AFFÄRSIDÉ

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom ett samarbete mellan Moberg Pharma AB och ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark.

Bolagets vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.
Oncozenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. I närtid fokuserar de på att förbereda en fas 3-studie för BupiZenge®. Detta efter starka fas 2-resutat som visade att smärtnivån hos patienterna minskade med 50% jämfört med standardbehandling.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: ONCOZ

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 8 Apr 2024 | OncoZenge

Analayskommentar - Positiva…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2024 | OncoZenge

På rätt spår – söker kommersiellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Nov 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Strategiuppdatering

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Nov 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Lyckats ta fram en ren…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2023 | OncoZenge

BupiZenge i fokus

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Sep 2023 | OncoZenge

Samma bolag, nya människor

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2023 | OncoZenge

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

Läs analysen
Rapporter | 21 May 2024 | OncoZenge

OncoZenge AB delårsrapport 1 januari -…

Sammanfattning av det första kvartalet Under det första kvartalet bekräftade analyser och accelererade stabilitetsstudier att den mindre justeringen av formuleringen av BupiZenge™ är ren och redo för nästa steg mot…

Läs mer
Pressreleaser | 14 May 2024 | OncoZenge

Impala Nordic: OncoZenge AB (publ)…

Christoph Nowak, styrelseledamot på OncoZenge AB (publ) kommer att delta i ett investerarevent med Impala Nordic för att presentera bolaget för investerare och ge en uppdatering om verksamheten. Investerare kommer…

Läs mer
Pressreleaser | 13 May 2024 | OncoZenge

Impala Nordic: OncoZenge - Poddintervju…

Impala Nordic har intervjuat Christoph Nowak, styrelseledamot på OncoZenge AB (publ) (“OncoZenge” eller “Bolaget”). Christoph delar med sig av sin resa inom läkemedels- och forskningsbranschen där han bland annat har…

Läs mer
Pressreleaser | 30 Apr 2024 | OncoZenge

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB…

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i årsstämman har den som… dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 maj 2024, dels senast…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Apr 2024 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge anlitar Anna…

Som tidigare kommunicerats är strategin och fokus för OncoZenge att planera för ett pivotalt fas 3-program för europeiskt marknadsgodkännande av BupiZenge™, tillsammans med en partner. Företaget utvärderar fortfarande de bästa…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Apr 2024 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge Appoints Anna…

As previously communicated the OncoZenge strategy and focus is planning for a pivotal phase 3-program towards European market authorization of BupiZenge™, together with a partner. The company is still evaluating…

Läs mer
Rapporter | 26 Apr 2024 | OncoZenge

OncoZenge AB publicerar årsredovisning…

Årsredovisningen för 2023 är tillgänglig som bifogat dokument samt i pdf-format på bolagets hemsida under https://oncozenge.se/investors/ . ”Med betydande framsteg i produktutvecklingen under andra halvan av 2023, och grunden lagd…

Läs mer
Pressreleaser | 25 Apr 2024 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge Releases Paper…

Pain remains one of the leading reasons for cancer treatment interuptions and significantly impacts Quality of Life during chemotherapy and radiotherapy. BupiZenge™ is uniquely positioned to help millions of patients,…

Läs mer
Pressreleaser | 25 Apr 2024 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge publicerar…

Smärta är en av de främsta orsakerna till avbrott i cancerbehandlingar och har en stor negativ påverkan på livskvaliteten för patienterna under kemoterapi och strålbehandling. BupiZenge™ är unikt positionerat för…

Läs mer
Pressreleaser | 9 Apr 2024 | OncoZenge

OncoZenge AB: OncoZenge anlitar Åsa…

Som tidigare kommunicerats är strategin och fokus för OncoZenge att planera för ett pivotalt fas 3-program för europeiskt marknadsgodkännande av BupiZenge™, tillsammans med en partner. Företaget utvärderar fortfarande de bästa…

Läs mer

Kommande händelser

31 May 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årligutdelning
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3