AFFÄRSIDÉ

Mentice utvecklar system för medicinsk simulering inom endovaskulära ingrepp. Denna typ av ingrepp är på frammarsch då de förkortar vårdtid och rehab efter behandling kopplad till några av de vanligaste folksjukdomarna i västvärlden. Genom simulering kan kvalitén i vården öka samtidigt som det utgör ett stöd för utveckling av nya typer av ingrepp.

Bransch: Technology
Marknad: First North
Tickerkod: MNTC

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 2 May 2022 | Mentice

Starka siffror genom hela rapporten

  Försäljningstillväxt 64% y/y Försäljningen uppgick till 53,1 mkr vs vårt estimat om 43,6 mkr. Orderingången uppgick till 54,4 mkr vs vårt estimat om 53 mkr. Orderboken uppgick till 91,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2022 | Mentice

Analyskommentar - Överraskar possitivt…

  Överraskar possitivt på samtliga punkter Försäljningen uppgick till 53,1 mkr vs våra estimat 43,6 mkr. Orderingången uppgick till 54,4 mkr vs våra estimat om 53 mkr. Orderboken uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2022 | Mentice

Exekverar orderboken under kvartalet

  Försäljningstillväxt 47% y/y Försäljningen för 2021 uppgick till 185 mkr vs våra estimat om 173 mkr. EBITDA uppgick till 2,5 mkr vs våra estimat om -0,4 mkr. Den lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Oct 2021 | Mentice

Rekordstark orderingång och ökat fokus…

  Orderingången imponerar Omsättningen i kvartalet uppgick till 38,7 mkr vilket var i linje med konsensus. Försäljningen belastades med 6 mkr kopplat till förskjutning av leverans till Q4. Orderingången uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2021 | Mentice

Imponerar men tänder inte på alla…

  Stark rapport Omsättningen i Q2 uppgick till 46,4 mkr vs våra estimat om 36,4 mkr. Siffran är den starkaste Q2-siffran i bolagets historia och motsvarar en tillväxt om 90,5%…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2021 | Mentice

Fortsatt stark orderingång

  Stark orderingång Orderingången i Q1 uppgick till 37,9 mkr (+23% y/y), den är den starkaste för Q1 i bolagets historia. Orderboken uppgick till 72,9 mkr (+115% y/y). Försäljningen i…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Feb 2021 | Mentice

Orderingång imponerar och SaaS tillvä…

Orderingången i Q4 uppgick till 73,1 mkr vs våra estimat om 64 mkr. Den totala omsättningen uppgick till 54,3 mkr vs våra estimat om 74 mkr. Avvikelsen går att förklara…

Läs analysen
| 27 Apr 2022 | Mentice

Kommuniké från årsstämma i Mentice…

Mentice AB (publ) har hållit årsstämma den 27 april 2022. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen…

Läs hela nyheten
| 27 Apr 2022 | Mentice

Communique from annual general meeting…

An annual general meeting was held in Mentice AB on 27 April 2022. Below follows a summary of the resolutions made at the meeting. Adoption of the income statement and…

Läs hela nyheten
| 27 Apr 2022 | Mentice

Mentice AB: Mentice publishes the…

Our strong finish of 2021 is now followed by a first quarter of 2022 with considerable growth for both order intake and net sales. We increased the order book to…

Läs hela nyheten
| 27 Apr 2022 | Mentice

Mentice AB: Mentice publicerar bolagets…

Efter ett starkt fjärde kvartal för 2021 kan vi nu presentera ytterligare ett kvartal med tillväxt i linje med våra finansiella mål både avseende nettoomsättning och orderingång. Vi ökade orderboken…

Läs hela nyheten
| 20 Apr 2022 | Mentice

Mentice AB: Mentice's CEO Göran…

To register for the presentation of the interim report for the period January – March 2022, which will be held on April 27 at 10:00 CEST, visit www.mentice.com/financial-reports-presentations. The presentation will be held in English. Participants…

Läs hela nyheten
| 28 Mar 2022 | Mentice

Annual shareholders' meeting in Mentice…

Registration takes place from 2.30 p.m. Right to participate and notice Only shareholders who are recorded in their own name in the Company’s share ledger kept by Euroclear Sweden AB…

Läs hela nyheten
| 28 Mar 2022 | Mentice

Kallelse till årsstämma i Mentice AB

Inregistrering sker från kl. 14.30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i årsstämma har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per…

Läs hela nyheten
| 16 Mar 2022 | Mentice

Mentice AB: PRESSMEDDELANDE 16 mars 2022…

Mentice, världsledare i simuleringslösningar för bildstyrda interventionella behandlingar, meddelade idag att Siemens Healthineers Kina via en officiell importagent har lagt en order på tio (10) Mentice VIST simulatorpaket, inklusive Siemens…

Läs hela nyheten
| 16 Mar 2022 | Mentice

Mentice AB: PRESS RELEASE March 16, 2022…

Mentice, a world leader in simulation solutions for image-guided interventional therapies, announced today that Siemens Healthineers China via an official importation agent, has placed an order of ten (10) Mentice…

Läs hela nyheten
| 28 Feb 2022 | Mentice

Mentice AB: Global Influential Clinical…

Coronary Advanced is a coronary intervention training platform to support Interventional Cardiologists and their teams in preparation for the growing number of high-risk patients and challenging procedure. The training module enables…

Läs hela nyheten