AFFÄRSIDÉ

Mentice utvecklar system för medicinsk simulering inom endovaskulära ingrepp. Denna typ av ingrepp är på frammarsch då de förkortar vårdtid och rehab efter behandling kopplad till några av de vanligaste folksjukdomarna i västvärlden. Genom simulering kan kvalitén i vården öka samtidigt som det utgör ett stöd för utveckling av nya typer av ingrepp.

Bransch: Technology
Marknad: First North
Tickerkod: MNTC

WEBBPLATS

Senaste analysen | 5 May 2021 | Mentice

Fortsatt stark orderingång

  Stark orderingång Orderingången i Q1 uppgick till 37,9 mkr (+23% y/y), den är den starkaste för Q1 i bolagets historia. Orderboken uppgick till 72,9 mkr (+115% y/y). Försäljningen i…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Feb 2021 | Mentice

Orderingång imponerar och SaaS tillvä…

Orderingången i Q4 uppgick till 73,1 mkr vs våra estimat om 64 mkr. Den totala omsättningen uppgick till 54,3 mkr vs våra estimat om 74 mkr. Avvikelsen går att förklara…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2020 | Mentice

Orderingång och lönsamhet imponerar

Försäljningen i Q3 uppgick till 35,78 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 14% y/y. EBITDA uppgick till 4,1 mkr. Försäljningen var något under våra estimat men, pga lägre kostnader, som…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2020 | Mentice

Walking in Mentice

Vi initierar täckning av Mentice. Mentice rider på två starka makrotrender. Den första är ökade krav på validering och den andra ett skifte i kirurgin från öppen kirurgi till endovaskulära…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 6 May 2021 | Mentice

Communique from annual general meeting…

An annual general meeting was held in Mentice AB on 6 May 2021. Below follows a summary of the resolutions made at the meeting. Adoption of the income statement and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2021 | Mentice

Kommuniké från årsstämma i Mentice…

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2021 | Mentice

Mentice AB: Mentice publicerar bolagets…

Starkaste orderingången hittills för Mentice trots coronapandemin Första kvartalet (januari-mars 2021) Orderingången uppgick till 39,9 (32,5) MSEK. Orderstocken i slutet av perioden uppgick till 72,9 (33,9) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2021 | Mentice

Mentice AB: Mentice publishes the…

Strongest order intake in Mentice’s history despite the corona pandemic First quarter (January-March 2021) Order intake amounted to 39.9 (32.5) MSEK. Order book by end of the period was 72.9…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2021 | Mentice

Mentice AB: Mentice's CEO Göran…

To register for the presentation of the interim report for the period January – March 2021, which will be held on April 28 at 9.30 CET, visit www.mentice.com/financial-reports-presentations The presentation will…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2021 | Mentice

Notice to attend the Annual shareholders…

Information due to the spread of the Coronavirus (COVID-19) Due to the ongoing spread of the Coronavirus (COVID-19) and in accordance with the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2021 | Mentice

Kallelse till årsstämma i Mentice AB

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19) Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Feb 2021 | Mentice

Mentice AB: Penser Access: Mentice -…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/mntc_20210205.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Feb 2021 | Mentice

Mentice AB: Mentice publicerar bolagets…

Stark orderingång och betydande förstärkning av bolagets orderstock samt operativa kassaflöde Fjärde kvartalet (oktober-december 2020) Orderingången uppgick till 73,1 (54,7) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (60,2) MSEK. Periodens rörelseresultat före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Feb 2021 | Mentice

Mentice AB: Mentice publishes the…

Strong order intake and substantial improvement of the company’s order book as well as operating cash flow  Fourth quarter (October-December 2020) Order intake amounted to 73.1 (54.7) MSEK. Net sales…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

4 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Årligutdelning
22 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner