AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark.

Vår vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.
Oncozenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. I närtid fokuserar vi på att förbereda en fas 3-studie för BupiZenge®. Detta efter starka fas 2-resutat som visade att smärtnivån hos patienterna minskade med 50% jämfört med standardbehandling.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: ONCOZ

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 19 Nov 2021 | OncoZenge

Attraktivt värderat projekt i sen…

  Inga överraskningar i Q3-rapporten OncoZenge släppte under tisdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Rapporten var i linje med våra förväntningar och innehöll inga större överraskningar. Fokus under kvartalet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2021 | OncoZenge

Positiv feedback från Läkemedelsverket…

  Kostnaderna under förväntan Omsättningen uppgick som väntat till 0 mkr under Q2’21. Däremot steg rörelsekostnaderna inte i samma utsträckning som vi räknat med, −1,1 mkr jämfört med vår förväntan…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2021 | OncoZenge

Fortlöper enligt plan

  Kostnaderna något under väntat Omsättningen uppgick som väntat till 0 mkr under Q1’21. Däremot steg rörelsekostnaderna inte i samma utsträckning som vi räknat med, −1,4 mkr (−0,8 mkr) jämfört…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2021 | OncoZenge

En potent avknoppning

OncoZenge bedriver utveckling av nya läkemedel och andra medicinska produkter. Bolaget grundades 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. Bolagets verksamhet består…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 7 Dec 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från extra…

Beslutet innebär bland annat införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner och ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Paul de Potocki ny VD för…

Paul de Potocki har mer än 25 års erfarenhet från internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning i både publika och privata bolag inom life science. Han har tjänstgjort som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2021 | OncoZenge

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport januari -…

DELÅRET (JAN-SEP 2021) Periodens resultat -2,8 MSEK Resultat per aktie -0,24 SEK Eget kapital per aktie 6,95 SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten 0,0 MSEK          Likvida medel 55,7 MSEK TREDJE…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport januari -…

DELÅRET (JAN-JUN 2021) Periodens resultat -2,0 MSEK Resultat per aktie -0,17 SEK Eget kapital per aktie 7,02 SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten -2,8 MSEK Likvida medel 57,0 MSEK ANDRA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för perioden juni-december 2020 (räkenskapsåret 2020). Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för perioden juni-december 2020…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge offentliggör…

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2021) Periodens Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr Eget kapital per aktie uppgick till 7,16 kr Kassaflödet från den löpande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2021 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge utser Dr. Markus…

Dr. Jerling är legitimerad läkare, specialist och PhD i klinisk farmakologi. Han har arbetat inom flera specialiteter, inklusive anestesi. Dr. Jerling har internationell och bred erfarenhet av klinisk utveckling inom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge meddelar sista…

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
16 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
7 Dec 2021 | Extrastämma 2021
15 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
17 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner