AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark.

Vår vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.
Oncozenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. I närtid fokuserar vi på att förbereda en fas 3-studie för BupiZenge®. Detta efter starka fas 2-resutat som visade att smärtnivån hos patienterna minskade med 50% jämfört med standardbehandling.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: ONCOZ

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 18 May 2022 | OncoZenge

Inga överraskningar i rapporten

  Rapportkommentar Under tisdagen presenterade OncoZenge sin rapport för det första kvartalet, vilken var i linje med våra förväntningar. Bolaget upprepade budskapet om att fokus just nu är på att…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Under morgonen presenterade OncoZenge sin rapport för det första kvartalet, vilken inte innehöll några större överraskningar. Bolaget upprepade budskapet om att fokus just nu är på att utveckla…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Påbörjar…

  Påbörjar omformulering av BupiZenge OncoZenge meddelande efter stängning i fredags att arbetet med att formulera om produktkandidaten BupiZenge har påbörjats. Målet är att produkten ska ha en lägre tablettstyrka…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | OncoZenge

Bakslag i utvecklingsprogrammet

  Avbryter planerad studie OncoZenge meddelade idag att bolaget avbryter den planerade farmakokinetiska studien med BupiZenge. Bakgrunden är en utredning av FDA kring bupivakain som indikerar att den nuvarande produktformuleringen…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Avbryter planerad…

  Avbryter planerad studie Oncozenge meddelar idag att bolaget avbryter den planerade farmakokinetiska studien med BupiZenge. Bakgrunden är att den nuvarande produktformuleringen utgör en potentiell säkerhetsrisk för patienter. En möjlig…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2022 | OncoZenge

Ett kvartal av förberedelser

  Inga överraskningar Oncozenge presenterade igår sin rapport för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -1,4 mkr med intäkter om 0 mkr. Kassaflödet för perioden var -4,5 mkr, vilket gav en…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | OncoZenge

Attraktivt värderat projekt i sen…

  Inga överraskningar i Q3-rapporten OncoZenge släppte under tisdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Rapporten var i linje med våra förväntningar och innehöll inga större överraskningar. Fokus under kvartalet…

Läs analysen
Rapporter | 8 Jun 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning…

För mer information, vänligen kontakta:Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.seMark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-post: mark.beveridge@oncozenge.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022…

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2022)     Periodens resultat -36,1 MSEK (-1,0)     Resultat per aktie -3,08 SEK (-0,09)     Eget kapital per aktie 3,78 SEK (7,16)     Kassaflödet från den löpande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge påbörjar…

Som tidigare meddelats har OncoZenge beslutat att avbryta den kliniska studie med produkt-kandidaten BupiZenge[®] i vilken bolaget planerat att initiera patientrekrytering under första halvåret. Orsaken är att den tillgängliga formuleringen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge avbryter den…

I likhet med alla lokalanestetika kan bupivakain, som är den aktiva komponenten i BupiZenge[®], orsaka akuta toxiska effekter på det centrala nervsystemet och det kardiovaskulära systemet vid användning som leder till höga koncentrationer av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Feb 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2021

HELÅRET (JAN-DEC 2021) Periodens resultat -3,9 MSEK Resultat per aktie -0,33 SEK Eget kapital per aktie 6,86 SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten -4,8 MSEK          Likvida medel 51,2 MSEK FJÄRDE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge initiates…

Bupivacaine, which is the active pharmaceutical ingredient in BupiZenge[®], is the most widely used anesthetic for epidural anesthesia during childbirth, as well as for post-operative pain treatment. The compound and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge inleder…

Bupivakain, som är den aktiva substansen i BupiZenge[®], är det mest använda bedövningsmedlet vid epiduralbedövning under förlossning såväl som vid postoperativ smärtbehandling. Substansen och dess säkerhetsprofil är utförligt studerad sedan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från extra…

Beslutet innebär bland annat införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner och ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Paul de Potocki ny VD för…

Paul de Potocki har mer än 25 års erfarenhet från internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning i både publika och privata bolag inom life science. Han har tjänstgjort som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3