AFFÄRSIDÉ

Mentice utvecklar system för medicinsk simulering inom endovaskulära ingrepp. Denna typ av ingrepp är på frammarsch då de förkortar vårdtid och rehab efter behandling kopplad till några av de vanligaste folksjukdomarna i västvärlden. Genom simulering kan kvalitén i vården öka samtidigt som det utgör ett stöd för utveckling av nya typer av ingrepp.

Bransch: Technology
Marknad: First North
Tickerkod: MNTC

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Mentice

Starkaste Q1 i historien

  Starkaste första kvartalet i historien Orderingången i första kvartalet uppgick till 57,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 6% där 11% är drivet av valuta. Siffran är en av…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Mentice

En inblick i potentialen för…

  Ett område som står inför en accelererande tillväxt Vi har tittat närmare på Mentice exponering mot framväxten av robotkirurgi inom endovaskulära ingrepp. I dagsläget ligger robotassisterad endovaskulär kirurgi relativt…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2023 | Mentice

Orderboken på rekordnivå

  Valutamedvind och starkt kassaflöde Operativt CF blev 26 mkr, vilket var det starkaste kvartalet sedan börsnoteringen 2019. Orderboken var 126 mkr, +44% y/y, i slutet av 2022. Orderingången i…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Oct 2022 | Mentice

Stark tillväxt i återkommande intä…

  Kvartalsmässig volatilitet i orderingång och försäljning Omsättningen i kvartalet uppgick till 51,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 32% y/y. Orderingången uppgick 50,2 mkr vilket är i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Mentice

Orderingången visar vägen för…

  Stark orderingång… Orderingången uppgick till 57,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y. Siffran var i linje med vårt estimat. Försäljningen uppgick till 45,1 mkr vilket var i…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2022 | Mentice

Analyskommentar - Stark orderingång och…

  Orderingången uppgick till 57,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y. Siffran var i linje med vårt estimat. Försäljningen uppgick till 45,1 mkr vilket var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jun 2022 | Mentice

Storaffär med Medtronic bekräftar…

  Avtal med Medtronic ger stöd åt vårt tillväxtscenario Mentice har fått en initial order om USD 1,93m från det amerikanska medtech bolaget Medtronic. Den initiala ordern omfattar 10 system…

Läs analysen
Pressreleaser | 29 May 2023 | Mentice

Mentice Chief Financial Officer lämnar…

Mentice CFO, Gunilla Andersson, har beslutat sig för att lämna Mentice. Gunilla kommer formellt att lämna bolaget i slutet av augusti och kommer att bli ersatt av en interims CFO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Mentice

Mentice announces resignation of Chief…

Mentice’s CFO, Gunilla Andersson, has decided to leave Mentice. Gunilla will formally leave the Company at the end of August and be replaced by an interim CFO until a new…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Mentice

Mentice får en order på simuleringslö…

Sverige-Göteborg, 22 maj, 2023 Mentice (publ), Göteborg, en världsledande leverantör av simuleringslösningar för bildstyrd intervention, meddelade idag att ett ledande globalt medicintekniskt företag har ingått ett avtal om att köpa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Mentice

Mentice receives an order of 2.4 million…

Sweden-Gothenburg, May 22nd, 2023 Mentice (publ), Gothenburg, a world leader in simulation solutions for image-guided interventional therapies, announced today that a global healthcare technology leader has signed an agreement to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | Mentice

Mentice receives an order of 578,000 USD…

Sweden-Gothenburg, May 17th, 2023 Mentice (publ), Gothenburg, a world leader in simulation solutions for image-guided interventional therapies, announced today that a global healthcare technology leader, has signed an agreement to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | Mentice

Mentice får en order på simuleringslö…

Sverige-Göteborg, 17 maj, 2023 Mentice (publ), Göteborg, en världsledande leverantör av simuleringslösningar för bildstyrd intervention, meddelade idag att ett ledande globalt medicintekniskt företag, har ingått ett avtal om att köpa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Mentice

Kommuniké från årsstämma i Mentice…

Mentice AB har hållit årsstämma den 11 maj 2023. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Mentice

Communique from annual general meeting…

An annual general meeting was held in Mentice AB on 11 May 2023. Below follows a summary of the resolutions made at the meeting. Adoption of the income statement and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Mentice

Mentice Opens Strategic Hub for Software…

The newly established Mentice Spain S.L. office in the heart of Barcelona, Spain, will serve as an additional hub for Mentice group’s software development, with an initial focus on the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Mentice

Mentice får en order på simuleringslö…

Mentice (publ), Göteborg, en världsledande leverantör av simuleringslösningar för bildstyrd intervention, meddelade idag att ett ledande globalt medicintekniskt företag, har ingått ett avtal om att köpa Mentice simuleringslösningar för USD…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3