AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark.

Vår vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.
Oncozenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. I närtid fokuserar vi på att förbereda en fas 3-studie för BupiZenge®. Detta efter starka fas 2-resutat som visade att smärtnivån hos patienterna minskade med 50% jämfört med standardbehandling.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: ONCOZ

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Nov 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Strategiuppdatering

Affärsidé OncoZenge OncoZenge AB är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020, som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar produkter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Lyckats ta fram en ren…

Affärsidé OncoZenge OncoZenge AB är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020, som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar produkter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2023 | OncoZenge

BupiZenge i fokus

Affärsidé OncoZenge OncoZenge AB är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020, som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar produkter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Sep 2023 | OncoZenge

Samma bolag, nya människor

Affärsidé OncoZenge OncoZenge AB är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020, som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar produkter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

Affärsidé OncoZenge OncoZenge AB är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020, som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar produkter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Aug 2023 | OncoZenge

Pausar utvecklingen av BupiZenge

Affärsidé OncoZenge OncoZenge AB är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020, som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar produkter för…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Tidslinje justeras

Affärsidé OncoZenge OncoZenge AB är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020, som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar produkter för…

Läs analysen
Pressreleaser | 24 Nov 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge tillhandahåller…

Som kommunicerades i företagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023 den 31 oktober görs betydande framsteg mot de mål som anges i den reviderade strategi som kommunicerades den 9 september. Dessutom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Nov 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge provides…

As communicated in the company’s financial report for the 3rd quarter 2023 on October 31st, significant progress is being made towards the goals set out in the revised strategy communicated…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge - Den nya…

Som meddelat i rapporten för tredje kvartalet har bolaget under en tid analyserat orsaken till den tidigare annonserade föroreningen i formuleringen av BupiZenge™. Orsaken har identifierats, och alternativ till den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: The new formulation of…

As announced in the financial report for the third quarter, the company has for some time analyzed the cause of the previously announced impurity in the lozenge formulation of BupiZengeTM.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | OncoZenge

Penser Access: Intervju med OncoZenge -…

I en intervju ger det nya teamet på OncoZenge en uppdatering kring bolaget. Vad är status just nu, och vad är planen framöver? Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | OncoZenge

Penser Access: BupiZenge i fokus -…

Rapportkommentar OncoZenge släppte under förra veckan sin rapport för det tredje kvartalet. Som väntat innehöll rapporten inga överraskningar. Rörelseresultatet kom in på -4,2 mkr (-3,2) och kassaflödet på -4,1 mkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB (publ) styrelse…

Daniel Ehrenstråhle, styrelseordförande, tecknar 350,000 teckningsoptioner och kommenterar ”Jag tackar våra ägare för detta förtroende, och jag ser en enorm kraft i teamet att fortsätta arbetet med att ta vår…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB (publ) VD Stian Kildal…

Stian Kildal kommenterar ”OncoZenge är mycket väl positionerat för att möta ett stort och växande patientbehov för oral smärtlindring. Det känns otroligt meningsfullt att verka för att vår produkt når…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från…

Beslut om incitamentsprogram 2023/2025:1 Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerade cirka 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att anta ett incitamentsprogram för styrelsen. Programmet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Oct 2023 | OncoZenge

OncoZenge AB (publ) publicerar delå…

Sammanfattning av det tredje kvartalet Under det tredje kvartalet upptäcktes en förorening som efter tillverkning utvecklas i BupiZenge®, vilket innebär att produkten måste omformuleras. Bolaget meddelade att utvecklingen av BupiZenge®…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
31 May 2024 | Årsstämma 2023
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3