BupiZenge. Kontentan från FDA:s feedback är följande: • En ytterligare sexveckors toxstudie i ett alternativt djurslag…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2023 | OncoZenge

På rätt bana

  Rapportkommentar OncoZenge presenterade under gårdagen sin rapport för det fjärde kvartalet. Rapporten var i linje med våra estimat och innehöll inga större överraskningar. Det viktigaste är att arbetet med…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | OncoZenge

Arbete med ny formulering pågår

  Kvartalets händelser OncoZenge presenterade under gårdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Rapporten innehöll inga överraskningar och arbetet med en ny formulering av BupiZenge fortlöper enligt plan. Bolaget uppger…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Lovande toxicitetsdata…

  OncoZenge meddelade idag att bolagets toxicitetsstudie med bupivakain (aktiva substansen i BupiZenge) visade en god säkerhetsprofil vid upprepad dosering över sex veckor i hundar. Resultaten indikerade att det finns…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2022 | OncoZenge

I väntan på mer visibilitet

  Q2-rapport OncoZenge presenterade under gårdagen sin rapport för det andra kvartalet. Bolaget hade under kvartalet en god kostnadskontroll vilket resulterade i ett rörelseresultat om -2,8 mkr och ett kassaflöde…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Rapportkommentar

  OncoZenge presenterade under morgonen sin rapport för det andra kvartalet. Bolaget hade under kvartalet en god kostnadskontroll vilket resulterade i ett rörelseresultat om -2,8 mkr och ett kassaflöde om…

Läs analysen
Pressreleaser | 31 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | OncoZenge

Penser Access: Förbereder för PK-…

En rapport i linje med våra förväntningar OncoZenge rapport för det första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Generellt är kvartalsrapporter i forskningsbolag som OncoZenge rätt odramatiska och ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | OncoZenge

Penser Access: Intervju med OncoZenge -…

I denna intervju berättar Paul de Potocki, VD på OncoZenge, om det första kvartalet och hur arbetet går mot en ny formulering av bolagets huvudprojekt BupiZenge. Vi får även höra…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport jan - mar…

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2023) Periodens resultat -4,1 MSEK (-36,1) Resultat per aktie -0,35 SEK (-3,08) Eget kapital per aktie 2,55 SEK (3,78) Kassaflödet från den löpande verksamheten -5,4 MSEK (-10,4)       …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge erhåller svar…

Som tidigare meddelats har OncoZenge haft pågående dialoger med de regulatoriska myndigheterna EMA och FDA för att så långt som möjligt säkerställa att bolagets planerade utvecklingsprogram möter deras krav. Myndighetsbeslut…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning…

För mer information, vänligen kontakta:Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.seMark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-post: mark.beveridge@oncozenge.se Om OncoZenge, www.oncozenge.seOncoZenge är ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 23 maj 2023, dels senast…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2023 | OncoZenge

Penser Access: På rätt bana -…

Rapportkommentar OncoZenge presenterade under gårdagen sin rapport för det fjärde kvartalet. Rapporten var i linje med våra estimat och innehöll inga större överraskningar. Det viktigaste är att arbetet med omformuleringen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Feb 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2022

HELÅRET (JAN-DEC 2022) Periodens resultat -46,6 MSEK (-3,9)* Resultat per aktie -3,98 SEK (-0,33)* Eget kapital per aktie 2,90 SEK (6,86) Kassaflödet från den löpande verksamheten -22,1 MSEK (-4,8) Likvida…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Nov 2022 | OncoZenge

Penser Access: Intervju med OncoZenge -…

Aktieanalytiker Ludvig Svensson intervjuar Paul de Potocki, VD på OncoZenge. Paul de Potocki berättar om vägen framåt för bolagets huvudprojekt BupiZenge. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play:…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3